Loading images...

Vecāku diena Balvu Valsts ģimnāzijā

12.klašu skolēni apmeklē izglītības izstādi “Skola 2019”

 

Marta sākumā Balvu Valsts ģimnāzijas 12.klašu skolēni apmeklēja izglītības izstādi “Skola 2019” Ķīpsalā ar mērķi iegūt informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs. Pasākuma ietvaros skolēni tika iepazīstināti ar atzītākajām un jaunākajām mācību programmām Latvijā un ārvalstīs. Izstādes apmeklētāji sarunas laikā iepazinās ar izglītības iestāžu pārstāvjiem un izglītības iestāžu prezentācijām. Jaunieši uzzināja svarīgu informāciju par uzņemšanas noteikumiem, budžeta vietām, studiju apmaiņas un prakses iespējām un ārpusstudiju aktivitātēm augstskolās. Izstādes ietvaros skolēni iesaistījās praktiskā profesijas izmēģinājumā, praktiski parādot saistību starp izglītību un karjeru, lai rosinātu skolēnus ar daudz motivētāku attieksmi pievērsties mācībām.Aktivitātes tika īstenotas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Informāciju sagatavoja:

Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta

pārvaldes karjeras konsultante Anita Laurena

Projektu dienas

No 30.janvāra līdz 1.februārim BVĢ notika  projektu dienas. Pirmajā dienā 7.-9.klašu skolēniem tika piedāvāta interaktīva nodarbība, kur viņi izzināja dažas nākotnes profesijas, noskatoties video materiālu “10 jobs in the future”. Mūsu 7.d klase izlozēja savu profesionālo jomu un nozari un pēc noteiktiem kritērijiem veidoja plakātu: Nākotnes profesija transporta nozarē.  Klase prezentēja savu izdomāto nākotnes profesiju un plakātu. Otrā dienā karjeras speciāliste A.Laurena 7.-9.klašu skolēniem piedāvāja  trīs karjeras spēles “Domino”, “Atverot profesiju durvis” un “Gudrs vēl gudrāks”, kuras klasē nepiespiestā, atraktīvā gaisotnē  ar sacensību elementiem tika izspēlētas. Karjeras spēļu uzdevumi bija izzināt profesiju daudzveidību, attīstīt prasmi analizēt, izzināt augstāko izglītības iestāžu mājaslapas, nostiprināt zināšanas par dotuma veidiem .Šajā dienā  7.d.klases skolēni devās uz savu vecāku darbavietām un ēnoja dažādas profesijas . Skolēni sadalījās nelielās draugu grupās un apmeklēja pēdu aprūpes kabinetu, Balvu enerģiju, frizētavu Elija, Balvu pamatskolu. Paldies vecākiem par sadarbību un skolēnu atbalstu, atbildot uz viņu interviju jautājumiem. Trešās dienas sākumā skolēni aktīvi izzināja klasei piešķirto profesionālo un interešu jomu: ēdināšana. Tika sagatavotas 10 min. aktivitātes pārējo klašu skolēniem. Klases telpā tika izveidotas trīs stacijas – Uzmini ēdināšanas jomas profesijas un atpazīsti ēdināšanas uzņēmumus Balvos; Garšu stacija – atpazīsti ēdienu, pagatavo virtuāli savu; Eksperimenta stacija. Šī diena skolēniem ļoti patika, jo varēja uzņemt viesos citas klases un atraktīvi izpausties. Jautri un izzinoši bija ciemoties pie pārējām klasēm, bet vislabāk 7.d klase novērtēja 7.c klases profesiju kabatu.

                                              Klases audzinātāja Mudīte Stepanova

Ģimnāzisti ēno un iepazīst profesijas

 

2018./2019.m.g. 2.semestrī Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni iepazina sev interesējošās profesijas, izprotot to darbības principus, ielūkojoties speciālistu darba ikdienā, lai izdarītu karjeras izvēli, iegūst informāciju par izglītības iespējām. Projektu nedēļas “Iespējas tavai nākotnei” un Junior Achievement Latvia organizētās Ēnu dienas ietvaros Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni ēnoja gan savus vecākus, gan apmeklēja uzņēmumus, iestādes Balvu un citos Latvijas novados.

7.a klase un audzinātāja Irina Kovšova ēnoja Anitu Tiltiņu, kas strādā IK “Skaistuma templis” jeb Mei-tan un iepazinās ar uzņēmuma darbību, produktiem un uzdeva sev interesējošos jautājumus. A.Tiltiņa uzsvēra, ka mācības, čaklums, neatlaidība var palīdzēt sasniegt iecerēto. 7.d klase ar audzinātāju Mudīti Stepanovu aktīvi izzināja savu vecāku profesijas, dodoties uz Balvu pamatskolu, frizētavu “Elija”, SIA “Balvu enerģija” un Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības Pēdu aprūpes kabinetu.

8.a klase un klases audzinātāja Ilga Petrova projektu nedēļā ciemos uz skolu bija aicinājusi Valsts robežsardzes Imigrācijas dienesta inspektori I. Poikāni un viņas kolēģi no Gulbenes A. Cīruli. Skolēni uzzināja informāciju par dienesta darbu, specializēto aprīkojumu, ko varēja apskatīt klātienē un izmēģināt, kā arī par situāciju ar imigrantiem pasaulē un Latvijā.  8.b klase un klases audzinātāja Irīna Krivošejeva devās uz Balvu CMT, SIA, Būvmateriālu veikalu un intervēja Līgu Krivišu. Savukārt 8.c klase un audzinātāja Ārita Andrejeva devas uz picēriju Zebra, kur iepazina vidi, profesijas un darba specifiku, intervējot Aigu Škatiku. 8.c klases skolniece A.Logina ēnoja mūziķi un reperi Locco Magia Trench, tiekoties ar mākslinieku Rīgā.

9.a klases skolniece Dita Kataja-Paegle devas uz Rīgu un izzināja AS Latvijas Valsts meži darbību, iepazīstot darba aizsardzības speciālista darbu.

10.a klases skolēni ēnoja BVĢ angļu valodas skolotāju Evu Zučiku Kuzņecovu, grāmatvedi Ņinu Pavličenko, ķirurgu Dmitriju Zabrodinu, BVĢ mājturības skolotāju Zigfrīdu Lielbārdi un SIA Autokruīzs auto mehāniķi Normundu Začu. 10.b klase un klases audzinātāja Irēna Šaicāne uz stundu bija aicinājusi skolnieces Annas vecmammu Dzidru Romanovsku, kura 45 gadus ir nostrādājusi Balvu Dzimtsarakstu nodaļā, kā vietniece. Viņa pastāstīja, kā uzreiz pēc vidusskolas nokļuva šajā darbā, kas bija jādara, ko var pētīt (Baznīcu grāmatas utt.), kur Balvos atradās un tagad atrodas Dzimtsarakstu nodaļa. Savukārt 10.b klases skolniece Luīze Maksimova Rīgā ēnoja Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidentu.

11.a klases skolniece Baiba Vīksniņa izzināja Valsts Robežsardzes koledžas 2.mācību rotas komandieri majoru A.Kalnaču Rēzeknē. 11.b klases skolēni ēnoja Balvu novada pašvaldības datorspeciālistu Arvi, savukārt Roberta Sērmukša devās uz Preiļu slimnīcu, kur iepazina ginekologa darba ikdienu. Annija Ertmane Rīgā apmeklēja Jaunatnes starptautisko projektu aģentūru.

12.a skolniece Ērika Ivanova iepazina Biznesa augstskolas “Turība” sabiedriskoattiecību speciālistes E.Mičules darba ikdienu. Līga Sergejeva Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā izzināja dietoloģes Lolitas Neimanes darbu. Edgars Šaicāns apmeklēja SIA “Autentika” programmētāju A.Sinkeviču Rīgā. 12.b klases skolniece Jūlija Kokoreviča Bauskā iepazina zobārstes Lindas Eizānes darbu. Monta Ripa iepazina Bites kompānijas Mārketinga nodaļu Rīgā, bet Arta Smirnova iejutās fizioterapeita darbā, iepazīstot SIA Baltijas fizioterapija darba specifiku.

Aktivitātes tika īstenotas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Informāciju apkopoja:

Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta

pārvaldes karjeras konsultante Anita Laurena

Panākumi konkursā “Cauri mūžiem Latgales karavīra piemiņa ir dzīva”

14.martā norisinājās konkursa “Cauri mūžiem Latgales karavīra piemiņa ir dzīva” noslēguma pasākums, kurš veltīts Latgales partizānu pulka simtgadei.
Pasākuma atklāšana notika pie Latgales partizānu kritušo karavīru pieminekļa, kur klātesošos uzrunāja Balvu Novada muzeja vadītāja Iveta Supe un Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva.
Priecājamies par mūsu skolas mūzikas ministru Česlavu Čubaru, kuram bija uzticēts apskaņot šo pasākumu, un lepojamies, ka BVĢ skolniece Krista Arule pasākumā lasīja citātus no literārās jaunrades konkursa darbiem.
Pasākums bija skolēniem saistošs, jo jaunieši Balvu Bērnu un jauniešu centrā varēja aplūkot starpnovadu vizuālās mākslas konkursa „Pateicības nozīmīte” darbus un darboties trīs radošajās darbnīcās – kreatīvajā darbnīcā, skaistuma darbnīcā un aktīvajā darbnīcā-, kā arī noklausīties izglītojošu stāstījumu Balvu Novada muzejā.
Lepojamies ar 11a. klases skolnieku Kristiānu Boktu, kurš video stāstu un prezentāciju konkursā „Mūsu varoņi šodien” ieguva 1. vietu. Paldies skolotājai- konsultantei Irēnai Šaicānei par atbalstu.
Kopumā konkursam “Pateicības nozīmīte” tika iesniegti 132 darbi, Balvu Valsts ģimnāzijas vizuālās mākslas skolotāja Indra Keiša iesniedza 31 skolēnu darbu, floristikas pulciņa skolotāja Daina Mediniece iesniedza 12 audzēkņu darbus. Paldies skolotājām par darbu ar skolēniem, gatavojoties konkursam!
Priecājamies par augstajiem sasniegumiem!
Floristikas pulciņa panākumi:
2. vieta- Madarai Baraņņikai par darbu “Pateicības nozīmīte vizuālās mākslas konkursa 1.vietas ieguvējam”
3. vieta- Līvai Klimovičai , Annijai Apinei, Madarai Baraņņikai par darbiem”Pateicības ordeņu” kolekcija veltīta dabai -“Latvijas dižākajam kokam, spēka un varenības simbolam – ozolam”, “Zemesmātei – mūsu dzīvības, auglības un dzimtās vietas simbolam” un “Ķirbim – lielākajai Latvijas ogai”.
Atzinība:
Līvai Klimovičai par iesniegtajiem darbiem “Ordenis zvaigžņotai naktij” ,”Ordenis vasaras dienai“, “Ordenis floristikas skolotājai”,
Madarai Baraņņikai par darbu “Ledus zieds ziemai”,
Annai Romanovskai par darbu “Ordenis ziedu pļavai”.
Pateicība:
Diānai Danielai Voikai par darbu “Ledus zieds ziemai”,
Annai Romanovskai par darbu “Ledus zieds ziemai”.
Esam patiesi priecīgi, ka visi floristikas pulciņa iesniegtie darbi saņēma godalgotas vietas.
Vizuālās mākslas skolotājas Indras Keišas vadībā BVĢ skolēni vizuālās mākslas stundās radīja savas idejas pateicības nozīmītēm. 18 darbi ieguva godalgotas vietas.
Lepojamies ar izciliem sasniegumiem:

1. vieta Ikolai Mačānei par darbu “Manai draudzenei”,

2. vieta Elīzai Ivanovai par darbu “Zelta Mamma”,

3. vieta Antrai Savičai par darbu “Es mīlu mammu!”.

Atzinība:

Līvai Lukstei par darbu” Māsas”,

Ketijai Melnei par darbu “Labākajam operatoram Gvido Skultem”,

Evai Danielai Pokulei par darbu “Čivix”,

Kristiānam Boktam par darbu “Izglītībai”.

Pateicība:

Amandai Loginai par darbu “Latviete”,

Šeilai Aleksejevai par darbu “Māsas modernā mode”,

Annijai Apinei par darbu “Neatlaidīgajiem”,

Līnai Ivanovai par darbu “Beno”,

Marijai Arnicānei par darbu ” Lulū”,

Evelīnai Krakopei par darbu “Romualdam Kokorevičam”,

Ilonai Grāmatiņai par darbu “Manai ģimenei”,

Matīsam Grižbovskim par darbu “Gada investors”,

Dinijai Začai par darbu “Gada ekonomists”,

Annai Elīzai Buglovai par darbu “Sieviešu maratona dalībniecēm”,

Armandam Pauliņam par darbu “Basketbolam”.

Balvu Valsts ģimnāzijā mācās patiesi radoši un gudri jaunieši, kas pārliecinoši apliecina sevi ne vien mācībās, bet arī konkursos un sacensībās.
Priecājamies un lepojamies ar jums!

Metodiskā diena Balvu Valsts ģimnāzijā

Lai veicinātu pedagogu pieredzes apmaiņu, Balvu Valsts ģimnāzijā ir iedibināta tradīcija martā organizēt metodisko dienu. Šogad tā bija veltīta starpdisciplināru stundu veidošanai un skolotāju sadarbības veicināšanai.
19.martā satikās četru novadu pedagogi, lai rastu atbildes uz jautājumiem, kas jāzina skolotājiem, strādājot starpdisciplināri, un kā jāveido šādas stundas.
Ar labās prakses piemēriem par starpdisciplināru mācīšanu un mācīšanos, rādot atklātās stundas, dalījās Balvu Valsts ģimnāzijas angļu valodas skolotājas Eva Zučika-Kuzņecova, Irīna Krivošejeva, Inga Vanaga, vizuālās mākslas skolotāja Indra Keiša, fizikas skolotāja Ārita Andrejeva, latviešu valodas un literatūras skolotājas Aija Dvinska, Ilga Petrova, vēstures skolotāja Mudīte Stepanova, krievu valodas skolotāja Inga Kleine, ģeogrāfijas skolotāja Laura Saulīte, matemātikas skolotājas Anita Kamendere un Irēna Baltiņa, mājturības skolotāja Sandra Mozule. Paldies viņām!
Metodiskās dienas dalībniekiem uzrunu teica Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva, sveicienu bija sagatvojuši arī ģimnāzijas skolēni: Krista Arule, Una Romāne un tautas deju kolektīvs „Rika”.
Brocēnu vidusskolas skolotāja Laura Miķelsone stāstīja par multidisciplināru un starpdisciplināru stundu veidošanu savā skolā, dalījās ar labās prakses piemēriem no savām stundām. Lektore pastāstīja, kā veicināt strapdisciplināru pieeju, izmantojot programmas „Latvijas skolas soma” piedāvājumu un sadarbību ar muzejiem. Laura Miķelsone atzīmēja, ka skolotāju sadarbības stiprināšanā svarīgākais ir kopīgs mēķis un vienota izpratne par pārmaiņu būtību.
Paldies visiem metodiskās dienas dalībniekiem! Lai arī turpmāk mums izdodas būt radošiem un atvērtiem, pieņemt jauno! Lai gūtās atziņas palīdz mūsu kopējā darbā!

“Pārvarot sevi”


Pavadvēstule ir pieejama šeit!

Skaļās lasīšanas konkurss Balvu Valsts ģimnāzijā

7. martā Balvu Valsts ģimnāzijas bibliotēkā notika “Skaļās lasīšanas” konkursa pusfināls. Konkursa mērķis- rosināt izglītojamo interesi par lasīšanu, uzlabot lasītprasmes un izlasītā teksta izpratnes iemaņas, kā arī pilnveidot zināšanas par latviešu literatūras zelta fondu. Konkursā piedalījās septiņi 7.klašu izglītojamie. Konkursu vadīja skolas bibliotekāre Vineta Muzaļevska. Konkursa 1. daļā dalībnieki publiski lasīja izcilā latviešu dzejnieka, rakstnieka Imanta Ziedoņa literārās pasakas “Blēņas un pasakas.”. Žūrijas komisija: Ināra Konivale, Daina Mediniece un Vineta Muzaļevska vērtēja lasīšanas kvalitāti, proti, skaidru dikciju, tempu, skaļumu, izteiksmīgumu un emocionalitāti, kā arī acu kontaktu ar klausītājiem. Pēc publiskās uzstāšanās, lasīšanas, sekoja konkursa 2. daļa, kurā izglītojamie risināja krustvārdu mīklas par Imanta Ziedoņa biogrāfiju un par izvēlēto literāro pasaku zīmēja komiksu. Noslēgumā tika apkopoti iegūtie punkti un paziņoti rezultāti. 1. vietu “Skaļās lasīšanas” konkursa pusfinālā ieguva: Krista Arule un Viviāna Bratuškina 7.b klase, 2.vietu-Kristers Kuļšs 7.c klase, un 3.vietu- Lineta Kopāne 7.d klase. Minētie godalgu saņēmēji ieguva iespēju piedalīties Starpnovadu “Skaļās lasīšanas” konkursā, kurš norisināsies šī gada 3. aprīlī. Konkursa dalībnieki saņēma diplomus un pateicības, kā arī balvas. Kā atzina paši konkursa dalībnieki, viņiem šāda aktivitāte-konkurss ļoti patika.
Paldies skolotājām: Ilgai Petrovai, Rudītei Priedeslaipai, Aijai Dvinskai par izglītojamo sagatavošanu konkursam.
Vēlam veiksmi un izdošanos Starpnovadu “Skaļās lasīšanas” konkursā!

V. Muzaļevska

Skolēnu pašpārvalde viesojas Madonā

28. februārī skolēnu pašpārvaldes jaunieši – Ernests, Anastasija, Česlavs, Niks Kevins, Vladlēna, Annija – un skolotāja Daina devās uz Madonas Valsts ģimnāziju, kur notika valsts ģimnāziju Skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas pasākums.
Tikām laipni sagaidīti un lieliski pavadījām laiku, klausoties muzikālus sveicienus no Madonas dziedošajiem jauniešiem, iesaistoties iepazīšanās spēlēs, piedaloties lekcijā „Vai viegli būt radošam?” , ko vadīja Kristiāna Štāla, Latvijas Kultūras Akadēmijas Nacionālās filmu skolas studente, producente un Madonas Valsts ģimnāzijas absolvente.
Pēc gardām pusdienām aktīvi iesaistījāmies pieredzes apmaiņas aktivitātēs par skolēnu pašpārvaldes darbu dažādās izglītības iestādēs un skaistākos mirkļus iemūžinājām fotostūrītī.
Diena bija patiesi izdevusies, radoša un bagātinoša.

Ģimnāzijas skolotāji modelē vispārējās vidējās izglītības standarta apguvei nepieciešamās programmas.

5.marta pēcpusdienā Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāji modelēja vidējās izglītības apguves grozu piedāvājumu, kā darba formu izmantojot sadarbību, kas ir viena no skolas vērtībām. Noslēgumā katra grupa prezentēja savu redzējumu.
Paldies visiem kolēģiem par iesaistīšanos un aktīvu līdzdalību Balvu Valsts ģimnāzijas nākotnes darba modelēšanā!