Archive for Uncategorized

Loading images...

Balvu Valsts ģimnāzijas 9.klašu izlaidums

Erasmus + projekta koordinatoru trešā starpvalstu tikšanās Balvos, Balvu Valsts ģimnāzijā.

2016.gada 1.septembrī Balvu Valsts ģimnāzijā tika uzsākts Starptautiskais starpskolu stratēģiskās partnerības projekts Erasmus + KA2 “Effective Methods for Strengthening the Learning Process in Teaching Science”. Projekta mērķis – veidot administrācijas, skolotāju un skolēnu komandu, lai nākotnē veicinātu izmaiņas, mācot dabaszinības un matemātiku. Komandas darbs ir balstīts uz aktīvu mācīšanos, izmantojot daudzveidīgas metodes, apgūstot dabaszinības un kritisko domāšanu caur kultūras un tuvākās apkārtnes prizmu, uzlabojot valodas prasmes, veidojot daudzvalodīgu mācību procesu un ieviešot inovatīvas mācību metodes. Divu gadu garumā minētajā projektā sadarbojās Latvijas, Itālijas, Turcijas, Lietuvas un Portugāles skolotāji un skolēni, lai kopā mācītos, darbotos, dalītos savā labajā praksē Eiropā. Šī gada 31.augustā projekts noslēgsies. Tāpēc, lai izvērtētu tā rezultātus, laikā no 14. līdz 16. maijam Balvos, Balvu Valsts ģimnāzijā, notika trešā starpvalstu sanāksme, kurā piedalījās trīspadsmit partnerības skolu koordinatori, skolotāji, direktori un vietnieki.
Sanāksmes mērķis bija izvērtēt projekta rezultātus, atskatīties uz paveikto savā skolā, izanalizēt aktivitātes, kas notika projekta laikā, vienoties par noslēguma atskaites paraugu, kura tiks iesniegta valsts nacionālajām aģentūrām. Sanāksmes laikā tika apspriestas dažādas projekta izplatīšanas iespējas savā, kā arī citās Eiropas Savienības valstīs. Koordinatori sniedza informāciju par projekta pozitīvo ietekmi uz skolotājiem, skolēniem un vecākiem. Notika darbs pie projekta rezultātiem: mājaslapas, e-grāmatas noformējuma un satura, videosižeta par projekta gaitu un skolēnu anketēšanas rezultātiem. Sekot projekta gaitai un aktivitātēm, kā arī apskatīties projekta rezultātus var projekta mājas lapā: https://smileserasmus.wixsite.com/smiles.
Apliecinot latviešu viesmīlību, 13.maijā sanāksmes dalībnieki tika sagaidīti Rīgā un patīkami pārsteigti ar zirgu izjādi Gulbenes novada “Purenēs”, kur guva iespēju baudīt Latvijas dabu, atrodoties tālu prom no pilsētām, zirga mugurā apskatot burvīgās lauku ainavas, plašos laukus, mežus un mazos lauku celiņus.
Pirmdienas rītā (14.05.) projekta dalībnieki skolā tika sagaidīti ar muzikālu sveicienu un skolas direktores Ineses Paideres uzrunu, stāstījumu par skolu un videofilmu par Latviju. Pēcpusdienā notika izzinoša ekskursija Alūksnē gida pavadībā, brauciens ar plostu pa Alūksnes ezeru, tika apmeklēts Dabas muzejs “Vides labirinti”, Stāmerienas pils un Stāmerienas Sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīca.
Otrdienas (15.05.) rītā sanāksmes dalībnieki devās uz novada domi vizītē pie Balvu novada domes priekšsēdētāja Aigara Pušpura. Vizītes laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar Balvu novadu. Pēc tam sekoja ekskursija uz blakus novadiem, tika apskatīta Latvijas vecākā pilsēta Ludza, kā arī Rēzekne un Aglona. Aglonā tika apmeklēts “Maizes muzejs”, kur dalībniekus iespaidoja stāstījums par maizes vēsturi, uzturvērtību, rudzu maizes gatavošanu pēc sentēvu metodēm, maizes degustācija, zāļu tēja ar medu.
Trešdien (16.05.) Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni iepriecināja ar saviem priekšnesumiem noslēguma koncertā. Ar mūsdienu dejām uzstājās grupas “Terpsihora” un “Di-dancers” dejotāji, kā arī tautu deju kolektīvs “Purenīte”, ar dziesmām priecēja skolas ansamblis un koris. Koncerta noslēgumā deju kolektīvs “Purenīte” iemācīja sanāksmes dalībniekiem deju “Cūka driķos”.
Apzinoties, ka tā bija pēdējā tikšanās projekta laikā, ārkārtīgi grūti bija atvadīties no projekta dalībniekiem, jo šo divu gadu laikā bijām kā viena liela, draudzīga ģimene. Milzīgs paldies visiem projektā iesaistītajiem skolotājiem, skolēniem, vecākiem, skolas vadībai par ieguldīto darbu, lai sasniegtu projekta mērķus un īstenotu uzdevumus. Īpašu paldies gribas teikt skolas direktorei Inesei Paiderei, kura bija šī projekta iniciatore un atbalstītāja.
Jauku vasaru vēlot,
projekta koordinatore Irīna Krivošejeva.

Mācību gada noslēgums

Pateicības pasākums Balvu Valsts ģimnāzijā

EKO forums “Caur vidi uz labāku dzīvi” Balvu Valsts ģimnāzijā.

Muzejnakts – 2018 Balvu Valsts ģimnāzijā.

Šogad Starptautiskā muzeju nakts Latvijā notika četrpadsmito reizi. Arī Balvu Valsts ģimnāzijas muzejs jau sesto reizi piedāvāja interesentiem apmeklēt skolas muzeju, lai ielūkotos muzeja krājumā, izmantojot piedāvātās aktivitātes, kas atbilda Muzejnakts tēmai „Šūpulis”. Pārnestā nozīmē šūpulis nozīmē vietu, kur kaut kas sācis attīstīties.
Apmeklētājiem Balvu Valsts ģimnāzijas muzejā tika piedāvāta iespēja orientēties muzeja materiālos – saņemot attēlu lapu, kur bija redzama tikai neliela daļa no kāda muzeja priekšmeta, vajadzēja atrast to pilnībā. Tad telpas gidi, muzeja pulciņa dalībnieki, lapiņā uzlika zīmodziņu vai krāsainu uzlīmi. Tādā veidā, meklējot muzeja eksponātus, varēja iepazīties ar visām četrām skolas muzeja telpām.
Tiem, kuriem vēl bija vēlme un pacietība, varēja burtu mīklā meklēt atbildes uz 11 dažādiem jautājumiem, piemēram, kā sauc mūsu skolas 2.izlaiduma absolventu, kurš visu darba dzīvi, būdams ārsts, veltījis Balviem.
Katrs muzeja apmeklētājs pēc izmantotajām aktivitātēm saņēma kādu nelielu saldumu ar muzeja logo.
Muzejnakts laikā skanēja arī daudzas Balvu dziesminieka Aiņa Šaicāna dziesmas, jo arī viens no muzeja eksponātiem ir tieši šūpulis, kurā viņš bērnībā bijis guldīts.
Pēc sarunām ar skolas muzeja vadītāju, vēstures skolotāju Irēnu Šaicāni, daudzi no apmeklētājiem uzrakstīja pārdomas, ka viņiem šūpulis nozīmē: mieru, bērnu, bērnības atmiņas, mīļuma turētāju, attīstību, bet skolas muzejs kā šūpulis nozīmē: lielu ieguldījumu Balvu nākotnē, kas nes vēstījumu mums visiem, kā pagātnes dāvanu nākotnei, interesantu redzējumu pagātnē, jaukas atmiņas un pozitīvas emocijas.

Balvu Valsts ģimnāzija piedalās ERASMUS + projekta ‘’Straightening Winding Routes to Active Citizenship” mācīšanās/mācīšanas mācību aktivitātēs Somijā

Laika posmā no 22. aprīļa līdz 28. aprīlim četras Balvu Valsts ģimnāzijas 8.b.,8,c., 7.a. klašu skolnieces Eva Daniela Pokule, Sintija Kokoreviča, Evelīna Dokāne , Beāte Dārziņa un divas skolotājas – vēstures skolotāja Mudīte Stepanova un angļu valodas skolotāja Inga Vanaga piedalījās Erasmus + programmas aktivitātēs Somijā, Kalajoki pilsētā, Merenojankoulu skolā. Kalajoki ir neliela pilsēta (apm. 10 000 iedzīvotāju) Baltijas jūras, Botnijas līča krastā, aptuveni 700 km ziemeļrietumu virzienā no Somijas galvaspilsētas Helsinkiem, kas projekta aktivitāšu norises laikā nozīmēja došanos atpakaļ tuvāk ziemīgiem laika apstākļiem, joprojām ledus klātam jūras klaidam, taču, galvenokārt, iespēju gūt ieskatu Somijas izglītības sistēmas veiksmes stāsta praktiskajās izpausmēs, veiksmīgā un daudzveidīgā tehnoloģiju pielietojumā mācību/ mācīšanās procesā un sadarbības prasmju kā arī radošumu veicinošu mācību metožu pielietojumā.
Vizītes pirmo dienu(23.04), kā arī visas pārējās caurvija dažādu informāciju tehnoloģiju un rīku prezentācijas, to pielietojums mācību/ mācīšanās un projekta aktivitāšu norisē – atpazinām jau pazīstamus un pielietotus IT rīkus, tādus kā Kahoot, Quizlet, Prezi, kā arī mazāk zināmus, piemēram, Book Creator, RubiStar, Padlet u.c. Skolēniem un skolotājiem bija iespēja apgūt un pilnveidot kodēšanas un programmēšanas iemaņas izmantojot Micro:bit un QR kodu programmas. Papildus šiem atsevišķajiem IT rīkiem kā būtiska un visaptveroša mācību/ mācīšanās procesa sastāvdaļa Somijas skolās tiek pielietota Google Classroom interneta platforma, kas nodrošina “bezpapīra” jeb digitālu mācību materiālu apmaiņu, mācību procesa monitorēšanu, mācību procesā iesaistīto pušu saziņu un sadarbību, un, kuras efektīvu darbību nodrošina katram skolēnam pieejamiem planšetdatori. Konkurētspējīgs informāciju tehnoloģiju lietojums un radošums inovāciju attīstīšanā kā atslēgas vārdi caurvija vairāku projekta aktivitāšu norisi un jo īpaši tika uzsvērts reģiona lielākās pilsētas Oulu jeb kā somi to dēvē “Arktiskās silikona ielejas” apmeklējuma laika. Šeit skolēni un pedagogi viesojās Oulu zinātnes centrā “Tietomaa”, Oulu mākslas un tehnoloģiju muzejā, kur būtiska ekspozīcijas daļa veltīta Somijas informāciju un sakaru giganta Nokia vēsturei, veiksmes stāstam un tā transformācijām attīstoties jaunā veidolā.
Nedēļas garumā skolēni ļoti aktīvi darbojās. Pirmdienā notika „ledus laušanas” aktivitātes, ko vadīja atraktīvais skolotājs Viljams, tad sākās darbs – https://bookcreator.com/, kur internacionālās grupās nedēļas laikā jāizveido e-grāmata par spilgtākajiem iespaidiem. Somu, spāņu, poļu un latviešu projekta dalībnieki prezentēja savus mājas darbus, izmantojot SCAMPER metodi. Tas ir domāšanas rīks, kas palīdz cilvēkiem domāt par pārmaiņām, lai izveidotu jaunus vai izmainītu eksistējošus produktus. Balvu Valsts ģimnāzijas meitenes stāstīja par SCAMPER metodes pielietojumu vēstures stundā, mācoties par I pasaules karu, un par savām kultūras somām(culture bag), bet prezentācija tika veidota www.powtoon.com. Vakarpusē sekoja kultūras vakars ar katras valsts tradicionālajiem ēdieniem un atraktīviem priekšnesumiem – dziesmām, spēlēm, nacionālām dejām, tostarp arī Tūdaliņ, tagadiņ… Otrdien(24.04)ekskursijas laikā uz Oulu netraucēja pat lietus, autobusā tika izspēlēti mēles mežģi, mikrofonā bija jānorunā savu valstu mēles mežģi. Zinātnes centrā Tietomaa visi apmeklēja populārzinātnisku filmu, piedalījās aktivitātēs, Oulu mākslas un tehnoloģiju muzejā iepazinās ar Somijas informāciju un sakaru giganta Nokia vēsturi. Sekoja ekskursija pa Oulu vecpilsētu un brīvais laiks.Trešdien (25.04.)skolēni piedalījās mācību stundās kopā ar viesģimenēm, turpināja darbu pie e-grāmatām, kā arī apguva un pilnveidoja kodēšanas un programmēšanas iemaņas izmantojot Micro:bit, veidojot spēles. Ceturtdien (26.04) visi projekta dalībnieki devās pārgājienā uz Poukamu, Vihasniemi pie Botnijas līča, kur skolotāju Aino un Sannas vadībā, izmantoja QR kodu programmas un piedalījās dažādās skautu aktivitātēs – orientēšanās ar uzdevumiem, dabas materiālu izmantošana , putnu vērošanas torņa apmeklējums, malkas zāģēšana u.c. Noslēgumā draudzīgi tika ceptas desiņas un maršmelovi, spēlētas somu spēles. Pēcpusdienā projektā iesaistītie skolēni apmeklēja Kalajoki baseinu. Piektdien (27.04)laiks ritēja, veidojot un izspēlējot Kahoot, katra grupa prezentēja izveidoto e-grāmatu par projekta nedēļu, tika izvērtēts projekta darbs RubiStar, kam sekoja dāvanas un sertifikāti, bet vakarā atvadu pasākums. Agrā sestdienas rītā ar asarām meitenes atvadījās no viesģimenēm un jauniegūtajiem draugiem. Projekta aktivitātēs iesaistīto skolnieču vārdā sirsnīgs paldies par viesģimeņu laipnību un ieinteresētību, uzņemot mūsu skolnieces, jo pēc skolā un ārpus skolas pavadītajām aktivitātēm meitenēm tika piedāvāts gan peldbaseina, gan somu kultūras un dzīvesveida neatņemamas sastāvdaļas – saunas apmeklējums, tuvākas un tālākas apkaimes iepazīšanas ekskursijas. Paldies ģimenēm par viesmīlīgo uzņemšanu! Pašu projekta aktivitāšu dalībnieču, Balvu valsts ģimnāzijas skolnieču vērtējumā būtiskākie ieguvumi, jaunatklājumi un secinājumi atgriežoties mājās:
• Ļoti patika atmosfēra Somijā, izplānotās aktivitātes
• Visi bija ļoti draudzīgi
• šādi projekti ir laba iespēja iepazīt pasauli un iegūt jaunus draugus (Sintija)
• Šīs septiņas dienas bija aizraujošas, patīkami, pozitīvi cilvēki, dažreiz bija sajūta kā mājās
• Iemācījos kļūt atbildīgāka un sāku cilvēkus vairāk novērtēt, jo katrs esam citādāks(Eva Daniela)
• Ieguvu jaunus draugus un jaunu pieredzi, redzēju skaistu valsti, kurā noteikti vēlos atgriezties (Evelīna)
• Es negribēju braukt mājās! Visvairāk man patika dzīvošana viesģimenēs un jaunu draugu iegūšana. Pozitīvas un labas atmiņas!(Beāte)
Piedalīšanās Erasmus+ projekta aktivitātēs paplašināja redzesloku, uzlaboja angļu valodas prasmes, saskarsmes prasmes, sniedza jaunu pieredzi darbā ar ITK. Darbojoties kopā ar somu, spāņu, poļu skolēniem, tika popularizēta Balvu Valsts ģimnāzija, Balvi un Latvija. Nākamā projekta dalībnieku tikšanās rudenī notiks Balvos. Uz tikšanos!

Sveicam skolotāju Līviju Bukovsku skaistajā jubilejā!

Atraisi domas līdzi vējam,
Stāvi pretim cīruļu putenim,
No pumpuriem spēku smel,
Uzziedi līdzi māllēpēm
Un esi laimīga!

Sveicam skaistajā jubilejā!
BVĢ kolektīvs

Sveicam skolas psiholoģi Gintu Keišu skaistajā jubilejā!

Tik interesanti neprātīga pasaule
Kad gribas laimīgai būt-skaistumu rast.
Kad nepietiek mirkļu dvēselisku,
Bet pietiek vilinoši neveiksmīgu
Izsmalcināti skaistu melodiju
Bezrūpīgi klausīties,
Līdz apjaust, es jau tepat vien esmu-
Ar rožu ziedu smaržu plaukstās,
Ar mīlestības pēkšņo mirkli.

Sirsnīgi sveicam skaistajā dzīves jubilejā!

Balvu Valsts ģimnāzijas saime

Skolēnu pašpārvalde dodas ekskursijā

Skolēnu pašpārvaldei aizvadīts darbīgs un notikumiem bagāts gads, tāpēc nolēmām mācību gada noslēgumā kopā atpūsties, dodoties ekskursijā. 27. aprīļa rītā devāmies ceļā. Mūsu skola ir zaļi domājoša, aktīvi piedalās eko aktivitātēs, tāpēc pirmais pieturas punkts bija izzinoši izglītojošs- ZAAO atkritumu poligons Daibē, kur iepazināmies ar atkritumu pārstrādes procesu un piedalījāmies interesantā nodarbībā “Ilgtspējīga attīstība, “Nulles atkritumu koncepts””.
Tad devāmies uz Rīgu, tur apmeklējām “Cosmo” ilūziju muzeju un Motormuzeju.
Diena bija patīkamām emocijām bagāta un izdevusies.