Balvu Valsts ģimnāzijas jauniešu koris sāk jauno darba sezonu.

BIOR: Covid-19 testēšana skolās pa klasēm

Latgaliešu valodu sāk mācīt arī Balvu Valsts ģimnāzijā!

Šobrīd daudz tiek runāts un domāts par patriotiskās, valstiskās audzināšanas akcentiem Latvijas izglītības sistēmā, rosinot skolēnus labāk iepazīt sava novada valodisko dažādību, kultūru un vēsturi. Lai šis darbs vērstos plašumā, AS “Latvijas Valsts meži” mērķziedojums ir piešķirts latgaliešu rakstu valodas apguvei, tādējādi ļaujot vairāk nekā 25 skolās Latgalē nodrošināt kursa ,,Latgaliešu rakstu valoda” apguvi. Pirmo reizi arī Balvu Valsts ģimnāzijā šajā mācību gadā skolēniem būs iespēja apmeklēt fakultatīvu un iepazīt ne tikai Latgales kultūrvēsturisko mantojumu, bet arī latgaliešu rakstu valodu. Ņemot vērā, ka latgaliešu rakstu valoda skolās nav mācīta ļoti sen (kopš Otrā pasaules kara) un mūsu skolā vide nav ļoti latgaliska , atjaunot šo tradīciju nav viegli. Skolēni interesējas par latgalisko, vēlas iepazīt rakstu valodu un mācīties runāt latgaliski, tomēr jāņem vērā, ka lielākā daļa no viņiem pagaidām latgaliski nemaz nerunā, tikai virspusēji saprot sarunvalodu. Tāpēc mums darbs ir jāsāk no pašiem pamatiem. Ceram, ka izdosies! 

 

 

IZSTĀDE “BRĪVĪBAS PIEMINEKĻA IZGAISMOŠANAS KONCEPCIJA”

  

    No 16.septembra skolas bibliotēkā apskatāma Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošā izstāde “Brīvības pieminekļa izgaismošanas koncepcija”. Izstāde veltīta Brīvības pieminekļa izgaismošanas fonda sagatavotajai Brīvības pieminekļa izgaismošanas arhitektoniskajai koncepcijai: http://brivibaspiemineklis.lv/. 2019. gada Latvijas bibliotekāru gada kongresā bibliotekāru saime bija pirmā, kas uzklausīja un atsaucās fonda idejai – Brīvības piemineklis ir tautas brīvības simbols, kam arī diennakts tumšajā laikā jātop gaišam! Pildot fonda uzdevumu – organizēt Brīvības pieminekļa izgaismošanas projekta izstrādi, projektēšanu un līdzekļu vākšanu izgaismošanai – fonds saņēma atbalsta ziedojumus, kas ļāvuši veicināt kultūras vēsturiskā mantojuma saglabāšanu.

www.lnb.lv

Sporta dienas fotomirkļi

Sporta diena

Skolotāja Laura Saulīte šovasar svinēja skaisto dzīves jubileju

Lai šī diena krāsainā
Aizdzen visas drūmās!
Paraugies, kā daba zied –
Un cik daudz krāsu rudens sniedz.
Rudens elpas vieglumā
Ļaujies ieviļņoties!
Raibo lapu spārnus ņem
Un lido pāri ikdienai!

Skoltāja Laura!
Sveicam skaistajā dzīves jubilejā!
Lai radošs un priekpilns jaunais dzīves gads!

BVĢ saime

Šovasar skaistu dzīves jubileju svinēja direktores vietnieks IT jomā Arnis Stucka

Sarkanas lapas šūpojas zaros,
Gaida, kad  vēji tās nesīs.
Gaida, kad dzērves pacelsies baros,
Piekliegts kļūs padebesis.
Rudens lapām nav vienalga,
Kad un kur viņas kritīs –
Vai uz zāles, kas rasas valga,
Vai kad pērkoņi sitīs.
Rudens lapas grib sarkanas kvēlot,
Palikt cilvēkam plaukstā,
Rudens lapas grib nenovēlot –
Sadegt vai pacelties augstāk.
 

Skolotāj Arni!
Sveicam skaistajā dzīves jubilejā!
Lai sapņi piepildās!

BVĢ kolektīvs

BVĢ skolēnu pašpārvalde piedalās projektā par mentālo veselību

No šī gada 16. līdz 18. augustam skolēnu pašpārvaldes dalībnieces Angelīna, Krista, Sigita, Sindija un skolotāja Daina piedalījās projekta “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” aktivitātēs Malnavā.

Trīs dienas viesmīlīgās  Malnavas koledžas telpās un apkārtnē mēs nepiespiestā, radošā  un ļoti draudzīgā gaisotnē ar neformālās izglītības metodēm apguvām daudz jauna par mentālo veselību. Daudz diskutējām,  strādājām grupās un prezentējām savas idejas, kā uzlabot mentālo veselību un kā par to saistošā veidā runāt skolā. Notika arī dažādas aktivitātes, kuru laikā iepazinām Malnavas apkārtni.  Īpaši patika radošās aktivitātes un  tā  sauktie “enerdžaizeri”, kā arī interesantās vakara programmas. Vienā vakarā bija iespēja piedalīties orientēšanās pasākumā aktīvās atpūtas parkā “Zīdūņs”.
Apguvām pamatprasmes projektu rakstīšanā un izstrādājām Balvu Valsts ģimnāzijas Labbūtības ceļa karti.
Šis projekts mums  deva iespēju iepazīties ar jauniešiem no dažām Latvijas skolām- Kaunatas, Viļakas, Ludzas un Balviem, kuri, tāpat kā mēs, bija atbraukuši, lai piedalītos projektā.
Tās bija ļoti izglītojoši, emocionāli, draudzīgi un jautri pavadītas dienas Malnavā.

Šobrīd saprotot, cik svarīgi ir runāt par psihoemocionālo veselību, mēs ļoti cerēsim, ka izdosies mūsu skolā noorganizēt pasākumu, lai runātu ar jauniešiem par šo tēmu.

Angelīna Krivošejeva

Drošības diena

Balvu Valsts ģimnāzija  sadarbībā ar  drošības dienestiem 3. septembrī rīkoja drošības dienu, lai nostiprinātu jauniešu zināšanas par drošības jautājumiem.
Drošības sajūta mums ļauj justies brīvi un komfortabli. Ir svarīgi justies gan fiziski droši, gan izjust garīgu komfortu, gan zināt, kā rīkoties un kur vērsties, ja notiek kas neparedzēts.
Direktores vietniece audzināšanas joma Daina Mediniece aicināja jauniešus novērtēt savas zināšanas drošības jautājumos piecu ballu skalā gan drošības dienas sākumā, gan noslēgumā. Prieks, ka skolēnu pašvērtējums par drošības jautājumiem  nodarbību noslēgumā bija būtiski uzlabojies.
Paldies par izzinošajām prezentācijām  Sadales tīklu elektrozinību mācību vadītājam Artūram Šmatam , Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Balvu daļas vada komandiera pienākumu izpildītājājam, kapteinim Raivim Bondaram, Balvu Centrālās bibliotēkas Drošāka interneta vēstnesei un medijpratības meistarei Evitai Arulei, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Balvu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektorei, leitnantei Ingunai Cīrulei, Daugavpils pusaudžu resursu centra vadītājam Viktoram Galleram!
Drošības dienas izskaņā skolēnu pašpārvaldes dalībniece Sigita Keiša pastāstīja par pieredzēto pašpārvalžu seminārā Malnavā un ieceri realizēt mentālās veselības projektu BVĢ. Aicināja jauniešus aizpildīt  anketu par  mentālo veselību.
Lai visiem drošs un veiksmīgs jaunais mācību gads!