Loading images...

Izglītojošas nodarbības par Balviem

 

2018. gads – gads, kad mūsu valstij 100 gadi, mūsu pilsētai 90 gadi, tāpēc, lai kopā ar skolēniem apgūtu gan valsts, gan novada vēsturi,

2018.gada 8.un 9.februārī vēstures skolotāja Irēna Šaicāne vadīja divas atklātās nodarbības.

8.februārī kopā ar vēstures skolotāju Mudīti Stepanovu 12c. klasē notika divas starpdisciplinārās stundas vēsturē un politikā „Balvi 20.gs. 20.-30.gados”, kas veiksmīgi arī sasaucās ar jauno kompetenču saturu mācību apguvē, jo sadarbojoties gan abām skolotājām, gan skolēniem dažādās atraktīvās formās tika noskaidrots, kas ir valsts, tās formas un simboli, kādos posmos dalās Latvijas vēsture 20.-30.gados (demokrātiskais un autoritārais), kādi galvenie notikumi tos raksturo.

Lai apgūtu notikumus, kas risinājās Balvos 20.gs.20.- 30.gados, klasei tika doti divi uzdevumi, kas bija jāveic gan vienatnē, gan sadarbojoties grupā, gan domājot un diskutējot, izsakot viedokli. Viens no uzdevumiem bija: pēc darba lapas, kur norādīti bija jau galvenie atslēgvārdi, I.Šaicānes grāmatā „Balvi un balvenieši „Staņislava” stāstos 20.gadsimtā” vajadzēja vienai grupai sagatavot stāstījumu par notikumiem Balvos demokrātiskajā posmā, otrai grupai – autoritārisma posmā. Skolēni veiksmīgi ar to tika galā, gan pamatojot, kāpēc Balvu vēsturē ir nozīmīgs gan 7., gan 11.februāris, mēģināja noskaidrot, kāpēc balvenieši 10 gadu pilsētas jubileju atzīmējuši jau 1936.gadā.

Otrs uzdevums bija noskaidrot, kādas izmaiņas un kāpēc notika Balvu ielu nosaukumos 1927., 1935. un 1940.gadā.

Lai pārbaudītu, vai ir sasniegts stundās sākumā izvirzītais mērķis, otrās stundas noslēgumā skolēniem tika doti trīs uzdevumi: pirmais saistījās ar balsošanas pultīm, kur vajadzēja atbildēt uz sešiem jautājumiem.12c. klases meitenes varēja pārliecināties, vai ir pareizi atbildējušas uz skolotājas jautājumiem par Balviem. Visas atbildes tik pareizas tomēr nebija. Otrs refleksijas uzdevums saistījās ar jēdzienu izrakstīšanu, kas attiecas uz Balviem 20.- 30.gados, kā arī šos jēdzienus (3- 4) iesaistīt nelielā stāstiņā par Balviem.

Trešais uzdevums arī bija interesants, jo vajadzēja sakārtot anagrammas, kur Balvu ielu nosaukumi bija sadalīti daždažādi pa zilbēm, tās pareizi sakārtojot, varēja izlasīt tagadējo Balvu ielu nosaukumus.

9.februārī vēstures skolotāja Irēna aicināja visas trīs 12.klases uz aktīvu līdzdarbošanos radošā aktivitātē: „Ieklausies vēstures soļos: Balviem 90 gadi”, kur skolēniem, izveidojot divas komandas, vajadzēja atbildēt katrai komandai uz sešiem jautājumiem par Balviem.

Domājot un konsultējoties, skolēni pareizi atbildēja uz šiem jautājumiem. Otrā uzdevuma būtība bija: vienam skolēnam nolasot tekstu par kādu Balvu personību, vajadzēja to atstāstīt citam komandas biedram, tas atstāsta tālāk, un ceturtais stāsta, ko dzirdēja no trešā komandas biedra. Uzdevuma laikā divi komandas biedri, uzliekot austiņas, tikmēr klausījās mūziku.

Viena komanda stāstīja par ilggadējo Balvu skolu skolotāju, deju kolektīvu vadītāju Evģēniju Cunsku, kurai šogad arī aprit dzīves jubileja, bet otra par mūsu skolas absolventu, tagadējo 12.Saeimas deputātu Jāni Trupovnieku. Gan skolotāja E.Cunska, gan J.Trupovnieks bija ieradušies uz šo pasākumu. Skolēni, mazliet satraukušies, tomēr labi tika galā arī ar šo uzdevumu.

Tā kā 12.c klases skolniece Laura Timofejeva rakstīja skolēna pētniecisko darbu par skolotājas darba gaitām, pasākuma noslēgumā E.Cunska saņēma rakstīto apkopojumu, kā arī zālē klātesošie noskatījās Lauras sagatavoto video par skolotāju E.Cunsku.

Pasākuma sākumā un nobeigumā skolas deju kopa „Purenīte” Lūcijas Bukšas vadībā nodejoja dejas.

Radošā aktivitāte patika gan skolēniem, gan skolotājiem, gan ciemiņiem, jo atraktīvā veidā, izmantojot gan deju, gan mūziku, gan skolēnu sacensību divās komandās par mūsu pilsētu, vēlreiz tika atgādināts, ka mūsu valstij šogad aprit 100 gadi, Balviem 90 gadi, bet skolas muzejam 30 gadi.

Balvos ne kalnu, ne pilsdrupu,

Tomēr tie mīļi man šķiet…” (Br.Vilks(1936 – 2017))

 

Aizvadīta projektu nedēļa „Es ceļā uz nākotni”

Laika posmā no 12. līdz 16.februārim Balvu Valsts ģimnāzijā norisinājās projektu nedēļa „Es ceļā uz nākotni”. Projektu nedēļas mērķis bija organizēt izglītības saturu, nodrošinot izglītojamajam pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi, apgūt pašnovērtēšanas prasmes un izmantot tās nākotnes mērķu izvirzīšanai un lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītību.

Projektu nedēļas viens no mērķiem bija palīdzēt skolēniem pašattīstīties, motivēt un palīdzēt izpētīt dažādas karjeras iespējas, palīdzēt plānot un vadīt savu karjeru. Nedēļas garumā 7.-12.klašu skolēniem tika organizēti karjeras attīstības atbalsta pasākumi. Sadarbībā ar interešu izglītības iestādi „Laimes kalve” tika organizētas nodarbības 7.-9.klašu skolēniem „Mācību motivācija”, kuras laikā skolēni ieguva izpratni par to, kur jau šodien ir iespējams saskatīt „ceļa rādītājus” savai nākotnes profesijai un karjeras izvēlei. Savukārt 11.klašu skolēni tikās ar biedrības „ZINIS” eksperti Vitu Brakovsku radošajā nedarbnīcā „Mans praktiskais radošums jaunām iespējām novadā, Latvijā un pasaulē”, iegūstot atbildes uz jautājumiem- Kā savas vājās puses un netikumus var pārvērst par konkurētspējas priekšrocību?, Kā es varu piedalīties jaunu ideju radīšanā un gūt no tā ienākumus?, Kā zināšanas un prasmes var būt noderīgas nākotnes profesijas izvēlei?, kā arī kādas ir darba tirgus attīstības tendences?. Mazās Brīnumzemes lektore Kristīne Sprūdža novadīja lekciju 7.-10.klašu skolēniem ”Veidojot savu karjeras ceļu” par karjeru veicinošiem un graujošiem faktoriem, drošību internetā un to, kā ieraksti sociālajos medijos var ietekmēt nākotnes iespējas un karjeru. Mikrouzņēmuma „Sense of team” treneri novadīja nodarbību „Nākotnes līnija” 9.klašu skolēniem par verbālās un neverbālās komunikācijas nozīmi, kuras rezultātā veidojas pamats savstarpējai sapratnei un izaugsmi veicinošai sadarbībai, kā arī par nozīmīgākajām īpašībām un prasmēm personīgajai līderībai. Projekta „Esi Līderis” komandas pārstāvji piedāvāja 11.klases skolēniem spēli „Fikss” par karjeras veidošanu, uzņēmējdarbību un līdera prasmēm.

Projektu nedēļas ietvaros skolēni iepazinās ar fizioterapeita profesiju un viņa darbu, tiekoties praktiskā nodarbībā ar fizioterapeitu Oskaru Kliju, kā arī iepazina kanisterapeita profesiju un tikās ar kanisterapeiti Ingrīdu Supi un viņas draugu- suni “Kanisterapija- atveseļojies kopā ar suni” un Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra vadītāju Lieni Ivanova, kura dalījās pieredzē ar savu karjeras ceļu, uzņēmējdarbības iespējām jauniešiem un svarīgākajām dzīves prasmēm. Projektu nedēļas laikā skolēni izzināja savas uztveres spējas, veicot Balvu Valsts ģimnāzijas psiholoģes Gintas Keišas psiholoģisko uztveres testu, kā arī piedalījās aptaujā par karjeras izglītību. Skolēni radoši darbojās kopā ar pedagogiem, noskatoties filmu par karjeras veidošanu, veidoja kopīgu plakātu „Vērtīgs darbinieks”, uzsverot īpašības, prasmes un vērtības, kā arī individuāli un grupās veidoja savu, sava uzņēmuma vizītkarti, reklāmu, darba sludinājumu vai CV.

Kā otrs no projektu nedēļas mērķiem bija iesaistīt vecākus karjeras izglītības procesā. Vecākiem tika organizēta kopsapulce , ko vadīja lektore, sociālais pedagogs Solvita Pekstiņa „Kā palīdzēt bērnam saprast, kāpēc jāmācās un kā uzlabot saskarsmi ar bērnu?” . Savukārt Ēnu dienu ietvaros skolēni aktīvi apmeklēja savu vecāku darba vietas, izzinot vecāku profesijas, galvenos darba pienākumus, nepieciešamās zināšanas un prasmes. Skolēni devās ēnot uz tādām vietām kā Balvu Novada dome, Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests Balvi, Valsts Robežsardzes bataljons Viļakā, Nacionālo ziņu aģentūru LETA, TVNET, Alberta koledža, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca, VIASAT, SIA „Cēsu klīnika” u.c.

Kā trešais projektu nedēļas mērķis bija sadarboties ar augstākās izglītības iestādēm. Tā ietvaros 15.02.2018. Balvu Valsts ģimnāzijā tika organizēta izstāde „Skola 2018”, kur tika uzaicinātas tādas augstskolas kā Rīgas Stradiņa Universitāte, Latvijas Universitāte, Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža, Valsts Robežsardzes koledža, Malnavas koledža, Vidzemes augstskola, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Rīgas Celtniecības koledža, Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola „RISEBA” un Rīgas Ekonomikas augstskola. Izstādi apmeklēja Balvu Valsts ģimnāzijas 9.-12.klašu skolēni, kā arī Rugāju vidusskolas, Viļakas Valsts ģimnāzijas un Bērzpils vidusskolas vecāko klašu skolēni. Skolēniem bija iespēja iegūt informāciju par izglītības iespējām Latvijā, uzdodot sev interesējošos jautājumus par studiju iespējam.

Projektu nedēļas noslēguma dienā Balvu Valsts ģimnāzijā viesojās Draugiem Group sabiedrisko attiecību speciālists Jānis Palkavnieks, novadot 7.-12.klašu skolēniem nodarbība „Personība. Karjera”, ar mērķi izzinot savu personību, kā arī apzinoties savus iekšējos un ārējos resursus veiksmīgas izglītības un karjeras izaugsmes mērķa izvirzīšanai un sasniegšanai.

Aktivitātes tiek īstenotas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Sadancis Balvu Valsts ģimnāzijā

Janvāra nogalē Balvu Valsts ģimnāzijā tika izdejots Sadancis, kurš norisinājās nu jau septīto reizi.
JDk Purenīte uzņēma viesus no Tilžas – bērnu un jauniešu deju kolektīvu un vidējās paaudzes deju kolektīvu Rugāji. Jau vairākus gadus pēc kārtas viesu sarakstā ir arī Igaunijas jauniešu deju kolektīvs Hopser no Viru. Koncertu padarīja krāšņāku Balvu mūzikas skolas tautas mūzikas ansamblis Ritas Keišas vadībā. Koncerta noslēgumā tradicionāli tika izdejots Draudzības valsis.
Trejdeviņi dejotāji trejdeviņos deju rakstos izdejoja trejdeviņus soļus. Tādēļ arī piepildīsies trejdeviņās vēlēšanās un būs notikumiem, sajūtām, piedzīvojumiem un tradīcijām bagāts gads.
Paldies visiem par atbalstu pasākuma organizēšanā.
L.Bukša, DK Purenīte mākslinieciskā vadītāja
PAR SADANCI

Žetonu vakars

“Jauniešu gada balva 2017”

Arī šogad BVĢ jaunieši tika nominēti “Jauniešu gada balvai 2017”.
Ļoti priecājamies , ka 11.b klases skolniece Paula Paidere ieguva nomināciju “Gada jaunietis skolā vai pagastā”.
11.b klases skolniece Dārija Semjonova ieguva žūrijas simpātiju balvu, bet interešu izglītības skolotāja Dita Nipere tika atzīta par labāko nominācijā “Jauniešu balsts”.
Lepojamies arī ar” Jauniešu gada balvas” nominanti, 12.c klases skolnieci Lauru Timofejevu un mūsu jauniešiem Luīzi, Dāriju un Vadimu, kuri iejutās pasākuma vadītāju lomās.
Lai radošuma dzirksts arvien ir jūsu ceļazīme!

BVĢ viesojas “X Faktora” uzvarētājs Arturs Gruzdiņš

Lielisku mācību nedēļas noslēgumu 2. februārī piedzīvoja Balvu Valsts ģimnāzijas jaunieši , jo karjeras pasākumu ietvaros BVĢ viesojās “X Faktora” uzvarētājs Arturs Gruzdiņš.
Jaunais mūziķis atklātā sarunā jauniešiem stāstīja par sapņiem, pieļautajām kļūdām un ceļu uz panākumiem. Starp pārdomu pilnajām atziņām, klātesošie klausījās aizkustinoši skaistās balss īpašnieka dziesmās un dziedāja līdzi.

Balvu pilsētas 90 gadu jubilejas sakarā skolas bibliotēkā jauna izstāde!!!

Šoreiz tas ir Irēnas Šaicānes veltījums pilsētai 90 gadu jubilejā. Irēna Balvu Valsts ģimnāzijā par vēstures skolotāju strādā kopš 1979.gada. 1988.gada 30.janvārī, kad Balvu pilsētai tika svinēta 60 gadu jubileja, tika atklāts skolas muzejs. Irēna visus šos gadus ir vākusi, pētījusi, analizējusi, sistematizējusi materiālus un arī rakstījusi. Pirmais I. Šaicānes pētījums ir par Tāli Matīsu. Šo 30 gadu laikā Irēna ir uzrakstījusi vairākas grāmatas par Balviem, kas palīdz skolēniem iepazīt savas pilsētas un novada vēsturi.

Veltījums Balviem 90 gadu jubilejā

Valsts ģimnāziju un kaimiņu skolu sadraudzības pasākums “Es- radošs līderis”

19. janvārī Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvalde organizēja sadraudzības pasākumu- „Es-radošs līderis”, valsts ģimnāziju un kaimiņu skolu skolēnu pašpārvalžu audzēkņiem. Priecājamies , ka uzaicinājumam atsaucās septiņas skolas- Bauskas Valsts ģimnāzija, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, Daugavpils Valsts ģimnāzija, Gulbenes novada Valsts ģimnāzija, Viļakas Valsts ģimnāzija, Baltinavas vidusskola un Balvu Profesionālā un Vispārizglītojošā vidusskola.
Pasākumu atklāja skolas direktore Inese Paidere, viņa sveica pasākuma dalībniekus un prezentēja skolas darbību.
Savukārt BVĢ skolēnu pašpārvaldes prezidente iepazīstināja ar skolēnu pašpārvaldes darbu, pasākuma norisi un aicināja izbaudīt šo dienu.
Radošās darbnīcas vadīt bija uzaicināta aktrise un drāmas terapeite Anna Šteina un “Iespējamās misijas”un Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas skolotājs Nils Mosejonoks.
Vakara gaitā tika izspēlētas arī daudzas spēles, kuras vadīja gan mūsu skolas jaunieši, gan ciemiņi.
Īpašu pārsteigumu bija sagatavojušas Di-dancers meitenes.
Pasākums bija izdevies, jo to apmeklēja gandrīz simts dalībnieku un skolā valdīja radoša un draudzīga gaisotne!
Paldies visiem, kas atsaucās mūsu uzaicinājumam!

Bildes no pasākuma meklējamas šeit!

11b.klase piedalās TV spēlē “Gudrs, vēl gudrāks”.

24.janvārī ģimnāzijas 11b.klases skolēni kopā ar audzinātāju devās uz Latvijas Televīzijas erudīcijas spēles “Gudrs, vēl gudrāks” pusfinālu.
Pēc atlases kārtas uz pusfinālu tika uzaicināts Vadims Sņegovs un Dārija Semjonova. Abi jaunieši valsts mērogā pārstāvēja savu skolu un pilsētu, apliecināja zināšanas, erudīciju un spēju orientēties sarežģītu jautājumu labirintos. Dārija iekļuva pusfināla otrajā kārtā, savukārt Vadimu no otrās kārtas šķīra tikai viens jautājums. 11b.klases kolektīvs bija ļoti vienots un lieliski atbalstīja savus draugus.
Vadims un Dārija saņēma spēles organizatoru pateicības un piemiņas balvas, bet klases kolektīvs varēs doties Latvenergo apmaksātās divās ekskursijās uz kādu no HES, Enerģētikas muzeju, Elektrum Energoefektivitātes centru vai Enerģētikas muzeju, lai papildinātu zināšanas par elektroenerģijas ražošanu, vēsturi un energoefektivitāti.
Paldies vecākiem un ģimnāzijas direktorei Inesei Paiderei par atbalstu.
TV spēles “Gudrs, vēl gudrāks” ierakstus televīzijas ekrānos varēs vērot 2. un 9.martā.