Loading images...

Uzņemšanas noteikumi Balvu Valsts ģimnāzijā

Pilni uzņemšanas noteikumi 7. un 10. klasēm ir pieejami šeit!

„Folclore -one language for Latvia and Lithuania”

Balvu Valsts ģimnāzijā ir ļoti senas latviešu tautas dejas tradīcijas. Skolēniem deja ir prieka un pašizpausmes avots un arī veids, kā atbrīvoties no stresa un justies fiziski veselam. Lai ieinteresētu turpināt radoši darboties tautas tradīciju saglabāšanas un popularizēšanas jomā, Balvu Valsts ģimnāzijā esam uzsākuši īstenot Nordplus projektu „Folclore -one language for Latvia and Lithuania” ar Klaipēdas Ažuolyno ģimnāzijas deju kolektīvu „Auštra”.
No 9.-15.aprīlim lietuviešu jaunieši viesojās Balvos. Sākumā iepazinās ar skolu un tās vēsturi. Atraktīva izvērtās pašpārvaldes jauniešu veidotā valodas apmācības meistarklase. Deju meistarklasē iemācījām jauniešiem Folkloras kopas „Rekavas dzintars” dziedāto un „Purenītes” iemīļoto deju „Sveicinojam vielejam…” ar nodomu kopā dejot koncertos. Tas arī īstenojās. Nodejojām koncertu Balvu pansionātā un viesojāmies pie bērniem AC ” Rasas pērles”. Paldies viņiem par silto uzņemšanu un labajiem vārdiem. Galvenais koncerts norisinājās Balvu Valsts ģimnāzijā. Un paldies jāsaka BVĢ vokālajam ansamblim un Balvu Mūzikas skolas tautas mūzikas instrumentu ansamblim par koncerta tautiskās noskaņas radīšanu. Ovācijas un skaļie aplausi uzlādēja mūs un deva spēkus turpmākajām aktivitātēm… Nākamajā dienā koncertējām Upītē un dejojām etnogrāfisko deju meistarklasē. Paldies Andris Slišāns un folkloras kopas muzikantiem. Tautisko noskaņu koncertā mums uzturēja folkloras kopas muzikanti un nogurušos dejotājus uzmundrināja ņiprie Upītes dejotāji. Mums patiešām gāja “karsti”…..
Tika apmeklēts Balvu Novada muzejs un Bērnu un jauniešu centrs. Lielāku priekšstatu par Balviem lietuvieši guva orientēšanās aktivitātēs pa pilsētu, ar mērķi uztaisīt pašbildi pie katra pilsētas apskates objekta. Šādā veidā popularizējot sociālajos tīklos pilsētu un projektu. Neizpalika arī sadraudzības sporta spēles. Liels gandarījums bija par to, ka arī pasniedzēju delegācijai no Dagdas novada bija iespēja piedalīties Cemre Bulut rīkotajā tematiskajā turku vakarā ar interaktīvo prezentāciju, nacionālo ēdienu kopīgo gatavošanu un degustēšanu. Paldies, viņam par sirsnīgo kopības sajūtas radīšanu……
Nākamās dienas aktivitātes norisinājās Dundenieku keramikas darbnīcā Bērzpilī un Gunāra Igauņa mūzikas instrumentu darbnīcā Gaigalavā. Tad sekoja izzinošā ekskursija Vēršukalna kultūrvēsturiskajā muzejā, svaigi ceptas maizes degustācija un cienāšanās ar ļoti garšīgu maltīti. Paldies Aldim Pušpuram par uzņemšanu! Vakarā mēs visi kopā satikāmies BVĢ aktu zālē, kur mēs viņus iepazīstinājām ar mūsu skolas pašpārvaldes pasākumiem, aktivitātēm un darbību. Vēlāk kopā vienojāmies sadraudzības spēlēs, lai vēl vairāk iepazītos. Turpmāko var raksturot šādi: ekskursijas, apskates objekti un labais laiks…
Vēlamies pateikt lielu paldies visiem, kas atbalsta mūs projektu gaitās! Nākamās projekta aktivitātes notiks pavisam drīz Klaipēdā !!!!
Lucija Bukša, BVĢ JDK „Purenīte” mākslinieciskā vadītāja

Starpnovadu skaļās lasīšanas konkurss.

Balvu Valsts ģimnāzijā jau piekto reizi notiek starpnovadu skaļās lasīšanas konkurss, kurā sacenšas 5., 6. un 7. klašu skolēni no Balviem, Tilžas, Bērzpils, Stacijas, Rugājiem, Eglaines un Krišjāņiem. Konkursa mērķis ir rosināt skolēnu interesi par lasīšanu, uzlabot lasītprasmes un izlasītā teksta izpratnes iemaņas. Skolēniem ir jāprot arī klausīties citu konkursa dalībnieku lasītos tekstus, jo nobeigumā ir jāpilda uzdevums, kur šīs prasmes jāliek lietā. Konkursa dalībnieki tiek vērtēti. Šogad Balvu Valsts ģimnāziju šai konkursā pārstāvēja 7.c klases skolniece Anastasija Klija. Priecājamies, ka Anastasija ieguva 2. vietu.
Paldies skolas bibliotekārei Lucijai Jermacānei par pasākuma organizēšanu.

BVĢ viesojas Jānis Stabiņš

11. aprīlī BVĢ viesojās Jānis Stabiņš, lai programmas “Esi līderis” ietvaros runātu ar 11. klašu skolēniem par karjeras izvēli. Paldies lektoram par interesanto un iedvesmojošo nodarbību un sarunu ar jauniešiem!

Izzini mežu – Mammadaba praktiskās nodarbības Balvu Valsts ģimnāzijā.

“Latvija, Tu skaistākā no zemēm, kas esi manas mājas un ģimene, kas dod man sātu un ticību. Manas domas, lai ir Tavs spēks, mani darbi – Tava bagātība, un mani bērni – Tava mīlestība.”
/A.Jaunbelzere./

Katru gadu, gatavojoties Meža dienām, Balvu Valsts ģimnāzijā notiek praktiskas nodarbības 7.-9.klašu skolēniem Vides izglītības programmā “Izzini mežu!”
10.aprīlī ģimnāzijas skolēnus un Mamadaba pulciņa dalībniekus ar meža zinībām iepazīstināja Ziemeļlatgales LVM meža apsaimniekošanas plānošanas nodaļas vadītājs Dainis Rudzītis un Ziemeļlatgales mežsaimniecības Balvu iecirkņa meža speciālists Andris Duļbinskis.
Ar interesi skolēni padziļināja zināšanas nodarbībā “Zinību krustcelēs”. Meža speciālisti uzbūra dažādas ainas. Ejot pa mežu, tu neviļus nonāc trīs izziņas taku krustcelēs. Kā lai izlemj, pa kuru taku doties? To palīdzēja atklāt LVM speciālisti.
Meža draugu takā var iepazīt un uzzināt par mežam draudzīgajām, derīgajām dzīvajām radībām un meža ienaidniekiem – koku kaitēkļiem.
Noskaidrot trīs nominācijas, kurās izceļas sīlis, uzzināt, ka nebūt nav jāielūkojas mutē astoņzobu mizgrauzim, lai saskatītu zobus, atklāt ciršļu saimes prasmi pārvietoties karavānā.
Koksnes taka stāsta, kā rūpēties par mežu, lai tas taptu skaists un spēcīgs, kā mērīt mežu un to, cik daudz ogļskābās gāzes tas sevī uzkrājis. Kā noteikt koka vecumu, augstumu, apkārtmēru, kā uzvesties mežā – tas taču jāzina ikvienam! Skaidu kaudzīte zem koka, izrakņāta zeme, izmīdīta guļasvieta zem eglītes, izknābātu čiekuru kaudzīte vai spalvu kamolītis – tās ir zīmes, ko mums jāiemācās lasīt. Cituviet mazās priedītes palikušas bez galotnēm, bet lielajām galīgi noberzēti sāni. Nezinātājs ko tādu pat neievērotu, bet šeit nekas nepaliek nepamanīts.
Dodoties pa meža dzīvnieku taku, tu mācies ne vien ieraudzīt šīs zīmes, bet arī pazīt to radītāju. Tāpēc mācies lasīt – daba raksta. Skolēni atzina, ka bija interesanti šos meža instrumentus iepazīt kopā ar meža nozares speciālistiem.
AS “Latvijas valsts meži” katru gadu skolām piedāvā izzināt mežu Mammadaba meistarklasē, Meža olimpiādē un citās aizraujošās aktivitātēs. Latvijā īstenotā “Izzini mežu!” kvalitāte un pārdomātā programma ir Pasaules vides izglītības īstenotāju līderu sarakstā. Ģimnāzijas skolēni Dagnis Laizāns, Lauris Jauntēvs, atbildot uz dažādiem jautājumiem, saņēma sienas kalendārus, bet Lauris un citi skolēni – pārsteiguma balvas.
Par godu Latvijas simtgadei Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni aktīvi iesaistījās uzlīmju konkursā “Jaunaudze”, Meža olimpiādē, praktiskās apmācībās kopā ar Madonas novada meža apmācību centra “Pakalnieši” meža speciālistiem. Visās meistardarbnīcās skolēni ir ieguvuši zināšanas – visvērtīgāko produktu pasaules tirgū.
Mēs mīlam savu Latviju, savus mežus, un mežs to zina, jūt un aug griezdamies. Par plaukstošu Latviju!

Mammadaba koordinatore
Balvu Valsts ģimnāzijā,
skolotāja Velta Učelniece

9b. un 12c. klašu DĀVANA LATVIJAI SIMTGADĒ!

12.aprīļa pēcpusdienā 9b. un 12c. klases kopā ar audzinātājām Inesi Paideri un Mudīti Stepanovu devās uz Alūksnes dzīvnieku patversmi ,,Astes un ūsas”, lai nogādātu sarūpēto barību dzīvniekiem. Satiekoties ar draudziņ-klasi veselīgo našķu pēcpusdienā pirms mēneša ,tika izlemts, ka kopīgi paveicamais labais darbs – būs dzīvnieku patversmes apmeklējums! Mūs priecēja saule, bet mēs iepriecinājām dzīvniekus! Kādam šī tikšanās ar suņiem deva iespēju pārvarēt sevī bailes, kādam tās bija jaukas, pozitīvas emocijas un ātrā solī noieti pāris kilometri. Paldies vecākiem par finansiālu atbalstu! Lai visiem patversmes dzīvniekiem pēc iespējas ātrāk izdodas nokļūt īstās mājās!

Ģimnāzistu diena Balvu pamatskolas sesto klašu skolēniem un vecākiem.

“Mūsu nākotne nāk ciemos! “ tā varam teikt par Balvu Valsts ģimnāzijā notikušo 5. aprīļa pasākumu, kurā ciemos gaidījām Balvu pamatskolas sesto klašu skolēnus , viņu vecākus un audzinātājas. Ļoti priecājamies, ka arī Balvu pamatskolas direktore bija kopā ar mums šajā dienā.
Ģimnāzijas direktore Inese Paidere izteica patiesu prieku par kupli apmeklēto pasākumu, pateicās Balvu pamatskolas direktorei un sesto klašu audzinātājām par sadarbību, kā arī klātesošos iepazīstināja ar skolas iecerēm tuvākai nākotnei un īsi pastāstīja par paveikto ceļā uz kompetenču izglītību.
Direktores vietniece mācību jomā Ināra Konivale stāstīja par ģimnāzijas sasniegumiem mācībās, konkursos un zinātniski pētnieciskajā darbā. Iepazīstināja ar izglītības programmām un uzņemšanas noteikumiem 7. klasē.
Direktores vietniece audzināšanas jomā Daina Mediniece pastāstīja par audzināšanas darbu Balvu Valsts ģimnāzijā un skolēnu iespējām iesaistīties ārpusstundu aktivitātēs.
Ģimnāzijas jaunieši Matīss, Monta Līna, Kristers, Ralfs, Paula, Mārtiņš, Līva un Agnese demonstrēja skolas formas elementus, Sintija komentēja un skaidroja to simbolisko nozīmi. Paldies Agnesei par profesionāla uznāciena izveidošanu.
Pašpārvaldes jaunieši Dārija, Niks, Baiba, Krista, Lauma, Annija E., Evelīna, Kitija, Annija, Jūlija, Dana, Ketija, Marija, Dita, Linda, Agita, Eva, Elīza, Agris un Ieva rūpējās par sestklasnieku iepazīstināšanu ar skolu, pavadīja uz kabinetiem, kuros bija iespēja tikties ar priekšmetu skolotājiem un piedalīties viņu sarūpētajos pārbaudījumos. Skolēnu pašpārvaldes prezidente Arta vadīja iepazīšanās spēles un aktivitātes foto stūrītī. Lieliskā Arina iepriecināja ar skaistu klavierspēli, bet Česlavs rūpējās par skaņas kvalitāti.
Īpašu paldies jāsaka pašpārvaldes čaklajām jaunietēm Montai un Agnesei, kuras gan gādāja par viesu reģistrāciju, gan mācīja mūsu viesiem skolas himnu.
Kamēr skolēni iepazinās ar skolu un mācību priekšmetu skolotājiem, vecākiem tika piedāvāta spēle “Stāstu stāstiem izstāstīju”. Pēc atraisošās spēles direktores vietniece metodiskajā jomā Valija Muldiņa, izmantojot grupu darba metodi, aicināja vecākiem pārdomāt un paust viedokli par vērtībām, kuras skolā būtu īpaši kopjamas, un skolas un ģimenes sadarbības vēlamajām formām.
Prieks, ka Balvu Valsts ģimnāzijas vērtības sakrīt ar vecāku paustajām vērtībām. Bijām gandarīti, ka vecāki ļoti vēlas sadarboties ar skolu, izteica vēlmi aktīvi iesaistīties skolas dzīvē un uzturēt ciešu kontaktu ar klases audzinātāju, priekšmetu skolotājiem un skolas vadību. Bija patiess prieks iepazīties ar smaidīgiem, labestīgiem un komunikācijai atvērtiem vecākiem.
Kad pamatskolas sestklasnieki atgriezās no ceļojuma pa BVĢ, prieks bija dzirdēt jaukās atsauksmes par skaisto skolu, jaukajiem skolotājiem un BVĢ draudzīgajiem jauniešiem.
Paldies priekšmetu skolotājiem ,kuri bija sagatavojuši interesantus pārbaudījumus topošajiem ģimnāzistiem!
Esam patiesi priecīgi un gandarīti par kvalitatīvi un produktīvi kopā pavadīto laiku.
Uz tikšanos BVĢ 1. septembrī! Mēs jūs ļoti gaidīsim!

”Draudzīgi šarži”

Kaut arī 1.aprīlis šogad bija svētdiena, tomēr Balvu Valsts ģimnāzijas bibliotēkā šai joku dienai ir veltīta skolas audzēkņu izstāde ”draudzīgi šarži” Paldies vizuālās mākslas skolotājai Daigai Zvirbulei un skolēniem – māksliniekiem, kuru darbus mēs varam visi apskatīt.

EKO pulciņš saka: “ Be fresh, make less trash!” (Esi svaigs, radi mazāk atkritumu!)

28.martā Balvu Valsts ģimnāzijas EKO pulciņš rīkoja pārdomu un sadarbības pasākumu vecāku padomes pārstāvjiem. Vecākiem bija iespēja uzzināt ar ko nodarbojas jaunieši, ko jau ir paveikuši. Vecāki ne tikai uzklausīja iegūto informāciju, bet arī aktīvi diskutēja savā starpā. Našķu meistarklasē vecāki veidoja veselīgas uzkodas, taču kafijas pauzē bija iespēja nogaršot turku jogurtu. Pasākuma noslēgumā EKO pulciņš sniedza pāris idejas , kā dzīvot ekoloģiskāk, kā arī publicēja pirmo video savā YouTube kanālā. Cerot uz turpmāko sadarbību , EKO pulciņš saka: “ Be fresh, make less trash!” (Esi svaigs, radi mazāk atkritumu!)

Ģimnāzistu panākumi Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē.

2018. gada 23. martā Daugavpils Universitātē jau astoto reizi notika Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference, kas pulcēja vairāk nekā 200 Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestāžu labāko zinātniski pētniecisko darbu autorus.
Kopumā konferencē 23 sekcijās tika prezentēti 169 zinātniski pētnieciskie darbi no 37 Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestādēm.

Arī šogad Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni tika uzaicināti uz konferenci, savos darbos atspoguļoja pētījumus par sabiedrībā aktuāliem jautājumiem.
Tieslietu sekcijā darbu “Nāvessods un tā atcelšana Latvijā” veiksmīgi aizstāvēja Paula Paidere (skolotāja konsultante Irēna Šaicāne) un ieguva II pakāpi konferencē.
Darbu “Fosiliju un devona iežu atsegumu aizsardzības iespēju izpēte Ziemeļlatgalē” Zemes zinātņu un ekonomiskās ģeogrāfijas sekcijā prezentēja Paula Rutmane, Džūlija Apine un Madara Lapse (skolotāja konsultante Valentīna Pužule), iegūstot II pakāpi.
Konferencē II pakāpi ieguva Kristīne Budeviča (skolotāja konsultante Anna Barbaniška), veselības zinātņu sekcijā prezentējot darbu “Jauniešu stājas problēmas un to aktualitāte”, bet Guna Apša (skolotāja konsultante Anna Barbaniška) veselības zinātņu sekcijā ieguva III pakāpi par darbu “Veģetārisms, tā ietekme uz organismu”.
Lepojamies ar saviem audzēkņiem un sakām paldies viņu skolotājām, kā arī vēlam veiksmi, jo visi darbi ir izvirzīti Latvijas skolēnu 42.valsts zinātniskās pētniecības darbu konferencei.

Sveiciens Lieldienās!

Balvu Valsts ģimnāzijas saime novēl visiem skolotājiem, skolēniem, skolas tehniskajiem darbiniekiem, vecākiem un sadarbības partneriem GAIŠAS UN PRIECĪGAS LIELDIENAS!