Aktuālā informācija

Atkarībām – Nē!

Mātes diena.

Pēdējais skolas zvans 12. klasēm

Lai bērnu dienu sapņi
Tāpat kā skolas zvans –
Ved mūs pa dzīves kāpnēm,
Kur saulains pavasars.
/A. Rode/

Divpadsmitie!
Lai skolas vadības sarūpētais sveiciens un spēka vārdi iepriecina, iedvesmo un iedrošina!
Lai klases audzinātāju šodien iestādītās  rozes ir kā mīļa piemiņa par ģimnāzijā pavadītajiem  gadiem!
Lai veiksmīgs eksāmenu laiks!

Infografiku konkurss “Ceļš uz nākotni”

Nākotne klauvē pie mūsu durvīm, un jebkurai domai, izņemot tās, ko apvij aizspriedumi, būs iespēja sevi pieteikt….

                                                                         /Paulu Koelju /

    Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs” ietvaros no 22.marta līdz 12.aprīlim norisinājās infografiku konkurss “Ceļš uz nākotni”. Tajā piedalījās 32 skolēni no Balvu Valsts ģimnāzijas 7.c, 9.d, 10.a, 8.b, 9.a 11.a, 8.a un 7.a klases. Konkursam skolēni iesniedza 21 radošo darbu.

Radošajos darbos tika vērtētas gan informācijas tehnologiju pielietošanas prasmes, gan atbilstība infografikas prasībām, gan skolēna nākotnes ceļa plānojums.

    Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni, kā liecina viņu veidotās infografikas, nākotnē vēlas kļūt par programmētājiem, uzņēmumu vadītājiem, kosmetologu, arhitektiem, veterinārārstiem, dīdžeju, mediķiem, kibersportistu, lauksaimnieku, advokātu, robežsargu.

   9.d klases skolniece Līna Ivanova savā infografikā atainoja ceļu uz nākotnes profesiju- veterinārārsts. Līnas infografikas ieguva augstāko novērtējumu un ieguva 1. vietu. 

  1. vieta 8.a klases skolniekam Danam Kristiānam Kupčam, kurš plāno nākotnē kļūt par robežsargu.

   Atzinību ieguva 8.c klases skolniece Sanija Skalova ar infografiku par ķirurga profesiju .

 

  Lai pietiek pacietības, uzcītības un velmes sasniegt iecerēto!

Paldies skolēniem par radošajiem darbiem-infografikām!

Paldies Balvu Valsts ģimnāzijas direktores vietniecei audzināšanas jomā Dainai Mediniecei par sadarbību ar klašu audzinātājiem un šī konkursa aktualizāciju!

Balvu novada IKS pārvaldes

pedagoģe-karjeras konsultante

Lidija Ločmele

 

Aktivitāte tika īstenota programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Programmas “Latvijas Skolas soma” nodarbība “Atmodas dziesmas. Dziesmotā revolūcija”.

16. aprīlī, sagaidot Latvijas Neatkarības atjaunošanas 31. gadadienu,  Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni, skolotāji un vecāki klases stundā vēroja programmas «Latvijas Skolas Soma»  nodarbību, ko piedāvāja dziedātājs Mikus Abaroniņš  ”Atmodas dziesmas. Dziesmotā revolūcija”. Tas ir patiesi aizraujošs stāsts par Latvijas vēstures būtiskākajiem notikumiem, kuru pavada kvalitatīvi izpildītas Atmodas laika dziesmas. Pēc nodarbības jaunieši ar krustvārdu mīklas palīdzību nostiprināja zināšanas par nodarbībā apgūto. Gan skolēni, gan skolotāji, gan vecāki atzina, ka ar lielu interesi vēroja nodarbību, dziedāja līdzi un atsvaidzināja zināšanas par Atmodas laika notikumiem.
Paldies par vērtīgo nodarbību!

Viktorīna “Es zinu Latviju”

30. maijā skolēnu pašpārvalde aicināja Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnus un skolotājus piedalīties Kahoot viktorīnā “Es zinu Latviju”. Dāvis Bisenieks bija sagatavojis 30  jautājumus gan par vēstures, gan sporta, gan citām Latvijai aktuālām tēmām. Prieks,  ka attālinātajā mācību procesā radām ideju, kā aktualizēt tuvojošos Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienas  svētkus. Atsaucība bija liela.  Erudīcijas spēlē iesaistījās lielākā daļa skolēnu un skolotāju. Katrā vecuma grupā tika noskaidroti trīs erudītākie dalībnieki.
Uzvarētāji saņems piemiņas balvas un Sindijas Saides veidotos diplomus.
Labākā dāvana, ko varam dāvāt savai Latvijai, ir mūsu zināšanas.

4. maijs

Rezultāti konkursā “Es Zinu Latviju” starp skolotājiem.

 

Rezultāti konkursā “Es Zinu Latviju” 10. – 12. klašu gurpā

 

Rezultāti konkursā “Es Zinu Latviju” 7.-9. klašu grupā