Category: Uncategorized

Februāris- DROŠĀKA INTERNETA MĒNESIS

9. februārī visā pasaulē tika atzīmēta Vispasaules Drošāka interneta diena ar saukli “Drošāks internets sākas ar tevi!”, aicinot ikvienu domāt par to, kā mēs katrs rūpējamies par savu drošību internetā un kāds ir mūsu ieguldījums, veidojot labāku interneta vidi.

Balvu Valsts ģimnāzijā tika organizētas izglītojošas nodarbības “Es- interneta lietotājs. Mana drošība = mana atbildība” kopā ar droša interneta vēstnesi, medijpratības meistari un mūsu skolnieces Kristas mammu Evitu Aruli. Četrās  tiešsaistes nodarbībās skolēniem tika piedāvāts  pilnveidot zināšanas  par drošību internetā. Tika aplūkotas tēmas par drošu profilu, emocionālo pazemošanu internetā, sekstingu, medijpratību, kā arī skaidrots, kā darbojas un mūs ietekmē digitālie algoritmi, kā arī tika pārrunāts, kā atpazīt viltus ziņas, slēptās reklāmas un finanšu krāpniekus. Uzzinājām arī, kā mūs ietekmē pārmērīga tehnoloģiju lietošana.

Paldies Evitai Arulei par veltīto laiku jauniešu izglītošanā un lietderīgajām nodarbībām!

 

Līdz 28. februārim  saitē:  viktorina.lv/did2021  skolēni, skolotāji un vecāki tiek aicināti  iesaistīties Latvijas Drošāka interneta centra organizētajā  Vislatvijas tiešsaistes viktorīnā, lai pārbaudītu, cik zinoši esam  jautājumos par interneta izmantošanu, vēsturi, terminiem, drošību un medijpratību.

Piedalies un kļūsti zinošāks

Evelīna Bule – bērnu mākslas konkursa „LIDICE 2021” laureāte.

Aizvadīta kārtējā 49. Starptautiskā bērnu mākslas izstādes-konkursa „LIDICE 2021”  Latvijas kārta. UNESCO Ģenerālās asamblejas izraudzītā tēma 2021.gadam bija “ROBOTS un mākslīgais intelekts”, tādējādi bērni un jaunieši to atspoguļoja savos mākslas darbos.

Neskatoties uz Covid-19 izraisīto pandēmiju un ārkārtējo situāciju Latvijā un pasaulē, bērnu mākslas izstāde-konkurss „LIDICE 2021” tomēr šogad notika.

Arī Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni decembrī zīmēja dažādus robotus – filozofiskus, filmu varoņus, dabas draugus un citus. Veiksmīgākie darbi tika nosūtīti konkursam. Prieks un lepnums par rezultātu – 9. klases skolniece Evelīna Bule kļuva par laureāti – viņas darbs piedalījās labāko darbu izstādē Rīgā un šobrīd ceļo uz Čehiju, lai pārstāvētu Latviju un nestu Balvu un skolas vārdu pasaulē.

Noslēguma pasākums – apbalvošana notika tiešsaistē 2021.gada 11.februārī Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju fakultātē. Pasākums tika filmēts, un fails ar apbalvošanas pasākumu nosūtīts katram skolotājam un skolēniem.

Apsveicam jauno mākslinieci, lai radošs darbs arī turpmāk!

Paldies vizuālās mākslas skolotājai Indrai Keišai par ieguldīto darbu!

Hej, devītklasniek!

BVĢ skolēnu pašpārvaldes jaunieši piedalās pieredzes apmaiņas pasākumā Latvijas Valsts ģimnāzijām „Tava pašpārvalde – izaugsmes palīgs”.

19. februārī Madonas Valsts ģimnāzija aicināja uz Valsts ģimnāziju Skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas pasākumu tiešsaistē „Tava pašpārvalde – izaugsmes palīgs”. Vairāk kā astoņdesmit dalībnieku vidū bija arī Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes jaunieši un pašpārvaldes darba konsultante, skolotāja Daina.

 Pieredzes pasākuma mērķis bija apzināties savu iniciatīvu, spēju un vajadzību īstenošanas iespējas, sadarbojoties un mācoties veidot aktīvu, iekļaujošu un lēmumu pieņemšanā iesaistītu skolēnu pašpārvaldi.

Pasākums bija ļoti atraktīvs, daudzveidīgām iniciatīvām bagāts. Dalībniekiem tika piedāvāta iespēja darboties darbnīcā „Resursu komplekts pašpārvalžu ikdienai un izaugsmei”, ko vadīja Brigita Medne, Rīgas Skolēnu domes konsultante, VISC pašpārvalžu atbalsta materiāla autore. Vērtīga bija diskusija „Resursu komplekts pašpārvalžu ikdienai un izaugsmei”, kurā dalībnieki ZOOM istabās dalījās ar labās prakses piemēriem un smēlās idejas turpmākajam darbam. Īpaši uzrunājošs jauniešiem šķita Kristiāna Lancmaņa pieredzes stāsts „Iespējas augt, attīstīties, sasniegt savus mērķus”. Kristiāns ir zīmola “Lancman Bag” dibinātājs, Madonas Valsts ģimnāzijas absolvents, kurš skolas laikā bijis arī pašpārvaldes prezidents. Viņš stāstīja par savu uzņēmumu, kurš radās jau skolas laikā, jo, iesaistoties Junior Achievement  Latvija programmā, izveidoja Skolēnu mācību uzņēmumu. Kristaps dalījās arī ar praktiskiem padomiem, piemēram, par dienas plānošanu- viņa rīts sākas plkst.5.00, viņš pusstundu vingro, pusstundu plāno dienas norisi un 20 minūtes lasa kādu noderīgu grāmatu. Jaunieši ar viesi diskutēja par sev aktuālām tēmām. Noslēgumā vietnē slido.com dalībnieki atbildēja uz jautājumiem par cilvēkiem, kas iedvesmo, par īpašībām, kuras augstu vērtē šajos cilvēkos, par to, kas motivē sasniegt iecerēto, un to, kāds būs pirmais solis, ko spers, lai sasniegtu izvirzīto mērķi. Bija tiešām lielisks pasākums, paldies Madonas Valsts ģimnāzijas pašpārvaldei!

BVĢ jauniešu atsauksmes par pasākumu:

Samanta: Pasākums bija ļoti labi noorganizēts, daudz ļoti aktīvu jauniešu, varējām grupiņās labāk iepazīties, kā arī noklausīties pieredzes stāstus un gūt labas emocijas.

Esmeralda: Sākšu laikam ar to, ka tika piedzīvotas ļoti pozitīvas emocijas, prieks, ka ir tik daudz radošu un aktīvu jauniešu, prieks ir atrasties viņu vidū. Idejas, kuras tika pasniegtas, ir izdarāmas, arī no pieredzes stāstiem ieguvu sava veida motivāciju darīt vēl un nepadoties. Kā zināms, kļūdīties ir cilvēcīgi, taču no kļūdām ir jāmācās, lai nekāptu atkal un atkal uz viena un tā paša grābekļa. Lieliski iegūt pieredzi šāda veida pasākumos, varēs  to pielietot dažādās situācijās.

Dāvis: Uzslava pasākuma organizatoriem, jo noorganizēt pasākumu attālināti nav viegli. Apmainoties ar idejām, kā tiek īstenots darbs pašpārvaldē, sapratu, ka daļu no tām jau savā skolā īstenojam, tātad esam uz pareizā ceļa. Vislielākais paldies pasākuma viesim Kristiānam Lancmanim – pilnībā piekrītu viņa viedoklim, ka vajag mēģināt un izmantot dotās iespējas, jo tad vēlāk nebūs nožēlas par to, ka kaut ko palaidi garām.

Rēzija: Pasākums bija ļoti prasmīgi organizēts un vadīts, kas atmosfēru padarīja ļoti brīvu. Bija prieks komunicēt, satrādājot grupās, jo cilvēki bija ļoti atsaucīgi un komunikabli. Pasākuma viesis Kristiāns Lancmanis sniedza daudz noderīgas informācijas, kura mani iedvesmoja jaunām idejām un motivēja to izpildei.

Valentīna dienas aktivitātes.

Kā jau visus svētkus, arī Valentīna dienu šogad aizvadījām citās noskaņās, bet tas nekādā veidā nemainīja šīs dienas nozīmi. Lai radītu Valentīna dienas sajūtu, šoreiz visas klases stundas aizvadīja ģērbušies sirsnīgos toņos – sarkanā, rozā un baltā🤍Paldies par aktīvo iesaistīšanos!
Beāte,
skolēnu pašpārvaldes prezidente

Lepojamies ar IU ,,Valdogs’’ vadītāju Dzidru Sērmūkšu!

Balvu Valsts ģimnāzijas kolektīvs priecājas, ka izvirzot skolas ēdināšanas uzņēmuma īpašnieci un vadītāju Dzidru Sērmūkšu konkursam ,,Gada balva uzņēmējdarbībā 2020’’, starp 45 nominētajiem uzņēmumiem, Dzidra pievienojusies uzvarētāju pulkam!

IU ,,Valdogs’’ jau 28 gadus priecē ģimnāzijas skolēnus un darbiniekus ar veselīgām un ļoti garšīgām pusdienām.  Ēdināšanas pakalpojuma kvalitāti apliecina pozitīvās atsauksmes no skolēniem, skolas darbiniekiem un vasaras nometņu dalībniekiem no dažādām Latvijas vietām daudzu gadu garumā.

Ar savu profesionālo darbību, Dzidra Šērmūkša aktīvi, ilgstoši un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību Balvu novadā, kā arī veicinot Balvu novada uzņēmēju atpazīstamību un popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus.

Ģimnāzijas kolektīvs sveic Dzidru kā nominācijas ,,Gada pakalpojuma sniedzējs’’uzvarētāju un novēl daudzus profesionāla gandarījuma piepildītus gadus turpmāk!

Direktore, Inese Paidere.

Deju vakars

Vingrošanas vakars BVĢ vecākiem un skolotājiem kopā ar Nikolas mammu Lindu Tokarevu- Kušneri

Paldies Nikolas mammai par lielisko nodarbību! 

Vecāku un skolas satikšanās Zoom platformā

9. februārī Balvu Valsts ģimnāzijas administrācija un vecāki satikās informatīvi – izglītojošā sanāksmē Zoom komunikācijas platformā. Prieks, ka kopā bijām 116! Ģimnāzijas direktore Inese Paidere vecākus informēja par attālinātā mācību procesa raksturojumu valstī un Balvu Valsts ģimnāzijā, iepazīstinot vecākus ar skolēnu un vecāku aptauju rezultātiem, atbalsta grupas darbu, Balvu novada pašvaldības sniegto atbalstu, pārmaiņu procesa ,,Līderis manī’’ nodarbībām vecākiem. Direktores vietniece Ināra Konivale runāja par vērtēšanu kā mācību procesa sastāvdaļu, par mācību saturu attālināto mācību laikā un informēja par valsts pārbaudes darbu norisi šajā mācību gadā.

Savukārt vietnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos informēja par sniegto atbalstu skolēniem tehnoloģiju jomā, to, ka visiem ģimnāzistiem būs pieejams bez maksas Office 365, lai nodrošinātu iespēju mācīties attālinātā režīmā.

Foto mirkļu pastaigā vecākus aizveda direktores vietniece audzināšanas jomā Daina Mediniece, aktualizējot attālinātā mācību procesa laikā notikušos pasākumus, tajos gūtās godalgotās vietas. Tika sniegta informācija par to, ka 10.februārī vecākiem tiek piedāvātas kopīgas fiziskas aktivitātes Lindas Tokarevas vadībā, 11. februārī – karjeras izglītības nodarbības.

Sporta skolotājs Valters Duļevskis informēja vecākus par kameru lietošanas nozīmi sporta nodarbībās ar mērķi veikt pareizas disciplīnu izpildes un nenodarīt pāri savam ķermenim.

Satikšanās noslēgumā Angelīnas Krivošejevas izpildītās dziesmas pavadījumā vecāki devās virtuālā ekskursijā pa Balviem.

Veselību un izturību visiem un uz jaunām tikšanās reizēm!

Direktore Inese Paidere

“Mana zeme skaistā”

Latvijas skolās tiek organizēts projekts “Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss ”Mana zeme skaistā””, kura mērķis ir stiprināt Latvijas skolēnos piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, īstenojot radošas aktivitātes.

Aicinām Balvu Valsts ģimnāziju iesaistīties projektā “Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss ”Mana zeme skaistā””, dodot iespēju skolēniem radoši izpausties, justies piederīgākiem savai dzimtenei un padarīt savu skolu skaistāku.

Ar projekta aprakstu un nolikumu var iepazīties projekta mājaslapā www.manazemeskaista.lv.