Loading images...

Uzņemšanas noteikumi Balvu Valsts ģimnāzijā

Pilni uzņemšanas noteikumi 7. un 10. klasēm ir pieejami šeit!

Balvu Valsts ģimnāzija piedalās ERASMUS + projekta ‘’Straightening Winding Routes to Active Citizenship” mācīšanās/mācīšanas mācību aktivitātēs Somijā

Laika posmā no 22. aprīļa līdz 28. aprīlim četras Balvu Valsts ģimnāzijas 8.b.,8,c., 7.a. klašu skolnieces Eva Daniela Pokule, Sintija Kokoreviča, Evelīna Dokāne , Beāte Dārziņa un divas skolotājas – vēstures skolotāja Mudīte Stepanova un angļu valodas skolotāja Inga Vanaga piedalījās Erasmus + programmas aktivitātēs Somijā, Kalajoki pilsētā, Merenojankoulu skolā. Kalajoki ir neliela pilsēta (apm. 10 000 iedzīvotāju) Baltijas jūras, Botnijas līča krastā, aptuveni 700 km ziemeļrietumu virzienā no Somijas galvaspilsētas Helsinkiem, kas projekta aktivitāšu norises laikā nozīmēja došanos atpakaļ tuvāk ziemīgiem laika apstākļiem, joprojām ledus klātam jūras klaidam, taču, galvenokārt, iespēju gūt ieskatu Somijas izglītības sistēmas veiksmes stāsta praktiskajās izpausmēs, veiksmīgā un daudzveidīgā tehnoloģiju pielietojumā mācību/ mācīšanās procesā un sadarbības prasmju kā arī radošumu veicinošu mācību metožu pielietojumā.
Vizītes pirmo dienu(23.04), kā arī visas pārējās caurvija dažādu informāciju tehnoloģiju un rīku prezentācijas, to pielietojums mācību/ mācīšanās un projekta aktivitāšu norisē – atpazinām jau pazīstamus un pielietotus IT rīkus, tādus kā Kahoot, Quizlet, Prezi, kā arī mazāk zināmus, piemēram, Book Creator, RubiStar, Padlet u.c. Skolēniem un skolotājiem bija iespēja apgūt un pilnveidot kodēšanas un programmēšanas iemaņas izmantojot Micro:bit un QR kodu programmas. Papildus šiem atsevišķajiem IT rīkiem kā būtiska un visaptveroša mācību/ mācīšanās procesa sastāvdaļa Somijas skolās tiek pielietota Google Classroom interneta platforma, kas nodrošina “bezpapīra” jeb digitālu mācību materiālu apmaiņu, mācību procesa monitorēšanu, mācību procesā iesaistīto pušu saziņu un sadarbību, un, kuras efektīvu darbību nodrošina katram skolēnam pieejamiem planšetdatori. Konkurētspējīgs informāciju tehnoloģiju lietojums un radošums inovāciju attīstīšanā kā atslēgas vārdi caurvija vairāku projekta aktivitāšu norisi un jo īpaši tika uzsvērts reģiona lielākās pilsētas Oulu jeb kā somi to dēvē “Arktiskās silikona ielejas” apmeklējuma laika. Šeit skolēni un pedagogi viesojās Oulu zinātnes centrā “Tietomaa”, Oulu mākslas un tehnoloģiju muzejā, kur būtiska ekspozīcijas daļa veltīta Somijas informāciju un sakaru giganta Nokia vēsturei, veiksmes stāstam un tā transformācijām attīstoties jaunā veidolā.
Nedēļas garumā skolēni ļoti aktīvi darbojās. Pirmdienā notika „ledus laušanas” aktivitātes, ko vadīja atraktīvais skolotājs Viljams, tad sākās darbs – https://bookcreator.com/, kur internacionālās grupās nedēļas laikā jāizveido e-grāmata par spilgtākajiem iespaidiem. Somu, spāņu, poļu un latviešu projekta dalībnieki prezentēja savus mājas darbus, izmantojot SCAMPER metodi. Tas ir domāšanas rīks, kas palīdz cilvēkiem domāt par pārmaiņām, lai izveidotu jaunus vai izmainītu eksistējošus produktus. Balvu Valsts ģimnāzijas meitenes stāstīja par SCAMPER metodes pielietojumu vēstures stundā, mācoties par I pasaules karu, un par savām kultūras somām(culture bag), bet prezentācija tika veidota www.powtoon.com. Vakarpusē sekoja kultūras vakars ar katras valsts tradicionālajiem ēdieniem un atraktīviem priekšnesumiem – dziesmām, spēlēm, nacionālām dejām, tostarp arī Tūdaliņ, tagadiņ… Otrdien(24.04)ekskursijas laikā uz Oulu netraucēja pat lietus, autobusā tika izspēlēti mēles mežģi, mikrofonā bija jānorunā savu valstu mēles mežģi. Zinātnes centrā Tietomaa visi apmeklēja populārzinātnisku filmu, piedalījās aktivitātēs, Oulu mākslas un tehnoloģiju muzejā iepazinās ar Somijas informāciju un sakaru giganta Nokia vēsturi. Sekoja ekskursija pa Oulu vecpilsētu un brīvais laiks.Trešdien (25.04.)skolēni piedalījās mācību stundās kopā ar viesģimenēm, turpināja darbu pie e-grāmatām, kā arī apguva un pilnveidoja kodēšanas un programmēšanas iemaņas izmantojot Micro:bit, veidojot spēles. Ceturtdien (26.04) visi projekta dalībnieki devās pārgājienā uz Poukamu, Vihasniemi pie Botnijas līča, kur skolotāju Aino un Sannas vadībā, izmantoja QR kodu programmas un piedalījās dažādās skautu aktivitātēs – orientēšanās ar uzdevumiem, dabas materiālu izmantošana , putnu vērošanas torņa apmeklējums, malkas zāģēšana u.c. Noslēgumā draudzīgi tika ceptas desiņas un maršmelovi, spēlētas somu spēles. Pēcpusdienā projektā iesaistītie skolēni apmeklēja Kalajoki baseinu. Piektdien (27.04)laiks ritēja, veidojot un izspēlējot Kahoot, katra grupa prezentēja izveidoto e-grāmatu par projekta nedēļu, tika izvērtēts projekta darbs RubiStar, kam sekoja dāvanas un sertifikāti, bet vakarā atvadu pasākums. Agrā sestdienas rītā ar asarām meitenes atvadījās no viesģimenēm un jauniegūtajiem draugiem. Projekta aktivitātēs iesaistīto skolnieču vārdā sirsnīgs paldies par viesģimeņu laipnību un ieinteresētību, uzņemot mūsu skolnieces, jo pēc skolā un ārpus skolas pavadītajām aktivitātēm meitenēm tika piedāvāts gan peldbaseina, gan somu kultūras un dzīvesveida neatņemamas sastāvdaļas – saunas apmeklējums, tuvākas un tālākas apkaimes iepazīšanas ekskursijas. Paldies ģimenēm par viesmīlīgo uzņemšanu! Pašu projekta aktivitāšu dalībnieču, Balvu valsts ģimnāzijas skolnieču vērtējumā būtiskākie ieguvumi, jaunatklājumi un secinājumi atgriežoties mājās:
• Ļoti patika atmosfēra Somijā, izplānotās aktivitātes
• Visi bija ļoti draudzīgi
• šādi projekti ir laba iespēja iepazīt pasauli un iegūt jaunus draugus (Sintija)
• Šīs septiņas dienas bija aizraujošas, patīkami, pozitīvi cilvēki, dažreiz bija sajūta kā mājās
• Iemācījos kļūt atbildīgāka un sāku cilvēkus vairāk novērtēt, jo katrs esam citādāks(Eva Daniela)
• Ieguvu jaunus draugus un jaunu pieredzi, redzēju skaistu valsti, kurā noteikti vēlos atgriezties (Evelīna)
• Es negribēju braukt mājās! Visvairāk man patika dzīvošana viesģimenēs un jaunu draugu iegūšana. Pozitīvas un labas atmiņas!(Beāte)
Piedalīšanās Erasmus+ projekta aktivitātēs paplašināja redzesloku, uzlaboja angļu valodas prasmes, saskarsmes prasmes, sniedza jaunu pieredzi darbā ar ITK. Darbojoties kopā ar somu, spāņu, poļu skolēniem, tika popularizēta Balvu Valsts ģimnāzija, Balvi un Latvija. Nākamā projekta dalībnieku tikšanās rudenī notiks Balvos. Uz tikšanos!

Sveicam skolotāju Līviju Bukovsku skaistajā jubilejā!

Atraisi domas līdzi vējam,
Stāvi pretim cīruļu putenim,
No pumpuriem spēku smel,
Uzziedi līdzi māllēpēm
Un esi laimīga!

Sveicam skaistajā jubilejā!
BVĢ kolektīvs

Sveicam skolas psiholoģi Gintu Keišu skaistajā jubilejā!

Tik interesanti neprātīga pasaule
Kad gribas laimīgai būt-skaistumu rast.
Kad nepietiek mirkļu dvēselisku,
Bet pietiek vilinoši neveiksmīgu
Izsmalcināti skaistu melodiju
Bezrūpīgi klausīties,
Līdz apjaust, es jau tepat vien esmu-
Ar rožu ziedu smaržu plaukstās,
Ar mīlestības pēkšņo mirkli.

Sirsnīgi sveicam skaistajā dzīves jubilejā!

Balvu Valsts ģimnāzijas saime

Skolēnu pašpārvalde dodas ekskursijā

Skolēnu pašpārvaldei aizvadīts darbīgs un notikumiem bagāts gads, tāpēc nolēmām mācību gada noslēgumā kopā atpūsties, dodoties ekskursijā. 27. aprīļa rītā devāmies ceļā. Mūsu skola ir zaļi domājoša, aktīvi piedalās eko aktivitātēs, tāpēc pirmais pieturas punkts bija izzinoši izglītojošs- ZAAO atkritumu poligons Daibē, kur iepazināmies ar atkritumu pārstrādes procesu un piedalījāmies interesantā nodarbībā “Ilgtspējīga attīstība, “Nulles atkritumu koncepts””.
Tad devāmies uz Rīgu, tur apmeklējām “Cosmo” ilūziju muzeju un Motormuzeju.
Diena bija patīkamām emocijām bagāta un izdevusies.

Profesiju meistari ģimnāzijā

Š.g. 18., 25. aprīlī un 9.maijā Balvu Valsts ģimnāzijā norisinājās divi karjeras attīstības atbalsta pasākumi: „Meistaru karuselis” sadarbībā ar skaistumkopšanas eksperti Intu Ozolu un „Iekāpjot profesiju kurpēs” sadarbībā ar autoskolas instruktoru Pēteri Komarovski.
Inta Ozola vadīja izglītojošas nodarbības 7.-9.klašu skolniecēm ar mērķi iepazīstināt skolnieces ar friziera un skaistumkopšanas speciālista profesijām, galvenajiem darba pienākumiem, ar nepieciešamajiem darba instrumentiem un par izglītību, kas nepieciešama, lai veiktu šos amatus. Skolnieces tika iesaistītas praktiskajā meistarklasē: tika iepazīstinātas ar nepieciešamajiem instrumentiem un to pielietošanu, kā noteikt sejas ādas tipu, kā kopt sejas ādu, kādi ir dekoratīvās kosmētikas uzklāšanas trīs soļi, kā arī par ķermeņa un matu kopšanu un
aromātu izmantošanu attiecīgajā vecumā. Meitenēm bija iespēja iejusties modeles lomā, uzdot sev interesējošos jautājumus.
Pēteris Komarovskis 7.-9.klases skolniekus iepazīstināja ar autoskolas instruktora profesiju, galvenajiem darba pienākumiem, ar nepieciešamajiem darba instrumentiem un par izglītību, kas nepieciešama, lai veiktu šos amatu. Skolnieki tika iepazīstināti ar drošības noteikumiem uz ielas, kā arī par to, kas jāievēro, ja ir velosipēdista un motociklistu apliecības. Skolēni ir izpratuši, kā nelikumīga rīcība uz ielas var ietekmēt viņu karjeru un nākotnes profesijas izvēli. Zēni aktīvi uzdeva sev interesējošos jautājumus.


Informāciju sagatavoja:
Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
karjeras konsultante Anita Laurena

Labais darbs Latvijai – 9.c, 8.c

Cilvēki, kuri dzīvo veco ļaužu pansionātā, labprāt īsina laiku, lasot grāmatas. Sazinājāmies ar pansionāta „Balvi” direktori un noskaidrojām, ka grāmatas pansionāta bibliotēkā lieti noderētu. Mēs, 8c.un 9c.klases skolēni un audzinātājas,nolēmām, ka varam iepriecināt vecos cilvēkus, sarūpējām interesantas daiļliteratūras grāmatas un uzdāvinājām tās Balvu pansionāta iemītniekiem.

Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāji un skolēni Erasmus+ projekta ietvaros viesojas Turcijā.

Laika posmā no 15. aprīļa līdz 20. aprīlim trīs Balvu Valsts ģimnāzijas 11.b klases skolnieces Dārija Semjonova, Laura Berne un Paula Paidere, kā arī četras skolotājas – projekta koordinatore Irīna Krivošejeva, direktores vietniece Ināra Konivale, matemātikas skolotāja Irēna Baltiņa un fizikas skolotāja Ārita Andrejeva piedalījās Erasmus + programmas 2.pamatdarbības projekta “Effective Methods for Strengthening the Learning Process in Teaching Science” īstermiņa mācību/mācīšanās/mācīšanas aktivitātēs Turcijā, Mersinā, MDTO MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI (partnerskola, Jūras profesionālā vidusskola). Mersina ir pilsēta Vidusjūras krastā Turcijas dienvidos.
Pirmdien (16.04.) notika izzinoša ekskursija skolā, matemātikas spēles skolēniem un prezentācija par Fatih projektu. Jūras profesionālā vidusskola ir mūsdienīgi aprīkota, nodrošināta ar jaunākajām tehnoloģijām, ir kuģa imitācijas telpas. Projekta Fatih ietvaros katrs kabinets ir aprīkots ar interaktīvajām tāfelēm, skolēni strādā ar planšetdatoriem, kuros ir pieejamas e-grāmatas. Papildus e-grāmatām planšetdatori ietver klases nodarbības, skaņas, animācijas un grafiku. Gan skolotājiem, gan studentiem ir ierobežota piekļuve citām tīmekļa vietnēm. Projektu pilnībā izstrādājuši turku inženieri, tajā ir ieguldīti 18 biljoni dolāru un plāno ieguldīt vēl 10 miljonus. Guvām iespēju izbaudīt turku nacionālos ēdienus, jo skolas kolektīvs šīs dienas pusdienās piedāvāja tos izgaršot. Turku virtuve ir pazīstama kā viena no labākajām pasaulē. Tā ir īpaša ar daudzveidīgām receptēm, dabīgo sastāvdaļu izmantošanu, bagāta ar smaržu un garšu buķeti, tāpēc tiek uzskatīta par vienu no trim galvenajām virtuvēm pasaulē.
To, ka izglītībai pievērš lielu uzmanību un tajā iegulda finansiālos līdzekļus, sapratām otrdien, apmeklējot Tarsus profesionālo vidusskolu un Tarsus Amerikas koledžu. Koledža dibināta 1888.gadā. Tā ir Turcijas desmit labāko skolu sarakstā pēc absolventu panākumiem visā pasaulē. Divi koledžas skolēni stāstīja par saviem veiksmīgi īstenotajiem projektiem. Tarsus profesionālajā vidusskolā mācās 500 skolēni, skola piedāvā apgūt dažādas nozares/virzienus: pārtikas, metāla un mašīnu tehnoloģijas, mēbeļu projektēšanas, elektrības un elektronikas. Skola iespaidoja ar mūsdienīgi aprīkotām laboratorijām, kurās notika meistarklases gan skolēniem, gan skolotājiem, ar siltumnīcām, kurās skolēni mācās audzēt un kopt augļus un dārzeņus, ar mēbeļu ražošanas cehu, kurā ir ražotas visas skolas mēbeles, ar krāšņu bibliotēku, gaiteņiem un klasēm.
Trešdien apmeklējām Zinātnes un Mākslas centru (Bilsem), kur aktīvi darbojāmies, izmantojot QR kodus jeb divdimensiju svītrkodus, ko plaši izmanto, lai informāciju “pārnestu” jaunākās paaudzes mobilajos telefonos vai citās mobilajās ierīcēs. Šis centrs ir sabiedriskā iestāde talantīgiem un apdāvinātiem bērniem no 8 līdz 18 gadu vecumam. Bērniem ir īpaša izglītības programma, neformālā pieeja mācībās un izglītībā. Pēcpusdienā guvām priekšstatu par Turcijas kultūru, apmeklējot Mersinas Lielo mošeju, Grieķu pareizticīgo baznīcu, Jūrniecības un arheoloģijas muzejus.
Ceturtdiena bija projekta nozīmīgākā diena, jo piedalījāmies partnerskolas ikgadējā pasākumā “Science Fair”. Zinātņu izstādē (“Science Fair”) skolēni prezentēja savus zinātniskā projekta rezultātus ziņojuma, reklāmas stenda vai modeļu veidā. Šogad apmeklētājiem tika prezentēti 20 projekti par zinātni, matemātiku un tehnoloģijām. Skolēni šos projektus veica mācību stundu laikā visa gada garumā. Šī ikgadējā izstāde ir nozīmīga, jo motivē skolēnus iepazīt zinātni, māca dalīties gan ar izstrādātajiem projektiem, gan ar idejām ar citiem skolēniem, vecākiem un cilvēkiem, kas apmeklēja izstādi. Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni un projektā iesaistītās partnerskolas no Lietuvas, Portugāles un Itālijas arī prezentēja savās izglītības iestādēs realizētos projektus. Pēc svinīgā pasākuma aktīvi iesaistījāmies turku tradicionālajās dejās un sportiskajās aktivitātēs. Dienas izskaņā skolēniem notika aizraujoša nodarbība robotikā.
Noslēguma dienā, 20.aprīlī, apmeklējām mūsdienīgu Tehnoparku. Turcijas Tehnoloģiju attīstības fonds ir Turcijas pirmā publiskā un privātā sektora finansētās programmas vadītājs, lai atbalstītu privātā sektora pētniecības un attīstības, un tehnoloģiju inovāciju projektus. Mēs iepazināmies ar vienu no projektiem – dronu, kas var pacelt gaisā līdz 68 kilogramiem. Nākotnē šādus dronus plāno izmantot preču transportēšanai.
Atvadu vakariņās saņēmām medaļas par dalību “Science Fair” un sertifikātus par dalību īstermiņa mācību aktivitātēs. Patīkami bija vērot skolēnu laimīgās sejas, jo viņi ieguva jaunus iespaidus, zināšanas un draugus. Bija grūti atvadīties no kolēģiem, ar kuriem sadarbojamies un esam sadraudzējušies šo divu gadu garumā, jo šī bija pēdējā īstermiņa mācību aktivitāte projekta ietvaros. Turcijā guvām pozitīvas emocijas, patīkamus iespaidus, izbaudījām turku viesmīlību, šīs zemes krāšņumu, iepazinām kultūru, tradīcijas un bijām kopā ar atvērtiem, komunikabliem cilvēkiem.

Irīna Krivošejeva,
Balvu Valsts ģimnāzijas angļu valodas skolotāja,
projekta koordinatore

Ģimenes diena Balvu Valsts ģimnāzijā

„Folclore -one language for Latvia and Lithuania”

Balvu Valsts ģimnāzijā ir ļoti senas latviešu tautas dejas tradīcijas. Skolēniem deja ir prieka un pašizpausmes avots un arī veids, kā atbrīvoties no stresa un justies fiziski veselam. Lai ieinteresētu turpināt radoši darboties tautas tradīciju saglabāšanas un popularizēšanas jomā, Balvu Valsts ģimnāzijā esam uzsākuši īstenot Nordplus projektu „Folclore -one language for Latvia and Lithuania” ar Klaipēdas Ažuolyno ģimnāzijas deju kolektīvu „Auštra”.
No 9.-15.aprīlim lietuviešu jaunieši viesojās Balvos. Sākumā iepazinās ar skolu un tās vēsturi. Atraktīva izvērtās pašpārvaldes jauniešu veidotā valodas apmācības meistarklase. Deju meistarklasē iemācījām jauniešiem Folkloras kopas „Rekavas dzintars” dziedāto un „Purenītes” iemīļoto deju „Sveicinojam vielejam…” ar nodomu kopā dejot koncertos. Tas arī īstenojās. Nodejojām koncertu Balvu pansionātā un viesojāmies pie bērniem AC ” Rasas pērles”. Paldies viņiem par silto uzņemšanu un labajiem vārdiem. Galvenais koncerts norisinājās Balvu Valsts ģimnāzijā. Un paldies jāsaka BVĢ vokālajam ansamblim un Balvu Mūzikas skolas tautas mūzikas instrumentu ansamblim par koncerta tautiskās noskaņas radīšanu. Ovācijas un skaļie aplausi uzlādēja mūs un deva spēkus turpmākajām aktivitātēm… Nākamajā dienā koncertējām Upītē un dejojām etnogrāfisko deju meistarklasē. Paldies Andris Slišāns un folkloras kopas muzikantiem. Tautisko noskaņu koncertā mums uzturēja folkloras kopas muzikanti un nogurušos dejotājus uzmundrināja ņiprie Upītes dejotāji. Mums patiešām gāja “karsti”…..
Tika apmeklēts Balvu Novada muzejs un Bērnu un jauniešu centrs. Lielāku priekšstatu par Balviem lietuvieši guva orientēšanās aktivitātēs pa pilsētu, ar mērķi uztaisīt pašbildi pie katra pilsētas apskates objekta. Šādā veidā popularizējot sociālajos tīklos pilsētu un projektu. Neizpalika arī sadraudzības sporta spēles. Liels gandarījums bija par to, ka arī pasniedzēju delegācijai no Dagdas novada bija iespēja piedalīties Cemre Bulut rīkotajā tematiskajā turku vakarā ar interaktīvo prezentāciju, nacionālo ēdienu kopīgo gatavošanu un degustēšanu. Paldies, viņam par sirsnīgo kopības sajūtas radīšanu……
Nākamās dienas aktivitātes norisinājās Dundenieku keramikas darbnīcā Bērzpilī un Gunāra Igauņa mūzikas instrumentu darbnīcā Gaigalavā. Tad sekoja izzinošā ekskursija Vēršukalna kultūrvēsturiskajā muzejā, svaigi ceptas maizes degustācija un cienāšanās ar ļoti garšīgu maltīti. Paldies Aldim Pušpuram par uzņemšanu! Vakarā mēs visi kopā satikāmies BVĢ aktu zālē, kur mēs viņus iepazīstinājām ar mūsu skolas pašpārvaldes pasākumiem, aktivitātēm un darbību. Vēlāk kopā vienojāmies sadraudzības spēlēs, lai vēl vairāk iepazītos. Turpmāko var raksturot šādi: ekskursijas, apskates objekti un labais laiks…
Vēlamies pateikt lielu paldies visiem, kas atbalsta mūs projektu gaitās! Nākamās projekta aktivitātes notiks pavisam drīz Klaipēdā !!!!
Lucija Bukša, BVĢ JDK „Purenīte” mākslinieciskā vadītāja

Starpnovadu skaļās lasīšanas konkurss.

Balvu Valsts ģimnāzijā jau piekto reizi notiek starpnovadu skaļās lasīšanas konkurss, kurā sacenšas 5., 6. un 7. klašu skolēni no Balviem, Tilžas, Bērzpils, Stacijas, Rugājiem, Eglaines un Krišjāņiem. Konkursa mērķis ir rosināt skolēnu interesi par lasīšanu, uzlabot lasītprasmes un izlasītā teksta izpratnes iemaņas. Skolēniem ir jāprot arī klausīties citu konkursa dalībnieku lasītos tekstus, jo nobeigumā ir jāpilda uzdevums, kur šīs prasmes jāliek lietā. Konkursa dalībnieki tiek vērtēti. Šogad Balvu Valsts ģimnāziju šai konkursā pārstāvēja 7.c klases skolniece Anastasija Klija. Priecājamies, ka Anastasija ieguva 2. vietu.
Paldies skolas bibliotekārei Lucijai Jermacānei par pasākuma organizēšanu.