Category: Uncategorized

Sveicam un lepojamies!

Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija!🇱🇻

Balvu Valsts ģimnāzijas sveiciens svētkos

Manas pēdas manā zemē – ko es došu Latvijai

Šogad Latvijas svētkus svinam attālināti. Lai radītu kopības sajūtu,  katrai klasei lūdzām izveidot nelielu video sveicienu “Manas pēdas manā zemē – ko es došu Latvijai”. Lai klašu kolektīvu radītie radošie darbi priecē ikvienu sirdi, lai skaista Latvijas dzimšanas diena! 7a klase 7b klase 7c klase 8a klase 8b klase 8c klase 9a klase 9c klase …

Continue reading

“QUO Tu domā?”

Šogad Balvu Valsts ģimnāzijas komanda – kopumā pieci 11.a un 12.b skolēni un viens pedagogs, uzsāks darbu Latvijas Debašu asociācijas “QUO Tu domā?” un British Council atbalstītajā projektā “Debašu Līderu skola”. Projekta vadmotīvs ir: “Mēs esam par Latviju, kurā visi iedzīvotāji spēj skaidri, argumentēti un pārliecinoši aizstāvēt savu viedokli un nekautrējas to darīt, kad tas …

Continue reading

Balvu Valsts ģimnāzijas Padomi vadīs Līga Moroza – Ušacka

Ievērojot valstī īstenotos epidemioloģiskos pasākumus, 21.oktobrī notika Balvu Valsts ģimnāzijas Padomes sēde, kurā piedalījās 16 dalībnieki. Darba kārtībā bija sekojoši jautājumi: 2020./2021.mācību gada akatualitātes, pārmaiņu process izglītībā ,,Līderis manī’’, Eko skolas pulciņa darbības virzieni, izglītojoša prezentācija par atbildīgu dabas resursu izmantošanu, skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, ārpusstundu aktivitāšu iespējas un ģimnāzijas Padomes priekšsēdētāja vēlēšanas. Par …

Continue reading

Par attālināto mācību procesu.

Lepojamies!

KONKURSS „ Rudens krāsas Latvijā”

Nolikums ir atrodams šeit.

Mācību evakuācija

15. oktobrī Balvu Valsts ģimnāzijā notika mācību evakuācija piedaloties VUGD pārstāvjiem. PALDIES saimniecības daļas vadītājai Monikai Baikovai un visiem skolotājiem, skolēniem un skolas darbiniekiem par operatīvu rīcību!