Loading images...

Pasniegtas Nikodema Rancāna konkursa balvas izcilākajiem
Latgales pedagogiem

Labam skolotājam patīk tas, ko viņš dara, viņš tic,
ka viņa darbam ir jēga
un katrs viņa skolēns var būt veiksmīgs.
(Dž.Hetijs)

Skolotāju dienas priekšvakarā Preiļu novada kultūras centrā 21.septembrī Nikodema Rancāna balvas pasniegšanas pasākumā tika godināti izcili Latgales pedagogi.
Nikodema Rancāna balvas konkursa pamatideja – celt skolotāja profesijas prestižu, iedzīvināt latgaliešu valodu, godināt labākos Latgales reģiona skolotājus, pasniedzot tiem simbolisku, īpaši šim konkursam izgatavotu balvu – sudraba pakavsaktu (rotkalis Rihards Ciblis no Rēzeknes novada Maltas pagasta). Šogad konkurss notika ceturto reizi, konkursam tika pieteikti 17 izcili skolotāji piecās nominācijās.
No Balvu novada konkursam tika izvirzīti četri radoši, darbīgi, talantīgi, profesionāli pedagogi – Irēna Šaicāne, Ināra Konivale (Balvu Valsts ģimnāzija), Lolita Kokoreviča (Bērzpils vidusskola), Aina Rakstiņa (Tilžas vidusskola). Patiess prieks, ka īpašo balvu un sudraba saktu saņēma Balvu Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja, grāmatu autore, muzeja pedagoģe Irēna Šaicāne. Savukārt Tilžas vidusskolas skolotāja Aina Rakstiņa saņēma Eiropas Parlamenta deputātes Ineses Vaideres balvu – braucienu uz Briseli un tikšanos ar deputāti klātienē. Visi konkursa dalībnieki saņēma Rēzeknes latgaliešu kultūras biedrības pateicības, A.de Sent-Ekziperī grāmatu “Mozais priņcs” latgaliešu valodā, I.Šuplinskas, L.Rundānes, A.Andrejevas grāmatu un izglītojošu spēli “Gostūs pi Boņuka”.
Pasākumu kuplināja latviešu operdziedātāja, Daugavpils Universitātes asociētā profesore Ilona Bagele, Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, kā arī Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājas Intas Kaļvas, Balvu Valsts ģimnāzijas direktores Ineses Paideres, Bērzpils vidusskolas direktores Ilonas Stepānes klātbūtne.

Svinīgi uzvelk mastā Ekoskolas zaļo karogu un iestāda miera koku

25. septembrī, spītējot laika apstākļiem , Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni un skolotāji sapulcējās skolas priekšā, lai svinīgi mastā uzvilktu Ekoskolas zaļo karogu. Šāds karogs Balvu Valsts ģimnāzijai ir piešķirts pirmo reizi skolas pastāvēšanas laikā. Eko karogu piešķir izglītības iestādēm, kuru skolēniem rūp apkārtējā vide, tīra daba, gudra atkritumu šķirošana un darbības, kuras sekmē klimata saglabāšanu ilgtermiņā. Paldies Eko pulciņam, tās vadītajai Ievai Useniecei un darbīgajiem jauniešiem, Eko padomes locekļiem un ikvienam ģimnāzijas skolēnam un skolotājam, kas ar savu rīcību devis ieguldījumu vides izglītībā un dabas aizsardzībā! Visi kopā mēs varam pasauli padarīt labāku!
21. septembrī pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā miera diena, tāpēc ceturto gadu pēc kārtas Balvu Valsts ģimnāzijas teritorijā Eko pulciņš iestādīja miera simbolu, šogad, kļavu. Kopš 2001. gada pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) iniciatīvas tiek atzīmēta Starptautiskā miera diena, un Apvienoto Nāciju Izglītības, Zinātnes un Kultūras organizācija (UNESCO) aicina pasaules sabiedrību novērtēt mieru kā tiesiskas valsts, harmoniskas līdzāspastāvēšanas un stabilu starptautisko attiecību pamatu. UNESCO atgādina, ka tikai cilvēku pašu ziņā ir mainīt pasauli, ar cieņpilnu attieksmi vienam pret otru novērst un nepieļaut karus un konfliktus, pret kultūru un viedokļu dažādību – ievērojot humānisma pamatprincipus.
Lai Balvos, Latvijā un visā pasaulē valda miers!

Lepojamies ar ģimnāzijas skolotājiem

28.septembrī jau 10.reizi Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā notiks zinātnes iepazīšanas svētki gan maziem, gan lieliem – “Zinātnieku nakts 2018”. Šī pasākuma laikā notiks arī akcijā “Mans skolotājs/-a” nominēto skolotāju apbalvošana.

Akcija “Mans skolotājs/-a” ir skaista RTA tradīcija, kuras laikā RTA 1.kursu studenti nominē savas absolvētās skolas skolotājus, kuri, viņuprāt, ir paši labākie un kuri ir palīdzējuši viņu izaugsmē.
Akcijas noslēguma pasākumā, RTA pateiksies skolotājiem par ieguldīto darbu. Akcijā nominētas Balvu Valsts ģimnāzijas skolotājas: Eva Zučika-Kuzņecova, Mudīte Stepanova, Irēna Šaicāne un Irēna Baltiņa.

Sadarbība ar BBJC

Vēlamies pateikt paldies Balvu Valsts ģimnāzijai par sadarbību ar Balvu Bērnu un jauniešu centru 2017./2018. mācību gadā! Paldies, ka jūsu jaunieši iesaistījās mūsu pasākumu organizēšanā un vadīšanā!
Nozīmīgākie pasākumi, kuri notika sadarbībā ar Balvu Valsts ģimnāzijas jauniešiem:
• aktīvo spēļu vakars;
• dinamīta dzimšanas diena “Bolwen Dynamite fest”;
• tematiskais Itālijas vakars;
• pasākums jaunākajiem BBJC apmeklētājiem “HelloIn”;
• erudīcijas spēle “Mēs mīlam Tevi Latvija 2”;
• latgaļu vakars BBJC;
• “Ciemos pie Eglītes” svētku koncerts;
• dalība starpnovadu strukturētā dialoga Erasmus+ projektā “Help!” (dalība apmācībās, “Kafija ar politiķiem”, novada jaunatnes politikas dokumenta analīze);
• Balvu novada prezentēšana Līvānu novada jauniešu forumā;
• Balvu novada jauniešu gada balva 2017 (vadīšana);
• japāņu kultūras vakars;
• Itālijas kultūras vakars;
• “Blēņas uz skatuves” pasākums jaunākā skolas vecuma bērniem;
• viktorīna “Vai Tu esi gudrāks par Dinamītu?”;
• “Zaķu skrējiens 2018” (organizēšana un vadīšana);
• “Neatkarības rats” jauniešu organizēts velo izbraukums 4. Maijā;
• Ģimenes dienas pasākums “Krāsas ienāk pavasarī”;
• starpnovadu bērnu un jauniešu radošais festivāls “Kopā ar putniem debesīs”;
• radošās darbnīcas vasarā “Mācos, lai mācītu”;
• Starptautiskā jaunatnes diena Balvos augustā;
• Dārija Semjonova ir mentors EBD veicējai Balvos Maike von Hofmann.

Ceram uz turpmāku sadarbību!

Ar cieņu
Gunita Prokofjeva

Klases saliedēšanas pasākums ”Mēs varam!”

Agrā 13. septembra rītā Balvu Valsts ģimnāzijas 10. a klases kolektīvs kopā ar audzinātāju Vinetu Muzaļevsku un skolas psihologi Gintu Keišu devās 12 km garā braucienā ar velosipēdiem ciemos pie klasesbiedra Naura uz Dūrupi. Šīs dienas mērķis bija klases kolektīva saliedēšana, klasesbiedru iepazīšana neikdienišķos apstākļos un sadraudzēšanās veicināšana. Tam, cik saliedēts ir klases kolektīvs, var būt izšķirīga nozīme gan tajā, kā skolēns jūtas vienaudžu vidū, gan – kā sekmējas mācību process. Mēs esam lielākais klases kolektīvs skolā-27 jaunieši, kurš izveidojies no trim BVĢ klašu kolektīviem, Stacijas un Žīguru pamatskolu audzēkņiem, līdz ar to mums šāds pasākums bija ļoti nepieciešams.
Nonākot galamērķī, pavērās burvīga ainava meža ielokā: skaistas lauku mājas, mīlīga pirtiņa un vairāki dīķi. Saulainais laiks lutināja, jaunieši spēlēja dažādas spēles, nodarbojās ar sportiskām aktivitātēm, gatavoja mielastu, baudīja pirts un ūdens priekus. Diena lieliskā, draudzīgā atmosfērā aizritēja nemanot.
Paldies Naurim Ločmelim un viņa ģimenei par sirsnīgo uzņemšanu, kā arī skolas psiholoģei par atraktīvām kolektīva saliedēšanas aktivitātēm.
Esam patiesi gandarīti par izdevušos pasākumu.
10.a klase un audzinātāja

Izstāde Balvu valsts ģimnāzijā


No 17.septembra līdz 3. novembrim skolas bibliotēkā apskatāma izstāde “Spānija. Lasīšanas veicināšanas pasākumi”.
Izstādē piedāvā aplūkot reprodukcijas plakātiem, kas izmantoti dažādos grāmatu lasīšanas veicināšanas pasākumos Spānijā, kas tika organizēti kopš pagājušā gadsimta trīsdesmitajiem gadiem līdz pat mūsdienām.
Izstādi var iedalīt četrās lielās grupās: bērnu un jauniešu grāmatu izdošanas un lasīšanas veicināšana, Grāmatu dienas popularizēšana, Grāmatu lasīšanas veicināšanas plāna ieviešana un Madrides Grāmatu gadatirgus organizēšana.
Plakātu paraugi ņemti no Spānijas Izglītības, kultūras un sporta ministrijas pakļautībā esošās Grāmatu lasīšanas observatorijas krājumiem. Tajos var redzēt plakātu dizaina un ilustrāciju attīstību, ko radījuši tādi mākslinieki kā Hanibals Tehada, Lopess Vaskess, Frančesks Vila i Rufas, Mingote, Manuels Martiness Muņoss, El Roto, Pepe Karrio, Oskars Marinē, Rafaels Selda u. c.
Laipni gaidīti!

Ģimnāzistu pirmie sportiskie panākumi.

Šī gada 12. septembrī norisinājās starpnovadu sacensības kausa izcīņā pludmales volejbolā, kurā Balvu Valsts ģimnāzija pārstāvēja visas grupas.

Jaunākajā, „C” grupā, panākumus guva abas meiteņu komandas: Annija Zelča, Krista Arule, Evelīna Pipcāne ieguva pirmo vietu, savukārt Viktorija Āboliņa, Denija Sirmā, Lineta Kopāne ieguva otro vietu. Zēnu konkurencē Haralds Ambarovs, Armands Ignatovs, Renārs Kokorevičs izcīnīja trešo vietu.

Vidējā, „B” grupā, meiteņu konkurencē Anete Zakarīte, Evelīna Stepanova izcīnīja pirmo vietu, bet zēnu konkurencē Ivo Bisenieks, Ralfs Kokorevičs izcīnīja trešo vietu.

Vecākajā, „A” grupā, kurā bija vislielākais komandu skaits, meiteņu konkurencē Ērika Zaharova, Ērika Ivanova izcīnīja trešo vietu, zēnu konkurencē Artis Duļbinskis, Deivids Bebins izcīnīja pirmo vietu, Jānis Stepanovs, Edgars Ozoliņš – trešo vietu.

Paldies dalībniekiem par startiem, lai pietiek spēka jauniem panākumiem!

Informatīva lekcija vecākiem

Foto konkurss skolēniem.

Aktivitātes skolas bibliotēkā septembrī