Loading images...

“Dzejas diena” Balvu Valsts ģimnāzijā

Šī gada 11. septembrī skolas 9.un 12.klašu audzēkņi, viņu skolotāji pulcējās skolas bibliotēkā uz “ Dzejas dienām” veltītu pasākumu-“ Dzejas stunda”. Pasākums iesākās ar skolas bibliotekāres uzrunu par “Dzejas dienu” rašanas vēsturi, par aktivitātēm, kuras notiek visā Latvijā. Jaunieši un skolotāji tika iepazīstināti ar viešņu no Preiļu puses-dzejnieci, mūziķi, gleznotāju, radošo nodarbību vadītāju un jauku cilvēku, triju bērnu māmiņu- Džeinu Gavari. Mums tika dāvāta iespēja ieklausīties viņas autordziesmu un dzejoļu skanējumā, aplūkojot viņas gleznoto darbu un sadzirdēt tā stāstu.
Kā atzīst pati Džeina, radīšana viņai nozīmē iespēju pateikt ko svarīgu, ko pāri acīmredzamajam stāvošu. “Man liekas, ka visa tā radīšana ir kas līdzīgs ciemos iešanai. Un es nāku ar jums parunāt. Tādā dvēseļu līmenī, par visu to, ko parasti ikdienā nepārrunā,” atzīmē autore un piebilst, ka katrā sarunā ar savu skatītāju un klausītāju vēlas nonākt “drusciņ tuvāk Debesīm… tuvāk sirdsapziņai…”, domās un cerībās pievēršoties nevis tam, kas ir “šeit un tagad”, bet gan ieskatoties dziļāk un tālāk, nākamībā.
Dzejniece akcentēja, cik svarīgi ir saglabāt cilvēcību it visā, izceļot tieši skaisto un labo, jo tam mēs esam radīti. Šie vārdi ir kļuvuši par Džeinas radošo devīzi dzejā, mūzikā, glezniecībā, lai caur mākslu radītu tādu pasauli, kādu mēs gribam redzēt – skaistu, sirsnīgu un labu.
Paldies māksliniecei par krāšņo, emocionāli piesātināto kopā būšanas mirkli.

Vineta Muzaļevska

Atskats uz 1. septembra svinībām Balvu Valsts ģimnāzijā no Latgales Reģionālās Televīzijas

Sporta dienas fotomirkļi

Jaunais mācību gads sācies priekpilni

Zinību diena sākās ar klases stundām, kurās virmoja atkalredzēšanās prieks un draudzīga kopā būšana.
Pulksten 11.00 visi satikās skolas priekšpagalmā, lai kopā svinētu jaunā mācību gada sākumu, simboliski vārot ģimnāzijas spēka zupu. “Lulū” dejotājas ar skaistu deju iekūra pavardu. Pasākuma vadītājas Daina Mediniece un Roberta Sērmūkša aicināja, lai katrs , kas teiks uzrunu, vēlējuma formā pievieno kādu sastāvdaļu mūsu simboliskajā ģimnāzijas Spēka zupā.
Skolēni pievienoja prieku. Ja nāc uz skolu ar prieku, tad viss izdodas īpaši labi. Skolas direktore pievienoja pateicību, pirmkārt, Balvu novada Domei, jo vērienīgais remonts skolā ir tapis ar viņu atbalstu, otrkārt, pateicība skolas saimei, treškārt, pateicība skolēnu vecākiem par atbalstu un sapratni. Direktore vēlēja biežāk pateikties, jo katram cilvēkam ir svarīgi ik pa laikam saņemt šādu novērtējumu un atbalstu no pārējiem.
Šajā dienā arī akcentējām Baltijas ceļa trīsdesmitgadi, īpašu priekšnesumu bija sagatavojušas Līgas Morozas Ušackas dejotājas, kuras demonstrēja Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā darinātos tērpus, kas veltīti trīs Baltijas valstīm. Īpašs paldies skolotājai Anitai Matulei, kura kopā ar savām audzēknēm pirms 10 gadiem radīja šo unikālo tērpu kolekciju.
Baltijas ceļa akcijas organizētāju vērtības – vienotību, brālību un vienota mērķa izjūtu -pievienojām arī savai Spēka zupai un, sadevušies rokās, dziedājām Latvijas valsts himnu.
Balvu novada Domes priekšsēdētājs mūsu spēka virumā pievienoja sportisku azartu, jo tas palīdz sasniegt lielus mērķus, bet vecāku vārdā skolas padomes priekšsēdētāja Aija Mežale pievienoja dialogu un sapratni starp skolotājiem, skolēniem un vecākiem.
Mūsu viesi- mācītājs Mārtiņš Vaickovskis un priesteri Mārtiņš Klušs un Guntars Skutels pievienoja virzību uz priekšu, latviešu sirds siltumu un sāli, kas visam piešķir garšu.
Īpašais viesis Roberto Meloni iepriecināja ar ļoti enerģiskām dziesmām un atgādināja, ka visam pamatā ir milzīgs, nesavtīgs darbs, bet simboliskās spēka zupas katlā pievienoja mīlestību, jo darbs, kas veikts ar mīlestību, vienmēr izdodas.
Skolas saimes vārdā skolēnu pašpārvaldes prezidents Ernests Mežals sveica skolas direktori un vēlēja enerģisku un veiksmīgu jauno mācību gadu.
Priecājamies, ka skolotāju saimei ir pievienojušās trīs jaunas matemātikas skolotājas- Līga Vaska, Ludmila Uglovska, Vija Aleksejeva- bet krievu valodu mūsu skolā mācīs Marina Ločmele.
Priekpilnu, sportiska azarta, sapratnes, pateicības, vienotības, brālības un vienota mērķa izjūtas vadītu, siltuma un kopīgas virzības izjūtas caurvītu, mīlestības pilnu jauno mācību gadu! Esiet kā sāls, kas piešķir visam garšu!

Septembris skolas bibliotēkā

1. septembra svinības Balvu Valsts ģimnāzijā

9. klašu izlaidums

Par uzņemšanu Balvu Valsts ģimnāzijā

12. klašu izlaidums

Konkurs “Gada klase”