Category: Vecakiems

Loading images...

VECĀKU INFORMĀCIJAS KAMPAŅA “ES SAPROTU, TĀTAD ZINU-PROTU-GRIBU-VARU!”

Lai pilnveidotā pieeja mācībām skolās sasniegtu savu mērķi – veidotu skolēnu kā zinošu un domājošu darītāju – būtiska ir ne vien skolas un skolēna sadarbība, bet arī vecāku iesaiste. Pārmaiņas radām mēs visi kopā: skolēni, skolotāji, vecāki. Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde uzsāk vecāku informācijas kampaņu „Es saprotu, tātad zinu–protu-gribu-varu!”, aicinot vecākus …

Continue reading

Skola 2030 aktualitātes vecākiem.

Skola2030 skaidrojošie materiāli un jaunumi: www.skola2030.lv un Facebook lapā www.facebook.com/skola2030 Pamatizglītībā: https://www.skola2030.lv/vecakiem/pamatizglitiba Vidusskolā: https://www.skola2030.lv/vecakiem/vidusskola “Biežākie jautājumi” (skola2030.lv lapas lejā) atradīsiet atbildes uz būtiskiem jautājumiem par pilnveidoto mācību saturu un pieeju.

Gudro vecāku skola

Ģimnāzijas vecāku un skolotāju satikšanās

27. martā Balvu Valsts ģimnāzijā notika vecāku diena, kuras ietvaros tika piedāvāta iespēja skolēnu vecākiem vērot mācību stundas, kā arī pulksten 18:00 piedalīties kopsapulcē. Priecājamies, ka vecāki bija atsaucīgi (piedalījās 47 vecāki). Ģimnāzijas direktore iepazīstināja klātesošos ar skolas akreditācijas rezultātiem un novitātēm skolas dzīvē. Skolas padomes vadītāja Aija Mežale informēja vecākus par skolas formas elementa …

Continue reading

Projektu nedēļas aktivitātes vecākiem

Gudru vecāku skola

Vecāku diena

Informatīva lekcija vecākiem

20 lietas ko pateikt, lai iedrošinātu bērnu

Ģimenes diena Balvu Valsts ģimnāzijā