Loading images...

Balvu Valsts ģimnāzijas piedāvātie kursu komplekti vidusskolā

Mācību konkursa vidusskolai “Gada jaunais autovadītājs” interaktīvā nodarbība Balvu Valsts ģimnāzijas 11b.klasei

  Konkurss vidusskolēniem “Gada jaunais autovadītājs” tiek organizēts  jau septīto gadu. To  rīko Ceļu satiksmes drošības direkcija sadarbībā ar aģentūru Zebra. 

Konkursa mēŗkis:  radīt interesi un priekšstatu par satiksmes drošību jauniešiem vecumā no 16 – 18 gadiem, tādējādi savlaicīgi ieaudzinot labas uzvedības kultūru uz ceļa, lai preventīvi samazinātu jauno autovadītāju izraisīto ceļu satiksmes negadījumu skaitu un to seku smagumu.

Konkurss sastāv no divām kārtām – teorētiskais konkurss internetā, kur vajadzēja atbildēt uz 15 jautājumiem,  un interaktīvas klātienes mācību nodarbības. Praktisko mācību nodarbības norit 30 klasēm, kuru pārstāvji uzrādījuši labākos rezultātus konkursa teorētiskajā kārtā internetā. Pamatojoties uz dalībnieku rezultātiem, nosaka 30 klases, kurām tiek organizētas praktiskās nodarbības (norises laiks tiek saskaņots ar pretendentiem individuāli).

Šogad interesi par šo konkursu izrādīja arī Balvu Valsts ģimnāzijas 11b.klases skolniece Žaklīna Orlovska, kura gan pati veiksmīgi piedalījās pirmajā kārtā, gan aicināja arī citus klases biedrus izpildīt testa jautājumus.

Apkopojot rezultātus, izrādījās, ka Žaklīna ir iekļuvusi 30 labāko skaitā (pavisam piedalījās 2000 skolēnu no dažādām Latvijas skolām), kā balva gan Žaklīnai, gan visai klasei bija interaktīvā nodarbība mūsu skolā. Aģentūras „Zebra” pārstāvis Mārtiņš, sazinoties ar 11b. klases audzinātāju Irēnu, vienojās, ka praktiskā apmācību nodarbība vienas akadēmiskās stundas  garumā skolas iekšpagalmā notiks 2020.gada 19.maijā.

Nodarbību sākumā vadītāji Mārtiņš un Edgars katram izdalīja gan sejas masku un cimdus, gan nodarbības laikā ievēroja citus drošības noteikumus.

Praktiskā apmācību programmas tēma bija izvēlēta atbilstoši 18 gadus vecu jauniešu auditorijai: apstāšanās ceļš, tālruņu un viedierīču lietošanas bīstamība braukšanas laikā, alkohola un apreibinošo vielu ietekme uz auto vadīšanas spējām, drošības jostu nepieciešamība un pareiza to lietošana.

Lai apmācību process būtu interesantāks un dzīvāks, tēma tika apgūta, analizējot jauniešu personisko pieredzi ceļu satiksmē un gūstot atziņas par dažādiem iespējamiem apdraudējumiem praktisko paraugdemonstrējumu un izmēģinājumu laikā.

Ikvienam (vispirms jau Žaklīnai un tad pārējiem klasesbiedriem) bija iespēja drošos apstākļos caur personīgo pieredzi pārliecināties gan par drošības jostu lietošanas nepieciešamību, gan par to, kā tikt ārā no mašīnas, ja tā apmesta otrādi.

Katram bija arī iespēja izmēģināt alkohola reibumu (divas promiles) imitējošas brilles.
Tas ir labākais veids, kā droši pārliecināties par alkohola kaitīgo ietekmi uz cilvēka koordinācijas un koncentrēšanās spējām.

Paldies Žaklīnai par uzdrīkstēšanos un proaktivitāti, jo, piedaloties konkursā „Gada jaunais autovadītājs”, tā bija iespēja izcīnīt balvu ne tikai sev, bet visai klasei – tādējādi būtiskākās lietas par satiksmes drošību iemācot lielākai sabiedrības daļai, lai satiksme uz Latvijas ceļiem kļūtu vēl  drošāka.

                                                                                  

 

11b.klases audzinātāja Irēna Šaicāne

Spēka vārdi ģimnāzistiem

Panākumi karjeras izglītības konkursā

Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes karjeras konsultantes organizēja radošo darbu konkursu Balvu un Baltinavas novada vispārējās izglītības iestāžu 6.-8. klašu skolēniem ”Pasaka . Kā radās … profesija”
Priecājamies, ka 7.b klases skolnieks Armands Graps ieguva 2. vietu, 8.d klases skolnieks Haralds Ambarovs ieguva 2. vietu, 8.d klases skolniece Annija Zelča ieguva 3. vietu, bet 7. b klases skolniece Rēzija Štāle ieguva pateicību.
Karjeras konsultante Lidija Ločmele šodien jauniešiem pasniedza diplomus un balvas.
Prieks, ka attālinātā mācību procesa laikā jaunieši rod iespēju piedalīties konkursos.

Uzņemšans noteikumi Balvu Valsts ģimnāzijā

Panākumi konkursā “Paliec mājās!”

Divu nedēļu garumā bērni un jaunieši, konkursa “Paliec mājās!” ietvaros, radoši darbojās un sūtīja savus darbus Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldei! Kopumā tika saņemti 40 konkursa “Paliec mājās!” darbi, starp tiem videosižeti, fotokolāžas un prezentācijas. Vērtējot darbus, tika ņemts vērā dalībnieku vecums, dalībnieka ieguldītā darba apjoms, darba radošā puse, konkursa tēmas aktualitātes atspoguļojums, piedāvāto aktivitāšu daudzveidība, atraktivitāte un lietderīgums. Uzvarētāji tika noteikti vairākās vecumu grupās un viens no uzvarētājiem savā vecuma grupā ir 12. a klases skolnieks Kristiāns Bokta.

Kristiāns stāsta: “Šis konkurss ļāva uz ārkārtējo situāciju paraudzīties pavisam citādāk. Es secināju, ka šis saspringtais laiks ļauj mazliet atvilkt elpu no ikdienas rutīnas, izzināt sevi un pavadīt vairāk laika kopā ar ģimeni. Tieši tādēļ šajā konkursā es dalījos ar 10 aizraujošām nodarbēm, kā pavadīt ārkārtējās situācijas laiku mājas apstākļos. Aicinu visus palikt mājās un ievērot noteiktos ierobežojumus ārkārtas situācijas laikā. Tikai kopā mēs varam to paveikt!”

Kristiān, mēs ar Tevi lepojamies!

Kristiāna konkursa darbu var aplūkot šeit.

Ko mums, Balvu Valsts ģimnāzijas saimei, nozīmē BRĪVĪBA?

Ko mums nozīmē brīvība?

Ieteikumi ikdienai

BVĢ skolēnu veidots metodiskais materiāls

Karjeras dienu ietvaros, audzinātāju vadībā Balvu Valsts ģimnāzijas 7.-8.klašu skolēni, darbojoties ar karjeras konsultantes L.Ločmeles sagatavotajiem materiāliem par dažādu jomu profesijām, kā arī izmantojot internetā pieejamos resursus, veidoja krustvārdu mīklas un burtu jucekļus . Darba galarezultātu klašu audzinātāji iesniedza karjeras konsultantei.  Skolēnu veikums tika izvērtēts, un, labākie trīspadsmit darbi apkopoti materiālā “ Profesijas burtu jucekļos un krustvārdu mīklās”. Šo, pašu skolēnu veidoto materiālu, varēs izmantot  skolotāji gan audzināšanas stundās, gan ārpusklases pasākumos.

   Paldies 7./8.klašu skolēniem par radošu pieeju, bet audzinātājām- S.Mozulei, A.Dvinskai, L.Saulītei, I.Kovšovai, E.Zučikai-Kuzņecovai, Ā.Andrejevai un M.Stepanovai par sadarbību un skolēnu motivēšanu darbam!

Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes

pedagogs- karjeras konsultante

Lidija Ločmele

 

Aktivitāte tika īstenota programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.