Loading images...

Nov 11

Novembra afiša skolā

Nov 06

Balvu Valsts ģimnāzijā viesojas Eiropas Parlamenta deputāte DACE MELBĀRDE

Sadarbībā ar Mūžizglītības un kultūras institūtu ,,Vitae’’ Balvu Valsts ģimnāzijā notika topošo līderu apmācības programma ,,Līderi, kas iedvesmo: Latvijā un pasaulē’’. Nodarbību vadīja Eiropas Parlamenta deputāte un bijusī kultūras ministre Dace Melbārde un “Vitae” lektore Linda Loce. Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes jaunieši izcēlās ar erudīciju, proakatīvu darbu visas nodarbības garumā, pārdomātu argumentāciju, diskutējot par prasmēm un ieradumiem, kas raksturo līderus Latvijā un pasaulē. Ģimnāzija ir viena no pilotskolām, kurā jau otro gadu tiek īstenota starptautiska izglītības programma ,,Līderis manī”. 21.gadsimta aktuālie pētījumi audzināšanas jautājumos uzsver audzināšanu kā rakstura izglītības modeli, kā arī audzināšanu kā ieradumu veidošanas modeli, tāpēc arī šīs programmas īstenošana skolēniem ir ļoti aktuāla un nepieciešama. Daces Melbārdes un Lindas Loces vadītā nodarbība bija tikai pirmā tikšanās, tai sekos turpinājums jau novembra mēnesī, kad aktīvākie jaunieši no ģimnāzijas dosies apgūt līderības prasmes Jūrmalā. Esam gandarīti un pateicīgi Melbārdes kundzei, kura Ziemeļlatgales skolu vidū viesoties izvēlējās tieši Balvu Valsts ģimnāzijā.

Noskaidrojot BVĢ jauniešu viedokli un atziņas par tikšanos, var secināt, ka nodarbība ir uzrunājusi un bijusi atziņām bagāta. Skolēnu pašpārvaldes prezidents Gustavs Vanags saka, ka katrā no mums ir līderis, tikai jāprot to sevī pamanīt un pilnveidot.

Dāvis Bisenieks nodarbībā nostiprinājis sevī atziņu, ka, lai kļūtu par līderi, nav svarīgi, no kurienes tu nāc un kāds ir tavs ekonomiskais stāvoklis, galvenais ir neatlaidība, cenšoties sasniegt savus mērķus.

Bet Kristiāns Bokta  atzīmē, ka laiks nodarbībā aizritējis ļoti ātri un iegūtās zināšanas ir nenovērtējamas. Viņš organizatoriem novēl izdošanos līderības skolas tapšanā.

Skolēnu pašpārvaldes jaunieši pateicas skolas direktorei Inesei Paiderei par šo lielisko iespēju tikties ar Eiropas Parlamenta deputāti Daci Melbārdi.

Nov 04

UZDRĪKSTIES UZVARĒT

Ķīpsalas izstāžu hallē 31. oktobrī notika lielākā Latvijas uzņēmējdarbības konference jauniešiem “ UZDRĪKSTIES UZVARĒT”, kopumā pulcējot 5000 skolēnu, jauniešu un skolotāju no visas Latvijas. No Balvu Valsts ģimnāzijas uz konferenci devās divdesmit viens 10.ab klašu audzēknis- izglītojamie, kuri darbojas projektā “Esi līderis” un skolotāja Vineta Muzaļevska. Šī gada konferences tēma bija “Pievienojies varoņiem biznesā!”. Konferenci organizēja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) unJunior Achievement Latvia (JA Latvia), lai izglītotu Latvijas jauniešus par uzņēmējdarbības vidi un daudzajām iespējām, ko tā dod. Šī gada konferences motīvs bija saistīts ar varoņiem-par to, kur slēpjas viņu spēks. Pasākumā  uzstājās vairāki uzņēmēji, skolēnu mācību uzņēmumu vadītāji, mūziķi. Konferencē runāja par drosmi pieņemt lēmumus, par ikdienas varonību, par zināšanu spēku. Jauniešiem bija unikāla iespēja visas dienas garumā vērot interesantas prezentācijas, ieklausīties iedvesmojošos uzņēmēju pieredzes stāstos, aplūkot augstskolu, uzņēmumu stendus, spēlēt spēles un iegūt balvas, kā arī priecāties par muzikāliem pārsteigumiem: par Lady Gaga Tribute šovu, par TMK Production Led Dance šovu un par Carnival Youth grupas sniegto koncertu.

Jauniešu viedokļi par konferenci:

Edijs Supe:” Man ļoti patika konference. Patiešām liekas noderīgi saņemt padomus un motivāciju no pieredzējušiem Latvijas uzņēmējiem. Konferences rezultātā guvu plašāku skatījumu par uzņēmējdarbības nozari, kas un kā jādara, kas “jāupurē”, lai sasniegtu mērķus, un to, ka nekad šķēršļu priekšā nevajag padoties. Noteikti vēlētos piedalīties konferencē arī nākamgad”.

Ance Salmane:” Bija ļoti interesanti un noderīgi dzirdēt dažādu uzņēmēju veiksmes stāstus. Daudz ko es paturēju prātā, jo varbūt kādreiz to nāksies izmantot. Man ļoti patika pasākuma vadītāji un visa pasākuma organizatoru komanda. Visi bija laipni un forši. Muzikalās pauzes bija superīgas! Ar pārliecību varu teikt, ka divreiz nedomājot, brauktu vēlreiz”.

Evelīna Utjaganova:” Viss pasākums bija ļoti iedvesmojošs un iespaidīgs. Atmosfēra-lieliska. Par braucienu un pasākumu kopumā palicis ļoti daudz pozitīvu emociju. Nekad iepriekš neesmu bijusi tik aizraujošā konferencē”.

 Paldies skolas direktorei Inesei Paiderei par atbalstu jauniešu izaugsmes veicināšanā!

Vineta Muzaļevska

Oct 31

Vecāku kopsapulce Balvu Valsts ģimnāzijā

Oct 30

Grāmatu svētku

     Šī gada 18.oktobrī “Grāmatu svētku” ietvaros Balvu Valsts ģimnāzijā viesojās dažādu žanru grāmatu autores. Skolas  izglītojamajiem un pedagogiem bija iespēja satikt un uzklausīt rakstnieci, dramaturģi Ievu Melgalvi un literāti, vēsturnieci Inesi Dreimani.

  Ieva Melgalve ir latviešu autore, kas raksta arī angliski – pārsvarā fantāzijas un fantastikas žanros. 1999. gadā apgāds Jumava izdeva viņas pirmo grāmatu  “Bezzaudējumu punkts”. Ieva Melgalve 10.klašu izglītojamajiem un skolotājiem lika aizdomāties par tehnologiju attīstību, kas maina mūsu priekšstatus par dzīvību un nāvi. Rakstniece sniedza ieskatu daiļdarba tapšanas procesā, proti, kā no trim, pat nejauši izvēlētiem vārdiem, top interesants, aizraujošs stāsts. Ieva sarakstījusi romānu “Mirušie nepiedod”, kas nominēts “Literatūras gada balvai 2013″ kā labākais prozas darbs, un grāmatu bērniem “Bulta, Zvaigzne un Laī”, kas nominēta “Literatūras gada balvai 2014″ kā labākā grāmata bērniem. Atsevišķi darbi un darbu fragmenti tulkoti arī lietuviešu, vācu un zviedru valodā.

   Savukārt, literāte Inese Dreimane tikās ar 11.klašu izglītojamajiem, skolotajiem un atainoja vēstures notikumus 20.gadsimta 40. gados Latvijā, kad sāka griezties necilvēcības dzirnas, sākoties padomju okupācijai. Vēsturniece šobrīd pēta čekas darbības pirmsākumus Latvijā 1940. gadā, kā arī turpina 1941. gadā čekā nošauto cilvēku personību noskaidrošanu.

2019. gadā iznācis viņas vēsturiskais romāns “Vēstule ar pielikumu”. Viņas izdotā grāmata “Vēstule ar pielikumu” ir neparasts vēsturisks romāns – to veidojušas vēsturnieces Ineses Dreimanes zināšanas, Latvijas vēstures izpēte, atklājumi, kā arī spilgts un emocionāls līdzpārdzīvojums. 

Paldies Balvu Centrālajai bibliotēkai par dāvāto iespēju un sadarbību!

Vineta Muzaļevska

Oct 29

Novembris – skolas bibliotēkā

Oct 18

BVĢ komanda uzvar konkursā “Esmu drošs par sevi 2019”

Lai paplašinātu skolēnu zināšanas par drošības jautājumiem, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Balvu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore nepilngadīgo lietu jomā Līga Aleksejeva sadarbībā ar Balvu Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi organizēja starpskolu erudīcijas spēli “Esmu drošs par sevi 2019”, kas šī gada 16. oktobrī norisinājās Balvu Valsts ģimnāzijā.

Pārbaudīt savas zināšanas ar “Kahoot” vidē veidotās spēles starpniecību divpadsmit drošības jomās bija ieradušās piecas komandas no Stacijas pamatskolas, Tilžas vidusskolas, Bērzpils vidusskolas, Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas un Balvu Valsts ģimnāzijas.

Lepojamies, ka Balvu Valsts ģimnāzijas komanda- Ilva Kataja-Paegle(7.kl), Krista Arule(8.kl), Brigita Zelča(9.kl), Viesturs Supe(10.kl), Dāvis Bisenieks(11.kl) un Česlavs Čubars(12.kl.)- ieguva 1. vietu.

Skolēni saņēma vērtīgas balvas, bet lielākā  vērtība, ko sniedza šis konkurss, bija zināšanas par drošības jautājumiem.

Oct 09

BVĢ skolēnu pašpārvaldes prezidenta vēlēšanas fotomirkļos

Oct 07

Pārgājiena laikā izzin vēsturi

            2019.gada 3.oktobrī 11b. klase kopā ar klases audzinātāju, vēstures skolotāju Irēnu devās pārgājienā apkārt Balvu ezeram. Klasē mācās daudzi skolēni  gan mūsu novada pagastiem, gan citām tuvākām un pat tālākām vietām, tāpēc tikai daži skolēni bija gājuši apkārt Balvu ezeram, bet neviens ar novada vēstures apzināšanu.

Lai gan no rīta mazliet smidzināja lietutiņš, garastāvoklis visiem bija možs, tāpēc ceļš grūtības nesagādāja, pat reizēm tika uzdziedātas dziesmas.

Pirmais, ko pa ceļam apskatījām, bija San-tex Balvu Attīrīšanas iekārtas, kur darbinieks labprāt mums pastāstīja, kā tiek attīrīts ūdens, kur paliek netīrumi, kur smiltis, kā šis process notiek.

Tālāk jau pa meža celiņu devāmies uz ebreju kapiem, kuri bija ierīkoti 20.gadsimta sākumā, kad Balvos uz dzīvi sāka apmesties ebreji, bet kopš 60.gadu sākuma apbedījumi te vairs nenotiek. Skolotāja pastāstīja par dažām ebreju apbedīšanas tradīcijām, jo audzināmā klase arī kulturoloģijā tikko apguva tēmu par dažādām kultūras tradīcijām.

Tad pēc labas pastaigas izgājām jau uz šosejas, lai dotos uz vietu Celmenes mežā (apmēram 5,5 km no Balviem, aiz Silamalas Kurnas kapiem), kur 2.pasaules kara gados -1941.gada 9.augustā- vācu nacistiskā režīma īstenotāji nogalināja ne mazāk kā 297 ebrejus. Šajā vietā atrodas arī piemineklis Celmenē noslepkavotajiem ebrejiem. Tā kā oktobra pirmajā pusē Latvijā ikviens tiek aicināts veikt kādu labo darbu, tad mēs sakopām ebreju piemiņas vietu apkārt piemineklim, savācot nokritušos zarus, koku skujas. Piemiņas vietā iededzām divas baltas svecītes.

Pēc padarītā darba ceļu turpinājām uz Veco parku. Klases zēni un dažas meitenes sagatavoja gan iekurus, gan malku ugunskuram, lai varētu uzcept desiņas, citas klāja kopējo pusdienu galdu. Lai gan mazliet atkal līņāja, uguns tomēr iedegās.

Runājoties, klausoties mūziku, laiks aizsteidzās ātri, bija laiks doties mājup.

 Vienmēr ir labi būt kopā kā kolektīvam, prieks, ka izdevās iecerētais.

                                                                                               Klases audzinātāja: Irēna

Oct 01

Oktobris skolas bibliotēkā

Older posts «