NORDPLUS Balvu Valsts ģimnāzijā


Balvu Valsts ģimnāzija kopā ar Klaipēdas Ažuolyno ģimnāziju šinī rudenī ir uzsākusi savstarpējo projektu Folkclore – one language for Latvia and Lithuania.
Projekts paredz skolotāju apmaiņas braucienus, lai dalītos savā pieredzē un meklētu jaunas idejas savai darbībai. Mobilitāšu īstenošanas rezultātā tiks stiprināta un attīstīta sadarbība skolu izglītības jomā.
Skolēnu sadarbības rezultātā tiks veidota izpratne par Ziemeļvalstu valodām, kultūru un tradīcijām. Deju kolektīvu „Purenīte” un „Auštra” dalībnieki un skolu pašpārvalžu aktīvākie skolēni apgūs jaunas prasmes, zināšanas un iemaņas dejošanā, dziedāšanā, vienkāršo mūzikas instrumentu spēlē, ēdiena gatavošanā, sekmējot radošumu un starpkultūru izpratni.
Pirmā sapulce un sadarbības jautājumu apspriešanā notika oktobra sākumā Klaipēdā, kur skolotāja Lucija Bukša Klaipēdas Ažuolyno ģimnāzijas skolotājus iepazīstināja ar projekta plānotajām aktivitātēm un iecerēm tā realizēšanā. Ir noteikti savstarpējo vizīšu datumi un novembra sākumā Klaipēdas skolotāji tiek gaidīti Balvos.

Izstāde bibliotēkā.

Oktobrī Balvu Valsts ģimnāzijas bibliotēkas apmeklētājus priecē rotu darinātājas Olgas Villeres darbu izstāde. Apmeklētājiem ir iespēja ne tikai apskatīt auskarus, kaklarotas, rokassprādzes, bet arī iegādāties. Olga ar šo vaļasprieku nodarbojas vairāk kā 10 gadus. Viņai ir savs internetveikals (kimachka.etsy.com), kur Olgas darbus var iegādāties. Olga ir Balvu Valsts ģimnāzijas 9.a klases skolnieces Kimas māmiņa. Prieks ir sadarboties ar skolēnu vecākiem un apskatīt arī viņu vaļaspriekus. Izstādi varēs apskatīt līdz skolēnu brīvdienām – 23. oktobrim.
Balvu Valsts ģimnāzijas bibliotekāre
Lūcija Jermacāne

ERASMUS + projekts ‘’Straightening Winding Routes to Active Citizenship”


Oktobra sākumā Projekta ‘’Straightening Winding Routes to Active Citizenship” ietvaros Balvu Valsts ģimnāzijas direktore Inese Paidere un angļu valodas skolotāja Irina Krivošejeva piedalījās projekta starpvalstu sanāksmē Spānijā, Piedras Blancas pilsētā, IES Isla de la Deva skolā. Sanāksmē piedalījās Spānijas, Polijas, Somijas un Latvijas pārstāvji. Starpvalstu sanāksmes mērķis bija saplānot projekta aktivitātes 2017./2018. mācību gadam, vienoties par projekta rezultātu izplatīšanas veidiem un rīkiem, sadalīt pienākumus katrai valstij, kā arī izvēlēties konkrētas tēmas, kuras tiks integrētasmācību procesā. Projektā sasniedzamie merķi ir:

  • Skolēnu autonomijas un atbildības veicināšana
  • Skolēnu aktīvas līdzdalības sekmēšana
  • Jaunu sadarbības metožu izstrāde un aprobācija
  • Skolēnu pašapziņas un motivācijas paaugstināšana
  • Skolēnu intelekta attīstošo metožu izstrāde

Projekta dalībvalstu nākamā tikšanās plānota 2018. gada februārī, uz to dosies skolēnu un skolotāju delegācijas no katras valsts, pirms tam strādājot pie skolēnu atlases, mācību metožu aprobācijas un analīzes, kā arī projekta logo izveides konkursa. Lai veiksmīgs un interesants darbs projekta ietvaros!


Sākam gatavoties Starptautiskajai Rīcības nedēļai

Skolā atklājam plastmasas pudeļu vākšanas akciju. Šīs pudeles izmantosim Rīcības nedēļā, kas norisināsies no 30.oktobra līdz 5.novembrim, vēlāk pudeles nodosim otrreizējai pārstrādei. Ja tev mājās ir jebkāda izmēra un krāsas plastmasas pudeles, atnes tās uz skolu un iemet šajā konteinerā, kas atrodas skolas pirmā stāva foajē, blakus EKO stendam! Kopā mēs varam!
Rīcības dienas ir Ekoskolu aizsākta kampaņa ar mērķi pievērst skolēnu un plašākas sabiedrības uzmanību jautājumiem par videi draudzīgu dzīvesveidu.
Kampaņa mudina Ekoskolu jauniešus un ikvienu skolu pārstāvi būt par pārmaiņu radītājiem vides aizsardzībā, rīkoties pašiem un par atbildīgu rīcību izglītot sabiedrību.

Jauns gads, jauns Miera koks

Balvu Valsts ğimnāzijas EKO pulciņš jau ceturto gadu skolas apkārtnē stāda Miera koku. Nu jau tā ir ierasta un pašsaprotama tradīcija, šogad piedaloties arī vispasaules akcijā ENO Treelympics , kuras iestādīt 100milj. koku visā pasaulē. Esi daļa no šīs ieceres arī tu! Ātrāk. Vairāk. Stiprāk

Eiropas Brīvprātīgais no Turcijas Balvu Valsts ģimnāzijā


Šajā gadā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, kas ievieš Latvijā Eiropas Savienības programmu ERASMUS+: Jaunatne darbībā apstiprināja biedrības „Raibais kaķis” iesniegto projektu „Kaleidoscope of culture”, kura ietvaros jaunietis no Turcijas veiks brīvprātīgo darbu Balvu Valsts ģimnāzijā laika periodā no 2.oktobra, līdz nākamā gada jūlija sākumam. Eiropas brīvprātīgā darba projekti dod iespēju jauniešiem no Eiropas Savienības, un ne tikai, doties uz kādu valsti un tur veikt brīvprātīgo darbu. Šādā veidā jaunietis iegūst jaunas zināšanas un prasmes. Dotajā brīdī brīvprātīgie no citām valstīm, kas ir ieradušies Eiropas brīvprātīgā darba ietvaros, ir sastopami arī mūsu kaimiņu novados Gulbenē, Alūksnē un Viļakā.
Brīvprātīgais Cemre (vārda izruna Džemre) no Turcijas ieradās Balvos 2.oktobrī un pirmās dienas pavadīja iepazīstot Balvus un Balvos esošās iestādes. Kā arī apciemoja Viļakas novadā esošos brīvprātīgos. Ikdienā Cemre būs sastopams Balvu Valsts ģimnāzijā veicot brīvprātīgo darbu – aktīvi darbosies Ekoskolu programmā, lai nodrošinātu padziļinātu izpratni par vides tēmu, asistēs skolotājiem dažādās mācību stundās, piedalīsies dažādu skolas pasākumu organizēšanā un ārpusskolas aktivitātēs, kā arī realizēs jaunas iniciatīvas. Balvu valsts ģimnāzijai šī nav pirmā pieredze, iepriekšējos gadus ir bijuši piesaistīti ārvalstu pedagogi, kas veicināja skolēnu sociālās prasmes un angļu valodas prasmju attīstību.
Programma “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ir Eiropas Savienības programma, kurā jauniešiem vecumā no 13 līdz 30, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas kompetences un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus. Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projekti galvenokārt tiek īstenoti, izmantojot neformālās izglītības metodes.

“Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, kas atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.” 

Balvu Valsts ģimnāzija saņem Ekoskolu programmas sertifikātu

12.septembrī Nacionālās bibliotēkas telpās notika ikgadējā Ekoskolu apbalvojumu piešķiršana. Balvu Valsts ģimnāzija šajā ceremonijā saņēma Latvijas Ekoskolas sertifikātu. 

Pasākuma pirmā daļa bija veltīta apbalvojumu – Zaļais karogs vai Ekoskolas sertifikāts- pasniegšanai un labās prakses piemēriem no iepriekšējā mācību gada. Ekoskolu apbalvojumus skolām piešķir uz gadu, tāpēc to iegūšanai skolām ik gadu ir aktīvi jādarbojas vides izglītības programmā, jāiesaistās apkārtējās vides pārvaldībā, kā arī jācenšas šajā praksē iesaistīt arī apkārtējo sabiedrību.
Pasākuma otrajā daļā notika gājiens “Izmetam pārāk daudz”. Apbalvošanas ceremonijas dalībnieki devās cauri Rīgas ielām ar mērķi pievērst sabiedrības uzmanību tam, cik daudz pārtikas Latvijā nonāk atkritumos.

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš Latvijā darbojas jau četrpadsmit gadus. Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas vairāk kā 200 izglītības iestādes (no pirmsskolām līdz pat augstskolām), bet visā pasaulē programmā ir iesaistītas vairāk nekā 49 000 skolas.

SWEDBANK nodarbība vienpadsmitajām klasēm.

10. oktobrī BVĢ viesojās Swedbank pārstāves, lai ar vienpadsmito klašu skolēniem runātu par finanšu plānošanu.
Nodarbībā tika pārrunāti pieci budžeta plānošanas soļi, pētīts, kam Latvijas iedzīvotāji tērē lielāko algas daļu, noskaidrots, no kādiem komponentiem veidojas finanšu “drošības spilvens”.
Jaunieši grupās veica praktisku uzdevumu, iejūtoties finanšu konsultantu lomā.
Nodarbība bija interesanta un ļoti noderīga. Paldies Iritai Riekstiņai par lielisko mācību stundu!

ASV vēstniecības pārstāvji viesojas BVĢ

ASV vēstniecība piedāvā skolām programmu “Iepazīsti Ameriku” (Meet America), kurā Latvijas skolēniem ir iespēja tikties ar ASV diplomātiem, studentiem, pasniedzējiem, skolotājiem, sportistiem, kā arī daudzu citu profesiju pārstāvjiem, lai vairāk uzzinātu par ASV kultūru, izglītību, vēsturi, ģeogrāfiju, literatūru un citām jomām. Programmas mērķis ir dot iespēju amerikāņiem klātienē tikties ar skolu jaunatni un aplūkot tēmas, kuras īpaši interesē skolēnus.
27. septembrī šīs programmas ietvaros Balvu Valsts ģimnāzijā viesojās ASV vēstniecības informācijas centra direktors Nils Students un vairāki NATO karavīri no ASV, lai pastāstītu jauniešiem par NATO. Saruna notika angļu valodā. Jaunieši ar interesi klausījās karavīru dzīvesstāstus un iesaistījās sarunā par NATO mērķiem un Latviju kā NATO dalībvalsti.
Viesi no ASV vēstniecības atzinīgi novērtēja mūsu skolēnu angļu valodas zināšanas un komunikācijas prasmes.

“Esi līderis”

Septembrī BVĢ viesojās projekta “Esi līderis” pārstāves, lai stāstītu jauniešiem par šī projekta iespējām. Iepriekšējos gados projektā iesaistījās tikai vidusskolēni, bet šogad šo iespēju izmantos arī vairāki proģimnāzijas posma skolēni.
Priecājamies par sadarbību un interesantajām nodarbībām!