Category: Vecakiems

Loading images...

Gudru vecāku skola

Vecāku diena

Informatīva lekcija vecākiem

20 lietas ko pateikt, lai iedrošinātu bērnu

Ģimenes diena Balvu Valsts ģimnāzijā

Skolas vecāku kopsapulce

Šogad skolas padomes priekšsēdētāja ierosināja atjaunot skolas vecāku kopsapulces, kurās vecākiem būtu iespēja tikties ar skolas vadību un pārrunāt aktualitātes. Labprāt atsaucāmies šim aicinājumam. 12. februāra vakarā aicinājām vecākus uz izglītojošu lekciju „Kā palīdzēt bērnam saprast, kāpēc jāmācās, un kā uzlabot saskarsmi ar bērnu?” , ko vadīja “Laimes kalves” lektore Solvita Pekstiņa. Otrajā sanāksmes daļā …

Continue reading

Puiši un meitenes domā un pasauli uztver atšķirīgi

Gundars Kuklis ir ārsts, veselības mācības skolotājs, lasa lekcijas Rīgas Stradiņa universitātē, Latvijas skolās un ilgus gadus ir strādājis arī vairākās Kurzemes arodskolās. Viņš uzskata, ka skolēniem nav vārda „nezinu”, bet ir „es neatceros”. Un tas ir pa-matoti, jo, ja vien smadzenēs pavīd doma – kam man dzirdētais vajadzīgs, kā man tas ir noriebies –, …

Continue reading

Uzņemšanas noteikumi Balvu Valsts ģimnāzijā

Pilni uzņemšanas noteikumi 7. un 10. klasēm ir pieejami šeit!