Loading images...

Pateicības pasākums

Pēdējais skolas zvans iezvana eksāmenu laiku

17. maijā BVĢ saime pulcējās skolas pagalmā, lai svinētu pēdējā skolas zvana svētkus. Ciemos bija ieradušies Balvu pamatskolas 82 pirmklasnieki un viņu lieliskās audzinātājas.
Pasākuma vadītājas Krista Mača un Dana… radīja lielisku atmosfēru, un divpadsmito un devīto klašu skolēni tika sagaidīti ar īpašām emocijām, un uzņēmēja Raimonda Trubņika vadītā motocikla blakusvāģī sēdēja pirmklasnieki, kas ar zvaniņa skaņu aicināja visus uz pasākumu.
Īpaši emocionāls izvērtās svinīgais karoga nodošanas brīdis, kad sporta skolotājs Valters Duļevskis un Matīss Vilnītis ar jaudīgo BMW motociklu ieveda skolas karogu un divpadsmitie simboliski nodeva savas pilnvaras vienpadsmitajiem.
Piederību skolai visi apliecināja, dziedot skolas himnu.
Šajā dienā tiek pasniegtas arī Zelta un Sudraba liecības devīto un divpadsmito klašu skolēniem. Zelta liecības saņēma:
Paula Paidere
Elza Elksnīte
Karīna Ločmele
Ikola Mačāne
Dita Kataja – Paegle
Una Romāne
Marija Lukste
Samanta Zubova
Amanda Romka
Evelīna Krakope
Jūlija Kokoreviča
Eva Daniela Pokule
Ērika Ivanova
Laura Berne
Sudraba liecības saņēma:
Adelīna Diāna Mālija
Ance Salmane
Elīza Priede
Arī skolēnu pašpārvalde pasniedza pateicības rakstus divpadsmito klašu skolēniem, kuri aktīvi iesaistījās skolēnu pašpārvaldē un pasākumu vadīšanā. Pateicības saņēma:
Arta Smirnova, Agnese Kaša, Monta Ripa, Dārija Semjonova, Paula Paidere, Ērika Zaharova, Ērika Ivanova, Līga Srgejeva, Kristers Dzintars un Matīss Vilnītis.
Ar skaistiem, jautriem un asprātīgiem priekšnesumiem mūs iepriecināja Di-Dancers dejotājas, 11. un 8. klašu skolēni.
Sirsnības un pateicības pilnus vārdus un smaržīgus pavasara ziedus skolotāji un skolas darbinieki saņēma no devītajiem un divpadsmitajiem.
Pasākuma noslēgumā devīto un divpadsmito klašu kolektīvi devās stādīt rozes kā piemiņu par šo dienu, kā pateicību, ka šeit, Balvu Valsts ģimnāzijā, bija iespēja augt un pieaugt.
Paldies par pasākuma apskaņošanu Česlavam , par fotografēšanu- Sintijai un Laumai!
DIVPADSMITAJIEM UN DEVĪTAJIEM VĒLAM VEIKSMI EKSĀMENOS!

Pēdējais zvans

Skolotājai Irēnai Baltiņai skaista dzīves jubileja

Tici savai patiesībai.
Tici savam spēkam un varēšanai,
Jo gaisma laužas cauri ēnām,
Gaisma pieder bezgalībai,
Tavam spēkam un Tev!

Sveicam nozīmīgajā dzīves jubilejā!

Balvu Valsts ģimnāzijas kolektīvs

Skolas lietvedei Leldei Langovskai jubileja

Es visu varu, ja tev vajag
Tu tikai pačuksti, un būs
Pie velna tos, kas neko negrib
Tie vājus dara arī mūs.
Tāpēc es tagad krāju zvaigznes
Un jūrā pērles meklēju
Jo es jau nezinu, ko tieši
Man kādreiz mīļi lūgsi Tu.
/Guntars Račs/
Sveicam jubilejā!
Balvu Valsts ģimnāzijas kolektīvs

Labie darbi Latvijai

Jau trešo gadu Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni organizē akciju “Labie darbi Latvijai”. Katrai klasei mācību gada laikā ir jāpaveic kāds labs darbs un līdz Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai jāiesūta neliels aprakstiņš un foto par to skolas vadībai. Iesūtītā informācija tiek apkopota un skolas svētkos prezentēta. Arī šogad mūsu skolas skolēnu un skolotāju dāvana Latvijai ir ļoti dažāda un skaista, to var aplūkot šeit.

BVĢ renovētais sporta laukums atklāts ar “Neatkarības dienas spēlēm”

3. maijā BVĢ saime, viesi un būvnieki pulcējās skolas renovētajā sporta laukumā, lai atzīmētu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu un svinīgi atklātu sporta laukumu.
Neviens nozīmīgs pasākums Balvos nav iedomājams bez pilsētas simbola- Balvu Vilka. Šoreiz vilks ieradās braucot ar kvadriciklu un rādot meistarīgus trikus.
Pasākums iesākās ar svinīgu lentas pārgriešanu. To aicinājām pārgriezt Balvu novada Domes priekšsēdētājam Aigaram Pušpuram, Balvu Valsts ģimnāzijas direktori Inesei Paiderei un būvnieku pilnsabiedrības “RRCI” pārstāvim Andrim Riekstiņam.
BVĢ skolēnu pašpārvaldes prezidents Ernests Mežals pastāstīja par LR Neatkarības dienas svarīgākajiem notikumiem un aicināja visiem kopā izpildīt Latvijas Valsts himnu.
Skolas direktore pateicās visiem, kas ieguldījuši lielu darbu, lai mums būtu moderni renovēts sporta laukums- Balvu novada Domei, SIA “Sistēmeksperts”, SIA “ RCI Gulbene”, PS “RRCI-RCI”, PS „RRCI” , SIA “VEK” un “RUBATE” pārstāvjiem, sporta skolotājam Jānim Zakarītim un BVĢ saimniecības daļas vadītājai Monikai Baikovai.
Neizpalika arī svētku uzrunas-Balvu novada Domes priekšsēdētājs, būvnieku pārstāvis, sporta skolas direktore, Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja un skolas padomes vadītāja vēlēja panākumus sportā, jaunus personīgos un vismaz Latvijas mēroga rekordus.
Šajā dienā Di- dancers dejotājas priecēja klātesošos ar enerģiskiem deju soļiem, bet TDK “Purenīte” pārstāves novadīja patiesi jautru iesildīšanās aktivitāti.
Uz “Neatkarības dienas spēlēm ” bija ieradušās sešas lieliskas komandas- Balvu novada Domes volejbola komanda, būvnieku volejbola un basketbola komanda, Balvu Valsts ģimnāzijas volejbola un basketbola komanda, BVĢ skolēnu vecāku basketbola komanda un divi lieliski tiesneši- Arnis Voika un Kaspars Usāns.
Spēles bija spraigas, un atbalstītāji ļoti azartiski atbalstīja komandas. Vecāku pārstāvēm bija jāizvēlas enerģiskākās atbalstītāju komandas, un tās saņēma saldas balvas. Par aktīvākajiem tika atzīti 12.a klases līdzjutēji, 10.a un 10.b klases un 7.d klases līdzjutēji.
Apbalvošanas ceremonijā sporta skolotājs Jānis Zakarīts paziņoja, ka ir uzvarējusi draudzība, spēlesprieks un labs noskaņojums, un komandām pasniedza gardas balvas.
Paldies visiem, kas ieguldīja darbu, lai sporta laukuma atklāšanas svētki izdotos skaisti!

12b. klase Latvijas vēsturi mācās izprast Stompaku purvā: “Mums bija jāmirst, lai dzīvotu simti”.

2019.gada 7.maija pēcpusdienā 12b.klase kopā ar vēstures skolotāju Irēnu Šaicāni devās uz Stompaku purvu izprast Latvijas vēstures traģiskos notikumos pēc 2.pasaules kara. Tas bija laiks (1944./1945.gads), kad atkal notika padomju totalitārā režīma atjaunošanās, taču daudzviet Latvijas teritorijā sākās plaša nacionālo partizānu kustība ar cerību atjaunot neatkarīgu valsti.
Stompaku purvs Balvu –Viļakas apkaimē ir vieta, kur atradās lielākā nacionālo partizānu nometne visā Baltijas reģionā, kur 1945. gada 2. martā risinājās latviešu nacionālo partizānu lielākā kauja pret padomju režīma īstenotājiem.
Sākums Stompaku nometnei ir meklējams 1944. gada rudenī, kad Abrenes apriņķa bijušais agronoms Pēteris Supe ar segvārdu Cinītis šajā pusē sāka vākt kopā vīrus, lai apvienotos cīņā par neatkarīgu Latviju.
1945. gada janvāra sākumā partizāni pēc P. Supes pavēles sāka pulcēties Stompaku purvos starp Balviem un Viļaku, kur uz vairākām purva saliņām izveidoja nometni. Tās oficiālais partizānu nosaukums bija «Saliņu mītnes», bet tautā tā tika dēvēta arī par «Jauno Berlīni». Nometnē bija uzbūvētas 24 zemnīcas (paredzētas 20—30 cilvēkiem), divi staļļi 30 zirgiem, pārtikas noliktava, maizes ceptuve un baznīca. Kopumā nometnē uzturējās aptuveni 350 cilvēki, kuru vidū bija arī 30 sievietes. Pirms nometnes atradās nocietināts priekšpostenis. Tajā pēc kārtas dežurēja viena partizānu grupa, kura kontrolēja iebraucējus un izbraucējus. Bez vadības atļaujas neviens nometni atstāt nedrīkstēja. Bez tam tika izvietoti arī trīs maskēti ārējie posteņi.1945. gada 2. – 3. martā Stompaku purvā norisinājās latviešu nacionālo partizānu lielākā cīņa pret padomju okupācijas režīma bruņotajiem formējumiem. Cīņā nacionālajiem partizāniem bija 28 kritušie, čekistu karavīriem – 32.
Vēlāk čekisti izraka purvā apbedīto partizānu mirstīgās atliekas un par biedināšanu vietējiem līķus izlika apskatei Vilļakas pilsētas centrā. Kauja Stompaku purvā bija viena no lielākajām kaujām par Latvijas neatkarību Otrā pasaules kara beigās, taču ne pēdējā kauja.
Balvu – Viļakas ceļa malā, kur savulaik partizāni varēja nokļūt no nometnes uz ceļa, 2011.gada 11.augustā nacionālo partizānu piemiņai ir atklāts piemineklis, kurā iegravēti vārdi “Mums bija jāmirst, lai dzīvotu simti”, kā arī 28 kritušo partizānu vārdi un uzvārdi. Skolēni tur piemiņai iededza svecītes.
Vēstures stunda skolēniem deva iespēju redzēt šīs nometnes vietu, attīstīt dažādas kompetences, gan domāšanu, gan situācijas izpratni, gan spēju sasaistīt vēstures notikumus Stompaku purvā ar grāmatā “Meža meitas” aprakstītajām sievietēm, gan filmu “Sarkanais mežs”.

Eiropas Eksāmens

Ģimnāzistu diena

Ceturtdienas pēcpusdienā Balvu Valsts ģimnāzijas saime ciemos gaidīja Balvu pamatskolas sesto klašu skolēnus un viņu vecākus. Prieks par lielo apmeklētāju skaitu! Esam patiesi priecīgi, ka šajā dienā ciemos atnāk arī pamatskolas direktore un sesto klašu audzinātājas.
Pēc direktores uzrunas skolēnu pašpārvaldes jaunieši aicināja sestklasniekus doties interesantā piedzīvojumā, kura mērķis bija iepazīt skolas vidi, skolotājus un piedalīties interesantos pārbaudījumos, ko bija sagatavojuši BVĢ radošie skolotāji.
Bet vecākiem tika sniegta informācija par mācību programmām, āŗpusstundu aktivitātēm un iespēju darboties projektos.
Lai kliedētu darba dienas nogurumu, vecākiem tika piedāvāts iesaistīties dažādās interaktīvās spēlēs un piedalīties aktivitātē, kurā varēja gan runāt, gan vērot, gan uzdot jautājumus. Esam patiesi priecīgi par tik atvērtiem un darboties gribošiem vecākiem!
Sesto klašu skolēni no skolas iepazīšanas piedzīvojuma atgriezās ar patiesi mirdzošām acīm, un uz “sarkanā paklāja” atstātajās pēdiņās var lasīt daudz patiesi jaukus vārdus par Balvu Valsts ģimnāziju. Noslēgumā mūsu ciemiņi saņēma apliecinājumu, ka BVĢ pārbaudījumi veiksmīgi izturēti, un bija tāda sajūta, ka tie jau ir mūsu bērni un mūsu vecāki. Paldies par prieku un gandarījumu, ko mums sagādājāt, uz tikšanos 2. septembrī!