Category Archive: Vecakiems

Loading images...

Sep 17

Gudro vecāku skola

Mar 29

Ģimnāzijas vecāku un skolotāju satikšanās

27. martā Balvu Valsts ģimnāzijā notika vecāku diena, kuras ietvaros tika piedāvāta iespēja skolēnu vecākiem vērot mācību stundas, kā arī pulksten 18:00 piedalīties kopsapulcē. Priecājamies, ka vecāki bija atsaucīgi (piedalījās 47 vecāki). Ģimnāzijas direktore iepazīstināja klātesošos ar skolas akreditācijas rezultātiem un novitātēm skolas dzīvē. Skolas padomes vadītāja Aija Mežale informēja vecākus par skolas formas elementa …

Continue reading »

Jan 25

Projektu nedēļas aktivitātes vecākiem

Dec 03

Gudru vecāku skola

Nov 05

Vecāku diena

Sep 14

Informatīva lekcija vecākiem

Sep 09

20 lietas ko pateikt, lai iedrošinātu bērnu

Apr 25

Ģimenes diena Balvu Valsts ģimnāzijā

Feb 27

Skolas vecāku kopsapulce

Šogad skolas padomes priekšsēdētāja ierosināja atjaunot skolas vecāku kopsapulces, kurās vecākiem būtu iespēja tikties ar skolas vadību un pārrunāt aktualitātes. Labprāt atsaucāmies šim aicinājumam. 12. februāra vakarā aicinājām vecākus uz izglītojošu lekciju „Kā palīdzēt bērnam saprast, kāpēc jāmācās, un kā uzlabot saskarsmi ar bērnu?” , ko vadīja “Laimes kalves” lektore Solvita Pekstiņa. Otrajā sanāksmes daļā …

Continue reading »

Sep 24

Puiši un meitenes domā un pasauli uztver atšķirīgi

Gundars Kuklis ir ārsts, veselības mācības skolotājs, lasa lekcijas Rīgas Stradiņa universitātē, Latvijas skolās un ilgus gadus ir strādājis arī vairākās Kurzemes arodskolās. Viņš uzskata, ka skolēniem nav vārda „nezinu”, bet ir „es neatceros”. Un tas ir pa-matoti, jo, ja vien smadzenēs pavīd doma – kam man dzirdētais vajadzīgs, kā man tas ir noriebies –, …

Continue reading »

Older posts «