Archive for Uncategorized

NORDPLUS Balvu Valsts ģimnāzijā


Balvu Valsts ģimnāzija kopā ar Klaipēdas Ažuolyno ģimnāziju šinī rudenī ir uzsākusi savstarpējo projektu Folkclore – one language for Latvia and Lithuania.
Projekts paredz skolotāju apmaiņas braucienus, lai dalītos savā pieredzē un meklētu jaunas idejas savai darbībai. Mobilitāšu īstenošanas rezultātā tiks stiprināta un attīstīta sadarbība skolu izglītības jomā.
Skolēnu sadarbības rezultātā tiks veidota izpratne par Ziemeļvalstu valodām, kultūru un tradīcijām. Deju kolektīvu „Purenīte” un „Auštra” dalībnieki un skolu pašpārvalžu aktīvākie skolēni apgūs jaunas prasmes, zināšanas un iemaņas dejošanā, dziedāšanā, vienkāršo mūzikas instrumentu spēlē, ēdiena gatavošanā, sekmējot radošumu un starpkultūru izpratni.
Pirmā sapulce un sadarbības jautājumu apspriešanā notika oktobra sākumā Klaipēdā, kur skolotāja Lucija Bukša Klaipēdas Ažuolyno ģimnāzijas skolotājus iepazīstināja ar projekta plānotajām aktivitātēm un iecerēm tā realizēšanā. Ir noteikti savstarpējo vizīšu datumi un novembra sākumā Klaipēdas skolotāji tiek gaidīti Balvos.

Izstāde bibliotēkā.

Oktobrī Balvu Valsts ģimnāzijas bibliotēkas apmeklētājus priecē rotu darinātājas Olgas Villeres darbu izstāde. Apmeklētājiem ir iespēja ne tikai apskatīt auskarus, kaklarotas, rokassprādzes, bet arī iegādāties. Olga ar šo vaļasprieku nodarbojas vairāk kā 10 gadus. Viņai ir savs internetveikals (kimachka.etsy.com), kur Olgas darbus var iegādāties. Olga ir Balvu Valsts ģimnāzijas 9.a klases skolnieces Kimas māmiņa. Prieks ir sadarboties ar skolēnu vecākiem un apskatīt arī viņu vaļaspriekus. Izstādi varēs apskatīt līdz skolēnu brīvdienām – 23. oktobrim.
Balvu Valsts ģimnāzijas bibliotekāre
Lūcija Jermacāne

ERASMUS + projekts ‘’Straightening Winding Routes to Active Citizenship”


Oktobra sākumā Projekta ‘’Straightening Winding Routes to Active Citizenship” ietvaros Balvu Valsts ģimnāzijas direktore Inese Paidere un angļu valodas skolotāja Irina Krivošejeva piedalījās projekta starpvalstu sanāksmē Spānijā, Piedras Blancas pilsētā, IES Isla de la Deva skolā. Sanāksmē piedalījās Spānijas, Polijas, Somijas un Latvijas pārstāvji. Starpvalstu sanāksmes mērķis bija saplānot projekta aktivitātes 2017./2018. mācību gadam, vienoties par projekta rezultātu izplatīšanas veidiem un rīkiem, sadalīt pienākumus katrai valstij, kā arī izvēlēties konkrētas tēmas, kuras tiks integrētasmācību procesā. Projektā sasniedzamie merķi ir:

  • Skolēnu autonomijas un atbildības veicināšana
  • Skolēnu aktīvas līdzdalības sekmēšana
  • Jaunu sadarbības metožu izstrāde un aprobācija
  • Skolēnu pašapziņas un motivācijas paaugstināšana
  • Skolēnu intelekta attīstošo metožu izstrāde

Projekta dalībvalstu nākamā tikšanās plānota 2018. gada februārī, uz to dosies skolēnu un skolotāju delegācijas no katras valsts, pirms tam strādājot pie skolēnu atlases, mācību metožu aprobācijas un analīzes, kā arī projekta logo izveides konkursa. Lai veiksmīgs un interesants darbs projekta ietvaros!


Eiropas Brīvprātīgais no Turcijas Balvu Valsts ģimnāzijā


Šajā gadā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, kas ievieš Latvijā Eiropas Savienības programmu ERASMUS+: Jaunatne darbībā apstiprināja biedrības „Raibais kaķis” iesniegto projektu „Kaleidoscope of culture”, kura ietvaros jaunietis no Turcijas veiks brīvprātīgo darbu Balvu Valsts ģimnāzijā laika periodā no 2.oktobra, līdz nākamā gada jūlija sākumam. Eiropas brīvprātīgā darba projekti dod iespēju jauniešiem no Eiropas Savienības, un ne tikai, doties uz kādu valsti un tur veikt brīvprātīgo darbu. Šādā veidā jaunietis iegūst jaunas zināšanas un prasmes. Dotajā brīdī brīvprātīgie no citām valstīm, kas ir ieradušies Eiropas brīvprātīgā darba ietvaros, ir sastopami arī mūsu kaimiņu novados Gulbenē, Alūksnē un Viļakā.
Brīvprātīgais Cemre (vārda izruna Džemre) no Turcijas ieradās Balvos 2.oktobrī un pirmās dienas pavadīja iepazīstot Balvus un Balvos esošās iestādes. Kā arī apciemoja Viļakas novadā esošos brīvprātīgos. Ikdienā Cemre būs sastopams Balvu Valsts ģimnāzijā veicot brīvprātīgo darbu – aktīvi darbosies Ekoskolu programmā, lai nodrošinātu padziļinātu izpratni par vides tēmu, asistēs skolotājiem dažādās mācību stundās, piedalīsies dažādu skolas pasākumu organizēšanā un ārpusskolas aktivitātēs, kā arī realizēs jaunas iniciatīvas. Balvu valsts ģimnāzijai šī nav pirmā pieredze, iepriekšējos gadus ir bijuši piesaistīti ārvalstu pedagogi, kas veicināja skolēnu sociālās prasmes un angļu valodas prasmju attīstību.
Programma “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ir Eiropas Savienības programma, kurā jauniešiem vecumā no 13 līdz 30, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas kompetences un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus. Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projekti galvenokārt tiek īstenoti, izmantojot neformālās izglītības metodes.

“Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, kas atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.” 

SWEDBANK nodarbība vienpadsmitajām klasēm.

10. oktobrī BVĢ viesojās Swedbank pārstāves, lai ar vienpadsmito klašu skolēniem runātu par finanšu plānošanu.
Nodarbībā tika pārrunāti pieci budžeta plānošanas soļi, pētīts, kam Latvijas iedzīvotāji tērē lielāko algas daļu, noskaidrots, no kādiem komponentiem veidojas finanšu “drošības spilvens”.
Jaunieši grupās veica praktisku uzdevumu, iejūtoties finanšu konsultantu lomā.
Nodarbība bija interesanta un ļoti noderīga. Paldies Iritai Riekstiņai par lielisko mācību stundu!

ASV vēstniecības pārstāvji viesojas BVĢ

ASV vēstniecība piedāvā skolām programmu “Iepazīsti Ameriku” (Meet America), kurā Latvijas skolēniem ir iespēja tikties ar ASV diplomātiem, studentiem, pasniedzējiem, skolotājiem, sportistiem, kā arī daudzu citu profesiju pārstāvjiem, lai vairāk uzzinātu par ASV kultūru, izglītību, vēsturi, ģeogrāfiju, literatūru un citām jomām. Programmas mērķis ir dot iespēju amerikāņiem klātienē tikties ar skolu jaunatni un aplūkot tēmas, kuras īpaši interesē skolēnus.
27. septembrī šīs programmas ietvaros Balvu Valsts ģimnāzijā viesojās ASV vēstniecības informācijas centra direktors Nils Students un vairāki NATO karavīri no ASV, lai pastāstītu jauniešiem par NATO. Saruna notika angļu valodā. Jaunieši ar interesi klausījās karavīru dzīvesstāstus un iesaistījās sarunā par NATO mērķiem un Latviju kā NATO dalībvalsti.
Viesi no ASV vēstniecības atzinīgi novērtēja mūsu skolēnu angļu valodas zināšanas un komunikācijas prasmes.

“Esi līderis”

Septembrī BVĢ viesojās projekta “Esi līderis” pārstāves, lai stāstītu jauniešiem par šī projekta iespējām. Iepriekšējos gados projektā iesaistījās tikai vidusskolēni, bet šogad šo iespēju izmantos arī vairāki proģimnāzijas posma skolēni.
Priecājamies par sadarbību un interesantajām nodarbībām!

Eiropas sporta nedēļas aktivitātes ģimnāzijā.

Eiropas Sporta nedēļa Latvijā un visā Eiropā notiek jau trešo gadu, šogad tā norisinājās laikā no 23. līdz 30. septembrim, tās mērķis – mainīt iedzīvotāju paradumus un aicināt būt fiziski aktīvākiem.
Arī Balvu Valsts ģimnāzijā norisinājās daudzveidīgas aktivitātes, jo sports vieno. Divas ģimnāzijas jauniešu komandas Eiropas sporta nedēļu sāka jau 22.septembrī, piedaloties Olimpiskās dienas aktivitātēs. Mūsu skolas komandas astoņu komandu konkurencē izcīnīja godalgoto pirmo un otro vietu.
Eiropas sporta nedēļa ģimnāzijā bija rūpīgi izplānota, interesanta un pārdomāta.
Pirmdienas pēcpusdienā 10.-12.klašu komandas cīnījās futbola laukumā un noskaidroja, ka trīs labākās futbola spēles lietpratējas ir 12a., 10a. un 11b.klases komandas.
Otrdienas pēcpusdienā visi klašu kolektīvi kopā ar klases audzinātājiem devās 4,5 km garā pārgājienā Balvu pilsētā. Pārgājiena laikā bija jāatrod kontrolpunkti, pie tiem jānofotografējas un foto jāiesūta organizatoriem. Tā bija lieliska iespēja pavadīt laiku visiem kopā, saliedēt klases kolektīvu, veicināt nodarbošanos ar fiziskām aktivitātēm.
Nedēļas vidū futbola kaislības virmoja laukumā, kur draudzības spēlē tikās ģimnāzijas skolotāju un septīto, astoto klašu futbola izlases. Skolotāji izrādījās veiksmīgāki par jaunākajiem ģimnāzistiem, bet piekāpās astoto klašu futbola izlases spēlētājiem.
Nedēļas otrajā pusē ģimnāzijas 10.,11.,12.klašu volejbola izlases sacentās ar Balvu novada deputātu un Domes darbinieku komandu. Jāteic, ka tās bija iespaidiem un emocijām bagātas spēles, kurās bija gan uzvaras gaviles, gan zaudējuma rūgtums visām komandām.
Piektdien, 29.septembrī, ģimnāzijas skolēni vadīja sportiskas nodarbības brīvā dabā Balvu pirmskolas izglītības iestādē “Sienāzītis”. Visiem bija prieks par veiklajiem, izveicīgajiem un sportiskajiem jaunākajiem balveniešiem. Dienas izskaņā telpu futbolā sacentās ģimnāzijas un Valsts policijas Latgales reģiona brigādes Balvu daļas darbinieku komandas. Spraigā spēlē uzvaru svinēja ģimnāzijas komanda. Jāatzīmē, ka draudzības spēles telpu futbolā ir izveidojušās par zināmu tradīciju.
Eiropas sporta nedēļa veicināja tautas sporta attīstību un palielināja fizisko aktivitāšu lomu jauniešu ikdienas dzīvē. Lai turpmākām aktivitātēm visus pamudina šīs nedēļas devīze: “Esi aktīvs!”

Dzejas dienas 2017

Septembra mēnesī jau vairāk kā 50 gadus Latvijā notiek dzejas dienas. Šogad tas norisinās no 7. līdz 17. septembrim, visvairāk pasākumu, kas saistās ar dzejas lasījumiem, tikšanos ar dzejniekiem, protams ir Rīgā, bet ar dzeju saistīti notikumi piepildīs septembra kultūras programmu visā Latvijas teritorijā, arī Balvu Valsts ģimnāzijā.
Šogad viena no Dzejas dienu centrālajām personībām ir latviešu dzejnieks Eduards Veidenbaums, kuram 3.oktobrī gaidāma 150 gadu jubileja.
Arī Balvu Valsts ģimnāzijā tika pieminēts šī dzejnieka veikums pirms daudziem gadiem. Kaut arī Eduarda Veidenbauma dzīves laikā netika izdots neviens viņa dzejas krājums, toties joprojām tiek skandētas dziesmas ar viņa vārdiem un lasīta dzeja.
20. septembrī 9.c klases skolēni kopā ar savu audzinātāju skolas bibliotēkā svinēja dzejas dienas, ielūkojoties skolotājas Valijas Muldiņas ziedu fotogrāfijās, kas ir viņas vasaras skaistākais vaļasprieks audzēt puķes. Skolēni pastāstīja arī par saviem vaļaspriekiem. Noslēgumā katrs pasākuma dalībnieks izvēlējās kādu rudens lapu, kurai otrā pusē bija paslēpies kāds rudenīgs dzejolis, kā veltījums šai dienai, šim rudenim.

BVĢ pedagogi strādā pie skolas attīstības plāna izveides

5. septembrī BVĢ pedagogi pulcējās sanāksmē, lai kopā domātu par skolas nākotni.
Pirms skolotāji ķērās pie darba, BVĢ direktore Inese Paidere iepazīstināja ar grupu darba veiksmīgas norises pamatprincipiem.
Tika izveidotas četras darba grupas, kurās tika pārskatīta skolas misija, vīzija un vērtības, kā arī izvirzītas galvenās prioritātes un veicamie uzdevumi veiksmīgai skolas attīstībai.
Šādas sanāksmes ir paredzētas arī skolēnu pašpārvaldei, vecāku padomei un skolas tehniskajiem darbiniekiem, jo, uzklausot katra viedokli un iesaistot visas puses skolas nākotnes plānošanā, var nonākt pie kopīgiem mērķiem un uzdevumiem.