Loading images...

Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu labdarības koncerts

BVĢ 9. klases skolniece Evelīna Krakope piedalās spēlē “Gudrs, vēl gudrāks”

5. decembrī BVĢ 9.b klase ar audzinātāju Ingu Kleini devās uz Rīgu, lai atbalstītu Evelīnu Krakopi, kura piedalījās erudīcijas spēles skolēniem “Gudrs, vēl gudrāks” pusfinālā Latvijas Televīzijā. Evelīna pārstāvēja savu skolu un pilsētu valsts mērogā, pierādīja savas zināšanas un erudīciju. Pēc pirmās kārtas Evelīna ierindojās otrajā vietā. Taču otrā kārta neizrādījās tik veiksmīga, pēc tās Evelīna noslīdēja uz ceturto vietu, kur arī saglabāja savu vietu pēc trešās kārtas. Pusfināla kopvērtējumā Evelīna atpalika no trešās vietas tikai par vienu punktu. Evelīnas klasesbiedri un klases audzinātāja pārliecinājās, ka viņa ir erudīta, atjautīga un drosmīga jauniete. Tas bija lielisks piedzīvojums un jauna pieredze! Mēs lepojamies ar Evelīnu! Paldies visiem, kuri atbalstīja un turēja īkšķus par mūsu braucienu! TV spēles “Gudrs, vēl gudrāks” ierakstu televīzijas ekrānos varēs redzēt 18. janvārī.

Atbildot uz dažu skolēnu vēlmēm attiecībā uz pusdienu sortimenta dažādošanu skolas ēdnīcā, darām zināmu, ka IU ,,Valdogs’’ darbinieces ir informētas par Jūsu vēlmēm un tās tiks ņemtas vērā! Priecāsimies, ja arī turpmāk informatīvajā kastītē ievietosiet priekšlikumus par Jums aktuāliem jautājumiem!
Skolas administrācija.

12b.klases skolēni bagātinās ekskursijā.

Balvu Valsts ģimnāzijas 12b.klase kopā ar audzinātāju 7.decembrī devās izglītojošā ekskursijā. Aizraujošs dienas sākums bija filmu parkā “Cinevilla”. Gida vadībā izstaigājām filmu laukumus, uzzinājām, ka Cinevilla Studio ir vienīgais brīvdabas filmēšanas laukums Baltijā un lielākais Ziemeļeiropā, uzzinājām par piecu latviešu filmu – “Rīgas sargi”, “Sapņu komanda 1935”, “Baiga vasara”, “Rūdolfa mantojums”, “Nameja gredzens” – tapšanu, filmēšanas aizkulisēm, aplūkojām dekorācijas. Visi labprāt iejutāmies aktieru lomā, jo piedalījāmies specefektu šovā – filmēšanā atraktīva operatora vadībā. Ekskursijas noslēgumā sevi apliecinājām Nameja labirintā.
Tālāk mērojām ceļu no Tukuma uz Rīgu, kur Latvijas Radio ēkā mūs sagaidīja gide, kura iepazīstināja ar daudzajām radio studijām, raidījumu tapšanu, ar interesi klausījāmies, kā top ieraksti. Mums bija lieliska iespēja izmēģināt ierakstīt balsi un pēc tam to noklausīties. Ekskursijā Radio mēs guvām jaunu pieredzi, daudz runājām par karjeru, par to, kāda izglītība nepieciešama Latvijas Radio darbiniekiem.
Savukārt Latvijas vēstures lappuses pāršķirstījām Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā kopā ar gidi. Izstādē “Latvijas gadsimts” iepazinām Latvijas valsti dzīvesstāstos un laikmetu ainās, unikālos priekšmetos, fotogrāfijās, audioierakstos un videosižetos. Atklājām, ka muzejā ir daudz vēsturisku liecību par Balviem, protams, atradām arī koferi, kurš uz muzeju ir aizceļojis no mūsu skolas muzeja. Ekskursijas noslēgumā gide novēlēja veiksmi eksāmenos un teica: ”Te nu mēs esam pie pēdējā ieraksta Latvijas vēsturē, nākamā lappuse ir Jūsu rokās, Jūs esat tie, kas veido mūsu valsts nākotni, kas raksta nākamo lappusi. Lai Jums izdodas!”.
Kad bijām izbaudījuši Ziemassvētku noskaņu Vecrīgā, devāmies uz Arēnu Rīga, lai justu līdzi Rīgas Dinamo komandai hokeja spēlē.
Ekskursija bija iespaidiem, emocijām, draudzīgām sarunām bagāta.

Skolēnu pašpārvalde organizē akciju BVĢ skolēniem

Skolēnu pašpārvalde, gatavojoties Latvijas simtgades svētkiem, aicināja ikvienu Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu iesaistīties akcijā “Celsim skolu un Latviju kopā!”
Tika izveidoti simboliski ķieģelīši, uz kuriem skolēniem bija jāturpina izlozētais teikums:
Nāc uz Balvu Valsts ģimnāziju- …
Mana skola ir….
Man patīk mācīties BVĢ , jo…..
Dzīvot Latvijā ir labi, jo…
Latvijai novēlu…
Prieks, ka jaunieši aktīvi iesaistījās šajā akcijā un tika izveidota labo vārdu siena ar gandrīz 300 “ķieģelīšiem”, kuros lasāmi skaisti novēlējumi Latvijai un daudz personisku un skaistu atziņu par savu skolu.
Paldies skolēnu pašpārvaldei par jauko iniciatīvu!

BVĢ skolēnu pašpārvaldes prezidents nodod zvērestu.

Latvijas dzimšanas pasākumā bijusī skolēnu pašpārvaldes prezidente Arta Smirnova atskatījās uz savas prezidentūras laiku un simboliski nodeva pilnvaras jaunajam pašpārvaldes prezidentam Ernestam Mežalam. Arta pēc pilnvaru beigšanās kļūst par skolēnu pašpārvaldes goda prezidenti, kuras pienākums ir palīdzēt jaunajam skolēnu pašpārvaldes prezidentam .

Ernests skolas saimei  deva svinīgu zvērestu , kurā solīja, ka viss viņa darbs būs veltīts Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu labumam. Ernests  darīs visu, kas būs viņa spēkos, lai kļūtu par labu skolēnu pašpārvaldes prezidentu.  Viņš sekmēs  Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu un skolas vadības sadarbību, mudinās skolēnus cītīgi mācīties un aktīvi iesaistīties dažādās ārpusstundu aktivitātēs, popularizēs Balvu Valsts ģimnāzijas vārdu, iesaistoties novada un valsts mēroga pasākumos, aktīvi sadarbojoties ar citu izglītības iestāžu pašpārvaldēm, kā arī pašvaldības un valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām.

Ernests solīja  turēt svētus Balvu Valsts ģimnāzijas simbolus un ievērot iekšējās kārtības noteikumus, pret visiem izturēties taisnīgi un savus pienākumus pildīt pēc labākās sirdsapziņas.

 Lai Tev izdodas, Ernest!

Tīrai Latvijai

Balvu Valsts ģimnāzijā 10. decembrī sākas makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai”. To rīko un atbalsta “Zaļā josta” sadarbībā ar SIA “Līgatnes papīrs”, SIA “Balticfloc”, SIA “AP Kaudzītes”, AS “Latvijas valsts meži”, SIA “Latvian Amusement agency”, SIA “Pilsētvides serviss” un Valsts izglītības satura centrs (VISC). Konkursa ietvaros makulatūra jāvāc līdz 2019.gada 11.martam. Drīkst vākt: biroja, kopējamo, piezīmju, zīmēšanas papīru, grāmatas (arī ar auduma vāciņiem), avīzes, glancētos žurnālus, bukletus, katalogus, burtnīcas, klades, kartona izstrādājumus (kartonam jābūt salocītam). Nedrīkst likt: fotogrāfijas, izlietotus papīra traukus, uzlīmes, kā arī slapju un netīru makulatūru. Uzkrāto makulatūru saformē pa vienībām- jebkāda veida kastes, maisi vai sasieti saiņi (ietilpība līdz 30 kg) un nogādā uz skolas bibliotēku. Makulatūra tiek izvesta, ja uzkrāti 600 kg. Konkursa uzvarētājus noteiks gan pēc savāktā makulatūras apjoma uz vienu izglītības iestādes audzēkni, gan pēc kopējā izglītības iestādes savāktā makulatūras apjoma. Konkursa rezultāti tiks apkopti un paziņoti 2019. gada 6.maijā, noskaidrojot, kuras skolas tiks pie vērtīgām balvām. Konkursa organizatori ar pārsteiguma balvām apbalvos arī centīgākos skolēnus – aktīvākos makulatūras vācējus. Katra skola, kas piedalīsies konkursā, par katru savākto makulatūras tonnu saņems 5 kg jauna papīra.
Būsim aktīvi!
V. Muzaļevska

Sveicam direktores vietnieci Valiju Muldiņu skaistajā dzīves jubilejā!

Iemācīties mieru no Gaujas ledus
Un cēlumu no bērza Gaujas krastā
Un nedaudz viltības, kas sievišķīgu dara, 
Kad vasarā ej Gaujā peldēties. 
Un mazliet neprāta, kas apreibt liek, 
Kad Gaujas malā baltas ievas zied 
Un līdzi lakstīgalai dziesmu izdziedāt 
Un saules spēku pasmelt riekšavām. 
Lai tad, kad rudenī bērzs zemei lapas atdos 
Un daba maigā miegā dusēt ies, 
Es varu tākā ieva pavasarī
Par savu skaistumu likt visiem priecāties. 
 

 

Sveicam nozīmīgajā dzīves jubilejā!
BVĢ saime

Klāt Adventa laiks

3. decembra rītā BVĢ foajē pulcējās skolēni, skolotāji un tehniskie darbinieki, lai svinīgā kopā būšanas brīdī iedegtu pirmo svecīti Adventa vainagā.
Teātra pulciņš bija sagatavojis jauku priekšnesumu, Una Romāne priecēja ar flautas spēli, skolas direktore Inese Paidere un Balvu evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Mārtiņš Vaickovskis teica iedvesmojošas uzrunas, ar skaistām Adventa laika noskaņas dziesmām priecēja skolas ansambļa meitenes un skolotāja Aija Nagle. Direktores vietniece Daina Mediniece aicicināja pārdomāt vārdu “lūgšana” un “gavēnis” nozīmi , rosināja ikvienu rast sevī kādu skaistu apņemšanos Ziemassvētku gaidīšanas laikam.
Paldies skolotājai Vitai Pušpurei un čaklajiem skolas darbiniekiem par skaisto Adventa vainagu un ziemīgo skolas noformējumu!
Lai mierpilns un gaišs ceļš uz Ziemassvētkiem!

BVĢ viesojas grupa “Carnival Youth”

Pateicoties projektam “Ļatvijas skolas soma”, 23. novembrī Balvu Valsts ģimnāzijā viesojās vienreizējā, milzīgu popularitāti Latvijā un Eiropā ieguvusī grupa “Carnival Youth”. Iedvesmojoša, skanīga mūzika un lielisks gaismas šovs priecēja BVĢ jauniešus un skolotājus. Priecājamies, ka šajā dienā ciemos bija ieradušies arī Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles jaunieši un skolotāja. Paldies grupai, ka piektdienas pēcpusdiena bija tik īpaša, un, protams, paldies skolas vadībai par to, ka noorganizēja šo neaizmirstamo pasākumu!