Archive for Uncategorized

Loading images...

Skolas lietvedei Leldei Langovskai jubileja

Es visu varu, ja tev vajag
Tu tikai pačuksti, un būs
Pie velna tos, kas neko negrib
Tie vājus dara arī mūs.
Tāpēc es tagad krāju zvaigznes
Un jūrā pērles meklēju
Jo es jau nezinu, ko tieši
Man kādreiz mīļi lūgsi Tu.
/Guntars Račs/
Sveicam jubilejā!
Balvu Valsts ģimnāzijas kolektīvs

Labie darbi Latvijai

Jau trešo gadu Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni organizē akciju “Labie darbi Latvijai”. Katrai klasei mācību gada laikā ir jāpaveic kāds labs darbs un līdz Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai jāiesūta neliels aprakstiņš un foto par to skolas vadībai. Iesūtītā informācija tiek apkopota un skolas svētkos prezentēta. Arī šogad mūsu skolas skolēnu un skolotāju dāvana Latvijai ir ļoti dažāda un skaista, to var aplūkot šeit.

BVĢ renovētais sporta laukums atklāts ar “Neatkarības dienas spēlēm”

3. maijā BVĢ saime, viesi un būvnieki pulcējās skolas renovētajā sporta laukumā, lai atzīmētu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu un svinīgi atklātu sporta laukumu.
Neviens nozīmīgs pasākums Balvos nav iedomājams bez pilsētas simbola- Balvu Vilka. Šoreiz vilks ieradās braucot ar kvadriciklu un rādot meistarīgus trikus.
Pasākums iesākās ar svinīgu lentas pārgriešanu. To aicinājām pārgriezt Balvu novada Domes priekšsēdētājam Aigaram Pušpuram, Balvu Valsts ģimnāzijas direktori Inesei Paiderei un būvnieku pilnsabiedrības “RRCI” pārstāvim Andrim Riekstiņam.
BVĢ skolēnu pašpārvaldes prezidents Ernests Mežals pastāstīja par LR Neatkarības dienas svarīgākajiem notikumiem un aicināja visiem kopā izpildīt Latvijas Valsts himnu.
Skolas direktore pateicās visiem, kas ieguldījuši lielu darbu, lai mums būtu moderni renovēts sporta laukums- Balvu novada Domei, SIA “Sistēmeksperts”, SIA “ RCI Gulbene”, PS “RRCI-RCI”, PS „RRCI” , SIA “VEK” un “RUBATE” pārstāvjiem, sporta skolotājam Jānim Zakarītim un BVĢ saimniecības daļas vadītājai Monikai Baikovai.
Neizpalika arī svētku uzrunas-Balvu novada Domes priekšsēdētājs, būvnieku pārstāvis, sporta skolas direktore, Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja un skolas padomes vadītāja vēlēja panākumus sportā, jaunus personīgos un vismaz Latvijas mēroga rekordus.
Šajā dienā Di- dancers dejotājas priecēja klātesošos ar enerģiskiem deju soļiem, bet TDK “Purenīte” pārstāves novadīja patiesi jautru iesildīšanās aktivitāti.
Uz “Neatkarības dienas spēlēm ” bija ieradušās sešas lieliskas komandas- Balvu novada Domes volejbola komanda, būvnieku volejbola un basketbola komanda, Balvu Valsts ģimnāzijas volejbola un basketbola komanda, BVĢ skolēnu vecāku basketbola komanda un divi lieliski tiesneši- Arnis Voika un Kaspars Usāns.
Spēles bija spraigas, un atbalstītāji ļoti azartiski atbalstīja komandas. Vecāku pārstāvēm bija jāizvēlas enerģiskākās atbalstītāju komandas, un tās saņēma saldas balvas. Par aktīvākajiem tika atzīti 12.a klases līdzjutēji, 10.a un 10.b klases un 7.d klases līdzjutēji.
Apbalvošanas ceremonijā sporta skolotājs Jānis Zakarīts paziņoja, ka ir uzvarējusi draudzība, spēlesprieks un labs noskaņojums, un komandām pasniedza gardas balvas.
Paldies visiem, kas ieguldīja darbu, lai sporta laukuma atklāšanas svētki izdotos skaisti!

12b. klase Latvijas vēsturi mācās izprast Stompaku purvā: “Mums bija jāmirst, lai dzīvotu simti”.

2019.gada 7.maija pēcpusdienā 12b.klase kopā ar vēstures skolotāju Irēnu Šaicāni devās uz Stompaku purvu izprast Latvijas vēstures traģiskos notikumos pēc 2.pasaules kara. Tas bija laiks (1944./1945.gads), kad atkal notika padomju totalitārā režīma atjaunošanās, taču daudzviet Latvijas teritorijā sākās plaša nacionālo partizānu kustība ar cerību atjaunot neatkarīgu valsti.
Stompaku purvs Balvu –Viļakas apkaimē ir vieta, kur atradās lielākā nacionālo partizānu nometne visā Baltijas reģionā, kur 1945. gada 2. martā risinājās latviešu nacionālo partizānu lielākā kauja pret padomju režīma īstenotājiem.
Sākums Stompaku nometnei ir meklējams 1944. gada rudenī, kad Abrenes apriņķa bijušais agronoms Pēteris Supe ar segvārdu Cinītis šajā pusē sāka vākt kopā vīrus, lai apvienotos cīņā par neatkarīgu Latviju.
1945. gada janvāra sākumā partizāni pēc P. Supes pavēles sāka pulcēties Stompaku purvos starp Balviem un Viļaku, kur uz vairākām purva saliņām izveidoja nometni. Tās oficiālais partizānu nosaukums bija «Saliņu mītnes», bet tautā tā tika dēvēta arī par «Jauno Berlīni». Nometnē bija uzbūvētas 24 zemnīcas (paredzētas 20—30 cilvēkiem), divi staļļi 30 zirgiem, pārtikas noliktava, maizes ceptuve un baznīca. Kopumā nometnē uzturējās aptuveni 350 cilvēki, kuru vidū bija arī 30 sievietes. Pirms nometnes atradās nocietināts priekšpostenis. Tajā pēc kārtas dežurēja viena partizānu grupa, kura kontrolēja iebraucējus un izbraucējus. Bez vadības atļaujas neviens nometni atstāt nedrīkstēja. Bez tam tika izvietoti arī trīs maskēti ārējie posteņi.1945. gada 2. – 3. martā Stompaku purvā norisinājās latviešu nacionālo partizānu lielākā cīņa pret padomju okupācijas režīma bruņotajiem formējumiem. Cīņā nacionālajiem partizāniem bija 28 kritušie, čekistu karavīriem – 32.
Vēlāk čekisti izraka purvā apbedīto partizānu mirstīgās atliekas un par biedināšanu vietējiem līķus izlika apskatei Vilļakas pilsētas centrā. Kauja Stompaku purvā bija viena no lielākajām kaujām par Latvijas neatkarību Otrā pasaules kara beigās, taču ne pēdējā kauja.
Balvu – Viļakas ceļa malā, kur savulaik partizāni varēja nokļūt no nometnes uz ceļa, 2011.gada 11.augustā nacionālo partizānu piemiņai ir atklāts piemineklis, kurā iegravēti vārdi “Mums bija jāmirst, lai dzīvotu simti”, kā arī 28 kritušo partizānu vārdi un uzvārdi. Skolēni tur piemiņai iededza svecītes.
Vēstures stunda skolēniem deva iespēju redzēt šīs nometnes vietu, attīstīt dažādas kompetences, gan domāšanu, gan situācijas izpratni, gan spēju sasaistīt vēstures notikumus Stompaku purvā ar grāmatā “Meža meitas” aprakstītajām sievietēm, gan filmu “Sarkanais mežs”.

Eiropas Eksāmens

Ģimnāzistu diena

Ceturtdienas pēcpusdienā Balvu Valsts ģimnāzijas saime ciemos gaidīja Balvu pamatskolas sesto klašu skolēnus un viņu vecākus. Prieks par lielo apmeklētāju skaitu! Esam patiesi priecīgi, ka šajā dienā ciemos atnāk arī pamatskolas direktore un sesto klašu audzinātājas.
Pēc direktores uzrunas skolēnu pašpārvaldes jaunieši aicināja sestklasniekus doties interesantā piedzīvojumā, kura mērķis bija iepazīt skolas vidi, skolotājus un piedalīties interesantos pārbaudījumos, ko bija sagatavojuši BVĢ radošie skolotāji.
Bet vecākiem tika sniegta informācija par mācību programmām, āŗpusstundu aktivitātēm un iespēju darboties projektos.
Lai kliedētu darba dienas nogurumu, vecākiem tika piedāvāts iesaistīties dažādās interaktīvās spēlēs un piedalīties aktivitātē, kurā varēja gan runāt, gan vērot, gan uzdot jautājumus. Esam patiesi priecīgi par tik atvērtiem un darboties gribošiem vecākiem!
Sesto klašu skolēni no skolas iepazīšanas piedzīvojuma atgriezās ar patiesi mirdzošām acīm, un uz “sarkanā paklāja” atstātajās pēdiņās var lasīt daudz patiesi jaukus vārdus par Balvu Valsts ģimnāziju. Noslēgumā mūsu ciemiņi saņēma apliecinājumu, ka BVĢ pārbaudījumi veiksmīgi izturēti, un bija tāda sajūta, ka tie jau ir mūsu bērni un mūsu vecāki. Paldies par prieku un gandarījumu, ko mums sagādājāt, uz tikšanos 2. septembrī!

Balvu, Baltinavas un Rugāju novada klašu audzinātāju metodiskās apvienības sanāksme un pieredzes apmaiņas seminārs

24. aprīlī notika klašu audzinātāju metodiskās apvienības sanāksme, kurā Izglītības, kultūtas un sporta pārvaldes speciāliste Ilona Naļivaiko iepazīstināja klātesošos ar aktuālo informāciju, klases audzinātāju metodiskās apvienības vadītāja Daina Mediniece dalījās ar VISC seminārā novadu audzināšanas darba koordinatoriem dzirdēto informāciju un prezentācijām.
Sanāksmes otrā daļa bija pieredzes apmaiņas seminārs, kurā skolas dalījās ar veiksmīgākajiem šī gada audzināšanas darba materiāliem. Tika prezentēti 11 labās prakses piemēri.
Balvu Valsts ģimnāzijas 7.d klases audzinātāja Mudīte Stepanova stāstīja par nodarbību vecākiem “Līderis manī”, Baltinavas vidusskolas skolotāja Agita Zelča prezentēja klases stundu “Kā būt supervaronim internetā”.
Balvu pamatskolas skolotāja Ingrīda Paršinova un Kristīne Jermacāne prezentēja nodarbību ”Klases stunda kopā ar ievērojamiem cilvēkiem”, skolotāja Tamāra Vasiļjeva iepazīstināja ar klases stundu “Mana Latvija + Tava Latvija = Mūsu Latvija”, bet skolotāja Inga Bukša dalījās ar klases vides uzlabošanas piemēriem.
Rugāju novada vidusskolas direktores vietniece audzināšanas jomā Liene Pipure prezentēja trīs skolotāju iesūtītos darbus- Ilzes Dobrovoļskas klases stundu “Saprast citus”, Agitas Kukurānes veidoto pasākumu “Mārtiņdiena” un Ingas Šubenieces klases stundu “Atkarību ietekme uz cilvēka organismu”.
Stacijas pamatskolas direktores vietniece Inga Voiciša dalījās pieredzē, kā veiksmīgi organizēt vecmāmiņu pēcpusdienu, bet Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolotāja Inese Circene piedāvāja klases stundu “Rīcība ārkārtas situācijās”.
Semināra dalībnieces atzina, ka šādi semināri ir vērtīgi, jo var smelties daudz ideju turpmākajam darbam un izmantot jau gatavus, kolēģu lieliski izstrādātus, materiālus savā audzināšanas darbā.
Paldies par ieguldīto darbu!
Klašu audzinātāju MA vadītāja Daina Mediniece

1. maijs Balvu Valsts ģimnāzijā

Balvu Valsts ģimnāzijā atzīmē Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas dienu un Darba svētkus

Mana Latvija, dadzītis mazs,

Ieķēries pasaules svārkos:

Rieksts, ko visstiprākais zobs

Pūlas, bet nespēj pārkost;

Tālu saredzams kuģa masts,

Vēja piepūsta bura:

Mana Latvija, gaismas stars,

Zibens elkonī turas…

/Autors: Arvīds Skalbe/

Aprīlī BVĢ saime sapulcējās skolas aktu zālē, lai ar savām dziesmām sveiktu Latviju svētkos. Klašu kolektīvi mūzikas stundās kopā ar skolotāju Aiju Nagli apguva skaistākās Latviešu dziesmas, kuras šajā dienā visi kopā izdziedāja pasākumā “Dziedam Latvijai”.

Pasākuma vadītāji Kristiāns Bokta un Annija Ertmane  uzsvēra, ka katrs no mums veido nozīmīgu Latvijas daļu, katrs no mums ir īpaši nozīmīgs, tieši tāpēc, ka mūsu ir maz, mums jādzīvo ar īpašu lepnumu un mīlestību pret savu zemi, tieši tāpēc mums jāmācās dubultdaudz, jācenšas dubultstipri.

Skolēnu pašpārvaldes prezidents Ernests Mežals pastāstīja klātesošajiem 1. maija svētku vēsturisko nozīmi.

11.a klases skolnieks Kristiāns Bokta bija izveidojis skaistu video stāstu par 1. maija svētkiem un mūsu skolu un katru no mums kā nozīmīgu Latvijas daļu.

Pēc draudzīgās sadziedāšanās direktores vietniece audzināšanas jomā Daina Mediniece iepazīstināja klātesošos ar  skaisto dāvanu, ko ikviena klase ir sagatavojusi Latvijai, paveicot šī mācību gada garumā kādu labu darbu.

Kopā radījām skaistu svētku mirkli.

Balvu Valsts ģimnāzijas Jauktajam korim Latgales reģionā I pakāpe

Mēs esam to paveikuši!

 Kad man kā skolotājai jautā skolēni, vai mēs tiksim uz Dziesmu svētkiem? Es UZSMAIDU un saku, ka, JĀ! Būs jāieliek liels, liels un vēl lielāks darbs!

 Bet šobrīd saku lielu paldies saviem kora dziedātājiem par ieguldīto darbu, neskatoties uz sarežģītajiem dziedāšanas apstākļiem( nākt uz kora mēģinājumiem arī garajos starpbrīžos).

Lai  piedalītos lielajos skolēnu Dziesmu  un deju svētkos nākamajā gadā, jāiegulda milzīgs darbs! Mēs šogad esam izcīnījuši kandidāta statusu.

Ja vien mēs vēlēsimies, kļūsim Dziesmu svētku dalībnieki un mums būs iespēja pacelt acis uz lielajiem virsdiriģentiem, kuru rokas ar mūsu balsīm debesīs zīmēs  dvēseļu varavīksni, izsenis sauktu par dziesmu!

                           Skolotāja Aija Nagle