Loading images...

Oct 18

BVĢ komanda uzvar konkursā “Esmu drošs par sevi 2019”

Lai paplašinātu skolēnu zināšanas par drošības jautājumiem, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Balvu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore nepilngadīgo lietu jomā Līga Aleksejeva sadarbībā ar Balvu Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi organizēja starpskolu erudīcijas spēli “Esmu drošs par sevi 2019”, kas šī gada 16. oktobrī norisinājās Balvu Valsts ģimnāzijā.

Pārbaudīt savas zināšanas ar “Kahoot” vidē veidotās spēles starpniecību divpadsmit drošības jomās bija ieradušās piecas komandas no Stacijas pamatskolas, Tilžas vidusskolas, Bērzpils vidusskolas, Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas un Balvu Valsts ģimnāzijas.

Lepojamies, ka Balvu Valsts ģimnāzijas komanda- Ilva Kataja-Paegle(7.kl), Krista Arule(8.kl), Brigita Zelča(9.kl), Viesturs Supe(10.kl), Dāvis Bisenieks(11.kl) un Česlavs Čubars(12.kl.)- ieguva 1. vietu.

Skolēni saņēma vērtīgas balvas, bet lielākā  vērtība, ko sniedza šis konkurss, bija zināšanas par drošības jautājumiem.

Oct 09

BVĢ skolēnu pašpārvaldes prezidenta vēlēšanas fotomirkļos

Oct 07

Pārgājiena laikā izzin vēsturi

            2019.gada 3.oktobrī 11b. klase kopā ar klases audzinātāju, vēstures skolotāju Irēnu devās pārgājienā apkārt Balvu ezeram. Klasē mācās daudzi skolēni  gan mūsu novada pagastiem, gan citām tuvākām un pat tālākām vietām, tāpēc tikai daži skolēni bija gājuši apkārt Balvu ezeram, bet neviens ar novada vēstures apzināšanu.

Lai gan no rīta mazliet smidzināja lietutiņš, garastāvoklis visiem bija možs, tāpēc ceļš grūtības nesagādāja, pat reizēm tika uzdziedātas dziesmas.

Pirmais, ko pa ceļam apskatījām, bija San-tex Balvu Attīrīšanas iekārtas, kur darbinieks labprāt mums pastāstīja, kā tiek attīrīts ūdens, kur paliek netīrumi, kur smiltis, kā šis process notiek.

Tālāk jau pa meža celiņu devāmies uz ebreju kapiem, kuri bija ierīkoti 20.gadsimta sākumā, kad Balvos uz dzīvi sāka apmesties ebreji, bet kopš 60.gadu sākuma apbedījumi te vairs nenotiek. Skolotāja pastāstīja par dažām ebreju apbedīšanas tradīcijām, jo audzināmā klase arī kulturoloģijā tikko apguva tēmu par dažādām kultūras tradīcijām.

Tad pēc labas pastaigas izgājām jau uz šosejas, lai dotos uz vietu Celmenes mežā (apmēram 5,5 km no Balviem, aiz Silamalas Kurnas kapiem), kur 2.pasaules kara gados -1941.gada 9.augustā- vācu nacistiskā režīma īstenotāji nogalināja ne mazāk kā 297 ebrejus. Šajā vietā atrodas arī piemineklis Celmenē noslepkavotajiem ebrejiem. Tā kā oktobra pirmajā pusē Latvijā ikviens tiek aicināts veikt kādu labo darbu, tad mēs sakopām ebreju piemiņas vietu apkārt piemineklim, savācot nokritušos zarus, koku skujas. Piemiņas vietā iededzām divas baltas svecītes.

Pēc padarītā darba ceļu turpinājām uz Veco parku. Klases zēni un dažas meitenes sagatavoja gan iekurus, gan malku ugunskuram, lai varētu uzcept desiņas, citas klāja kopējo pusdienu galdu. Lai gan mazliet atkal līņāja, uguns tomēr iedegās.

Runājoties, klausoties mūziku, laiks aizsteidzās ātri, bija laiks doties mājup.

 Vienmēr ir labi būt kopā kā kolektīvam, prieks, ka izdevās iecerētais.

                                                                                               Klases audzinātāja: Irēna

Oct 01

Oktobris skolas bibliotēkā

Sep 30

Balvu Valsts ģimnāzijas ERASMUS+ projekta SCHOOL EXCHANGE PARTNERSHIPS CULTURAL HETIRAGE ”TRADITIONAL CHILDRENS’ GAMES” tikšanās Balvu Valsts ģimnāzijā


No 23. septembra līdz 27. septembrim Balvu Valsts ģimnāzijas projekta darba grupa uzņēma Turcijas, Rumānijas un Slovēnijas valstu skolotājus un skolēnus Erasmus+ projekta SCHOOL EXCHANGE PARTNERSHIPS CULTURAL HETIRAGE” TRADITIONAL CHILDRENS’ GAMES” ietvaros. Šī projekta dalībvalstis ir Latvija, Slovēnija, Rumānija un Turcija. Projekta mērķis – starptautiskas sadarbības izveidošana un kultūras mantojuma saglabāšana, izzinot un praksē izmēģinot spēles, tādējādi atjaunojot un stiprinot komunikāciju paaudžu vidū. Spēles sniedz ieguldījumu bērnu sociāli-emocionālajā attīstībā, sekmē stratēģisko domāšanu, attīsta kustību koordināciju.
Pēc svinīgas sagaidīšanas, skanot dalībvalstu un Latvijas Valsts himnām, skolēnu pašpārvaldes jaunieši ciemiņiem izrādīja skolu, muzeju, kam sekoja ledus laušanas aktivitātes. Šajā dienā ciemiņi apmeklēja Balvu Mūzikas un Mākslas skolu, piedalījās radošajā darbnīcā, kuru vadīja Elita Teilāne, kā arī apmeklēja Balvu Novada muzeju. Ar savu klātbūtni skolotājus pagodināja Ģimnāzijas padomes priekšsēdētāja Aija Mežale un vecāku pārstāve Astra Tjunīte, priecējot ciemiņus ar dziesmām un ģitārspēli, kā arī cienājot ar zāļu tēju un pašizceptu torti. Paldies vecāku pārstāvjiem par aktīvu līdzdalību! Noslēgumā visi apmeklēja Europeandinner, kur tikās viesģimens un ciemiņi.
Nedēļas laikā viesi apmeklēja sporta nodarbības, kurās tika integrēti dažādu spēļu elementi, piedalījās angļu valodas mācību stundās un seno latviešu tradīciju izzināšanas aktivitātēs skolas bibliotēkā, kuras organizēja 11.a. klases skolēni un skolotāja Vineta Muzaļevska, devās uz Alūksnes Dabas muzeju „Vides labirints”. Trešdien visi dalībnieki brauca uz Rīgu, lai dotos izzinošā ekskursijā pa vecpilsētu, kā arī piedalītos interaktīvās nodarbībās Latvijas Brīvdabas muzejā.
Aizraujošs izrādījās spēļu festivāls. To apmeklēja arī PII ,,Pīlādzītis’’ bērni, kuri ārzemju viesiem iemācīja savas spēles. Skolotāju delegācija apmeklēja bērnudārzu un atzinīgi novērtēja daudzveidīgo programmu un atbalsta pasākumu piedāvājumu latviešu bērniem.
Piektdien viesi noklausījās interešu izglītības pulciņu uzstāšanos koncertā, apmeklēja Balvu novada Domi, tikās ar Domes priekšēdētāja vietnieci A.Petrovu un aktīvi diskutēja par dalībvalstu aktulaitātēm izglītībā, brauca ar plostu pa Balvu ezeru, sirsnīgā gaisotnē atvadījās no savām viesģimenēm un devās mājupceļā, paņemot līdzi siltas un pozitīvas atmiņas no Balvos pavadītās nedēļas.
Paldies projekta darba grupai un visiem, kuri iesaistījās aktivitāšu plānošanā un realizēšanā! Paldies Balvu Mākslas, Mūzikas skolām, Novada muzejam, Balvu novada pašvaldībai, IU ,,Valdogs’’, sirsnīgs paldies viesģimenēm, kas ne tikai uzņēma savās ģimenēs skolēnus no projekta dalībvalstīm, bet arī dāvāja viņiem daļu no savas sirds siltuma! Paldies ģimnāzijas skolēniem, kuri sniedza neaizmirstamu koncertu viesiem, kā arī viņu pedagogiem!
Balvu Valsts ģimnāzijas direktore Inese Paidere.

Sep 25

Olimpiskā diena.

20. septembrī visā Latvijā 768 norises vietās notika tradicionālā “Olimpiskā diena”, kas pulcēja vairāk nekā 150 000 dalībnieku no 101 Latvijas pašvaldības un pilsētas.
Balvu novada Olimpiskās dienas dalībnieki un Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni vienojās kopīgā vingrošanā, ko vadīja skolotāja Iluta Balule.
Mēs lepojamies, ka Latvijas Olimpiskās komitejas karogu un Balvu novada karogu pacēla mūsu skolas skolnieki Uvis Pošeika – Latvijas jaunatnes olimpiādes 2019.gada čempions kārtslēkšanā – un Lauris Logins, kurš iekļauts šī gada Eiropas čempionāta Latvijas izlases sastāvā svarcelšanā U15 grupā.
Šajā dienā notika dažādas sportiskas un radošas aktivitātes, kurās piedalījās Balvu Valsts ģimnāzijas, Stacijas pamatskolas, Tilžas vidusskolas un Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas komandas. Uzvaru izcīnīja BVĢ komanda, bet otrās vietas likteni izšķīra sīvā cīņa pretstafetē, un 2. vietu izcīnīja Stacijas pamatskola, 3. vietā ierindojās Tilžas vidusskola, bet BPVV jaunieši palika ceturtie.
Paldies Balvu Bērnu un jaunatnes sporta skolai un Balvu IKS pārvaldei par sarūpētajām balvām.
Pasākumu organizēja Balvu Sporta skola sadarbībā ar BVĢ, paldies trenerim Arnim Voikam par pasākuma vadīšanu un sporta skolotājiem Jānim Zakarītim un Valteram Duļevskim par ieguldīto darbu pasākuma tapšanā.
Šajā dienā tika pasniegtas balvas BVĢ Sporta dienas uzvarētājiem – 7.-9.klašu grupā uzvarēja 8.a klase (klases audzinātāja Irina Kovšova), 10.-12. klašu grupā – 12.b klase (klases audzinātājs Zigfrīds Lielbārdis).
Lai sportiskiem panākumiem bagāts jaunais mācību gads!

Sep 18

Skatuves runas konkurss “Zelta sietiņš”

Lai popularizētu Raiņa un Aspazijas daiļrades mantojumu, latviešu kultūras vērtības, saistot tās ar Raiņa dzīves un daiļrades sakņojumu Latgales novadā, Daugavpils novada Kultūras pārvalde organizē izteiksmīgas runas konkursu “Zelta sietiņš”.

Šogad tajā piedalījās arī mūsu skolas audzēkņi. 13.09. uz Berķeneli devās 8.b klases skolniece Krista Arule un Žaklīna Orlovska no 11.b klases.

Meitenes runāja Aspazijas dzeju un fragmentus no S.Vieses grāmatas “Randenes vasara” .

Daugavpils novada Kultūras pārvaldes izveidotā žūrijas komisija vērtēja runātāju māksliniecisko meistarību un valodas kultūru.

Abas mūsu meitenes lieliski tika galā ar uzticēto uzdevumu un saņēma žūrijas simpātiju balvu – iespēju kopā ar draugiem viesoties Berķenelē.

 

Sep 17

Ģimnāzijā viesosies Turki, Slovēņi un Rumāņi.

Laika posmā no 23.-27. Septembrim Balvu Valsts ģimnāzijā viesosies Turcijas, Slovēnijas un Rumānijas izglītības iestāžu skolēni, skolotāji un vadības pārstāvji. Starpvalstu tikšanās notiks Erasmus + projekta ,,Cultural Heritage: Traditional Children’s Games’’ ietvaros.

Sep 17

Gudro vecāku skola

Sep 17

Sveicam skolotāju Evu Zučiku-Kuzņecovu skaistajā jubilejā!

Pašā vasaras viducī -25. jūlijā skolotāja Eva svinēja skaistus svētkus
Patiesībā viss ir tik vienkārši: viens silts vārds ir pietiekami,
Lai pretim vēl siltāku dabūtu.
Atvērt durvis uz prieku, pavisam niecīgu dzirkstelīti
Zem savām debesīm iekurt-tā, lai atnāktu sildīties,
Kāds kuram logā nav gaismas…
Patiesībā viss tiešām ir vienkārši-ja dzīvo ar prieku!
Sveicam skaistajā dzīves jubilejā!
BVĢ kolektīvs

Older posts «