Archive for Ekoskola

Loading images...

Balvu Valsts ģimnāzija saņem Ekoskolu programmas sertifikātu

12.septembrī Nacionālās bibliotēkas telpās notika ikgadējā Ekoskolu apbalvojumu piešķiršana. Balvu Valsts ģimnāzija šajā ceremonijā saņēma Latvijas Ekoskolas sertifikātu. 

Pasākuma pirmā daļa bija veltīta apbalvojumu – Zaļais karogs vai Ekoskolas sertifikāts- pasniegšanai un labās prakses piemēriem no iepriekšējā mācību gada. Ekoskolu apbalvojumus skolām piešķir uz gadu, tāpēc to iegūšanai skolām ik gadu ir aktīvi jādarbojas vides izglītības programmā, jāiesaistās apkārtējās vides pārvaldībā, kā arī jācenšas šajā praksē iesaistīt arī apkārtējo sabiedrību.
Pasākuma otrajā daļā notika gājiens “Izmetam pārāk daudz”. Apbalvošanas ceremonijas dalībnieki devās cauri Rīgas ielām ar mērķi pievērst sabiedrības uzmanību tam, cik daudz pārtikas Latvijā nonāk atkritumos.

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš Latvijā darbojas jau četrpadsmit gadus. Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas vairāk kā 200 izglītības iestādes (no pirmsskolām līdz pat augstskolām), bet visā pasaulē programmā ir iesaistītas vairāk nekā 49 000 skolas.

Vasaras zaļā skola

No 10. – 13. augustam Koknesē, Bormaņos četras Balvu Valsts ģimnāzijas jaunietes (Annija Ertmane, Māra Kokoreviča, Marija Lipāne un Laura Timofejeva) piedalījās Vides izglītības fonda organizētajā Vasaras zaļajā skolā. 100 aktīvākie Ekoskolu jaunieši no visas Latvijas mācījās gatavot ēst, neiznīcinot planētu, meklēja iespējas samazināt atkritumu kalnus visapkārt un vienkārši veselīgi atpūtās. Nometnes programmā bija iekļauta arī komandu sacensība dubļu trasē, kurā mūsu jauniešu pārstāvētā komanda izcīnīja otro vietu. Pēc rezultātu paziņošanas sekoja ballīte un pēdējā nometnes dienā katra komanda prezentēja savu Rīcības nedēļas plānu. Jaunietes lieliski pavadīja laiku, ieguva jaunus draugus, pieredzi un, galvenais, zināšanas.
Ar zaļāku skatu nākotnē!

EKO skolu salidojums

26.maijā mūsu skolas EKO pulciņš rīkoja EKO skolu salidojumu, ciemos uzņemot Stacijas pamatskolas, Rugāju vidusskolas un Eglaines pamatskolas komandas. Kopā pavadīts lielisks laiks, dalīta pieredze un radītas vēl zaļākas domas. Paldies skolotājai Ievai Useniecei un skolas EKO pulciņam!
Ar zaļāku skatu nākotnē!

18673079_416109188770520_7579845961950562705_o

Projektu nedēļā par vides tēmām.

Šogad ikgadējā projektu nedēļa, kas notika 13.-17.februārim, tika pilnībā veltīta vides tēmām. Tās ietvaros skolēni iepazina 8 ekoskolu tēmas caur skolotāju sagatavotājām īpašajām stundām, veidoja savus nedēļas atspoguļojumus, piedalījās karjeras un ēnu dienās, makulatūras vākšanas akcijā pilsētā un noslēdza nedēļu ar kopīgu zupu skolas ēdnīcā.

Nedēļa tika veidota tā, lai skolēni ekoskolas programmu, kurā BVĢ darbojas jau trešo gadu, iepazītu no praktiskās puses, piedaloties skolotāju īpaši izveidotās stundās, kas bija par tēmām atkritumi, enerģija, ūdens, transports, veselīgs dzīvesveids, skolas apkārtne, klimata izmaiņas un meži. Lai spētu novērtēt skolēnu zināšanu un attieksmju maiņu, katras klases uzdevums bija izveidot galaproduktu – iepriekš izvēlētā formātā iekļaut savus iespaidus par nedēļā apgūto un uzzināto. Tādējādi nedēļas noslēgumā tapa gan plakāti un bukleti, gan prezentācijas un video, kas parāda skolēnu radošumu un pieeju ikdienišķajam mums apkārt.
8. a klases projekts

8. c klases projekts

10. b klases projekts

Ar personīgo rekordu noslēdzies makulatūras vākšanas konkurss BVĢ

Makulatūras vākšana jau kļuvusi par BVĢ tradīciju, kuras mērķis, protams, ir veicināt resursu otrreizējo pārstrādi un likt skolēniem apzināties, cik ļoti mēs ietekmējam pasauli mums apkārt. Šogad, pateicoties skolēnu, viņu vecāku atsaucībai, makulatūras kastēm klašu telpās un pilsētā veiktajai akcijai, savākts lielākais skaits makulatūras, kopš mūsu skola piedalās šajā konkursā – 4814 kg jeb izglābti 90 koki. 

Šī akcija mūsu skolā nevarētu notikt bez daudziem komponentiem – ne skolēniem, kas ikdienā savus pārstrādājamos materiālus ievieto tam paredzētajās vietās klašu telpās jeb ekopulciņa izvietotajās makulatūras kastēs ar uzrakstu „Makulatūra pārstrādei”, ne skolēniem un viņu vecākiem, kas atrod laiku, enerģiju un transportu nogādāt skolas bibliotēkā makulatūru gan no savām mājām, gan arī palīdz kaimiņiem atbrīvoties no tā, kas vairs nav vajadzīgs, bet noder pārstrādei.

Šogad, pirmo gadu, projektu nedēļas laikā tika rīkota arī makulatūras vākšanas akcija Balvu pilsētā, kad katra klase devās uz noteiktu adresi, lai savāktu mājas iedzīvotāju makulatūra. Rezultātā tika savākti 760 kg. . Nenoliedzami, vislabākais aspekts šajā akcijā ir skolēnu iesaistīšanās un palīdzības sniegšana Balvu iedzīvotājiem, jo daudziem akcijā iesaistītajiem bija patiess prieks nodod makulatūru pārstrādei.

Īpašs paldies šīs akcijas tapšanā jāsaka skolas bibliotekārei L. Jermacānei, kas visu makulatūru sagatavoja iekraušanai konteineros un iegrāmatoja atvesto. Tāpat arī paldies tehniskajam personālam par spēku ieguldīšanu kopējā mērķa sasniegšanai, pārkraujot un sakārtojot vairāk kā 4 tonnas makulatūras.

Sadarbība ar Līgatnes papīrfabriku notiek jau vairākus gadus un katru gadu nodotās makulatūras skaits tikai pieaug. Tāpat arī saglabāto koku skaits dabā.

Mācību gads Savāktais daudzums

 kilogramos

2013./2014 2478 kg
2014./2015 2395 kg
2015./2016 3659 kg
2016./2017. 4814 kg

BVĢ piedalās Ekoskolu Ziemas forumā

Ekoskolu programmas 15 gadu jubilejai veltītais Ziemas forums pirmo reizi notika Rīgā, Rīgas Rīnūžu vidusskolā no 24. līdz 26. februārim, un tajā 300 skolēni un pedagogi no visas Latvijas.
Ekoskolu foruma mērķis bija veidot izpratni par Ekoskolu programmā aktuālajām tēmām un palīdzēt Ekoskolu pārstāvjiem labāk izprast, kā programmas vērtības iespējams īstenot praksē, lai ikdienā veicinātu videi draudzīgu rīcību. Forums sniedza iespēju jauniešiem un pedagogiem no dažādām Ekoskolām iepazīt vienam otru un dalīties pieredzē, gūt jaunas zināšanas un prasmes, kā arī smelties iedvesmu zaļa dzīvesveida piekopšanai un popularizēšanai. To nodrošināja daudzveidīga un piesātināta foruma programma, kurā ietvertas ne tikai tematiskas nodarbības, bet arī aizraujošas aktivitātes, piemēram, pārgājiens Mangaļsalā un jau par tradīciju kļuvušās Ekoskolu Olimpiskās spēles.
Foruma laikā tā dalībniekiem bija iespēja iemācīties izgatavot savu zobu pastu, maciņus no tetrapakām, vegānu ēdienus un našķus bez cukura, iepazīt atkritumu pārstrādes sistēmas nākotni un uzzināt kā ir ceļot pa Grenlandes ledājiem. Bez daudzveidīgo prasmju un zināšanu klāsta, ko arī BVĢ skolēni papildināja, bija jaunu draugu iepazīšana un pieredzes apmaiņa ar pieredzējušām Ekoskolu programmas skolām.
BVĢ pārstāvēja skolotāja Ieva Useniece un ekoloģiski aktīvās 7c klases skolnieces Evelīna, Klinta un Sintija.
Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un efektīvākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kas savas darbības Latvijā 15 gadu laikā ir ieguvis ievērojamu popularitāti – šobrīd tajā darbojas jau vairāk nekā 200 izglītības iestādes – ne tikai skolas, bet arī pirmsskolas un augstskolas.
Ekoskolu programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds, kas nodrošina visu Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education – FEE International) programmu darbību un attīstīšanu. Vides izglītības fonda darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.