Archive for Uncategorized

Mammadaba Meistarklase aicina!

Balvu Valsts ģimnāzija īsteno Starptautisko vides izglītības programmu “Izzini mežu”.
“Vai tu atceries, kā pagājušajā gadā mežs, ienāca pilsētā? Kad viņš gāja prom, taisni žēl palika, gribējās iet līdz.” Šogad viņš atkal nāks. Tikai nekad nevar zināt kad. Es vakar biju mežā, klausījos, skatījos – nekā nemana. Es prasu: ” Nenāksi uz pilsētu? Nenāksi uz pilsētu?” Neatbild. Klusē. Liels, zaļš mežs. Liels, liels , zaļš. Zaļš mežs. (I. Ziedonis “Zaļā pasaka”)

Mežs – mūsu nacionālā bagātība, bet cik daudz par to zinām, to sajūtam? Vai mūsdienu steidzīgajā pasaulē mākam to novērtēt? Novembrī Balvu Valsts ģimnāzijā ciemojās “ Ceļojošais mežs”, ar dažādām radošām aktivitātēm un darbnīcām, kas vēlās mācību procesu skolā padarīt aizraujošāku un zaļāku, veicinot skolēnu saskari ar mežu, apkārtējo vidi. Tajā ikviens interesents atrada virkni ideju un ierosinājumu meža izzināšanai skolā un ārpus tās. “Pakalnieši” iepazīstināja ar dažādu meža elementu atpazīšanu , meža zvēru un putnu paradumu izzināšanu. Skolēni praktiski iepazina meža zvēru tērpu demonstrējumus, sūnu un ķērpju kolekcijas daudzveidību. Izspēlējām radošo spēli “Jaunais mežsaimnieks”, kur Meža mātes vadībā varēja iepazīt kokus, saskatīt krāsu toņus un salīdzināt rakstus, saklausīt meža dažādās skaņas.
Novembra mēnesi noslēdzām ar interesantām vides speciālistu praktiskām nodarbībām no Žīguru Meža muzeja, kas piedāvāja mazu gabaliņu no pārsteigumiem Latvijas dabas izzināšanā- bagātās Latvijas meža pasaules. Darbojāmies čiekura pārvērtību darbnīcās, gatavojām suvenīrus no bērza tāss, degustējām čiekuru ievārījumu un citas dabas veltes.
Čakli darbojamies Mammasdabas meistarklasē, lai izjustu zemi, sauli un ūdeni uz savas Zemes, jo tie ik dienu veic īstu meistardarbu, rada arvien plašāku Latvijas zaļo sirdi – mežu! Pateicoties saulei, zemei un ūdenim, gada laikā Latvijā izaug tik daudz koksnes, cik nepieciešams tik garu trepju izgatavošanai, kas sniegtos no Zemes līdz Mēnesim. Lai mācītos koksni saprātīgi izmantot, skolēniem individuāli vai grupā jāizveido lietas no koksnes un citiem dabas materiāliem, kas skolā kalpos aktīvai atpūtai un izglītībai.
Lai Mammasdabas meistarklasē meža noslēpumi atklājas caur vides izglītības programmu “Izzini mežu”!

Balvu Valsts ģimnāzija organizē eko nodarbības Balvu pamatskolas skolēniem.

29.novembrī Balvu pamatskolas 6.klašu skolēni ieradās BVĢ, lai piedalītos radošās un izzinošās nodarbībās par plastmasas ietekmi uz vidi un cilvēka lomu piesārņojuma samazināšanā.
Rīcības nedēļas ietvaros ekopulciņš organizēja izglītojošas nodarbības Balvu Valsts ģimnāzijas skolēniem, tās bija interesantas un radošas, tāpēc tika nolemts šīs nodarbības parādīt arī Balvu pamatskolas sestklasniekiem.
Bija liels prieks sagaidīt lieliskos pamatskolas sesto klašu skolēnus un viņu skolotājas. Ģimnāzijas direktore sveica visus dalībniekus un novēlēja interesanti pavadīt laiku un gūt jaunas zināšanas.
Skolēni tika sadalīti trīs grupās, lai iepazītu trīs dažādas ekosistēmas un to problēmas. Katra no telpām bija iekārtota atbilstoši kādai no ekosistēmām.
Pirmajā telpā skolēni iepazina koraļļu jūru un tās problēmas. Otrā telpa bija veltīta Grenlandes ledājiem, bet trešā lietusmežiem. Vienojošais elements visās telpās bija plastmasas pudele, kas tika integrēta visās ekosistēmu dekorācijās kā cilvēka ietekmes simbols uz apkārtējo vidi.
Ekopulciņa jaunieši prezentēja pašu izveidoto un uzņemto videostāstu angļu valodā par plastmasas atkritumu problēmu. Aktivitātes katrā telpā bija atšķirīgas. Skolēni gan klausījās ekopulciņa skolēnu sagatavotos stāstījumus, vēroja prezentācijas un iesaistījās praktiskās nodarbībās. Mācījās pareizi sašķirot atkritumus, atbildēja uz jautājumiem, piedalījās spēlēs un viktorīnās, kā arī ļāva vaļu iztēlei, pāŗvēršot plastmasas pudeles radošos darbos.
Prieks, ka šī pasākuma tapšanā aktīvi darbojās Cemre Bulut, kurš veic brīvprātīgā darbu Balvu Valsts ģimnāzijā.
Ekojautājumi kļūst arvien aktuālāki, tāpēc tiem jāpievērš liekāka uzmanība, par tiem jārunā biežāk, vairāk un agrākā vecumā.

SMILES projekta aktivitātes Lietuvā.


Laikā no 19. līdz 25. novembrim Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu un skolotāju grupa piedalījās Erasmus+ programmas projekta “Effective Methods for Strengthening the Learning Process inTeachingScience” īstermiņa mācību/mācīšanās/mācīšanas aktivitātēs skolotājiem un skolēniem partnerskolā Pakruojis “Atžalynas” ģimnāzijā Lietuvā.
Balvu Valsts ģimnāzijas darba grupu pārstāvēja projekta koordinatore Irīna Krivošejeva, direktores vietniece metodiskajā darbā Valija Muldiņa, direktores vietnieks informātikas jautājumos Arnis Stucka, matemātikas skolotāja Anita Kamendere, bioloģijas skolotāja Anna Barbaniška, kā arī ģimnāzijas skolēni – Ernests Mežals, Dāvis Karavoičiks, Kristena Rakstiņa un Baiba Vīksniņa.
Tikšanās mērķis bija nodrošināt skolēniem iespēju piedalīties īstermiņa mācību/mācīšanās/mācīšanas aktivitātēs, izmantojot Mobilo laboratoriju dabaszinātnēs (NaturalScienceMobileLab), savukārt skolotājiem tika organizētas aktivitātes par tēmu “Mācību metožu izvēle un tehnoloģiju izmantošana, lai izveidotu aktīvu mācību procesu matemātikas mācīšanā”.
Partneri visus projekta dalībniekus laipni sagaidīja valsts galvaspilsētā Viļņā, kur gan skolēniem, gan skolotājiem tika organizētas pārdomātas nodarbības. Matemātikas skolotāji apmeklēja Viļņas M.Biržiška ģimnāziju, kur klausījās lekciju par mācību metožu un informācijas tehnoloģiju efektīvu izmantošanu matemātikas stundās. Savukārt skolēni apmeklēja Viļņas Universitātes Dabas zinību centru un veica interesantus pētījumus bioloģijas laboratorijā. Projekta dalībnieki iepazina arī Lietuvas galvaspilsētas arhitektūru, ievērojamākās vietas un rudenīgo skaistumu.
Nākamajās dienās darbs turpinājās Pakrojas ģimnāzijā, skolā ar augstiem sasniegumiem mācībās, olimpiādēs un konkursos. Projekta dalībniekus sveica skolas direktors K.Razumas, kā arī Pakrojas mērs Saulius Gegieckas un pašvaldības pārvaldes vadītāja Erika Kižiene. Ar saviem priekšnesumiem priecēja ģimnāzijas solisti, dejotāji un koris.

Akcija “Izrotāsim Adventa vainagu kopā!”

Pirmajā decembrī skolēnu pašpārvalde organizēja akciju “Izrotāsim Adventa vainagu kopā!” Katram skolēnam , skolotājam, darbiniekam un skolas viesim, bija iespēja vainagā ielīmēt krāsainu rotājumu. Paldies visiem par iesaistīšanos akcijā! Rezultāts patiesi iepriecina.

Brīnumu gaidot

Pirmdienas rītā BVĢ kolektīvs pulcējās aktu zālē, lai iedegtu pirmo svecīti Adventa vainagā.
Kā ik gadu, arī šoreiz viesos bija ieradies priesteris Mārtiņš Klušs, lai aicinātu Ziemassvētku gaidīšanas laikā pārdomāt, kam mēs tērējam savu laiku. Viņš uzsvēra, ka materiālās vērtības, kas tik ļoti nodarbina mūsu prātus, nebūt nav tās, kas dara mūs laimīgus.
Arī skolas direktore savā uzrunā teica, ka pret apkārtējo tumsu ir tikai vienas zāles- mūsu iekšējā gaisma un tai ir jāļauj iemirdzēties tieši šajā tumšajā laikā.
Jaukus priekšnesumus bija sagatavojušas Lulū dejotājas, Annija Ertmane un teātra pulciņš “Pipariņš”.
Skolotāja Daina aicināja dienas gaitā iegriezties skolas aktu zālē un izdzīvot pārdomu pieturas, kuras liek piestāt un pārdomāt būtisko.
Mierpilnu Adventa laiku!

Interesantas nodarbības Balvu Valsts ģimnāzijā novembrī

2017. gada novembrī, nedēļā pirms valsts svētkiem, vēstures un politikas zinību skolotāja Irēna Šaicāne vairāku klašu skolēniem piedāvāja nodarbības sadarbībā ar dažādām valstiskām un sabiedriskām institūcijām, kas skolēniem ļāva paskatīties uz vēstures un politikas jautājumiem no cita skatu punkta.
8.novembrī visiem 9.klašu skolēniem bija iespēja piedalīties nodarbībā, kuru vadīja Latvijas Okupācijas muzeja Izglītības nodaļa un „4.maija Deklarācijas klubs” pārstāvji. Nodarbības tēma bija „Latvijas Republikas dibināšana un neatkarības atjaunošana” . Šī nodarbība palīdzēja veidot izpratni par 1918. gada 18. novembrī dibinātās Latvijas Republikas un 1990. – 1991. gadā atjaunotās LR nepārtrauktību. Nodarbības vadītājs Kārlis Krēķis no Okupācijas muzeja iepazīstināja skolēnus ar vēsturiskajiem notikumiem: LR proklamēšana un Latvijas Republika 1918. – 1940; Latvija okupācijas apstākļos un LR neatkarības atjaunošana. Iepazīties ar Deklarācijas „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” pieņemšanas notikumiem 1990. gadā palīdzēja „4. maija Deklarācijas kluba” pārstāve Marija Kārkla, kura pati bija piedalījusies šajā vēsturiskajā notikumā, balsojusi par Latvijas neatkarības Deklarāciju. Iegūtās zināšanas skolēniem palīdzēs labāk orientēties dažādos vēstures notikumu līkločos, jo pavasarī 9.klašu skolēniem ir jākārto eksāmens Latvijas vēsturē.
9.novembrī divās politikas zinību stundās 12c., 11b. un 11a.klases skolēniem bija iespēja tikties ar LR Satversmes tiesas tiesneša palīdzi Elīnu Semeņuku, kura dzimusi Balvos un arī šeit kādu laiku mācījusies. Tieši tāpēc, kad novembra mēnesī Satversmes tiesa organizē izbraukuma lekcijas Latvijas skolās, viņa izvēlējās dzimto pusi Balvus, kur joprojām dzīvo vectēvs. Skolēni, gan klausoties stāstījumā, gan skatoties īsas videofilmas, interesantā veidā pārrunāja Latvijas valsts politiskās sistēmas veidošanās pamatus, kad un kāpēc veidojusies Satversmes tiesa, kādi tās uzdevumi un funkcijas. Vidusskolēni labprāt iesaistījās diskusijā, aktīvi uzdodot dažādus jautājumus. E.Semeņuka uzsvēra, ka, lai sasniegtu savu mērķi – iegūtu jurista diplomu, ir daudz un centīgi mācījusies gan skolas gados, gan studiju laikā, īpaši arī vēsturi, jo vēstures notikumos ir labi jāorientējas.

BVĢ komanda izcīna 1.vietu konkursā “Mēs mīlam Tevi, Latvija 2”

Prieks, ka BVĢ komanda Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā piedalījās BBJC organizētajā konkursā “Mes mīlam tevi , Latvija 2”, kurā izcīnīja 1. vietu.
Paldies lieliskajai komandai- Paulai Paiderei, Laurai Bernei, Matīsam Zelčam un Unai Romānei!

Nordplus projekta ietvaros skolā viesojas Klaipēdas ģimnāzijas vadības komanda

No 2. līdz 4. novembrī BVĢ uzņēma īpašus viesus- Klaipēdas “Ažuolyno” ģimnāzijas pārstāvjus- mūsus Nordplus projekta “Folclore-one language for Latvia and Lithuania” sadarbības partnerus.
Skolas vadība prezentēja BVĢ darbu, viešņas apmeklēja atklātās stundas matemātikā, ķīmijā un bioloģijā, vēroja TDK “Purenīte”deju nodarbības, iepazinās ar skolas muzeja darbu.
Piedāvājām arī aplūkot pilsētas skaistākās vietas, paviesoties Balvu novada muzejā, Bērnu un jauniešu centrā un apmeklēt BVĢ ikgadējo pasākumu “Sudraba pūce”.
Priecājamies par iespēju satikt lieliskus kolēģus un bagātināties pieredzē.

BVĢ skolotāji piedalās Vidzemes augstskolas 8. konferencē

Skolēnu brīvdienās vairāki BVĢ pedagogi piedalījās Vidzemes augstskolas 8. konferencē- praktiskā seminārā pedagogiem “Skola- atbalsts jauniešu karjerai un darba tirgum”. Bija iespēja iepazīties ar Valmieras novada karjeras attīstības koncepciju, noklausīties lekcijas par aktualitātēm darba tirgū, pieprasītākajām kompetencēm, jauniešu iespējām darba tirgū, motivācijas nozīmi karjeras izglītībā un citām aktuālām tēmām.
Konferences otrajā daļā pedagogi piedalījās iepriekš izvēlētos praktiskos semināros.
Ar konferencē gūtajām atziņām pedagogi dalījās BVĢ skolotāju sanāksmē.

Vīrišķības diena Balvu Valsts ģimnāzijā

8. novembrī BVĢ skolēni pulcējās uz ikgadējo sportiski patriotisko pasākumu – Vīrišķības diena. Šogad pasākumu kuplināja Alūksnes Zemessardzes 31. kājnieku bataljona pārstāvji, Viļakas robežsardzes bataljona pārstāvji un kinologi, Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Balvu nodaļas pārstāvji un Andris Sņegovs ar Air Soft atrakciju. Īpašs prieks, ka šogad aktivitāšu tiesāšanā piedalījās arī skolēnu vecāki.
Klasēm bija jāsacenšas visdažādākajās sportiska rakstura aktivitātēs un jāpilda zināšanu tests par Latvijas vēsturi , ko bija sagatavojusi skolas padomes vadītāja Aija Mežale.
Pasākumā īpašas emocijas raisīja kinologu paraugdemonstrējumi.
Apkopojot rezultātus, 7.-9. klašu grupā 1. vietu ieguva 9.b klase, 2. vietu- 8.a klase, 3. vietu ieguva 9.c klase
Savukārt 10.-12. klašu grupā 1. vietu izcīnīja 11.b klase, 2. vietu ieguva 12.b klase, bet 3. vietu – 11.a klase.
Paldies sporta skolotājiem par ieguldīto darbu pasākuma tapšanā!