Archive for Uncategorized

Loading images...

Panākumi konkursā

Viļakas novada nemateriālā kultūras mantojuma centrs “Upīte”organizēja Latgales novada radošo darbu konkursu„Vyss apleik maņ munā volūdā skaņ…” veltītu izcilā dzejnieka Ontona Slišāna septiņdesmitajai dzimšanas dienai . Konkursam varēja iesūtīt gan literāros, gan vizuālās mākslas darbus par tēmu ”Gadalaiki”.
Balvu Valsts ģinmāzijas skolēni šajā konkursā piedalījās ar saviem radošajiem darbiem vizuālajā mākslā, tā apliecinot piederību novadam un prieku, ka dzīvojam Latgalē.
11. klases skolniece Annija Ertmane savā vecuma grupā ieguva 2. vietu. Kā balvu meitene saņēma jauno O.Slišāna grāmatu „Vyss apleik maņ munā volūdā skaņ “, tās ilustrācijas veidojuši Latgales novada skolēni un Ontona Slišāna mazbērni.
Priecājamies, ka BVĢ skolēni- Kristers Zelčs, Endijs Tūcis, Samanta Dzergača un Anna Elīza Buglova- saņēma atzinības rakstus un grāmatas par 2. starptautisko mākslas plenēru “Valdis Bušs2018.”
Apsveicam jaunos māksliniekus! Paldies vizuālās mākslas skolotājai Indrai Keišai par skolēnu gatavošanu konkursam!

Atceramies Barikāžu laiku

1991.gada barikādes – nevardarbīgas pretošanās posms Latvijas Atmodas gaitā, kad Vecrīgā un ap svarīgākajiem stratēģiskajiem objektiem tika celtas barikādes, lai aizsargātos no iespējamā padomju bruņoto spēku uzbrukuma. Barikāžu laika traģiskākais notikums – apšaude pie Iekšlietu ministrijas 1991.gada 20.janvārī.
Šogad aprit 28 gadi kopš Barikāžu laika notikumiem. Tālab jau nedēļu skolu rotā barikāžu laika simbols- ugunskurs un skolas bibliotēkā ir iespēja aplūkot barikāžu laikam veltītu izstādi.
21. janvārī uz sarunu ar jauniešiem aicinājām Balvu Novada muzeja direktori Ivetu Supi un mūziķi, skolotāju Jāni Ločmeli- BVĢ absolventus, kas piedalījās vēsturiskajos notikumos.
Jauniešiem bija iespēja noskatīties videomateriālus par Barikāžu laika spilgtākajām epizodēm, klausīties atmiņu stāstos un uzdot interesējošus jautājumus. Iveta Supe un Jānis Ločmelis šo laiku salīdzināja ar dvēseles Dziesmusvētkiem un atzina, ka aprakstīt tā brīža sajūtas nav iespējams- tik īpaši tas bija. Viesi aicināja jauniešus būt lepniem par savu valsti, meklēt ar ko lepoties, ne kritizēt, jo no mums katra ir atkarīgs, kāda būs mūsu Latvija.
Pateicamies mūsu viesiem par emocionālo stāstījumu un iespēju aplūkot Balvos izdotos materiālus par barikāžu laiku, aplūkot barikāžu laika piemiņas zīmi.

Jauniešu gadabalva 2018

Veicinot Balvu novada jauniešu izaugsmi un novērtējot viņu sasniegumus, Balvu Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību un Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi jau astoto reizi organizē pasākumu „Jauniešu gada balva – 2018”. Šim konkursam tiek apzināti aktīvākie un talantīgākie Balvu novada jaunieši un izvērtēti viņu sasniegumi novada attīstībā 2018.gadā.
Balvu Valsts ģimnāzija šogad “Jauniešu gada balvai 2018” izvirzīja skolēnu pašpārvaldes Goda prezidenti Artu Smirnovu. Arta bija izvirzīta vēl vairākās nominācijās. Ļoti priecājamies, ka viņa ieguva žūrijas simpātiju balvu.
Prieks par mūsu 12. klases skolnieci Dāriju Semjonovu, kura uzvarēja nominācijā “Gada brīvprātīgais”.
Tāpat arī lepojamies ar nominantiem -Anniju Ertmani, Kristu Maču, Vadimu Sņegovu, HELPeriem, -aktīviem jauniešiem, kas mācās BVĢ un aktīvi iesaistās BBJC aktivitātēs. Protams, prieks par mūsu skolas lieliskajiem dejotājiem- TDK “Rika” jauniešiem un skolotāju Agri Veismani-, kuri tika nominēti Jauniešu gada balvai .
Paldies Bērnu un jauniešu centram par jauko pasākumu!

Žetonu vakars Balvu Valsts ģimnāzijā

“Gudrs, vēl gudrāks”

Visi mēs zinam erudīcijas spēli “Gudrs, vēl gudrāks”. Šajā mācību gadā spēlē piedalījās divi mūsu skolas skolēni – 9.klases skolniece Evelīna Krakope un 10.klases skolnieks Gustavs Vanags. Viņus atbalsīja klasesbiedri un audzinātājas Inga Kleine un Irēna Šaicāne.
Evelīna piedalījās spēles pusfinālā 5.decembrī, kurā ierindojās 4.vietā, no 3.vietas atpalikdama tikai par vienu punktu! Evelīna atzīsts, ka tā bijusi lieliska pieredze!
Gustavs piedalījās spēlē 10.janvārī. Sākumā veicās ļoti labi, bet kopvērtējumā Gustavs ierindojās 5.vietā. Gustavs smej:„Galvenais bija neizkrist pirmajā kārtā”.
Kopumā abi skolēni atzīst, ka tas bijis interesants piedzīvojums, kurā guvuši jaunu pieredzi un interesanti pavadījuši laiku.
Ierakstu ar Evelīnu televīzijas ekrānos varēs redzēt 18.janvārī, bet ar Gustavu 15.februārī.

Sniega brīnums 2019

Teicamnieku pieņemšana pie skolas vadības

21. decembrī skolotāju istabā skolas vadība aicināja pulcēties čaklākos BVĢ skolēnus, lai pateiktos par centību un uzcītību mācībās.
Skolas direktore aicināja iesaistīties aktivitātē, kurā katram skolēnam lūdza nosaukt rakstura iezīmes, kas palīdz sasniegt augstus rezultātus mācībās, un padalīties, kas katrā no jauniešiem ir īpašs, ar ko viņš atšķiras no citiem.
Direktore izteica pateicību par mācību sasniegumiem augstā līmenī 2018./2019.m.g. 1.semestrī šādiem skolēniem:
7b.klasē – Kristai Arulei;
7c.klasē – Ellai Šļakotai;
7d.klasē – Līnai Ivanovai, Linetai Kopānei, Laurai Kopānei;
8a.klasē – Beātei Dārziņai;
8b.klasē – Šeilai Aleksejevai, Ketijai Rakstiņai, Anetei Zakarītei, Brigitai Zelčai, Agritai Prolei;
9a.klasē – Ditai Katajai-Paeglei, Marijai Lukstei, Ancei Salmanei, Samantai Zubovai;
9b.klasē – Evelīnai Krakopei;
10b.klasē – Dāvim Biseniekam;
11b.klasē – Ernestam Mežalam, Dairitai Magonei, Elizabetei Pušpurei;
12a.klasē – Karīnai Ločmelei, Ikolai Mačānei, Elzai Elksnītei;
12b.klasē – Laurai Bernei, Jūlijai Kokorevičai, Paulai Paiderei, Amandai Romkai.
Katram skolēnam tika pasniegts īpaši veidots skolas kalendārs ar uzrakstu “Tu esi Balvu Valsts ģimnāzijas vērtība”.
Tika sumināti arī konkursa “Labākā liecība” laureāti:
7a.klasē – Diāna Daniela Voika ( 7,57 balles);
7b.klasē – Krista Arule (8,53 balles);
7c.klasē – Ella Šļakota ( 8,81 balle);
7d.klasē – Līna Ivanova (9,06 balles);
10a.klasē – Samanta Dzergača ( 8,89 balles);
10b.klasē – Dāvis Bisenieks (8,94 balles).
Savukārt nominācijā “Augstākā izaugsme mācībās salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu” saldas balvas saņēma 11a. klase un 9a. klase, bet par čaklu skolas formas elementa nēsāšanu tika suminātas 8b. klase un 10b. klase.
Lai Jaunais 2019. gads nes daudz prieka, panākumu un vēlmi attīstīt savus talantus!

“Sudraba pūce 2018”

28. decembra vakarā Balvu Valsts ģimnāzijas pedagogu saime sanāca kopā, lai godinātu pagājušā gada centralizētajos eksāmenos visaugstāko vērtējumu ieguvušos jauniešus un viņu vecākus.
Šoreiz galveno balvu- sudraba pūces piespraudi, direktore pasniedza Gvido Dokānam, kurš kopvērtējumā centralizētajos eksāmenos ieguvis 85%.
Pateicības raksti par izciliem sasniegumiem centralizētajos eksāmenos tika pasniegti arī Maksim Garajam, Ievai Jurjānei un Gunai Apšai.
Īpaši pateicības vārdi un pateicības ziedi iegūlās jauniešu vecāku rokās, kuri ir aktīvi līdzdarbojušies, lai jauniešiem izdotos sasniegt izvirzītos mērķus un pārvarēt grūtības.
Katram “Sudraba pūces” nominantam bija sarūpēts muzikāls sveiciens, kas atklāj viņa skolas laika talantus vai ārpusstundu aktivitātes. Gvido Dokāns skolas gadus pavadīja spēlējot tautas pūtēju orķestrī “Balvi”, tālab viņu sveica puiši, kas lieliski pārvalda pūšamos instrumentus – Ričards un Roberts Ķirsoni un koncertmeistars Viktors Bormanis.
Maksis Garais skolas laikā bija izcils sportists un dejoja tautu dejas, viņu atcerēties raito dejas soli aicināja Vladlēna Zelča.
Savu bijušo vijolnieku ansambļa dalībnieci Ievu Jurjāni ar muzikāliem skaņdarbiem iepriecināja vijolnieku ansambļa meitenes, skolotāja Zoja Zaharova un koncertmeistars Viktors Bormanis.
Savukārt Gunu Apšu ar sirsnīgu un skanīgu dziesmu sveikt bija ieradušās viņas skolas laika ansambļa biedrenes.
Pasākuma otrā daļa tika veltīta atmiņu stāstiem. Tika iegriezts atmiņu rats, uz kura atradās dažādi jautājumi, kas ļāva atsaukt atmiņā skaistākos skolas mirkļus gan jauniešiem, gan viņu vecākiem, gan klases audzinātājām Evai Zučikai-Kuzņecovai un Irēnai Baltiņai.
Pasākuma vadītāja Daina Mediniece jauniešiem un viņu vecākiem vēlēja ne vien sasniegt savus mērķus, bet būt laimīgiem un atcerēties, ka katrs no viņiem bija, ir un būs Balvu Valsts ģimnāzijas lielākā vērtība.

BVĢ skolēni sniedz labdarības koncertu pansionātā “Balvi”

Pēdējā mācību semestra nedēļa skolā ir Labestības nedēļa, kuras laikā notiek dažādas aktivitātes. Skolēni iesaistās labdarības akcijās, tiek sarūpētas mīļas dāvaniņas mūsu pensionētajiem skolotājiem, un jau ceturto gadu pēc kārtas BVĢ skolēni dodas uz pansionātu “Balvi”, lai sniegtu koncertu .

Šogad labdarības pasākumu vadīja BVĢ skolnieces Luīze Maksimova un Arta Smirnova, skaistus priekšnesumus bija sagatavojis teātra pulciņš “Pipariņš”skolotājas Aijas Dvinskas vadībā, skolas ansamblis un skolotāja Aija Nagle, kā arī Una Romāne un Ričards Ķirsons, Agra Veismaņa vadītais TDK “Rika”un Līgas Morozas -Ušackas  šova deju grupa.

Paldies visiem, kuru sirdis atsaucās labestībai!

Skolēnu pašpārvaldes atpūtas pasākums.

19. decembrī Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvalde rīkoja atpūtas pasākumu, kurā atskatījās uz aizvadīto mācību semestri un izbaudīja jauko pirmssvētku laiku, esot kopā, risinot interesantas sarunas un spēlējot jautras spēles.
Lai tikpat priecīgs un spraigs otrais mācību semestris!