Loading images...

Sveicam skolotāju Ināru Konivali skaistajā jubilejā!

Izplaucē domās ķiršu zaru
Siltums, kurš nāk no sirds,
Pavasara saulītei rados,
Acīs Tev saulstari mirdz.
Pumpurs aiz pumpura vaļā raisās.
Sniegbalti ķirši zied…
Tas jau nekas, ka vēl pārsla kaisās,
Domas tām neaizsniegt.
Tavi ķirši, Tavs pavasaris.
Aizverot acis tos redz…
Ķirši plaukst sirdī… lai uzplaukst, lai uzzied!

Vissiltākie sveicieni skaistajā jubilejā!
BVĢ kolektīvs

Ieva Jurjāne piedalīsies “Gudrs, vēl gudrāks” finālā

7. martā 12.a klase devās uz Rīgu, lai atbalstītu Ievu Jurjāni, kura piedalījās erudīcijas spēles skolēniem „Gudrs, vēl gudrāks” pusfinālā Latvijasā Televīzijā. Sīvā konkurencē Ieva izgāja visas četras kārtas un ieguva tiesības piedalīties konkursa finālā, kur tiksies 6 gudrākie 12. klašu skolēni, lai cīnītos par gudrākā titulu.
Mēs lepojamies ar Ievu, vēlam veiksmi finālā!

Metodiskā diena Balvu Valsts ģimnāzijā

22. martā Balvu Valsts ģimnāzijā tiek organizēta metodiskā diena „Darīt, mācoties un daloties pieredzē”.
Starpnovadu pedagogiem no pulksten 9.50 būs iespēja vērot šādas mācību stundas: vēsturi, literatūru, angļu valodu, ķīmiju, psiholoģiju, fiziku, matemātiku, vizuālo mākslu, informātiku un meistarklasi bioloģijā. Balvu valsts ģimnāzijas skolotāji dalīsies pieredzē par sadarbības, pašvadības, domāšanas, komunikatīvo prasmju, tekstpratības, digitālpratības, radošuma un starppriekšmetu saiknes, kā arī bilingvālā mācību modeļa iedzīvināšanu mācību procesā.
Pulksten 13.00 visi metodiskās dienas dalībnieki tiksies skolas zālē, lai ieklausītos Rīgas Juglas vidusskolas direktores Aijas Melles atziņās par skolu un skolotāju jaunā izglītības satura kontekstā, kā arī Balvu pamatskolas direktores vietnieces Gunitas Pugejas pieredzes stāstā „Dziļā mācīšanās – ceļš uz kompetencēs balstītu izglītību”.
Metodiskās dienas izskaņā izglītbas iestāžu vadītāji un viņu vietnieki tiksies ar lektori Aiju Melli un klausīsies lekciju ”Skolas metodiskā darba sistēmas pārorganizācija pedagogu starpdisciplinārajai sadarbībai, instrumenti, kā to izdarīt”.
Metodiskajā dienā tiek laipni gaidīti kolēģi no visām starpnovadu skolām.

Erasmus+ Project ”Straightening Winding Routes to Active Citizenship” Glivice, Poland – Ditas, Brigitas, Evelīnas un Kerijas foto mirkļi!

Žetonu vakars “Mirkļi kā dimanti mirdz”

17. februārī BVĢ norisinājās ikgadējais skolas simbola- žetonu gredzena pasniegšanas pasākums.
Šogad žetonu gredzenu saņēma 43 abiturienti.
Kā ik gadu laba vēlējuma vārdus teica skolas direktore Inese Paidere, klašu audzinātājas Irēna Baltiņa, Eva Zučika –Kuzņecova un Mudīte Stepanova.
Skaistu priekšnesumu bija sarūpējuši vienpadsmito klašu skolēni un viesmākslinieks Rihards Krilovs.
Abiturienti veltīja aizkustinošu muzikālu sveicienu saviem vecākiem, skolotājiem un skolas darbiniekiem.
Pasākuma otrajā daļa katra klase pieteica sevi ar interesantu video sveicienu un bija sagatavojuši dažādus interesantus, jautrus, pārsteidzošus un ļoti atraktīvus priekšnesumus, kuros atklājās abiturientu dažādie talanti.
Par tradīciju jau kļuvis žetonu vakara priekšnesumu daļu noslēgt ar skolas himnu un mirdzošu konfeti salūtu.
Balle tika atklāta ar Balvu valsi, un izcilais mūziķis Arnis Graps aicināja visus dejot līdz pat rītam.
Īpašs paldies Gintam Grīslim un Mārim Lāpānam par gaismas un skaņas kvalitāti!

Skolas vecāku kopsapulce

Šogad skolas padomes priekšsēdētāja ierosināja atjaunot skolas vecāku kopsapulces, kurās vecākiem būtu iespēja tikties ar skolas vadību un pārrunāt aktualitātes. Labprāt atsaucāmies šim aicinājumam.
12. februāra vakarā aicinājām vecākus uz izglītojošu lekciju „Kā palīdzēt bērnam saprast, kāpēc jāmācās, un kā uzlabot saskarsmi ar bērnu?” , ko vadīja “Laimes kalves” lektore Solvita Pekstiņa.
Otrajā sanāksmes daļā skolas direktore Inese Paidere stāstīja vecākiem par mācību pieejas maiņu, gatavojoties projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” īstenošanai, atbilstoši 21. gs. nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un attieksmēm.
Direktores vietniece, izglītības metodiķe Valija Muldiņa iepazīstināja ar paveikto BVĢ , dodoties pretī jaunajai kompetenču izglītībai.
Direktores vietniece mācību jomā Ināra Konivale pastāstīja par jauno mācību saturu, jomām un iepazīstināja ar olimpiāžu rezultātiem.
Savukārt, direktores vietniece audzināšanas jomā dalījās savā redzējumā par to, kā audzināšanas darba organizēšana skolā iekļaujas jaunajā kompetenču izglītības vīzijā.
Priecājamies par katru vecāku, kurš atnāca.

BVĢ skolēni apmeklē skolotāja Nikolaja Gorkina marku izstādi

6. februārī Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni viesojās Balvu Centrālajā bibliotēkā, kur apmeklēja skolotāja Nikolaja Gorkina marku izstādi “Cilvēka skaistums mākslā” un tikās ar izstādes autoru.
Tikšanās bija patiesi iedvesmojoša, jo varēja vērot ne tikai pa tēmām apkopotas marku kolekcijas, bet arī patiesi skaistu un siltu saskarsmi, kas valda starp skolotāju Niku un viņa dzīvesbiedri Edīti. Reti ikdienā var vērot tik cieņpilnas un tuvākmīlestības apvītas attiecības.
Skolotāja Nika stāstījums par jebkuru tēmu allaž ir vērtīborientēts un vērsts uz dziļāku skaistuma izpratni. Tā bija arī šoreiz.
Paldies skolotājam Nikam un Balvu Centrālajai bibliotēkai par iespēju apmeklēt šo apbrīnojamo izstādi.

Tiekas īpašo draugu klases

Lai veicinātu sadarbības prasmes starp klašu kolektīviem, 1. septembrī ar krāsainu balonu izlozes palīdzību tika noskaidrotas īpašo draugu klases, kuru uzdevums –visa gada garumā uzmundrināt vienam otru, patīkami iepriecināt un pārsteigt, kā arī kopā realizēt projektu “Labie darbi Latvijai”
24. janvārī notika īpašo draugu klašu tikšanās, kuras laikā tika plānots, kādu labu darbu varētu izdarīt par godu Latvijas simtgadei. Skolēni bija sagatavojuši draudzīgas spēles un sirsnīgus uzmanības apliecinājumus.
Ekopulciņš šajā dienā aicināja īpašo draugu klašu skolēnus dalīties ar veselīgiem kārumiem. BVĢ šogad darbojas programmā „Veselīgs dzīvesveids”.
Kas tad ir veselīgs našķis janvārī? Auglis vai dārzenis, kas izaudzēts tepat Latvijā un uzglabāts no rudens ražas, sagatavotie ievārījumi, kā arī pašcepti gardumi.
Tikšanās laikā klases vienojās par kopīgiem projektiem, ko īstenos līdz 4. maijam.

„Folclore -one language for Latvia and Lithuania”


2018.gada februārī ir uzsāktas pirmās Nordplus projekta „Folclore -one language for Latvia and Lithuania” Balvu Valsts ģimnāzijas deju kolektīva “Purenīte” un Klaipēdas Ažuolyno ģimnāzijas deju kolektīva “Auštra” aktivitātes.
Pasākumā „Tu mums viena”, kas tika rīkots Lietuvas Republikas simtgades zīmē, tika pārstāvēti visi četri Lietuvas reģioni, bet BVĢ delegācija prezentēja Latgali. Apskatījām visu reģionu krāšņos tautu tērpus, dzirdējām brīnišķīgu mūzikas instrumentu ansambli. Katra grupa prezentēja arī prozas darbu savā izloksnē. Bija arī nacionālo ēdienu degustācija. Koncertā redzējām dažādu ritmu un soļu daudzveidību, patika jauniešu azarts un pārliecība, mācot etnogrāfiskās dejas pasākuma otrajā daļā. DK “Purenīte” izpildīja savu iemīļoto deju „ Kur tu skriesi, vanadziņi” (no folkloras kopas „Upīte”), meitu deju” Dorbam dzimu” (tautas mūzika folkloras kopas „Rekavas dzintars” izpildījumā) un „Balvu valsi”.
Vēl Latvijā būdami, viesojāmies metālkalēja Jāņa Keiseļa darbnīcā, kur jaunieši izmēģināja roku naglu kalšanā, bet Madara un Ieva izkala sev putniņus. Par piemiņu saņēmām pakaviņu- veiksmes simbolu.
Lietuvā apmeklējām arī moderno Telšia bibliotēku, kur mums pastāstīja par nacionālo tērpu daudzveidību un krāšņumu, datorklasē bija iespēja iepazīt programmas, ar kuru palīdzību patstāvīgi var apgūt piecas svešvalodas. Klaipēdā apmeklējām Delfināriju, Jūras muzeju un, emocionāli uzlādēti, atgriezāmies mājās.
Nākamā skolu jauniešu un deju kolektīvu tikšanās notiks aprīlī Balvos.

Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes jaunieši piedalās Latvijas Sarkanā krusta pasākumā Rīgā

Kopā ar Latvijas Sarkanā krusta Balvu nodaļas izpilddirektori Marutu Castrovu Balvu Valsts ģimnāzijas jaunieši- Annija Ertmane, Monta Ripa, Niks Kevins Petrovs, Arta Smirnova, Agnesei Kaša, Anna Logina un Jūlija Kuzņecova- devās uz Latvijas Sarkanā krusta pasākumu jauniešiem Rīgā.
Sarkanā krusta darbībā ietilpst: pirmā palīdzība, veselības veicināšana, diskriminācijas un vardarbības novēršana, sociālā integrācija, LSKJ attīstība un starptautiskā sadarbība.
Izpētot Sarkanā krusta darbības jomas, jauniešiem, darbojoties grupās, bija jāizstrādā plāns kādam projektam vai pasākumam, un tas jāprezentē. Noslēguā mūsu novada jaunieši apsprieda, kā varētu iesaistīties Sarkanā krusta aktivitātēs savā novadā.
Lauma Krastiņa