Author's posts

Balvu Valsts ģimnāzijā īstenots projekts

Projekta īstenošanas resultāts Pagājušā mācību gada nogalē biedrība ,,Balvu Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība” iesniedza projekta pieteikumu Balvu rajona partnerības izsludinātajā KNHM projektu konkursā, un projekts ar nosaukumu: ,,Radoši darbosimies kopā- dzīvespriecīgākai ikdienai” tika atbalstīts. Projekta kopējās izmaksas sastādīja 726,90,- eur, no kuriem 50 % sastādīja pašvaldības līdzfinansējums. Projekts tika īstenots atbilstoši plānotajām aktivitātēm, pilnībā sasniedzot …

Continue reading

Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāji mācās

Kaspara Bikšes lekcija Jaunais mācību gads ar jaunu zināšanu gūšanu sācies arī Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāju saimei.Devītajā septembrī pedagogi pilnveidoja savas profesionālās kompetences, kas mūsdienīgo komunikāciju un mainīgajos globalizācijas apstākļos vērstas uz mācīšnās pieejas un metodikas aktualitātēm. Par progresīvākajām metodēm darbā ar skolēniem stāstīja lektors Kaspars Bikše. Skolotājiem bija iespēja ipazīties ar jaunākajiem pētījumiem, kā …

Continue reading

Sporta Diena

Sporta aktivitātes ģimnāzistiem 2.septembrī Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni piedalījās sporta aktivitātēs, kurās tika vērtēta veiklība, ātrums un atjautība. Dalība dažādās sporta spēlēs un stafetē saliedēja komandas, un, protams, tika noskaidroti uzvarētāji gan pamatskolas, gan vidusskolas posmā. Netradicionālos sporta pārbaudījumus, kurus sagatavoja sporta skolotāji Valters Duļevskis un Jānis Zakarīts, pārsteidza  visus dalībniekus. Bumbiņu mešana papīrgrozā, pārvietošanās …

Continue reading

Zinību dienā

  Satikšanās prieks Balvu Valsts ģimnāzijā 1.septembrī , Zinību dienā, ir satikšanās prieks gan skolēniem, gan skolotājiem.  Pasākuma vadītājas kavējās atmiņās vēl vasarā, uzsverot, ka šogad ģimnāzisti iepazina darba vidi, piedalījās tautu deju festivālos gan Latvijā, gan Polijā, savukārt orķestra „Balvi” dalībnieki muzicēja gan novada svētkos, gan Aglonā. Mūsdienu deju grupas „Di – dancers” dejotājas …

Continue reading

1.septembris

1.septembrī plkst.10.00 skolas pagalmā Balvu Valsts ģimnāzijas Zinību dienas pasākums “Simtiem labu domu, Simtiem atmiņu, ko glabā sirds – Mana skola” Pasākuma norises plāns līdz plkst.9.45 – pulcēšanās klasēs plkst. 10.00 – pasākums skolas pagalmā plkst.10.30 – klases stunda SVINĪGAJĀ PASĀKUMĀ IERAŠANĀS SKOLAS FORMĀS

Skolas muzeja pulciņa labie darbi

Balvu Valsts ģimnāzijas muzeja vadītāju (novadpētniecības) pulciņa skolēni savas pilsētas vēsturi iepazīst ne tikai vēstures stundās, bet arī darbojoties novadpētniecības pulciņā. Šajā mācību gadā skolēnu grupa muzeja darbu veiksmīgi prezentēja Rīgā, kur par godu LR 95.gadadienai risinājās izglītības iestāžu muzeju skate „Skolas muzeja akcenti vēsturei”. Skolas muzejs bija atvērts arī

Continue reading

Būt NEPARASTAM ĢIMNĀZISTAM

Pašā vasaras sākumā, kad sākas ilgi gaidītais skolēnu brīvlaiks, ik rītu 19 skolēni devās tieši uz skolu. Kāpēc? Lai piedalītos atpūtas nometnē „Neparastie ģimnāzisti”, ik dienu viņi  piedalījās dažādās radošajās darbnīcās, aktivitātēs un nodarbībās. Nometnē piedalījās ģimnāzijas 7.-8.klašu skolēni, Balvu pamatskolas un Stacijas pamatskolas skolēni, kuri uzsāks mācības tieši ģimnāzijā.

Continue reading

Katram ģimnāzistam sava BALTĀ ATSLĒDZIŅA

Skaista tradīcija Balvu Valsts ģimnāzijā ir Pateicības pasākums mācību gada beigās, kad uz skolu tiek aicināti skolēni, kuri piedalījušies mācību olimpiādēs un kuriem ir augsti mācību sasniegumi, un viņu vecāki. Katram dzīvē ir sava panākumu atslēga- milzīgs ikdienas darbs, mērķtiecīgs laika plānojums, vecāku ieguldījums savā bērnā jau no agras bērnības, satiktie līdzcilvēki. Piecpadsmit ģimnāzisti saņēma …

Continue reading

Būsiet gaidīti

Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni – mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti 2013./2014.m.g.

tabulu skatīt šeit