Category: Karjeras izglītība

Tavai karjerai

Starptautiskais mācību centrs KALBA organizē tiešsaites izstādi IZGLĪTĪBA UN KARJERA, kas notiks 25. martā. Šī izstāde ne tikai informēs par dažādām studiju iespējām, bet arī skaidros ar ko ikdienā nodarbojas specifisku profesiju pārstāvji, piemēram, arhitekts, dizainers, bioķīmiķis, u.c. Izstādē arī apspriedīsim Latvijas jauniešiem aktuālas tēmas, ieskaitot:

influenceru un podkāsteru darbs
Cancel Culture
Motivācija – kur to meklēt?

Izstādes apraksts:

Aicinām piedalīties Latvijas lielākajā tiešsaistes pasākumā par studiju izvēli. Reģistrējieties pasākumam un iegūstiet vērtīgu informāciju par dažādām studiju programmām. Tiešraides laikā varēsi uzdot jautājumus un uzzināt, ko darīsi ikdienā pēc ekonomikas, filoloģijas, žurnālistikas, bioķīmijas vai citas studiju programmu absolvēšanas. Reģistrējieties šeit: www.kalba.lv

Sīkāk šeit.

Ēnu dienas

Ēnu dienu ekskursiju nolikums ir atrodams šeit.

Mācību ekskursiju nolikums ir atrodams šeit.

Attālinātā Izglītības izstāde Balvu Valsts ģimnāzijā

22. februārī sešu stundu garumā Balvu Valsts ģimnāzijā norisinājās attālinātā izglītības izstāde projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Pasākums notika tiešsaistes Zoom platformā.

Pasākuma dalībniekiem iedvesmas vārdus teica Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietniece Anita Petrova un Balvu Valsts ģimnāzijas direktore Inese Paidere.

Pasākumā piedalījās deviņas augstākās izglītības iestādes un sešas profesionālās izglītības iestādes – Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA, Rīgas Stradiņa universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Biznesa augstskola Turība, Ekonomikas un kultūras augstskola, Latvijas Universitāte, Vidzemes Augstskola, Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmijā, Balvu Valsts ģimnāzija, Malnavas koledža, Rēzeknes tehnikums, Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola, Valsts robežsardzes koledža, P.Stradiņa Medicīnas koledža.  To attālināti apmeklēja vairāk nekā divi simti  9.-12. klašu skolēni no Balvu Valsts ģimnāzijas, Viļakas Valsts ģimnāzijas, Baltinavas vidusskolas, Tilžas vidusskolas, Stacijas pamatskolas un Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles.

Klātesošajiem bija iespēja dzirdēt Balvu Valsts ģimnāzijas absolventu, kas studē dažādās augstskolās, pieredzes stāstus gan par studenta dzīvi, gan prasmēm un zināšanām, kas nepieciešamas, lai veiksmīgi iekļautos studiju procesā.  Mūsu absolvente Paula Paidere, kas šobrīd studē Rīgas Juridiskās augstskolas 2. kursā un līdztekus intensīvām klātienes studijām ir uzsākusi arī strādāt,  uzsvēra, ka  studentam ļoti nepieciešama spēja patstāvīgi organizēt darbu un plānot laiku, ieinteresētība un vēlme iesaistīties un līdzdarboties, komunikācijas prasmes, pozitīvisms un veselīgs skatījums uz sevi no malas.

Jauniešiem bija iespēja dzirdēt reālus stāstus par studijām, studentu dzīvi, darbošanos ārpus mācībām. Savā pieredzē par studenta dzīvi dalījās arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 3. kursa studente Ivita Salmane, Rīgas Stradiņa universitātes 1. kursa studente, topošā ergoterapeite Dairita Magone, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes 1. kursa students Artis Smirnovs, Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes doktorantūras students Vitālijs Lazarenko, Latvijas Universitātes Komunikāciju zinātnes 3. kursa studente Elza Elksnīte un Vidzemes Augstskolas Sabiedrības zinātņu 1. kursa students Kristiāns Bokta, kurš ne tikai stāstīja par savu studenta dzīvi, viņam bija uzticēts izveidot prezentāciju un reklamēt savu augstskolu. Skolēniem bija iespēja uzdot jautājumus jaunajiem studentiem, un daudzi šo iespēju izmantoja.  Augstskolu pārstāvji tika iztaujāti par visdažādākajām tēmām, piemēram:

Vai ir iespējams apvienot mācības ar hobiju vai darbu?

Ar kādām grūtībām var sastapties studējot?

Kādas metodes palīdz atcerēties apjomīgo informāciju?

Ar ko atšķiras studijas augstskolā no mācībām Balvu Valsts ģimnāzijā?

Kāpēc izvēlējies tieši šo augstskolu?

Vai bieži kā studentam ir iespēja ēst kafejnīcās? Vai atļauj budžets?

Par ko vēlējies kļūt bērnībā?

Kuras no Balvu Valsts ģimnāzijā iegūtajām zināšanām un prasmēm Tev īpaši palīdz    studijās?

Kā tiec galā ar grūtībām?

Lai iedvesmotu jauniešus nebaidīties sapņot par sava biznesa uzsākšanu Balvos, bijām uzrunājuši Balvu novada jaunos uzņēmējus padalīties ar sava uzņēmuma veiksmes kodu. Priecājamies, ka šim aicinājumam atsaucās pieci jaunie uzņēmēji – Aļona Pennere, Elīna Kaļva, Andris Ločmelis, Dagnija Vaickovska un Jeļena Glovnova, viņu iesūtītie videostāsti tika demonstrēti izglītības izstādes laikā.

Pasākumu  vadīja skolēnu pašpārvaldes dalībniece Anastasija Klija, kura gan pieteica viesus  un augstskolu prezentācijas, gan uzdeva jautājumus ģimnāzijas bijušajiem absolventiem, gan uzmundrināja ar anekdotēm un dinamiskajām pauzēm.

Izstādes organizēšana bija lielisks komandas darbs, kurā aktīvi līdzdarbojās  Balvu Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes karjeras konsultante Lidija Ločmele,  Balvu Valsts ģimnāzijas direktores vietniece audzināšanas jomā Daina Mediniece un direktores vietnieks IT jomā Arnis Stucka.

Paldies visiem, kas atbalstīja un iesaistījās šajā pasākumā! Lai katram skolēnam izdodas atrast savu īsto ceļu!

Daina Mediniece,

BVĢ direktores vietniece audzināšanas jomā

Aktivitāte tika īstenota programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 Nodarbība vecākiem “Kā runāt ar jaunieti par karjeru?”

11. februārī Balvu Valsts ģimnāzijas vecāku nedēļas izskaņā vecākiem bija iespēja piedalīties “Start strong” nodarbībā  “Kā runāt ar jaunieti par karjeru?”.  Šī nodarbība tika organizēta sadarbībā ar IKS pārvaldes karjeras konsultanti Lidiju Ločmeli projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs” ietvaros. Nodarbību vadīja sociālais tehnologs, attiecību un karjeras veidošanas treneris un lektors ar vairāk nekā divdesmit gadu pieredzi Andris Arhomkins. Viņš ir jauniešu karjeras un biznesa attīstības programmas “Start Strong” autors un vadītājs.

Vecākiem un pedagogiem  Zoom nodarbībā  bija iespēja uzzināt pamatprincipus, kā viegli un dabiski veidot sarunu ar pusaudzi, kā klausīties, lai pusaudzis vēlētos runāt, kā izzināt bērna patiesās vēlmes un aizraušanās un  kā apkopot bērna talantus vienā nodarbē.  Divu stundu garā nodarbība aizritēja vērtīgā komunikācijā, jo vecāki uzdeva jautājumus un sarunu zonā dalījās savos veiksmes stāstos un situācijās, kurās ir pietrūcis padoma. Kopā tika meklēti veidi, kā “neuzkāpt uz zemūdens akmeņiem”, veidot cieņpilnas attiecības. Tika pārrunāts, kā tikt galā ar jauniešu stundām ilgo atrašanos telefona varā un kā iedrošināt viņus šajā svarīgajā karjeras dzīves sākumposmā.

Ceram, ka gūtās atziņas iedvesmos vecākus attiecības ar saviem bērniem veidot vēl ciešākas un draudzīgākas.

Balvu Valsts ģimnāzijas

direktores vietniece audzināšanas jomā

Daina Mediniece

 

Aktivitāte tika īstenota programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Attālinātā izglītības izstāde BVĢ

(No title)

Karjeras seminārs vecākiem.

Karjeras seminārs vecākiem. Kā runāt ar jaunieti par karjeru. Nodarbība notiks šī gada 11. februārī, plkst. 18:00 – 20:00 ZOOM platformā. Pieteikšanās pie klašu audzinātājiem vai arī sūtot e-pastu uz lidija.locmele@inbox.lv, tālrunis +37125440049

Informācijas avoti karjeras izglītībā

informācijas avoti karjeras izglītībā ir pieejami šeit.

NODERĪGI

Banku augstskolas Karjeras dienas https://t.co/UW0UKV4SAO?amp=1

 

RSU Atvērtā universitāte https://www.rsu.lv/atverta-universitate

 

Baltic Council: Reģistrējieties bezmaksas individuālai konsultācijai un uzziniet vairāk par augstākās un vidējās izglītības iegūšanas iespējām Lielbritānijā, Nīderlandē, Dānijā, Šveicē, Kanādā, Itālijā, ASV un citās valstīs: https://docs.google.com/forms/d/1PWQhSE1OObwhamNU1On2EzxCiUJk2OQuUV4sMdwD5hE/viewform?edit_requested=true

 

RTU Rīgas Biznesa skolas bezmakas online nodarbības:

“Veiksmīgs Start-up: mīts vai realitāte?”

90% jaunuzņēmumu (start-ups) pārtrauc savu darbību un nekad nekļūst veiksmīgi. Kas ir jaunuzņēmumi un kā izveidot jaunuzņēmumu, kurš būs veiksmīgs?

60 minūtēs kopā ar Rīgas Biznesa Skolu vidusskolēni uzzinās pamatus par jaunzņēmumu teoriju un, strādājot grupās, paši sāks veidot idejas saviem jaunuzņēmumiem!

Auditorija: 10. – 12. klases skolēniem.

Darba valoda: angļu.

Lai pieteiktos darbnīcai, lūdzu, atsūtiet pieteikumu uz e-pasta adresi admissions@rbs.lv

 

06.02.2021.

Atvērto durvju diena tiešsaistē.

Skolēni varēs uzzināt  vai COVID-19 ir ieviesis izmaiņas iestāšanas prasībām un par to, kā šogad norisināsies uzņemšana.

Pasākuma laikā būs iespējams pievienoties dažādu interešu darba grupām un uzzināt pašu svarīgāko par savu nākotni.

Un pats galvenais – mēs noteikti pastāstīsim, kādas īpašības mēs meklējam jaunajos kandidātos.

Reģistrācijas links: mlgn.to/8mud

 

Jaunas profesijas “Profesiju pasaulē”:

http://www.profesijupasaule.lv/izaugsmes-veicinatajs-koucs

http://www.profesijupasaule.lv/intervija-zverinata-tiesu-izpilditaja-paligs

http://www.profesijupasaule.lv/intervija-pastnieks

Atskaite par karjeras darbu BVĢ

Atskaite par karjeras darbu BVĢ

Kristīnas Sprūdžas 6.lekcija par etiķeti rakstiskajā komunikācijā “E-pasta saziņas etiķete”

Labas etiķetes un saskarsmes prasmes jau diezgan ilgu laiku neaprobežojas ar zināšanām, kā pareizi lietot galda piederumus un apģērbties. Mūsdienu etiķetes piramīdas pamatos ir cieņpilna saziņa un attiecību veidošanas prasmes reālajā un virtuālajā vidē. Kā dzīvot un izdzīvot pasaulē, kurā bieži vien ir sajukušas robežas starp personīgo un publisko, darbu un atpūtu, un saziņa ar biznesa partneriem, kolēģiem, ģimeni un draugiem.