Archive for Uncategorized

Loading images...

Kultūras, mākslas, pilsonisko un sociālo zinātņu SMD grupas aktivitātes (11.02.2019.-.14.02.2019.)

“Balvos ne kalnu, ne pilsdrupu,
Tomēr tie mīļi man šķiet…”
Šie dzejnieka Bruno Vilka dzejoļa vārdi februāra mēnesī ikvienu Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu rosināja vairāk iedziļināties Balvu pilsētas vēstures notikumos 91 gada garumā.
Februāris ir Balvu pilsētas dzimšanas mēnesis, tāpēc vēstures skolotājas Irēna un Mudīte vēstures stundās skolēnus aicināja gan lasīt dažādus tekstus, gan darboties pašiem, lai noskaidrotu mūsu pilsētas vēstures nozīmīgākos notikumus. Bija arī vairākas īpašas stundas, kas veltītas Balvu dzimšanas dienai.
11. februārī skolotāja Irēna Šaicāne vadīja klases stundu audzināmajā 10b.klasē, kur skolēni, noklausoties stāstījumu, lasot tekstus, paši veidoja Balvu pilsētas CV.
13.februārī skolotāja Irēna vadīja vēstures stundu 10b.klasē par tēmu “Mūsu skola mutvārdu vēstures liecībās”, kur skolēni pārrunāja un meklēja atbildes par mūsu skolu divu balveniešu atmiņās: ilggadējā skolas direktora Leonarda Silova un mūsu skolas (35.izlaiduma) absolventes Māras Pimanovas atmiņās, kura 32 gadus ir bijusi Balvu sākumskolas/pamatskolas direktore. Viņa arī piedalījās šajā vēstures stundā kā skolas absolvente, kas skolu beigusi pirms 50 gadiem. Absolvente, mazliet daloties atmiņās, aicināja skolēnus arī nebaidīties kļūt par skolotājiem.
14.februārī skolotāja Mudīte Stepanova vadīja klases stundu savā audzināmajā 7d. klasē, kura atraktīvās formās paplašināja skolēnu zināšanas par Balviem.

Sveicam skolotāju Anitu Kamenderi jubilejā!

Mums ir septiņi vēji septiņās debesīs.
Mums ir septiņi brāļi un septiņi gulētāji.
Un galu galā mēs visi ilgojamies pēc septiņjūdžu zābakiem,
Lai ieraudzītu septiņus pasaules brīnumus!
Jo- brīnumi ir daudz interesantāki par biezu naudas maku un materiālām lietām.
Brīnumi ļauj Tev sevī dzīvot bērnam- smieties, ļauties, piedzīvot un izdzīvot!

Sveicam skolotāju Anitu Kamenderi skaistajā dzīves jubilejā!

BVĢ kolektīvs

Žetonu vakars Balvu Valsts ģimnāzijā

Mēdz teikt, ka dzīve sastāv no mazām laimītēm, bet ir laimes brīži, kas tās pārvērš mirklī, kurš nāk un iet, un vairs nepāriet. Tā veidojas mirkļu mozaīka. Tieši tik skaista, cik skaistu tu pats to izveido.
2. februārī Balvu Valsts ģimnāzijā svinēja žetonu vakaru “Dzīves mirkļu mozaīka” , kurā piederības zīmi ģimnāzijai- žetonu gredzenu- saņēma četrdesmit trīs abiturienti un klases audzinātājas Sandra Mozule un Ināra Konivale .
Dzīve ir kā mozaīka, kurā ievītas daudzveidīgas krāsas, ko caurauž ilgas un sapņi. Katrs no mums ir viena šīs mozaīkas daļa – īpaša, vienreizēja, unikāla, iederīga un ļoti vērtīga. Tāpēc piederību skolai šajā vakarā apliecinājām ar vairākiem kopā savietojamiem mozaīkas gabaliņiem, kuri izveidoja skolas attēlu. Mozaīkas gabaliņus kopā lika gan skolas direktore, gan vecāki, gan klases audzinātājas un abiturienti, gan 11. kašu skolēni, gan viesi.
Svinīgo daļu īpaši krāšņu un emocionālu darīja direktores, vecāku, audzinātāju, viesu un abiturientu sirsnīgās uzrunas, Līgas Morozas –Ušackas košās dejotājas, 11. klases elegantais priekšnesums, Ritas Smuškas dziedājums un Latvijas simtgadei veltītais svinīgās daļas noslēgums.
Pasākuma otrajā daļā ar izciliem, oriģināliem, jautriem un aizkustinošiem , košiem un kvalitatīviem priekšnesumiem mūs iepriecināja abiturienti. Paldies, divpadsmitie, par svētku sajūtu! Kārtējo reizi uz jums lūkojāmies ar lepnumu un sajūsmu. Jūs protat patīkami pārsteigt!
Skaista tradīcija ģimnāzijā – žetonu vakara balles atklāšana ar Balvu Valsi . Šogad žetonu vakara ballē muzicēja grupa “Tranzīts” un priecēja viesus visa vakara garumā.
Prieks par skolas absolventiem, kas kuplā pulkā bija ieradušies ciemos. Vienmēr prieks jūs satikt! Paldies, ka vienmēr atceraties skolu!
Īpašs paldies skolas direktorei, pateicoties viņas uzņēmībai un Ivara Saides atsaucībai un nesavtībai, šogad žetonu vakara skatuve bija īpaši skaista un kvalitatīvi apgaismota. Paldies par ieguldīto darbu!
Kopā mums izdevās radīt skaistus svētkus, skolas viena no vērtībām ir sadarbība, šis pasākums bija apliecinājums tam, ka, sadarbojoties, atbalstot un nesavtīgi strādājot, var paveikt šķietami neiespējamas lietas.

Simpātijas balva BVĢ!

11. februārī Balvu Bērnu un jauniešu centrā notika vides izglītības konkursa “Dzīvo zaļi” noslēguma pasākums, kurā tika paziņoti un apbalvoti konkursa uzvarētāji. Par konkursa uzvarētāju un galvenās balvas – 200 euro vērtas ekskursijas – ieguvēju Balvu novadā kļuva Bērzpils vidusskolas 8. klases komanda ar radošo darbu “Atkritumu apjoma samazināšana mājas apstākļos”. Simpātiju balvas ieguva Balvu Valsts ģimnāzijas 10. klases komanda par darbu “Viens no mums!”

Panākumi konkursā

Viļakas novada nemateriālā kultūras mantojuma centrs “Upīte”organizēja Latgales novada radošo darbu konkursu„Vyss apleik maņ munā volūdā skaņ…” veltītu izcilā dzejnieka Ontona Slišāna septiņdesmitajai dzimšanas dienai . Konkursam varēja iesūtīt gan literāros, gan vizuālās mākslas darbus par tēmu ”Gadalaiki”.
Balvu Valsts ģinmāzijas skolēni šajā konkursā piedalījās ar saviem radošajiem darbiem vizuālajā mākslā, tā apliecinot piederību novadam un prieku, ka dzīvojam Latgalē.
11. klases skolniece Annija Ertmane savā vecuma grupā ieguva 2. vietu. Kā balvu meitene saņēma jauno O.Slišāna grāmatu „Vyss apleik maņ munā volūdā skaņ “, tās ilustrācijas veidojuši Latgales novada skolēni un Ontona Slišāna mazbērni.
Priecājamies, ka BVĢ skolēni- Kristers Zelčs, Endijs Tūcis, Samanta Dzergača un Anna Elīza Buglova- saņēma atzinības rakstus un grāmatas par 2. starptautisko mākslas plenēru “Valdis Bušs2018.”
Apsveicam jaunos māksliniekus! Paldies vizuālās mākslas skolotājai Indrai Keišai par skolēnu gatavošanu konkursam!

Atceramies Barikāžu laiku

1991.gada barikādes – nevardarbīgas pretošanās posms Latvijas Atmodas gaitā, kad Vecrīgā un ap svarīgākajiem stratēģiskajiem objektiem tika celtas barikādes, lai aizsargātos no iespējamā padomju bruņoto spēku uzbrukuma. Barikāžu laika traģiskākais notikums – apšaude pie Iekšlietu ministrijas 1991.gada 20.janvārī.
Šogad aprit 28 gadi kopš Barikāžu laika notikumiem. Tālab jau nedēļu skolu rotā barikāžu laika simbols- ugunskurs un skolas bibliotēkā ir iespēja aplūkot barikāžu laikam veltītu izstādi.
21. janvārī uz sarunu ar jauniešiem aicinājām Balvu Novada muzeja direktori Ivetu Supi un mūziķi, skolotāju Jāni Ločmeli- BVĢ absolventus, kas piedalījās vēsturiskajos notikumos.
Jauniešiem bija iespēja noskatīties videomateriālus par Barikāžu laika spilgtākajām epizodēm, klausīties atmiņu stāstos un uzdot interesējošus jautājumus. Iveta Supe un Jānis Ločmelis šo laiku salīdzināja ar dvēseles Dziesmusvētkiem un atzina, ka aprakstīt tā brīža sajūtas nav iespējams- tik īpaši tas bija. Viesi aicināja jauniešus būt lepniem par savu valsti, meklēt ar ko lepoties, ne kritizēt, jo no mums katra ir atkarīgs, kāda būs mūsu Latvija.
Pateicamies mūsu viesiem par emocionālo stāstījumu un iespēju aplūkot Balvos izdotos materiālus par barikāžu laiku, aplūkot barikāžu laika piemiņas zīmi.

Jauniešu gadabalva 2018

Veicinot Balvu novada jauniešu izaugsmi un novērtējot viņu sasniegumus, Balvu Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību un Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi jau astoto reizi organizē pasākumu „Jauniešu gada balva – 2018”. Šim konkursam tiek apzināti aktīvākie un talantīgākie Balvu novada jaunieši un izvērtēti viņu sasniegumi novada attīstībā 2018.gadā.
Balvu Valsts ģimnāzija šogad “Jauniešu gada balvai 2018” izvirzīja skolēnu pašpārvaldes Goda prezidenti Artu Smirnovu. Arta bija izvirzīta vēl vairākās nominācijās. Ļoti priecājamies, ka viņa ieguva žūrijas simpātiju balvu.
Prieks par mūsu 12. klases skolnieci Dāriju Semjonovu, kura uzvarēja nominācijā “Gada brīvprātīgais”.
Tāpat arī lepojamies ar nominantiem -Anniju Ertmani, Kristu Maču, Vadimu Sņegovu, HELPeriem, -aktīviem jauniešiem, kas mācās BVĢ un aktīvi iesaistās BBJC aktivitātēs. Protams, prieks par mūsu skolas lieliskajiem dejotājiem- TDK “Rika” jauniešiem un skolotāju Agri Veismani-, kuri tika nominēti Jauniešu gada balvai .
Paldies Bērnu un jauniešu centram par jauko pasākumu!

Žetonu vakars Balvu Valsts ģimnāzijā

“Gudrs, vēl gudrāks”

Visi mēs zinam erudīcijas spēli “Gudrs, vēl gudrāks”. Šajā mācību gadā spēlē piedalījās divi mūsu skolas skolēni – 9.klases skolniece Evelīna Krakope un 10.klases skolnieks Gustavs Vanags. Viņus atbalsīja klasesbiedri un audzinātājas Inga Kleine un Irēna Šaicāne.
Evelīna piedalījās spēles pusfinālā 5.decembrī, kurā ierindojās 4.vietā, no 3.vietas atpalikdama tikai par vienu punktu! Evelīna atzīsts, ka tā bijusi lieliska pieredze!
Gustavs piedalījās spēlē 10.janvārī. Sākumā veicās ļoti labi, bet kopvērtējumā Gustavs ierindojās 5.vietā. Gustavs smej:„Galvenais bija neizkrist pirmajā kārtā”.
Kopumā abi skolēni atzīst, ka tas bijis interesants piedzīvojums, kurā guvuši jaunu pieredzi un interesanti pavadījuši laiku.
Ierakstu ar Evelīnu televīzijas ekrānos varēs redzēt 18.janvārī, bet ar Gustavu 15.februārī.

Sniega brīnums 2019