Loading images...

VIAA materiāli karjeras izglītībai.

Vecākiem:
Vecākiem, bērna karjeras atbalstam

Jauniešiem, klašu audzinātājiem:
Kā veiksmīgi uzsākt studijas augstskolā

Ko nozīmē karjeras IT nozarē

Mācību priekšmeti, kuri palīdz apgūt prasmes

Fotokonkurss jauniešiem

Labdien!

Gatavojoties janvāra barikāžu 30.gadadienai un Lāčplēša dienai, parlaments aicina jauniešus vecumā no 15 līdz 25 gadiem piedalīties fotokonkursā “Barikāžu stāsts”. Konkursa mērķis ir veicināt patriotismu, jauniešu izpratni par mūsu valsts vēsturiskajiem notikumiem, piederību savai valstij, kā arī radošumu.

Jaunieši aicināti iesūtīt pašu uzņemtas fotogrāfijas, kurās atspoguļoti barikāžu dalībnieki, priekšmeti vai citas 1991.gada janvāra liecības, kas vēsta par izšķirošo mūsu valsts atjaunotās neatkarības nosargāšanas laiku un barikāžu aculiecinieku piedzīvoto.

Katrs konkursa dalībnieks var iesniegt ne vairāk kā trīs digitālas fotogrāfijas, katrai no tām norādot nosaukumu. Pēc izvēles iespējams pievienot darba aprakstu, kas nepārsniedz 300 rakstu zīmes.

Darbi līdz 11.oktobrim jāsūta uz e-pastu konkurss@saeima.lv, savukārt rezultāti tiks paziņoti 22.oktobrī.

Plānots, ka desmit labākos darbus iekļaus ceļojošā izstādē, kuru atklās Saeimas namā 5.novembrī. Paredzēts, ka izstādi varēs aplūkot pie Saeimas nama arī nākamā gada 20.janvārī – dienā, kad atzīmēsim 30 gadus kopš vēsturiskajiem notikumiem.

Konkursa uzvarētāji apmeklēs Saeimas namu un NBS militāro bāzi Ādažos. Parlaments atzīmē, ka publiskie pasākumi var tikt pārcelti vai atcelti, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un rekomendācijas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Vairāk informācija, tostarp fotokonkursa nolikums: https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/29136-saeima-aicina-jauniesus-piedalities-barikazu-30-gadadienai-veltita-fotokonkursa 

Fotokonkursu organizē Saeima. To rīko Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS) un Jaunsardzes centru.

Cieņā
Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja
Apmeklētāju un informācijas centrs
Tālr.: +371 67087321
Fakss: +371 67087244
E-pasts: konkurss@saeima.lv

www.saeima.lv
www.twitter.com/jekaba11
www.flickr.com/saeima
www.youtube.com/SaeimaSAB
www.instagram.com/jekaba11
www.vimeo.com/saeima

Realizēts projekts “Balvu Valsts ģimnāzijas represēto skolotāju un skolēnu piemiņas vietas izveides noslēguma posma īstenošana”

 

Biedrība “Balvu Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība”  2020.gadā ir realizējusi projektu  Nr.20-07-AL19-A019.2201-000007 “Balvu Valsts ģimnāzijas represēto skolotāju un skolēnu piemiņas vietas izveides noslēguma posma īstenošana” , kopējās izmaksas ir 9680,88 EUR, no kuriem publiskais finansējums, ko piešķīra  ELFLA  ir  7914,53 EUR, bet līdzfinansējums, kuru nodrošināja   Balvu novada pašvaldība – 2066,35 EUR.

 Projekta ietvaros notika Ģimnāzijas priekšpagalma pakāpienu un āra apstādījumu apmales būvju restaurācija un teritorijas labiekārtošana.

  Biedrības “Balvu Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība”

valdes priekšsēdētāja Sandra Kindzule

Panākumi skatuves runas konkursā

“Zelta sietiņš, sidraba stīgas,

Dimanta sēkliņas sijājamas…”, saka J.Rainis. Kā spoža dimanta pērlīte Daugavpils novada kultūras pārvaldes rīkotajā izteiksmīgas runas konkursā “Zelta sietiņš” iemirdzējās arī mūsu skolas 9.b klases skolniece Krista Arule.  Viņa ieguva galveno balvu. Var tikai apbrīnot Kristas runas mākslas meistarību, prasmi sadarboties ar publiku.

 Žūrijas komisija augstu vērtēja Kristas prasmi iejusties dzejas tēlos. Skandējot Aspazijas dzejoli “Pusnakts”, likās , ka nerātnā meitene, kura spītējot mātes stingrībai un bargajam tētim, ir turpat , zālē, skatītājiem  gribējās turēt īkšķus, lai tikai tētis neierauga noslēpumaino grāmatas lasītāju, lai tikai nenodziest slepenā uguntiņa. Bet, runājot fragmentu no S. Vieses grāmatas “Randenes vasaras”, Krista kopā ar mazo Žaņiņu bija ziedošā pļavā, mazliet iesnaudās, bet likās, ka gulēts 100 gadu kā tajā senajā pasakā. Tikai pamostoties pasaule apkārt bija tāda pati, kā aizmiegot…

Paldies Kristai par ieguldīto darbu, jo laika gatavoties konkursam bija maz. Bet Kristas uzņēmība, centība un augstā pienākuma apziņa darīja savu.  Rezultātā – godam pelnīta uzvara. Zīmīgi, ka šogad J.Raiņa dzejoļu krājumam “Zelta sietiņš” aprit 100 gadi, bet konkursam “Zelta sietiņš” – 20.

Paldies skolotājai Aijai Dvinskai par ieguldīto darbu gatavojot Kristu konkursam.

Drošības diena

2. septembrī Balvu Valsts ģimnāzija nāca klajā ar jaunu iniciatīvu – tradicionālo Drošības dienu novadīt attālināti kopā ar citām novada skolām, izmantojot interneta platformu „Zoom”. Ideju izdevās sekmīgi realizēt – vairāku drošības struktūrvnienību pārstāvju sagatavotās informatīvās nodarbības „Zoom” platformā noskatījās 300 Balvu Valts ģimnāzijas, 148 Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas, 75 Tilžas vidusskolas un 14 Rugāju novada vidusskolas audzēkņi.
BVĢ direktores vietniece audzināšanas jomā Daina Mediniece atklāj, ka ideja Drošības dienu novadīt attālināti ar platformas „Zoom” palīdzību sākumā bija plānota kopā ar BPVV , bet, kad šī iecere tika pastāstīta klašu audzinātāju metodiskās apvienības sanāksmē, vēlēšanos piedalīties izteica arī Tilžas vidusskola un Rugāju novada vidusskola.
2. septembrī Balvu Valsts ģimnāzijā noteiktos laikos ieradās drošības dienestu speciālisti, kuri ar interneta starpniecību vadīja nodarbības divās vecuma grupās (7.-9.klasēm un 10.–12.klasēm) vienlaikus četrās skolās. Par drošību interneta vidē stāstīja Balvu Centrālās bibliotēkas droša interneta vēstnese un medijpratības meistare Evita Arule. Par ugunsdrošības jautājumiem audzēkņus informēja Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Balvu daļas Tilžas posteņa komandieris Māris Zvaigzne. Par satiksmes drošību un aktualitātēm policijas darbā pastāstīja Valsts Policijas Latgales reģiona pārvaldes Balvu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore Ruslana Priedeslaipa un Latgales reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Satiksmes uzraudzības rotas jaunākā inspektore Inguna Cīrule.
Tā kā tieši 2.septembrī neviens mediķis nevarēja ierasties ģimnāzijā, skolēniem demonstrēja ģimenes ārstes Svetlanas Semjonovas speciāli sagatavoto videoierakstu, kurā viņa informēja jauniešus par pirmās palīdzības sniegšanu, sporta nozīmi ikdienā, kā arī par pasākumiem, lai izsargātos no Covid – 19.
Informēšana par elektrodrošību notika diferencēti. BVĢ 7.-9.klasēs audzēkņiem par šiem jautājumiem stāstīja fizikas skolotāja Ārita Andrejeva, bet vidusskolas klasēm – enerģētiķis Andris Vējiņš.
Kopumā 2.septembrī apvienotajā Drošības dienā notika piecas nodarbības, katra pusstundas garumā, ar desmit minūšu starpbrīžiem. Lai jaunieši uzmanīgi ieklausītos speciālistu stāstījumā, katras nodarbības noslēgumā viņiem bija jāatbild uz vairākiem kontroljautājumiem un katrs dalībnieks parakstījās instruktāžā par dalību Drošības dienā.
Drošības dienesti un iesaistītās skolas atzinīgi novērtēja šādu drošības dienas formu, īpaši šajā Covid-19 laikā.
Paldies drošības dienestu pārstāvjiem par kvalitatīvām un interesantām nodarbībām!
Spēja sadarboties un proaktivitāte ir šī laika būtiskas vērtības, tās palīdz sasniegt kopīgu mērķi, šoreiz tas bija – skolēnu izglītošana drošības jautājumos.

Dalība izglītības satura izvērtēšanas seminārā

14. septembrī Balvu Valsts ģimnāzijas direktore Inese Paidere piedalījās vispārējās izglītības skolotāju pieredzes apmaiņas darbnīcā Rīgā. Tā norisinājās Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā projekta “Vispārējās izglītības, tai skaitā pirmsskolas izglītības pedagogu kompetenču modeļa izstrāde” ietvaros. Viens no projekta posmiem ietver sevī darba grupas / pieredzes apmaiņas darbnīcas pedagogiem un izglītības iestāžu vadītājiem ar mērķi noskaidrot viedokļus par izglītības iestādēs notiekošajiem procesiem.
Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.518, Valsts ģimnāziju pedagogi reģionālā vai valsts līmenī piedalās mācību satura izveidē, izglītības satura pilnveidē vai izglītības satura apguves izvērtēšanā.

 

Balvu Valsts ģimnāzijā viesojās eksprezidents Raimonds Vējonis

Ar patīkamu satraukumu Balvu Valsts ģimnāzijas vidusskolēni un skolotāji aktu zālē gaidīja tikšanos ar eksprezidentu, Latvijas Basketbola savienības prezidentu Raimondu Vējoni, Latvijas Basketbola savienības ģenerālsekretāru Kasparu Ciprusu un LBS valdes locekli Klāvu Olšteinu.
Raimonds Vējonis stāstīja skolēniem par prezidenta vēlēšanu procesu, prezidenta pienākumiem un ikdienu, atbildēja uz skolēnu jautājumiem. Viņš skaidroja, kāpēc ir svarīgi katram Latvijas iedzīvotājam un katram jaunietim apzināties savus pilsoņa pienākumus, aktīvi iesaistīties vēlēšanās un nebūt vienaldzīgiem pret apkārt notiekošajiem procesiem.
R. Vējonis uzsvēra arī fiziskās aktivitātes nozīmību, neaizmirstot par mācībām, jo ļoti svarīgi ir sabalansēt izglītošanos ar sportu. Uz jautājumu, kādas sekmes eksprezidentam bijušas skolā, skolēni saņēma atbildi, kas izraisīja aplausu vētru, jo R. Vējonim toreizējo piecu ballu sistēmā, beidzot skolu, bija visi piecinieki un tikai viens četrinieks.
Kaspars Cipruss saistoši pastāstīja par basketbola attīstības vēsturi Latvijā un savu ceļu basketbolā.
Jaunieši labprāt izmantoja iespēju nofotografēties ar augstajiem viesiem un devās mājās ar sajūtu, ka dzīvē viss ir iespējams, gan kļūt par prezidentu, gan futbola zvaigzni, ja tu tam velti nedalītu uzmanību un neatlaidīgi virzies uz mērķi.
Paldies Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Aigaram Pušpuram un Sporta skolas direktorei Ludmilai Beļikovai par doto iespēju mūsu jauniešiem tikties ar interesantām personībām!

Zinību dienas svinīgajā pasākumā “Ar vasaru sirdī!”

  1. septembra rītā BVĢ kolektīvs pulcējās skolas sporta laukumā, lai svinētu Zinību dienu.

Direktore savā svētku uzrunā ar prieku uzsvēra, ka šogad skolēnu skaits ģimnāzijā ir pieaudzis līdz 311 skolēniem, ka darba gaitas mūsu skolā uzsāk vairāki skolotāji-  inženierzinātnes  un programmēšanu  mācīs  RTA profesors Artis Teilāns, dizaina un tehnoloģiju skolotāja būs Gunta Salmane, mājturību zēniem mācīs skolotājs Ēriks Kanaviņš, bet tehniskās grafikas skolotājs  būs Dzintars Putniņš, interešu izglītības skolotāju saimei pievienojas deju skolotāja Alīna Saveļjeva.

Skolas kolektīvs arī pateicās skolotājam Zigfrīdam Lielbārdim, kurš beidza darba gaitas  Balvu Valsts ģimnāzijā.

Priecājamies, ka šajā dienā pie mums viesojās Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs,  Balvu Romas katoļu draudzes prāvests Mārtiņš Klušs un Balvu Evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Mārtiņš Vaickovskis.

Direktore īpašus pateicības vārdus veltīja BVĢ atbalsta biedrības vadītājai Sandrai Kindzulei, ar kuras aktīvu līdzdalību tika realizēts projekts “ „Balvu Valsts ģimnāzijas represēto skolotāju un skolēnu piemiņas vietas izveides noslēguma posma īstenošana”.

Īpaši priecīgu noskaņu pasākumā radīja dj Čivis, kurš aicināja klašu kolektīvus jautri sasaukties un kopā ar savām meitām meklēja īpašo mācību gada skolas zvana signālu.

Paldies pasākuma vadītājām, māsām Marijai un Līvai, par debiju pasākumu vadīšanā, paldies Līgai Morozai-Ušackai un viņas deju studijai “Terpsihora”par jaukajiem priekšnesumiem!

 

Skola ir kā liels dārzs, bet  skolēni – kā krāsaini ziedi šai dārzā, kas aug, pārvēršas no maza stādiņa  spēcīgā augā, raisa pumpurus un uzzied. Vislabāk augi jūtas vasarā, tālab, ieskausim vasaru savās sirdīs un dzīvosim ar šo lielisko sajūtu visu jauno mācību gadu!

Daudz laimes!

Visskaistākās dzīves veltes
Dāvā vaļējām acīm ieraudzītie sapņi.
Tie ļauj lidot vēl augstāk –
Pretim jaunām virsotnēm, ko apbrīnot.
Pretim jauniem brīnumiem, ko radīt.
Pretim jauniem draugiem, ko iemīļot.


Skaistas jubilejas 1. septembrī atzīmēja trīs ģimnāzijas darbinieces: Lolita Supe, Larisa Korņejeva un Marta Ločmele. Lai jubilārēm stipra veselība, darba prieks un pozitīvisms katrai dienai!

12b.klase pārgājienā iepazīst novada vēsturi un kultūrvēsturisko mantojumu

 2020.gada 3.septembrī Balvu Valsts ģimnāzijas 12b.klase un klases audzinātāja Irēna Šaicāne arī šajā mācību gadā devās pārgājienā, lai turpinātu izzināt novada vēsturi un kultūrvēsturisko mantojumu, lai labāk saprastu vēstures notikumus pēc 2.pasaules kara, kad atkal atjaunojās padomju režīms un notika sovetizācija. Taču nacionālie partizāni turpināja cīņu par neatkarīgu Latviju.
1945. gada janvāra sākumā partizāni sāka pulcēties Stompaku purvos starp Balviem un Viļaku, kur uz vairākām purva saliņām izveidoja nometni, ko uzskata par lielāko partizānu nometni visā Baltijas reģionā. Tās oficiālais partizānu nosaukums bija «Saliņu mītnes». Nometnē bija uzbūvētas 24 zemnīcas (paredzētas 20—30 cilvēkiem), divi staļļi 30 zirgiem, pārtikas noliktava, maizes ceptuve un baznīca.
1945. gada februāra beigās čeka bija noskaidrojusi aptuvenu partizānu nometnes atrašanās vietu, gatavoja partizāniem uzbrukumu. Kauja ilga no 2. marta plkst. 7.30 līdz 19.30, turpinoties vēl 3. marta rītā. Stompaku kauju var vērtēt kā lielāko un sīvāko kauju Latvijas partizānu kara vēsturē. 2011. gada 11. augustā Balvu—Viļakas šosejas malā tika atklāts piemineklis Stompaku kaujā kritušajiem 28 nacionālajiem partizāniem. Tajā ir iekalti visu kritušo vārdi un dziesmas rindas:

«Mums bija jāmirst, lai dzīvotu simti.
Nebija lemts toreiz Latvijai zelt.
Un pēc kariem, kas palikāt dzīvi,
Būs no jauna jums Latviju celt!»

Partizānu apmetnes centrā iededzām svecītes, tā godinot nacionālo partizānu piemiņu, kuri atdeva savas dzīvības cīņā par Latvijas brīvību.

 Tad turpmākais pārgājiena maršruts bija apmeklēt Egļavas mežniecības muzeju, to iekārtojis Aldis Pušpurs, kurš ir mūsu skolas 1977.gada absolvents, bet 1982.gadā absolvējis LLA Mežsaimniecības fakultāti. Muzejam ir piešķirta kultūras zīme “Latviskais mantojums”. Latviskā Mantojuma zīme veidota pēc „Lauku ceļotāja” iniciatīvas un tiek pasniegta Latvijas tūrisma uzņēmējiem, kuri saglabā un daudzina latvisko kultūras un sadzīves mantojumu, rādot to apmeklētājiem. Pēc šīs zīmes var pazīt vietas, kur saimnieki apmeklētājiem gatavi rādīt, stāstīt, cienāt ar latviskiem ēdieniem, mācīt amatus un prasmes, svinēt latviskos svētkus. 

Egļavas ciemā meža ielokā kādreizējās Egļavas mežziņa ēkās  iekārtota mežsaimniecības kolekcija ‘Mežābeles’. Kolekcijā varēja  aplūkot pilnu meža ciklu no koku sēklām līdz gataviem izstrādājumiem no koka. Meža atjaunošanas, kopšanas, izstrādes darba rīkus, kā arī mežsarga darbam vajadzīgos instrumentus.  Bija aplūkojama pirmskara laikā un pēckara laikā  izdotā zinātniskā un populārā literatūra par dažādiem jautājumiem.

Ierīkota dažādās tehnikās mājamatnieku audumu izstāde, kuru izcelsme ir bijušā Balvu rajona teritorija. Arī mājsaimniecībā izmantojamā keramika – podi, krūzes, bļodas, kas  bija neatņemama ikdienas daļa.

Lai gan mazliet šad un tad uzsmidzināja smalks lietutiņš, tas mūs netraucēja, jo bijām vienots klases kolektīvs, kuri atbilstoši jaunajām kompetencēm apguva novada vēsturi un Ziemeļlatgales kultūrvēsturisko mantojumu, kas, pateicoties tādiem entuziastiem kā A.Pušpurs, ir aplūkojams ikvienam interesentam.

Skolēni, sniedzot atgriezenisko saiti, Whatsapp vietnē rakstīja, ka mazliet labāk saprata gan nacionālo partizānu vēstures skaudrās lappuses, gan interesants izrādījās arī Egļavas mežniecības muzejs ar tik daudzveidīgu kolekciju, ar tik atraktīvu un interesantu vadītāja stāstījumu.

Pārgājiens izdevies! Prieks kopā būt!

                                                                                                       Klases audzinātāja Irēna.