Karjeras izglītība

Aktivitāte tiek īstenota programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Jaunā sezona “Nākotnes Līderu  akadēmija” jau sākusies!

Eiropas Parlamenta deputātes Daces Melbārdes un Mūžizglītības un kultūras institūta “VITAE” projekta “Nākotnes Līderu akadēmija” jaunajā sezonā turpināsim runāt par personīgo līderību, jauniešu nākotnes līderības Latvijā un Eiropā jautājumiem, kā arī, Eiropas savienības aktuālajiem jautājumiem.  Jaunajā sezonā piedalās 24 skolu komandas, tajā skaitā arī Balvu Valsts ģimnāzijas komanda, kurai interesē iegūt jaunas zināšanas un galvenokārt, būt līderim. Lielisks pierādījums tam, ka iepriekš paveiktais ir bijis gana vērtīgs, lai turpinātu. Šogad komandu veido Laura Jeromāne, Līna Ivanova, Evelīna Pipcāne, Esmeralda Trivole, Dana Petuka, kā arī, skolotājas – Mudīte Stepanova un Laura Saulīte.

Pašlaik ir paredzētas piecas nodarbības par personīgo līderību.

Pirmajā nodarbībā, 24. novembrī, iedvesmas vārdus teica Eiroparlamenta deputāte Dace Melbārde, iedrošinot jauniešus no visas Latvijas atvērt sevi plašāk un nebaidīties no viedokļa izteikšanas, jo arī pieaugušajiem sabiedrībā ir jūtams satraukums, saprast, kas ir uzticība gan sev, gan citiem, uzticēšanās līderim, un sevis izzināšana tik īsā laikā, ko pavadījām pirmajā ‘’Zoom’’ tikšanās reizē. Šīs dienas dalībniekiem bija iespēja saprast un izzināt, kas ir personīgā līderība, kā izpaužas raksturs pašam pret sevi un apkārtējiem. Kādi pienākumi būtu jādara, lai citi uzskatītu tevi par līderi un kādām lietām vai cilvēkiem ir jāvelta lielāka uzticēšanās ikdienas darbos, iekļaujot sevī līderību.

Atziņas par pirmo nodarbību:

Esmeralda 11. b : “Lai mainītu pasauli ir jāsāk ar sevi, uzticēšanos sev un jāprot mainīties. ”

Evelīna 10.b : “Neesi sekotājs citu idejām, paud savas idejas un kļūsti par LĪDERI!”

Skolotāja Mudīte: “Lielākā problēma ir vainot citus, nevis mainīt sevi, pašam uzņemties atbildību. Līderības prasmēm jāpiemīt ikvienam, lai spētu izdzīvot 21.gadsimtā…”

1. decembra nodarbība bija par medijpratību ‘’Es un mediji’’, to vadīja Agnis Timermanis. Gan skolotāji, gan jaunieši veidojot prāta vētru, dalījās pieredzē par sociālo tīklu, radio un drukas mediju ietekmi ikdienā. Analizējām video fragmentu, kurā bija sagrozīti fakti, līdz ar to mēs tiekam maldināti sociālajos tīklos. Jauniešiem jāspēj pašiem izprast, kas ir patiesība, bet kas ir dezinformācija, jo interneta vietnes spēj ar mums manipulēt. Noslēgumā bija dots brīvais mikrofons ikvienam, kas vēlējās vēl jautāt neskaidro vai paturpināt galveno domu.

Nodarbību koordinatore Linda Loce vienmēr atgādina, ka šajās nodarbībās mēs visi esam līdzvērtīgi, vairs nav barjeru skolotājs – skolēns, bet gan visi atklājam un pilnveidojam savas līderības prasmes.

 

Rakstu veidoja: Esmeralda Trivole 11.b.

“Sarunas ģimenē: viss par un ap to…”

Projekta “Labbūtības ceļakarte skolā” 2. aktivitāte – klases stundas “Problēma zem mikroskopa” modelēšana

2. decembrī plkst.  16.20  platformā ZOOM  ģenerēsim  idejas un veidosim  plānu klases stundai “Problēma zem mikroskopa “ kopā ar skolēnu pašpārvaldi, klašu pārstāvjiem,  atbalsta personālu, psiholoģi Elīnu Bārtuli un mentoru Sergeju Andrejevu. 
Kopā plānotajā klases stundā  padziļināsies izpratne par pašapziņu, motivāciju un mentālo veselību mums saistošā veidā, kurā mēs, jaunieši, varēsim runāt par sev aktuālām problēmām, paust savu viedokli, socializēties un uzzināt jaunu informāciju, kas palīdzēs celt pašapziņu, vienlaicīgi gūstot pieredzi pasākuma un klases stundu plānošanā un vadīšanā. 
 Izveidoto stundu  realizētsim  7. decembrī 6. – 7. stundas laikā

“Uzņēmējdarbības skola”

Šajā mācību gadā Balvu Valsts ģimnāzija turpina dalību Biznesa augstskolas “Turība” projektā “Uzņēmējdarbības skola”, kurā piedalās četri 11.b klases skolēni. Projekta mērķis- iedvesmot Latvijā dzīvojošus vidusskolēnus, sniedzot ieskatu praktiskajā uzņēmējdarbībā, iepazīstināt ar izaicinājumiem, iespējām un būtiskākajiem uzņēmējdarbības elementiem. Mudināt jauniešus kļūt par uzņēmējiem, kas nākotnē pozitīvi ietekmētu reģionu ekonomiku un kopējo tautsaimniecību. Lekciju tēmas ir ”Uzņēmējs no nulles”, “Mazo detaļu lielā nozīme”,” Izbruģē vēl nebijušu ceļu”, “Komunikācija ir tilts”, “Svarīgākais- kur ieguldīt”, “Domā pirms dari!” , nodarbības notiek Webex platformā kopā ar biznesā pieredzējušiem loģistikas, komunikācijas, sporta, reklāmas, tūrisma, drošības un citu nozaru speciālistiem. Pavasarī sekmīgi nokārtojot pārbaudījumu skolēni saņems zināšanu apliecinājumus- sertifikātus, papildinot savus CV.

 

Vēstures un sociālo zinātņu

 skolotāja V. Muzaļevska

Advents – Ziemassvētku gaidīšanas laiks

Pirmdienas rītā ģimnāzijas skolēniem, skolotājiem un darbiniekiem  skolas foajē bija iespēja iedegt svecīti no lielā  vainaga, lai vēl košāk iemirdzas Adventa gaisma  un noskatīties īpaši šim rītam veidoto video sveicienu .

Lai visiem skaists Ziemassvētku gaidīšanas laiks!

Jauniešu iniciatīvu projekta “Labbūtības ceļakarte skolā” pirmā aktivitāte “Pašapziņa zem mikroskopa”

1.decembrī sāksies jauniešu iniciatīvu projekta “Labbūtības ceļakarte skolā” aktivitātes Balvu Valsts ģimnāzijā. Projekta mērķis ir proaktīvi un radoši rosināt skolasbiedrus runāt par pašapziņas un motivācijas jautājumiem, padziļināt zināšanas un izpratni par pašapziņu, motivāciju un mentālo veselību mums saistošā veidā, kā arī aktualizēt informāciju par atbalsta iespējām problēmsituācijās.

Pasākumā “Pašapziņa zem mikroskopa” visi BVĢ jaunieši platformā ZOOM tiksies ar influenceri Niklāvu Mičuli, un psiholoģi Elīnu Bārtuli, lai iedvesmotos un runātu par pašapziņas jautājumiem.

Labbūtības vakars Balvu Valsts ģimnāzijā

Sporta skolotājam Valteram Duļevskim skaista dzīves jubileja

Skolotāj Valter!
Augstāk! Tālāk! Stiprāk!

Skaļāk! Harmoniskāk! Draudzīgāk!
Iededzināt uguni jauniešu dvēselēs!
Visus centienus cienīgus zelta balvas!
Ļaut uzvarai mirdzēt kā vienīgajai bākai –
un Jūs noteikti nokļūsiet pie tās!
Sports ir vissvarīgākais- tas saista visas planētas tautas. Senos laikos olimpisko spēļu laikā apstājās kari. Ar sportu un draudzību var radīt labāku un mierīgāku pasauli! Lai izdodas!

Sveicam skaistajā dzīves jubilejā!

BVĢ kolektīvs

Skolas bibliotēkā apskatāma ceļojošā izstāde ”Kultūras tilti”, kura mums vēsta par ebreju vēsturi Latvijā.

Latvijas ebreji ir viena no Latvijas mazākumtautībām. Ebreji Latvijas teritoriju apdzīvo kopš 16.gs., kad šeit radās viņu pirmās kopienas. Savukārt, poļu Livonijā 17. gs. no tagadējās Ukrainas un Baltkrievijas kā kara bēgļi ieradās vairāki tūkstoši ebreju, kas atšķirībā no vāciskajiem un turīgajiem Kurzemes ebrejiem bija nabadzīgāki un vairāk nodarbojās ar sīkamatniecību. 18. gadsimtā Latvijas teritorijā starp ebreju sīktirgotājiem un latviešu zemniekiem izveidojās tieša sabiedriska saskarsme. Lauku sētās, pārdodot pirmās nepieciešamības priekšmetus vai mainot tos pret zemnieku ražojumiem, ebreji centās apgūt latviešu valodu un kaut lauzītā izrunā prata saprasties ar pircēju. No šiem ebrejiem zemnieki uzzināja par apkārtnes notikumiem un guva ne vienu vien vērtīgu padomu sadzīves un saimnieciskajos jautājumos. 1918. gada 18. novembrī proklamētā Latvijas Republika bija latviešu nacionālā valsts, taču tā tiecās veidot vienotu visu pilsoņu valsts tautu. Latvijā dzīvojošie ebreji pirmoreiz kļuva līdztiesīgi ar citām tautībām, kas veicināja ebreju lojalitātes rašanos pret neatkarīgo Latviju. Īpaši traģisks liktenis ebreju tautu piemeklēja Otrā pasaules kara laikā. Vācu okupācijas iestāžu veiktajā holokaustā 1941.—1944. gadā bojā gāja vairāk nekā 70 tūkstoši Latvijas ebreju.30. novembrī  piemin Rumbulas traģēdijas upurus. Pirms 80 gadiem,1941. gada 30. novembrī un 8. decembrī nacisti okupētajā Rīgā sarīkoja tā dēvēto Rumbulas akciju. Tā bija lielākā civiliedzīvotāju masu slepkavība Latvijas vēsturē. Šobrīd Latvijā dzīvo ap 7000 ebreju.