Septembra Dzejas pēcpusdiena 9.b. klasē!

Uzticies labajam sevī un

Ļauj noticēt labajam manī,

Tad varbūt iziesim kādu nakti

Latvijas debesīs zvaigznes ganīt.

Paldies Andrim Tjunītim un Astrai Ločmelei-Ambarovai par bez-scenārija pieskārienu vārdiem, teikumiem melnbaltās un krāsainās grāmatas lappusēs – jauši un nejauši izlozētās.

Skanēja dzeja un dziesmas no A.Tjunīša grāmatas: ,,Mākoņtirgotājiem Gājēju ielā” un ,,Latvija – United Kingdom”. PALDIES!

ERASMUS + projekts ‘’Straightening Winding Routes to Active Citizenship”

erasmus
2017./2018. mācību gadā Balvu Valsts ģimnāzija uzsāk vēl viena starptautiska projekta: ‘’Straightening Winding Routes to Active Citizenship” realizāciju! Projekta aktivitātes norisināsies 2 gadus, to laikā skolēnu un skolotāju delegācijas apmeklēs Somijas, Polijas un Spānijas izglītības iestādes, kā arī uzņems dalībvalstu ciemiņus ģimnāzijā. Projekta mērķi ir izstrādāt un aprobēt jaunas un inovatīvas mācību metodes, kuras cels skolēnu atbildību, veicinās aktīvu iesaisti mācību procesā, attīstīs kritisko domāšanu un publiskās runas prasmes. Viesošanās dalībvalstīs un dzīvošana viesģimenēs, savukārt, uzlabos skolēnu komunikatīvās un svešvalodu prasmes, veicinās tolerantu attieksmi pret citu kultūru pārstāvjiem.

Ģimnāzijā viesojas aktrise Anna Šteina!

Krāsainam un enerģiskam jaunā mācību gada sākumam, 1. Septembra pēcpusdienā Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāji neformālā gaisotnē piedalījās seminārā ,,Radošā enerģija labizjūtas veicināšanai profesionālajā dzīvē/Pasakas varoņa spēks”, kuru vadīja aktrise un drāmas terapeite Anna Šteina. Aktrise absolvējusi Rīgas Stradiņa Universitātes Maģistra studiju programmas Mākslas terapijas nodaļu, apguvusi drāmas terapeites profesiju. Dalībniekiem tika piedāvāta iespējā radošā veidā izzināt un apzināties savas personības spējas, potenciālu un resursus. Kā arī atmodināt savu radošu enerģiju un piedzīvot spēlēšanās prieku, jo : “Atmodinot iekšējo bērnu mūžam paliekam jauni!” /C. Michaels/

IMG_1305

Sveicam skolotāju Ilgu Petrovu skaistajā jubilejā!

Rudens drīz sāksies. Tirgošu sapņus

Par kļavlapām dzeltenām, sārtām.
Bagāta būšu.
Lūgšu zeltītām debesīm-
Pār mani kā palags lai klājas,
Lai mani putni tālumā klīstošie,
beidzot atrastu mājas.

Un es lūgšu pelēko rudeni,
Plēst mani kā augli pušu,
lai vārdi kā sēklas ligzdu sev rod
tīrumā sasalušā.

 

Lai izdodas no atvasaras saules un ziediem
Smelt spēku sev, laimei ,mīlestībai…

BVĢ kolektīvs

IMG_1117

Sveicam skolotāju Līviju Bukovsku

Skolotāja sāka strādāt jaunatvērtajā Balvu 1. vidusskolā 1977. gada 25. augustā.
Strādāja par vecāko pionieru vadītāju, paralēli mācoties Daugavpils pedagoģiskajā institūtā, filoloģijas fakultātē par krievu valodas skolotāju. Kad pionieru organizācija beidza savu darbību, strādāja par krievu valodas skolotāju.
Sveicam skaistajā 40 gadu darba jubilejā!
donLB

Drošības un adaptācijas diena BVĢ

Sākoties mācību gadam, aktuāli kļūst drošības jautājumi. Šogad drošības dienās skolēniem tika piedāvāta iespēja padziļināt zināšanas datordrošībā. Ar vidusskolas klasēm šos jautājumus pārrunāja Evita Arule, bet 7.-9. klašu skolēniem vērtīgu informāciju sniedza informātikas skolotājs Arnis Stucka.
Skolēni tikās arī ar pašvaldības policijas pārstāvjiem Andi Grāvīti un Ingu Koļcovu, nepilngadīgo lietu inspektori Līgu Aleksejevu un patruļpolicijas dienesta kārtībnieci Karīnu Čerevinu, lai runātu par ceļu satiksmes drošību, administratīvo un kriminālatbildību.
Skolas psiholoģe Ginta Keiša un sociālā pedagoge Violeta Pušpure vadīja adaptācijas un kolektīva saliedēšanas nodarbības, bet Balvu bērnu un jauniešu centra darbinieces Gunita Prokofjeva un Dita Nipere runāja ar skolēniem par līderības prasmju attīstīšanas iespējām Balvos.
Lai visiem drošs jaunais mācību gads!

Krāsains jaunā mācību gada sākums

Zinību dienā BVĢ skolēni, skolotāji, viesi, vecāki un darbinieki veidoja priecīgo aplausu aleju, lai sveiktu viens otru ar sirsnīgiem aplausiem, smaidiem un ovācijām.
Jaunais mācību gads iesākās ar jaunā Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja un BVĢ absolventa Aigara Pušpura uzrunu, priestera Mārtiņa Kluša un mācītāja Mārtiņa Vaickovska svētību, direktores Ineses Paideres sveicienu jaunajā mācību gadā un pašpārvaldes prezidentes Artas Smirnovas nolasītajiem Izglītības ministra apsveikuma vārdiem.
Šogad pasākumu vadīja lieliskie Raina Ločmele un Ernests Mežals, par skaņu rūpējās Niks Grīslis, bet ar muzikāliem priekšnesumiem priecēja šova deju grupas “Lulū” un mūsdienu deju grupas “Di- Dancers” meitenes, kā arī skanīgo balsu īpašnieces Krista Mača, Elīza Salmane, Una Romāne, Evelīna Dokāne.
Pasākumā īpaši tika suminātas četras skolotājas- Lucija Boldāne, Anastasija Ločmele, Vilma Garanča un Alīna Vestfāle, viņas šogad beidz savas darba gaitas. Direktore cienījamajām skolotājām pasniedza skaistas gleznas un mīļvārdu grāmatas, ko veidojuši BVĢ skolotāji.
Pasākums noslēdzās ar krāsainu dūmu sveču salūtu.
Lai veiksmīgs jaunais mācību gads!

Jaunā mācību gada sākums

20968064_10207639091815374_1918322838_o

Vasaras zaļā skola

No 10. – 13. augustam Koknesē, Bormaņos četras Balvu Valsts ģimnāzijas jaunietes (Annija Ertmane, Māra Kokoreviča, Marija Lipāne un Laura Timofejeva) piedalījās Vides izglītības fonda organizētajā Vasaras zaļajā skolā. 100 aktīvākie Ekoskolu jaunieši no visas Latvijas mācījās gatavot ēst, neiznīcinot planētu, meklēja iespējas samazināt atkritumu kalnus visapkārt un vienkārši veselīgi atpūtās. Nometnes programmā bija iekļauta arī komandu sacensība dubļu trasē, kurā mūsu jauniešu pārstāvētā komanda izcīnīja otro vietu. Pēc rezultātu paziņošanas sekoja ballīte un pēdējā nometnes dienā katra komanda prezentēja savu Rīcības nedēļas plānu. Jaunietes lieliski pavadīja laiku, ieguva jaunus draugus, pieredzi un, galvenais, zināšanas.
Ar zaļāku skatu nākotnē!

Nāc un esi viens no mums!

Skolēnu uzņemšana 7. klasē.
1. Pamatizglītības otrā posma (7. – 9.) izglītības programmā uzņem izglītojamos 7. klasēs, kuru 6. klases liecībā mācību sasniegumi ir vērtēti ar 4 ballēm un augstāk, nav neattaisnotu stundu kavējumu, vidējais vērtējums ir 5,5 balles.
2. Pamatizglītības otrā posma (7. – 9.) humanitārā un sociālā virziena programmā uzņem izglītojamos 7. klasēs, kuru 6. klases liecībā mācību sasniegumi ir vērtēti ar 4 ballēm un augstāk, nav neattaisnotu stundu kavējumu, vidējais vērtējums ir 5,5 balles, vērtējums gadā angļu valodā ir 6 balles.
3. Pamatizglītības otrā posma (7. – 9.) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā uzņem izglītojamos 7. klasēs, kuru 6. klases liecībā mācību sasniegumi ir vērtēti ar 4 ballēm un augstāk, nav neattaisnotu stundu kavējumu, vidējais vērtējums ir 5,5 balles, vērtējums gadā dabaszinībās ir 6 balles.
4. Dokumentu pieņemšana notiek līdz 20.augustam.

Skolēnu uzņemšana 10. klasē.
1. 10. klasē skolēnus uzņem pēc viņu izvēles šādās izglītības programmās:
1.1.vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā, programmas kods 31011011;
1.2.vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmā, programmas kods 31012011;
1.3.vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā, programmas kods 31013011;
2.Ģimnāzijas 10.klasē uzņem izglītojamos, kuriem ir apliecība par vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstā gada un eksāmenu mācību sasniegumos nav nepietiekamu vērtējumu, bet vidējais vērtējums ir 6 balles.
3. Programmu izvēle:
3.1. humanitāro un sociālo zinību virziena vispārējās vidējās izglītības programmu var izvēlēties tie skolēni, kam apliecības par pamatizglītību sekmju izrakstā visas atzīmes ir pietiekamā līmenī, bet vērtējums 4 balles nav humanitāro vai sociālo zinību priekšmetos: latviešu valodā, angļu valodā, krievu/vācu valodā, sociālajās zinībās, ballu kopsumma minētajos priekšmetos ir 22;
3.2. matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena vispārējās vidējās izglītības programmu var izvēlēties tie skolēni, kam apliecības par pamatizglītību sekmju izrakstā visas atzīmes ir pietiekamā līmenī, bet vērtējums 4 balles nav matemātikas un dabaszinību priekšmetos: matemātikā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā, ballu kopsumma minētajos priekšmetos ir 22;
3.3. matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena (datordizains) vispārējās vidējās izglītības programmu var izvēlēties tie skolēni, kam apliecības par pamatizglītību sekmju izrakstā visas atzīmes ir pietiekamā līmenī, bet vērtējums 4 balles nav jomas priekšmetos:matemātikā, angļu valodā, informātikā, vizuālajā mākslā, ballu kopsumma minētajos priekšmetos ir 22;
3.4. vispārizglītojošā virziena vispārējās vidējās izglītības programmu var izvēlēties tie skolēni, kam apliecības par pamatizglītību sekmju izrakstā visas atzīmes ir pietiekamā līmenī, bet vērtējums 4 balles nav vispārizglītojošajos priekšmetos: latviešu valodā, Latvijas vēsturē, sociālajās zinībās, ģeogrāfijā, ballu kopsumma minētajos priekšmetos ir 22;
4. Ja kādā izglītības programmā izglītojamo skaits ir mazāks par noteikto, tad uzņemšanas komisija var piedāvāt un vienoties ar izglītojamo par vietu citā izglītības programmā.
5. Valsts, novada olimpiāžu un konkursu laureātiem ir tiesības iesniegt sasniegumu apliecinājumus(diplomus, atzinības, pateicības rakstus, sertifikātus u.c.). Minētie sasniegumi tiek ņemti vērā, uzņemot ģimnāzijā.
6. Izglītojamam nedrīkst būt neattaisnoti mācību stundu kavējumi, uzvedības pārkāpumi. Uzņemšanas komisijai ir tiesības sazināties ar skolu, lai to noskaidrotu.
7. Dokumentu pieņemšana notiek līdz 20.augustam.

Uzņemšanas komisijas darbība.
1. Izglītojamo uzņemšanu ģimnāzijā visās izglītības programmās organizē uzņemšanas komisija, kuras sastāvu katru gadu ar rīkojumu apstiprina ģimnāzijas direktors.
2. Uzņemšanas komisija sagatavo lēmumus par izglītojamo ieskaitīšanu ģimnāzijas klasēs un pamatizglītības klasēs, kā arī sagatavo rezervē esošo izglītojamo sarakstu, kuri var pretendēt uz vakantajām vietām.
3. Ar ģimnāzijā uzņemto skolēnu sarakstu var iepazīties ģimnāzijas lietvedībā.