Archive for Ekoskola

Loading images...

Eko pulciņa aktivitātes!

30. novembrī pulksten 12.30 notika informatīvs pasākums 8.klasēm „Skolas piens un auglis”. Šoreiz Eko aktīvisti bija sagatavojuši skolniekiem video par programmas darbību. Jo ne visi vienmēr zina kāpēc skolēniem tiek piedāvāts piens un ābols. Pēc video tika organizēts Eko maratons jeb viktorīna par šo tēmu. Šajā reizē skolēni uz jautājumiem atbildēja individuāli nevis klašu kolektīvi. Ļoti aktīvi iesaistījās 8.a klases zēni. Paldies par atsaucību klašu kolektīviem, ka atrada brīvu brīdi piedalīties mūsu organizētajās aktivitātēs.

Zero Waste Latvija

28. novembrī 10. b un 12. b klasei bija iespēja iepazīties ar Zero Waste Latvija pārstāvi, vides aktīvisti, Balvu Valsts ģimnāzijas absolventi Mairitu Lūsi. Zero Waste Latvija ir brīvprātīgo aktīvistu biedrība, kas darbojas, lai Latvijā veicinātu izpratni par atkritumu problēmu un tās risinājumiem. Nodarbību sākumā tika demonstrēt video, ka cilvēka lielu daļu dzīves veido atkritumi, tāpēc Mairita mudināja mums atkritumu daudzumu samazināt. Nodarbības laikā skolēni diskutēja par atkritumu problēmām, plastmasas maisiņiem, par saviem uzskatiem, ko ir diezgan grūti mainīt. Mairita uz nodarbību bija atnesi savus veidotos auduma maisiņu, trauciņus ar kādiem dodas iepirkties. Atklājās, ka mūsu skolā ir skolēniem, kam šī tēma ir ļoti saistoša, viņi iepirkties dodas ar saviem maisiņiem, nepērk ātrās modes drēbes utt. Mairita Lūse uzsvēra: „Ja vienreiz jau paņemsi savu maisiņu ejot uz veikalu, tirgu, tas jau būs ļoti labi. ”

Svinīgi uzvelk mastā Ekoskolas zaļo karogu un iestāda miera koku

25. septembrī, spītējot laika apstākļiem , Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni un skolotāji sapulcējās skolas priekšā, lai svinīgi mastā uzvilktu Ekoskolas zaļo karogu. Šāds karogs Balvu Valsts ģimnāzijai ir piešķirts pirmo reizi skolas pastāvēšanas laikā. Eko karogu piešķir izglītības iestādēm, kuru skolēniem rūp apkārtējā vide, tīra daba, gudra atkritumu šķirošana un darbības, kuras sekmē klimata saglabāšanu ilgtermiņā. Paldies Eko pulciņam, tās vadītajai Ievai Useniecei un darbīgajiem jauniešiem, Eko padomes locekļiem un ikvienam ģimnāzijas skolēnam un skolotājam, kas ar savu rīcību devis ieguldījumu vides izglītībā un dabas aizsardzībā! Visi kopā mēs varam pasauli padarīt labāku!
21. septembrī pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā miera diena, tāpēc ceturto gadu pēc kārtas Balvu Valsts ģimnāzijas teritorijā Eko pulciņš iestādīja miera simbolu, šogad, kļavu. Kopš 2001. gada pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) iniciatīvas tiek atzīmēta Starptautiskā miera diena, un Apvienoto Nāciju Izglītības, Zinātnes un Kultūras organizācija (UNESCO) aicina pasaules sabiedrību novērtēt mieru kā tiesiskas valsts, harmoniskas līdzāspastāvēšanas un stabilu starptautisko attiecību pamatu. UNESCO atgādina, ka tikai cilvēku pašu ziņā ir mainīt pasauli, ar cieņpilnu attieksmi vienam pret otru novērst un nepieļaut karus un konfliktus, pret kultūru un viedokļu dažādību – ievērojot humānisma pamatprincipus.
Lai Balvos, Latvijā un visā pasaulē valda miers!

Starptautiskais Zaļais Karogs 2017./2018. mācību gadam piešķirts 135 izglītības iestādēm- arī BALVU VALSTS ĢIMNĀZIJAI!

Šogad par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē starptautisko Zaļā karoga balvu saņēmušas 135 Ekoskolas.
Ikgadējais Ekoskolu apbalvošanas pasākums notiks pēc nedēļas 14. septembrī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
Sirsnīgs paldies skolotājai Ievai Useniecei, Eko Padomes pārstāvjiem, Eko pulciņam un visiem, visiem, kuru darba rezultāts vainagojies panākumiem!

EKO pulciņš saka: “ Be fresh, make less trash!” (Esi svaigs, radi mazāk atkritumu!)

28.martā Balvu Valsts ģimnāzijas EKO pulciņš rīkoja pārdomu un sadarbības pasākumu vecāku padomes pārstāvjiem. Vecākiem bija iespēja uzzināt ar ko nodarbojas jaunieši, ko jau ir paveikuši. Vecāki ne tikai uzklausīja iegūto informāciju, bet arī aktīvi diskutēja savā starpā. Našķu meistarklasē vecāki veidoja veselīgas uzkodas, taču kafijas pauzē bija iespēja nogaršot turku jogurtu. Pasākuma noslēgumā EKO pulciņš sniedza pāris idejas , kā dzīvot ekoloģiskāk, kā arī publicēja pirmo video savā YouTube kanālā. Cerot uz turpmāko sadarbību , EKO pulciņš saka: “ Be fresh, make less trash!” (Esi svaigs, radi mazāk atkritumu!)

Noslēgusies ekopulciņa plastmasas pudeļu vākšanas akcija

30. novembrī noslēdzās pirms mēneša uzsāktā plastmasas pudeļu vākšanas akcija. Skolas foajē tika organizēta publiska savākto pudeļu placināšana. Tajā iesaistījās gan skolēni, gan skolas vadība un tehniskais personāls. Gandrīz 20 minūtes pagāja, kopīgi placinot pudeles un tās sagatavojot pārstrādei.
Šis notikums iezīmēja noslēgumu ekopulciņa apjomīgākajam pirmā semestra darbam un iedvesmoja tālākajiem uzdevumiem vides labā.
Šī gada pirmais semestris ekopulciņam un BVĢ saimei būs pagājis plastmasas pudeles zīmē.

Balvu Valsts ģimnāzija organizē eko nodarbības Balvu pamatskolas skolēniem.

29.novembrī Balvu pamatskolas 6.klašu skolēni ieradās BVĢ, lai piedalītos radošās un izzinošās nodarbībās par plastmasas ietekmi uz vidi un cilvēka lomu piesārņojuma samazināšanā.
Rīcības nedēļas ietvaros ekopulciņš organizēja izglītojošas nodarbības Balvu Valsts ģimnāzijas skolēniem, tās bija interesantas un radošas, tāpēc tika nolemts šīs nodarbības parādīt arī Balvu pamatskolas sestklasniekiem.
Bija liels prieks sagaidīt lieliskos pamatskolas sesto klašu skolēnus un viņu skolotājas. Ģimnāzijas direktore sveica visus dalībniekus un novēlēja interesanti pavadīt laiku un gūt jaunas zināšanas.
Skolēni tika sadalīti trīs grupās, lai iepazītu trīs dažādas ekosistēmas un to problēmas. Katra no telpām bija iekārtota atbilstoši kādai no ekosistēmām.
Pirmajā telpā skolēni iepazina koraļļu jūru un tās problēmas. Otrā telpa bija veltīta Grenlandes ledājiem, bet trešā lietusmežiem. Vienojošais elements visās telpās bija plastmasas pudele, kas tika integrēta visās ekosistēmu dekorācijās kā cilvēka ietekmes simbols uz apkārtējo vidi.
Ekopulciņa jaunieši prezentēja pašu izveidoto un uzņemto videostāstu angļu valodā par plastmasas atkritumu problēmu. Aktivitātes katrā telpā bija atšķirīgas. Skolēni gan klausījās ekopulciņa skolēnu sagatavotos stāstījumus, vēroja prezentācijas un iesaistījās praktiskās nodarbībās. Mācījās pareizi sašķirot atkritumus, atbildēja uz jautājumiem, piedalījās spēlēs un viktorīnās, kā arī ļāva vaļu iztēlei, pāŗvēršot plastmasas pudeles radošos darbos.
Prieks, ka šī pasākuma tapšanā aktīvi darbojās Cemre Bulut, kurš veic brīvprātīgā darbu Balvu Valsts ģimnāzijā.
Ekojautājumi kļūst arvien aktuālāki, tāpēc tiem jāpievērš liekāka uzmanība, par tiem jārunā biežāk, vairāk un agrākā vecumā.

Rīcības nedēļa BVĢ

Kopš 2012. gada skolas no visas pasaules, tostarp gandrīz 200 skolas Latvijā, rīko dažāda veida un mēroga pasākumus, lai aicinātu sabiedrību pievērsties videi draudzīgākam dzīvesveidam. Ekoskolu Rīcības dienas šogad notika no 30. oktobra līdz 5. novembrim. Arī Balvu Valsts ģimnāzijas ekopulciņš parūpējās, lai skolasbiedriem būtu aizraujoša un izzinoša nedēļa.
Ekopulciņa jaunieši šo gadu nolēma veltīt plastmasas pudeles stāstam – kas notiek ar plastmasu pēc tās izmantošanas, kā tas ietekmē vidi, cilvēku pašu un mūsu planētu – mājas, pret kurām mēs tik bieži esam pārāk nesaudzīgi. Bet ne vienmēr tas ir apzināti, dažreiz mēs vienkārši nezinām, kādas ir sekas mūsu ikdienišķajai rīcībai. Tas ir arī Rīcības nedēļas galvenais pamatakmens – izzināt, saprast, uzņemties atbildību.
Gatavošanās tika uzsākta ar pudeļu vākšanas punkta izveidi skolas foajē, lai savāktu plastmasas pudeles, ko izmantot nedēļas garumā gan noformējumā, gan kā materiālu dažādām pārvērtībām. Pudeles tika savāktas arī no tuvējām daudzdzīvokļu mājām.
Pirmās trīs nedēļas dienas tika veltītas dažādiem stāstiem, kuros dalību ņēma visas BVĢ klases. Pirmdien skolēni nokļuva lietusmežā, otrdien koraļļu jūrā, bet trešdien Grenlandes ledājos. Sagatavotajās nodarbībās tika demonstrēti video, veiktas dažādas aktivitātes, rādītas prezentācijas un piedāvātas alternatīvas, lai mūsu ikdienā plastmasai būtu mazāka loma.
Ceturtdiena tika veltīta veselīgai ēšanai. Garajos starpbrīžos bija iespēja nobaudīt sezonālos našķus, ko ekopulciņš bija sagatavojis saviem skolasbiedriem un pārējiem skolas darbiniekiem. Dzērvenes, āboli, burkāni, ķirbji – viss tik ierasts, atrodams katrā mājā, bet cik tad daudzi no mums paņem līdzi kādu ekoloģisku našķi uz skolu, tā vietā, lai nopirktu cukura pilnu kārumu veikalā? Ar šo akciju centāmies pierādīt, ka paēdis vari būt arī no tā, ko daba mums dod dotajā brīdī.
Bet piektdiena tika veltīta gājienam pret plastmasu, kurā piedalīties varēja visi no skolas jauniešiem. Apbruņojušies ar plakātiem un skaļām balsīm, jaunieši devās balvu ielās, lai demonstrētu savu nostāju pret mūsu atkarību un bezatbildību, izmantojot plastmasu.
Visas nedēļas garumā, ikviens ekopulciņa dalībnieks ieguldīja savus spēkus un izdomu, lai radītu, pagaidām lielāko pasākumu, kopš BVĢ darbojas Ekoskolu programmā. Izdarītais pierādīja, ka mēs varam, ja vien gribam.

Sākam gatavoties Starptautiskajai Rīcības nedēļai

Skolā atklājam plastmasas pudeļu vākšanas akciju. Šīs pudeles izmantosim Rīcības nedēļā, kas norisināsies no 30.oktobra līdz 5.novembrim, vēlāk pudeles nodosim otrreizējai pārstrādei. Ja tev mājās ir jebkāda izmēra un krāsas plastmasas pudeles, atnes tās uz skolu un iemet šajā konteinerā, kas atrodas skolas pirmā stāva foajē, blakus EKO stendam! Kopā mēs varam!
Rīcības dienas ir Ekoskolu aizsākta kampaņa ar mērķi pievērst skolēnu un plašākas sabiedrības uzmanību jautājumiem par videi draudzīgu dzīvesveidu.
Kampaņa mudina Ekoskolu jauniešus un ikvienu skolu pārstāvi būt par pārmaiņu radītājiem vides aizsardzībā, rīkoties pašiem un par atbildīgu rīcību izglītot sabiedrību.

Jauns gads, jauns Miera koks

Balvu Valsts ğimnāzijas EKO pulciņš jau ceturto gadu skolas apkārtnē stāda Miera koku. Nu jau tā ir ierasta un pašsaprotama tradīcija, šogad piedaloties arī vispasaules akcijā ENO Treelympics , kuras iestādīt 100milj. koku visā pasaulē. Esi daļa no šīs ieceres arī tu! Ātrāk. Vairāk. Stiprāk