Par attālināto mācību procesu.

Uzņēmējdarbības skola

Šī gada 21. janvārī uz nodarbībām “Uzņēmējdarbības skolā” Microsoft Teems platformā, kuras organizē Biznesa augstskola “Turība”, pulcējās divdesmit trīs 12.ab klašu jaunieši. Šī bija jau ceturtā tikšanās reize. Jauniešus ik reizi uzrunā sabiedrībā plaši pazīstami cilvēki: augstskolu pasniedzēji, uzņēmēji, TV un radio personības. Jaunieši paplašinājusi zināšanas dažādās tēmās: komunikācija kā panākumu atslēga, veiksmīga biznesa ABC, komandas veidošana, līderisms, zīmols-Tava panākumu atslēga, digitālais mārketings, lietišķā etiķete un biznesa protokols.

   Jaunieši atzīst, ka nodarbībās iegūtās zināšanas un prasmes ir noderīgas. Tās veicina lielāku interesi par uzņēmējdarbību kā vienu no karjeras iespējām.

V. Muzaļevska

Pašvadības laika raksti pārmaiņu procesā “Līderis manī”

BARIKĀDĒM 30

Barikādēm veltīta prezentācija lejupielādējama šeit.

“Sudraba pūce 2020”

Balvu Valsts ģimnāzijā ir skaista tradīcija sumināt četrus iepriekšējā gada absolventus, kuri centralizētajos eksāmenos saņēmuši visaugstāko vidējo vērtējumu. Šogad  ģimnāzijas goda titulu “Sudraba pūce 2020” par visaugstāko vidējo procentuālo vērtējumu ieguva Ernests Mežals.  Par augstiem sasniegumiem centralizētajos eksāmenos tika godinātas arī Roberta Sērmūkša, Dairita Magone un Evelīna Celmiņa.

 Pandēmijas laika ierobežojumi šogad neļāva tikties skaistā pasākumā, bet  sarūpētās balvas un goda raksti ar vecāku palīdzību aizceļoja pie to īpašniekiem.

Lepojamies ar lieliskajiem jauniešiem, priecājamies, ka viņi jūtas apmierināti un ar iedvesmu studē izvēlētajās augstskolās. Ticam, ka viņi nākotnē kļūs lieliski izvēlētās nozares  speciālisti un vienkārši laimīgi cilvēki. Paldies vecākiem par mīlestību un ieaudzinātajām  pašvadības prasmēm! Paldies skolotajiem un klašu audzinātājiem par sniegtajām zināšanām un atbalstu!

Mūsu dižgara Raiņa teiciens “Kas zina, ko grib- spēj ko grib” lai  iedvesmo jūs ceļā uz izvirzītajiem mērķiem!

Sudraba pūce 2020 Ernests Mežals

Pārmaiņu procesu ,,Līderis manī’’ apgūst ģimnāzijas vecāki!

Janvāra vēlā pēcpusdienā proaktīvākie un zinātkārākie Balvu Valsts ģimnāzijas vecāki piedalījās zoom seminārā, kuru vadīja ģimnāzijas direktore Inese Paidere. Nodarbībā vecāki iepazinās ar vienu no transformatīvās līderības teorijām: ,,Septiņi ļoti veiksmīgu cilvēku paradumi.” Vecāki ne tikai klausījās, bet arī darba grupās diskutēja un prezentēja pārējiem savu redzējumu par paradigmām, ieradumiem, sadarbību, sinerģiju un citām ļoti aktuālām 21.gadsimta prasmēm.

Dažas no atgriezeniskajā saitē sniegtajām atziņām bija:

95% vecāku uzskata, ka ieguva ļoti daudz jaunas informācijas. Lai mainītu lietas- jāmainās katram pašam. Caur teorētisko daļu iespēja paanalizēt sevi,savu rīcību,dzīves uztveri un caur praktisko daļu- dalīties ar domām,idejām un uzklausīt, ieklausīties citos. Bija iespēja darboties arī darba grupās, beidzot redzēt sen neredzētus cilvēkus. dzirdēt dažādos viedokļus. Atgādinājums tam, ka pret lietām kuras nevar mainīt, vajag mainīt attieksmi. Viss bija interesanti un iedvesmojoši. Multfilmas analīze, bija daudz dažādu un daudzveidīgu redzējumu. Tā bija balstīta uz sinerģiju, kā arī spēju prast pārvarēt vecuma šķērsli, jo tās jau tikai iedomas – tikmēr tu redzi, jūti- nekas nav nokavēts, nevajag atteikties no dzīves! .., iepriekš neizpratu šo svešvārdu. Tagad zinu, ka tas ir mans redzējums. Paldies par iespēju piedalīties šajā projektā arī vecākiem!

Vai vēlies turpināt iepazīties ar "Līderis manī" saturu šī semestra laikā?

Vai vēlies turpināt iepazīties ar “Līderis manī” saturu šī semestra laikā? 20 respondenti. Jā atbildēja 100% Nē atbildēja 0%

Paldies visiem vecākiem, kuri pieslēdzās, aktīvi diskutēja, klausījās! Tiksimies nākamajā nodarbībā!

Balvu Valsts ģimnāzijas direktore Inese Paidere.

Gaišus, priecīgus Ziemassvētkus visiem vēl interešu izglītības pulciņi.

Balvu Valstu ģimnāzija Ziemassvētku rotājumā

Kā pavadīt brīvdienas

“Nākotnes līderu akadēmija”

                4.decembrī pieci mūsu skolas skolēni – Dāvis Bisenieks, Signe Grigule, Egija Logina, Ance Salmane, Gustavs Vanags, kā arī skolotājas Laura Saulīte un Ieva Useniece,  projekta “Nākotnes līderu akadēmija” ietvaros organizēja un vadīja domnīcu “Vides ilgtspēja”. Domnīcas mērķis bija aktualizēt vides problēmas, kuras pašlaik pastāv, piemēram, globālā sasilšana un fosilā kurināmā radītais piesārņojums, radīt priekšlikumus, kā tās varētu atrisināt.
                Domnīca iesākās ar lekciju, kuru vadīja Andris Vanags, ”Fortum” vadītājs Latvijā un Latvijas vēja enerģijas asociācijas valdes loceklis. Viņš stāstīja par ceļu uz klimata neitralitāti jeb siltumnīcas gāzu samazināšanu, klimata mērķiem un līgumiem, kas veidoti, lai mazinātu globālo sasilšanu, Latvijas klimata politiku, kā arī par to, kā enerģija tiks iegūta nākotnē. Ikvienam jaunietim bija iespēja uzdot jautājumus lektoram.
                Pasākuma otrajā daļā jaunieši tika sadalīti grupās, lai debatētu par trim vides problēmām – kodolenerģijas izmantošanu, vai rūpnīcās saražotās lietas atsver CO2 izmešus, kā arī apģērbu pārprodukciju. Pēc debatēm notika kopīga diskusija par to, kādi varētu būt šo problēmu iespējamie risinājumi.

               Domnīcas noslēgumā jaunieši apkopoja savas iegūtās zināšanas, sniedzot atgriezenisko saiti padlet lapā. Tika dots vārds Eiropas Parlamenta kultūras ministrei un projekta vadītājai Dacei Melbārdei, kura izteica savus novērojumus par domnīcu, un papildināja to ar interesantiem faktiem par tēmu.