Archive for Uncategorized

Loading images...

Balvu Valsts ģimnāzijā atzīmē Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas dienu un Darba svētkus

Mana Latvija, dadzītis mazs,

Ieķēries pasaules svārkos:

Rieksts, ko visstiprākais zobs

Pūlas, bet nespēj pārkost;

Tālu saredzams kuģa masts,

Vēja piepūsta bura:

Mana Latvija, gaismas stars,

Zibens elkonī turas…

/Autors: Arvīds Skalbe/

Aprīlī BVĢ saime sapulcējās skolas aktu zālē, lai ar savām dziesmām sveiktu Latviju svētkos. Klašu kolektīvi mūzikas stundās kopā ar skolotāju Aiju Nagli apguva skaistākās Latviešu dziesmas, kuras šajā dienā visi kopā izdziedāja pasākumā “Dziedam Latvijai”.

Pasākuma vadītāji Kristiāns Bokta un Annija Ertmane  uzsvēra, ka katrs no mums veido nozīmīgu Latvijas daļu, katrs no mums ir īpaši nozīmīgs, tieši tāpēc, ka mūsu ir maz, mums jādzīvo ar īpašu lepnumu un mīlestību pret savu zemi, tieši tāpēc mums jāmācās dubultdaudz, jācenšas dubultstipri.

Skolēnu pašpārvaldes prezidents Ernests Mežals pastāstīja klātesošajiem 1. maija svētku vēsturisko nozīmi.

11.a klases skolnieks Kristiāns Bokta bija izveidojis skaistu video stāstu par 1. maija svētkiem un mūsu skolu un katru no mums kā nozīmīgu Latvijas daļu.

Pēc draudzīgās sadziedāšanās direktores vietniece audzināšanas jomā Daina Mediniece iepazīstināja klātesošos ar  skaisto dāvanu, ko ikviena klase ir sagatavojusi Latvijai, paveicot šī mācību gada garumā kādu labu darbu.

Kopā radījām skaistu svētku mirkli.

Balvu Valsts ģimnāzijas Jauktajam korim Latgales reģionā I pakāpe

Mēs esam to paveikuši!

 Kad man kā skolotājai jautā skolēni, vai mēs tiksim uz Dziesmu svētkiem? Es UZSMAIDU un saku, ka, JĀ! Būs jāieliek liels, liels un vēl lielāks darbs!

 Bet šobrīd saku lielu paldies saviem kora dziedātājiem par ieguldīto darbu, neskatoties uz sarežģītajiem dziedāšanas apstākļiem( nākt uz kora mēģinājumiem arī garajos starpbrīžos).

Lai  piedalītos lielajos skolēnu Dziesmu  un deju svētkos nākamajā gadā, jāiegulda milzīgs darbs! Mēs šogad esam izcīnījuši kandidāta statusu.

Ja vien mēs vēlēsimies, kļūsim Dziesmu svētku dalībnieki un mums būs iespēja pacelt acis uz lielajiem virsdiriģentiem, kuru rokas ar mūsu balsīm debesīs zīmēs  dvēseļu varavīksni, izsenis sauktu par dziesmu!

                           Skolotāja Aija Nagle

Neatkarības dienas sporta spēles

Dziedam Latvijai

Pašpārvaldes pasākums “Pārvarot sevi”

Šī gada 4. aprīlī Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvalde aicināja ciemos  valsts ģimnāziju un kaimiņu skolu pašpārvalžu  jauniešus uz  sadraudzības un personības pilnveides pasākumu “Pārvarot sevi”.

Pasākuma mērķis bija  sekmēt sadarbību starp valsts ģimnāziju un kaimiņu skolu pašpārvalžu jauniešiem,  paplašināt redzesloku un personīgo pieredzi, tiekoties ar sabiedrībā  pazīstamiem cilvēkiem.

Priecājamies, ka  mūsu ielūgumam atsaucās  Madonas Valsts ģimnāzija, Preiļu Valsts ģimnāzija, Gulbenes novada valsts ģimnāzija, Rugāju vidusskola,

Bērzpils vidusskola, Balvu profesionālā un vispārizglītojošajā vidusskola un

Stacijas pamatskola.

 Šogad mūsu īpašie viesi bija sporta žurnālists Armands Tripāns un aktieris Kristaps Rasims, kuru nodarbības bija patiesi aizraujošas un vērtīgas. Mācījāmies gan pārvarēt stresu pirms uzstāšanās, gan attīstījām radošo domāšanu, izmantojot teātra sporta elementus. Iedvesmojāmies no veiksmes stāstiem un centāmies saprast, kas ir svarīgākie veiksmīgas dzīves kritēriji.

Pasākums noslēdzās ar “dienas vērtīgo atziņu apli”, jautrām spēlēm un dejām.

Īpašu paldies vēlamies teikt Balvu pilsētas uzņēmumiem, kas sarūpēja gardumus mūsu kafijas galdam:

 IU “Valdogs”, kafejnīcai “Velves”, Balvu picērijai, SIA “Senda Dz”, “Nāc un ēd” un veikala “Preilis” kolektīvam. Kā arī paldies Balvu Bērnu un jauniešu centram par apskaņošanas aparatūru.

Paldies BVĢ skolēnu pašpārvaldes jauniešiem, kuri mācījās plānot, organizēt, vadīt un izvērtēt. Šādi pasākumi ir liela uzdrīkstēšanās un arī atbildība . Jaunieši pierādīja, ka viņiem tas ir pa spēkam.

Ģimnāzistu diena

Skolotājam Edgaram Kamenderam jubileja

Mūžs bērzu sulu krūze,
Un dārgumiem pilns kauss,-
To šodien dzīves vēji
Tev līksmi dzied pie auss.
Tev nolemts pavasarī
Ar sirdi būt arvien,
Jo tās ir palu straumes,
Ko laiks Tev apkārt sien.

Sveicam skolotāju Edgaru Kamenderu nozīmīgajā dzīves jubilejā!

Balvu Valsts ģimnāzijas kolektīvs

25. MARTS – KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA UPURU PIEMIŅAS DIENA

Tikai cilvēkam būt
Un atvērtu sirdi turēt,
Kas jūt sava tuvākā sāpes un raizes…
Ja vajag – dalīt uz pusēm gabalu maizes.
Atvērtu atmiņu turēt
Un neaizmirst
Tās daudzās dvēseles…
1949. gada marta nogalē no Latvijas uz plašo Sibīriju izsūtīja vairāk nekā 15 tūkstošus ģimeņu, aptuveni 45 tūkstošus cilvēku. Izsūtīto vidū bija gan bērni, gan sirmgalvji. Šogad aprit 70 gadi kopš šiem Latvijas iedzīvotājiem traģiskajiem notikumiem.
25. martā BVĢ skolēni un skolotāji piedalījās atceres pasākumā pie pieminekļa Abrenes apriņķa komunistiskā genocīda upuru piemiņai.
Piemiņas brīdī klātesošos uzrunāja Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, kurš uzsvēra, ka smagajiem brīžiem, ko pārdzīvoja mūsu tauta pirms 70 gadiem ir jāpaliek mūsu atmiņā. Viņš aicināja cienīt un godāt tos cilvēkus, kuri uz saviem pleciem ir iznesuši izsūtījuma smagumu.
Balvu evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Mārtiņš Vaickovskis, uzsvēra, ka Dievs mūsu tautai ir devis stipru garu un to mēs redzam tajos, kuri ir atgriezušies no izsūtījuma. Viņš aicināja aizlūgt par Latviju un svētīja klātesošos.
Uzrunu teica arī Latvijas Politiski represēto apvienības Balvu nodaļas vadītāja Ārija Tihomirova, mūsu audzēkņa Laura Eizāna vecmāmiņa. Viņa izteica cerību, ka mūsu bērni izaugs un būs labi saimnieki savā zemē.
Pasākumā tika lasīti izsūtīto emocionālie atmiņu stāsti, kopā dziedāta Latvijas Valsts himna un piemiņas vietā nolikti ziedi un sveces.
Balvu Valsts Ģimnāzijas vokālais ansamblis un skolotāja Aija Nagle bija sagatavojusi muzikālu programmu šim pasākumam.

Sadancis Balvu Valsts ģimnāzijā

Panākumi konkursā “Cauri mūžiem Latgales karavīra piemiņa ir dzīva”

14.martā norisinājās konkursa “Cauri mūžiem Latgales karavīra piemiņa ir dzīva” noslēguma pasākums, kurš veltīts Latgales partizānu pulka simtgadei.
Pasākuma atklāšana notika pie Latgales partizānu kritušo karavīru pieminekļa, kur klātesošos uzrunāja Balvu Novada muzeja vadītāja Iveta Supe un Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva.
Priecājamies par mūsu skolas mūzikas ministru Česlavu Čubaru, kuram bija uzticēts apskaņot šo pasākumu, un lepojamies, ka BVĢ skolniece Krista Arule pasākumā lasīja citātus no literārās jaunrades konkursa darbiem.
Pasākums bija skolēniem saistošs, jo jaunieši Balvu Bērnu un jauniešu centrā varēja aplūkot starpnovadu vizuālās mākslas konkursa „Pateicības nozīmīte” darbus un darboties trīs radošajās darbnīcās – kreatīvajā darbnīcā, skaistuma darbnīcā un aktīvajā darbnīcā-, kā arī noklausīties izglītojošu stāstījumu Balvu Novada muzejā.
Lepojamies ar 11a. klases skolnieku Kristiānu Boktu, kurš video stāstu un prezentāciju konkursā „Mūsu varoņi šodien” ieguva 1. vietu. Paldies skolotājai- konsultantei Irēnai Šaicānei par atbalstu.
Kopumā konkursam “Pateicības nozīmīte” tika iesniegti 132 darbi, Balvu Valsts ģimnāzijas vizuālās mākslas skolotāja Indra Keiša iesniedza 31 skolēnu darbu, floristikas pulciņa skolotāja Daina Mediniece iesniedza 12 audzēkņu darbus. Paldies skolotājām par darbu ar skolēniem, gatavojoties konkursam!
Priecājamies par augstajiem sasniegumiem!
Floristikas pulciņa panākumi:
2. vieta- Madarai Baraņņikai par darbu “Pateicības nozīmīte vizuālās mākslas konkursa 1.vietas ieguvējam”
3. vieta- Līvai Klimovičai , Annijai Apinei, Madarai Baraņņikai par darbiem”Pateicības ordeņu” kolekcija veltīta dabai -“Latvijas dižākajam kokam, spēka un varenības simbolam – ozolam”, “Zemesmātei – mūsu dzīvības, auglības un dzimtās vietas simbolam” un “Ķirbim – lielākajai Latvijas ogai”.
Atzinība:
Līvai Klimovičai par iesniegtajiem darbiem “Ordenis zvaigžņotai naktij” ,”Ordenis vasaras dienai“, “Ordenis floristikas skolotājai”,
Madarai Baraņņikai par darbu “Ledus zieds ziemai”,
Annai Romanovskai par darbu “Ordenis ziedu pļavai”.
Pateicība:
Diānai Danielai Voikai par darbu “Ledus zieds ziemai”,
Annai Romanovskai par darbu “Ledus zieds ziemai”.
Esam patiesi priecīgi, ka visi floristikas pulciņa iesniegtie darbi saņēma godalgotas vietas.
Vizuālās mākslas skolotājas Indras Keišas vadībā BVĢ skolēni vizuālās mākslas stundās radīja savas idejas pateicības nozīmītēm. 18 darbi ieguva godalgotas vietas.
Lepojamies ar izciliem sasniegumiem:

1. vieta Ikolai Mačānei par darbu “Manai draudzenei”,

2. vieta Elīzai Ivanovai par darbu “Zelta Mamma”,

3. vieta Antrai Savičai par darbu “Es mīlu mammu!”.

Atzinība:

Līvai Lukstei par darbu” Māsas”,

Ketijai Melnei par darbu “Labākajam operatoram Gvido Skultem”,

Evai Danielai Pokulei par darbu “Čivix”,

Kristiānam Boktam par darbu “Izglītībai”.

Pateicība:

Amandai Loginai par darbu “Latviete”,

Šeilai Aleksejevai par darbu “Māsas modernā mode”,

Annijai Apinei par darbu “Neatlaidīgajiem”,

Līnai Ivanovai par darbu “Beno”,

Marijai Arnicānei par darbu ” Lulū”,

Evelīnai Krakopei par darbu “Romualdam Kokorevičam”,

Ilonai Grāmatiņai par darbu “Manai ģimenei”,

Matīsam Grižbovskim par darbu “Gada investors”,

Dinijai Začai par darbu “Gada ekonomists”,

Annai Elīzai Buglovai par darbu “Sieviešu maratona dalībniecēm”,

Armandam Pauliņam par darbu “Basketbolam”.

Balvu Valsts ģimnāzijā mācās patiesi radoši un gudri jaunieši, kas pārliecinoši apliecina sevi ne vien mācībās, bet arī konkursos un sacensībās.
Priecājamies un lepojamies ar jums!