Category: Karjeras izglītība

Viktorīna “Latvijas sargi”

      Patriotisma mēnesī- novembrī mēs atzīmējam Latvijas dzimšanas dienu, Robežsargu dienu, Lāčplēša dienu.  Šajā laikā domās biežāk kavējamies pie tiem cilvēkiem, kas cīnījās, lai mēs dzīvotu brīvībā, un, kas ir tie, kuri Latvijas valsti aizsargā tagad. Klases audzināšanas stundās ar skolēniem (arī attālinātajā mācību procesā) tiek runāts par patriotisma tēmu.      Lai aktualizētu šo tēmu, …

Continue reading

Karjeras nedēļa

Karjeras nedēļa

Karjeras nedēļa 2020 | Animācija: Dēls vēlas iegūt profesiju + karjeras speciālistu komentāri     Karjeras nedēļa 2020 | Animācija: Vecāki virza meitu medicīnā + karjeras konsultantu komentāri   Karjeras nedēļa 2020 | Animācija: Jaunieša saruna ar vecākiem + karjeras konsultantu komentāri  

Karjeras nedēļa 2020

Norises laiks 26.-30.oktobris Galvenais uzdevums: akcentēt jauniešu karjeras plānošanā iesaistīto pušu-skolotāju karjeras konsultantu, ģimenes locekļu, uzņēmumu un darba devēju-lomu mērķtiecīgu karjeras lēmumu pieņemšanā. Sauklis: “Klau! Sadzirdi savas iespējas!”   Interaktīva jauniešu diskusija tiešraidē 10.-12. klašu skolēniem Jauniešu diskusija notiks trešdien, 28. oktobrī plkst.10.00- 11.00 un tai varēs pieslēgties tiešraidē VIAA Facebook kontā “TavaiKarjerai”.    Diskusiju moderēs Magnuss Eriņš un …

Continue reading

VIAA materiāli karjeras izglītībai.

Vecākiem: Vecākiem, bērna karjeras atbalstam Jauniešiem, klašu audzinātājiem: Kā veiksmīgi uzsākt studijas augstskolā Ko nozīmē karjeras IT nozarē Mācību priekšmeti, kuri palīdz apgūt prasmes

BVĢ skolēnu veidots metodiskais materiāls

Karjeras dienu ietvaros, audzinātāju vadībā Balvu Valsts ģimnāzijas 7.-8.klašu skolēni, darbojoties ar karjeras konsultantes L.Ločmeles sagatavotajiem materiāliem par dažādu jomu profesijām, kā arī izmantojot internetā pieejamos resursus, veidoja krustvārdu mīklas un burtu jucekļus . Darba galarezultātu klašu audzinātāji iesniedza karjeras konsultantei.  Skolēnu veikums tika izvērtēts, un, labākie trīspadsmit darbi apkopoti materiālā “ Profesijas burtu jucekļos …

Continue reading

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros organizētās aktivitātes Balvu Valsts ģimnāzijā 2019./2020.m.g.

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros organizētās aktivitātes Balvu Valsts ģimnāzijā 2019./2020.m.g. pieejamas šeit.

Skolēni izzina Latvijas uzņēmumus

Balvu Valsts ģimnāzijas 11.b klase un klases audzinātājs Zigfrīds Lielbārdis 28.martā devās ekskursijā uz uzņēmumu: Rīgas Hes, kas ir jaunākā Daugavas hidroelektrostacija un otrā lielākā elektrostacija Latvijā. Otrais uzņēmums, ko skolēnu apmeklēja, bija Draugiem Group, kas ir 2017. gadā dibināts uzņēmums, kas apvieno sociālo mediju un tehnoloģiju uzņēmumus.  Ekskursijas mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar profesijām …

Continue reading

Tikšanās ar mākslinieci iedvesmotāju Elitu Patmalnieci

Š.g. 3.aprīlī ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Balvu Valsts ģimnāzijas  12.klases skolnieces kopā ar vizuālās mākslas skolotāju Indru Keišu un Direktores vietnieci audzināšanas jomā Dainu Medinieci piedalījās karjeras atbalsta pasākumā “Amata meistari”, ko vadīja māksliniece Elita Patmalniece.             Pasākuma ietvaros E.Patmalniece klātesošos iepazīstināja ar sevi, savu bērnību, profesionālo karjeras ceļu, …

Continue reading

Balvu Valsts ģimnāzijā viesojas Jānis Stabiņš

27. martā jau piekto reizi mūsu skolā ar lekciju – meistarklasi viesojās Biznesa vadības koledžas direktors, uzņēmējs un projekta “Esi līderis” dibinātājs Jānis Stabiņš, kurš tikās ar 10. un 11. klašu skolēniem. Jānis Stabiņš ir interesanta, atraktīva personība, kas vada astoņus uzņēmumus, divus no tiem ārpus Latvijas Lekcijas laikā J.Stabiņš mudināja jauniešus neapstāties pie pirmajām …

Continue reading