Archive for Karjeras izglītība

Loading images...

Skolēni izzina Latvijas uzņēmumus

Balvu Valsts ģimnāzijas 11.b klase un klases audzinātājs Zigfrīds Lielbārdis 28.martā devās ekskursijā uz uzņēmumu: Rīgas Hes, kas ir jaunākā Daugavas hidroelektrostacija un otrā lielākā elektrostacija Latvijā. Otrais uzņēmums, ko skolēnu apmeklēja, bija Draugiem Group, kas ir 2017. gadā dibināts uzņēmums, kas apvieno sociālo mediju un tehnoloģiju uzņēmumus. 

Ekskursijas mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar profesijām uzņēmumā, ražošanas procesu, darba vidi, aprīkojumu un darba specifiku. Ekskursijas, stāstījuma un prezentācijas veidā skolēni tika iepazīstināti ar uzņēmuma darba vidi, darbam nepieciešamajiem darbarīkiem un produkcijas realizācijas iespējām, praktiski parādot saistību starp izglītību un karjeru, lai rosinātu skolēnus ar daudz motivētāku attieksmi pievērsties mācībām.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes karjeras konsultante Anita Laurena

 

Aktivitātes tika īstenotas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Tikšanās ar mākslinieci iedvesmotāju Elitu Patmalnieci

Š.g. 3.aprīlī ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Balvu Valsts ģimnāzijas  12.klases skolnieces kopā ar vizuālās mākslas skolotāju Indru Keišu un Direktores vietnieci audzināšanas jomā Dainu Medinieci piedalījās karjeras atbalsta pasākumā “Amata meistari”, ko vadīja māksliniece Elita Patmalniece.

            Pasākuma ietvaros E.Patmalniece klātesošos iepazīstināja ar sevi, savu bērnību, profesionālo karjeras ceļu, saviem sasniegtajiem mērķiem. Ļoti vērtīgas bija mākslinieces atziņas par dzīvi, kas liek ikvienam aizdomāties:

«Ģimene ir spēks uz kā viss turas. Tas ir pasaules pamats. »

«Ritenis jau griežas neatkarīgi no mums, nekur nevari izsprukt. Mēs nemaz nevaram to ietekmēt, tāpēc varbūt nevajag kreņķēties par to, ko nevaram mainīt. Vienkārši jādara labākais.»

“Laime ir ikdienā.”

«Talants ir spēja kaut ko sākt un novest līdz galam.»

«Mirklis – mūžības vērts. Dzīve sastāv no mirkļiem, kas iespiežas tevī.»

            Otrā pasākuma daļa bija mākslinieces gleznošanas meistarklase, kur ikviens varēja iejusties gleznotāja lomā, iedvesmojoties no Elitas darbiem. Ikviens, kas piedalījās meistarklasē varēja saņemt E.Patmalnieces prieku- personalizētu novēlējumu.

Informāciju sagatavoja:

Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes karjeras konsultante Anita Laurena

 

Aktivitātes tika īstenotas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Balvu Valsts ģimnāzijā viesojas Jānis Stabiņš

27. martā jau piekto reizi mūsu skolā ar lekciju – meistarklasi viesojās Biznesa vadības koledžas direktors, uzņēmējs un projekta “Esi līderis” dibinātājs Jānis Stabiņš, kurš tikās ar 10. un 11. klašu skolēniem. Jānis Stabiņš ir interesanta, atraktīva personība, kas vada astoņus uzņēmumus, divus no tiem ārpus Latvijas
Lekcijas laikā J.Stabiņš mudināja jauniešus neapstāties pie pirmajām neveiksmēm, bet pilnveidot sevi visas dzīves garumā. Lektors stāstīja savus veiksmes stāstus un arī iztirzāja atsevišķus neveiksmes cēloņus savā biznesā, iedrošinot skolēnus nebaidīties riskēt un uzņemties atbildību. Uzņēmējs akcentēja arī to, ka liela nozīme veiksmīga cilvēka dzīvē ir arī grāmatām. Kādreiz nopirktā grāmata un sekošana tās padomiem spējusi atnest viņam veiksmi.
Stabiņa kungs uzsvēra : “Jums jābūt draivam!”. Un tas bija viens no spilgtākiem izteicieniem, kas mūsdienu darba tirgū ir ņemams vērā.
Tā saucamais “draivs”, darba kvalitāte un mīlestība pret to, ko tu dari, – tie ir svarīgākie aspekti darba tirgū, jauniešiem uzsvēra Jānis Stabiņš, kurš motivēja visus klātesošos atrast sevi.
Skolēni arī aktīvi iesaistījās diskusijās par karjeras veidošanu un uzdeva interesējošus jautājumus.
B.Šāvele

12.klašu skolēni apmeklē izglītības izstādi “Skola 2019”

 

Marta sākumā Balvu Valsts ģimnāzijas 12.klašu skolēni apmeklēja izglītības izstādi “Skola 2019” Ķīpsalā ar mērķi iegūt informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs. Pasākuma ietvaros skolēni tika iepazīstināti ar atzītākajām un jaunākajām mācību programmām Latvijā un ārvalstīs. Izstādes apmeklētāji sarunas laikā iepazinās ar izglītības iestāžu pārstāvjiem un izglītības iestāžu prezentācijām. Jaunieši uzzināja svarīgu informāciju par uzņemšanas noteikumiem, budžeta vietām, studiju apmaiņas un prakses iespējām un ārpusstudiju aktivitātēm augstskolās. Izstādes ietvaros skolēni iesaistījās praktiskā profesijas izmēģinājumā, praktiski parādot saistību starp izglītību un karjeru, lai rosinātu skolēnus ar daudz motivētāku attieksmi pievērsties mācībām.Aktivitātes tika īstenotas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Informāciju sagatavoja:

Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta

pārvaldes karjeras konsultante Anita Laurena

Projektu dienas

No 30.janvāra līdz 1.februārim BVĢ notika  projektu dienas. Pirmajā dienā 7.-9.klašu skolēniem tika piedāvāta interaktīva nodarbība, kur viņi izzināja dažas nākotnes profesijas, noskatoties video materiālu “10 jobs in the future”. Mūsu 7.d klase izlozēja savu profesionālo jomu un nozari un pēc noteiktiem kritērijiem veidoja plakātu: Nākotnes profesija transporta nozarē.  Klase prezentēja savu izdomāto nākotnes profesiju un plakātu. Otrā dienā karjeras speciāliste A.Laurena 7.-9.klašu skolēniem piedāvāja  trīs karjeras spēles “Domino”, “Atverot profesiju durvis” un “Gudrs vēl gudrāks”, kuras klasē nepiespiestā, atraktīvā gaisotnē  ar sacensību elementiem tika izspēlētas. Karjeras spēļu uzdevumi bija izzināt profesiju daudzveidību, attīstīt prasmi analizēt, izzināt augstāko izglītības iestāžu mājaslapas, nostiprināt zināšanas par dotuma veidiem .Šajā dienā  7.d.klases skolēni devās uz savu vecāku darbavietām un ēnoja dažādas profesijas . Skolēni sadalījās nelielās draugu grupās un apmeklēja pēdu aprūpes kabinetu, Balvu enerģiju, frizētavu Elija, Balvu pamatskolu. Paldies vecākiem par sadarbību un skolēnu atbalstu, atbildot uz viņu interviju jautājumiem. Trešās dienas sākumā skolēni aktīvi izzināja klasei piešķirto profesionālo un interešu jomu: ēdināšana. Tika sagatavotas 10 min. aktivitātes pārējo klašu skolēniem. Klases telpā tika izveidotas trīs stacijas – Uzmini ēdināšanas jomas profesijas un atpazīsti ēdināšanas uzņēmumus Balvos; Garšu stacija – atpazīsti ēdienu, pagatavo virtuāli savu; Eksperimenta stacija. Šī diena skolēniem ļoti patika, jo varēja uzņemt viesos citas klases un atraktīvi izpausties. Jautri un izzinoši bija ciemoties pie pārējām klasēm, bet vislabāk 7.d klase novērtēja 7.c klases profesiju kabatu.

                                              Klases audzinātāja Mudīte Stepanova

Ģimnāzisti ēno un iepazīst profesijas

 

2018./2019.m.g. 2.semestrī Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni iepazina sev interesējošās profesijas, izprotot to darbības principus, ielūkojoties speciālistu darba ikdienā, lai izdarītu karjeras izvēli, iegūst informāciju par izglītības iespējām. Projektu nedēļas “Iespējas tavai nākotnei” un Junior Achievement Latvia organizētās Ēnu dienas ietvaros Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni ēnoja gan savus vecākus, gan apmeklēja uzņēmumus, iestādes Balvu un citos Latvijas novados.

7.a klase un audzinātāja Irina Kovšova ēnoja Anitu Tiltiņu, kas strādā IK “Skaistuma templis” jeb Mei-tan un iepazinās ar uzņēmuma darbību, produktiem un uzdeva sev interesējošos jautājumus. A.Tiltiņa uzsvēra, ka mācības, čaklums, neatlaidība var palīdzēt sasniegt iecerēto. 7.d klase ar audzinātāju Mudīti Stepanovu aktīvi izzināja savu vecāku profesijas, dodoties uz Balvu pamatskolu, frizētavu “Elija”, SIA “Balvu enerģija” un Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības Pēdu aprūpes kabinetu.

8.a klase un klases audzinātāja Ilga Petrova projektu nedēļā ciemos uz skolu bija aicinājusi Valsts robežsardzes Imigrācijas dienesta inspektori I. Poikāni un viņas kolēģi no Gulbenes A. Cīruli. Skolēni uzzināja informāciju par dienesta darbu, specializēto aprīkojumu, ko varēja apskatīt klātienē un izmēģināt, kā arī par situāciju ar imigrantiem pasaulē un Latvijā.  8.b klase un klases audzinātāja Irīna Krivošejeva devās uz Balvu CMT, SIA, Būvmateriālu veikalu un intervēja Līgu Krivišu. Savukārt 8.c klase un audzinātāja Ārita Andrejeva devas uz picēriju Zebra, kur iepazina vidi, profesijas un darba specifiku, intervējot Aigu Škatiku. 8.c klases skolniece A.Logina ēnoja mūziķi un reperi Locco Magia Trench, tiekoties ar mākslinieku Rīgā.

9.a klases skolniece Dita Kataja-Paegle devas uz Rīgu un izzināja AS Latvijas Valsts meži darbību, iepazīstot darba aizsardzības speciālista darbu.

10.a klases skolēni ēnoja BVĢ angļu valodas skolotāju Evu Zučiku Kuzņecovu, grāmatvedi Ņinu Pavličenko, ķirurgu Dmitriju Zabrodinu, BVĢ mājturības skolotāju Zigfrīdu Lielbārdi un SIA Autokruīzs auto mehāniķi Normundu Začu. 10.b klase un klases audzinātāja Irēna Šaicāne uz stundu bija aicinājusi skolnieces Annas vecmammu Dzidru Romanovsku, kura 45 gadus ir nostrādājusi Balvu Dzimtsarakstu nodaļā, kā vietniece. Viņa pastāstīja, kā uzreiz pēc vidusskolas nokļuva šajā darbā, kas bija jādara, ko var pētīt (Baznīcu grāmatas utt.), kur Balvos atradās un tagad atrodas Dzimtsarakstu nodaļa. Savukārt 10.b klases skolniece Luīze Maksimova Rīgā ēnoja Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidentu.

11.a klases skolniece Baiba Vīksniņa izzināja Valsts Robežsardzes koledžas 2.mācību rotas komandieri majoru A.Kalnaču Rēzeknē. 11.b klases skolēni ēnoja Balvu novada pašvaldības datorspeciālistu Arvi, savukārt Roberta Sērmukša devās uz Preiļu slimnīcu, kur iepazina ginekologa darba ikdienu. Annija Ertmane Rīgā apmeklēja Jaunatnes starptautisko projektu aģentūru.

12.a skolniece Ērika Ivanova iepazina Biznesa augstskolas “Turība” sabiedriskoattiecību speciālistes E.Mičules darba ikdienu. Līga Sergejeva Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā izzināja dietoloģes Lolitas Neimanes darbu. Edgars Šaicāns apmeklēja SIA “Autentika” programmētāju A.Sinkeviču Rīgā. 12.b klases skolniece Jūlija Kokoreviča Bauskā iepazina zobārstes Lindas Eizānes darbu. Monta Ripa iepazina Bites kompānijas Mārketinga nodaļu Rīgā, bet Arta Smirnova iejutās fizioterapeita darbā, iepazīstot SIA Baltijas fizioterapija darba specifiku.

Aktivitātes tika īstenotas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Informāciju apkopoja:

Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta

pārvaldes karjeras konsultante Anita Laurena

Projektu nedēļas “Iespējas tavai nākotnei” aktivitātes

Š.g.janvāra beigās un februāra sākumā Balvu Valsts ģimnāzijā (BVĢ) norisinājās projektu nedēļa “Iespējas tavai nākotnei”, kuras mērķis bija nodrošināt izglītojamajam pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi, apgūt pašnovērtēšanas prasmes un izmantot tās nākotnes mērķu izvirzīšanai un lēmumu pieņemšanai  par turpmāko izglītību.

 1. Izglītības izstāde “Skola 2019”

30.janvārī BVĢ uz izglītības izstādi “Skola 2019” tika aicinātas augstākās un profesionālās izglītības iestādes: Latvijas Universitāte, LU Paula Stradiņa medicīnas koledža, LU Alūksnes filiāle, Rīgas Tehniskā universitātes Cēsu filiāle, Rīgas Stradiņa universitāte, RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža, Jelgavas tehnikums, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Banku augstskola, Jēkabpils Agrobiznesa koedža, Valsts Robežsardzes koledža, Malnavas koledža, RISEBA, Biznesa augstskola “Turība”, Ekonomikas un kultūras augstskola, Rīgas Ekonomikas augstskola, Alberta koledža, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums Preiļu filiāle, Ogres tehnikums, Smiltenes tehnikums, Smiltenes tehnikums Aļvišķos un Balticcouncil- Studijas Eiropā. Uz izstādi tika aicināti arī Balvu, Baltinavas, Rugāju, Viļakas, Alūksnes un Kārsavas novada skolu skolēni. Skolēniem bija iespēja uzdod sev interesējošos jautājumus par studiju iespējām kādā no augstākās un profesionālās izglītības iestādēm.

 1. Interaktīva nodarbība “Nākotnes profesija”

7.-9.klašu skolēniem tika piedāvāta interaktīva nodarbība, kur viņi izzināja dažas nākotnes profesijas, noskatoties video materiālu “10 jobs in the future”. Katra klašu grupa izlozēja savu profesionālo jomu un nozari un pēc noteiktiem kritērijiem veidoja plakātu: Nākotnes profesija medicīnā/ izglītībā/būvniecībā/pārtikas rūpniecībā/transporta nozarē.  Katra klase sagatavoja prezentāciju, kur pārējiem skolēniem pastāstīja savu izdomāto nākotnes profesiju.

 1. Karjeras spēles pamatskolēniem un vidusskolēniem

7.-9.klašu skolēniem tika piedāvātas trīs karjeras spēles “Domino”, “Atverot profesiju durvis” un “Gudrs vēl gudrāks”, kuras kopā ar klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem skolēni spēlēja. Karjeras spēļu uzdevumi bija izzināt profesiju daudzveidību, attīstīt prasmi analizēt, izzināt augstāko izglītības iestāžu mājaslapas, nostiprināt zināšanas par dotuma veidiem u.c. uzdevumi.

Savukārt vidusskolēniem programmas “Esi līderis” pārstāvji novadīja 7.klašu skolēniem ne tikai informatīvu stundu “Esi līderis iespējas tavai izaugsmei”, bet arī piedāvāja interesantu un aizraujošu “Flixa spēli”.

 1. Sadarbība ar Swedbank

11.klašu skolēniem tika organizētas četras mācībstundas- matemātikā, ekonomikā, informātikā un klases stundā, ko vadīja Swedbank pārstāvis “Dzīvei gatavs”. Līdztekus mācību programmā paredzētās tēmas apgūšanai, bankas darbinieks ar praktiska uzdevuma palīdzību sniedza priekšstatu par kādu konkrētu profesiju, kurā attiecīgās zināšanas tiek izmantotas.

 1. Sadarbība ar BVĢ absolventiem

Projektu nedēļas ietvaros uz skolu tika aicināti skolas absolventi: Alondra Miščenko, kura šobrīd studē Rīgas Stradiņa universitātē. Viņa vidusskolēniem novadīja nodarbību “Priekšstati par studenta dzīvi skolas laikā un tagad”. Mārtiņš Logins, kas šobrīd studē Rīgas Tehniskajā universitātē, dalījās pieredzē “Kā sasniegt savus mērķus? Kā kļūt par investoru?”

 1. BVĢ pašpārvaldes informatīvā nodarbība

Skolas aktīvākie pašpārvaldes jaunieši Ernests Mežals un Annija Ertmane 10.-11.klašu skolēniem pastāstīja par jauniešu iespējām skolā, pilsētā un pasaulē. Jaunieši dalījās savā pieredzē ar praktiskiem piemēriem, lai mudinātu ģimnāzistus iesaistīties dažādās aktivitātēs.

 1. Sadarbība ar uzņēmējiem

9.-12.klašu skolēniem tika piedāvāta iespēja tikties ar dažādiem Balvu un Rugāju novada uzņēmējiem: SIA “AMATI projekts” vadītāju E.Kaļvu, SIA “Senda Dz” vadītāju Dz.Sprudzāni, SIA “ANANASS” īpašnieku A.Mežalu, SIA “BTRS” vadītāju R.Trubņiku, SIA “Steeldram” īpašnieku A.Galu, uzņēmēju M.Kaļvu, pirtnieci A.Melbergu. Uzņēmēji jauniešus iepazīstināja ar savu un uzņēmuma vizītkarti, pastāstīja par augstskolas laiku, ar savu uzņēmējdarbības veidu, uzņēmuma darbību ietekmējošajiem faktoriem un izaicinājumiem, ar ko uzņēmums sastopas sarežģītu ekonomisko apstākļu laikā.

 1. Sadarbība ar vecākiem

11.-12.klašu vecākiem 30.01.2019. tika organizēts informatīvs seminārs, ko vadīja SEB bankas Alūksnes filiāles bankas darbiniece Ilva “Studiju un studējošā kredīti”.  Skolēniem un vecākiem bija iespēja uzzināt informāciju par studiju un studējošā kredītu piešķiršanas kārtību, apmēru un apmaksas kārtību. Ikvienam klātesošajam bija iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus.

Projektu nedēļas ietvaros 7.-10.klases skolēni devās uz savu vecāku darbavietām un ēnoja dažādas profesijas uzņēmumā/ iestādē. Paldies vecākiem par sadarbību un skolēnu atbalstu.

 1. Skolēni praktiski izzina dažādas profesionālās jomas

7.-8.klašu skolēni aktīvi izzināja katrai klasei piešķirto profesionālo un interešu jomu: būvniecība, izglītība, ēdināšana, lauksaimniecība, informācijas tehnoloģijas, veselības aprūpe un  drošība/glābšana/aizsardzība. Skolēniem bija jāsagatavo 10 min. aktivitāte/ -es pārējo klašu skolēniem. Skolēni bija ļoti radoši- noformēja klases kabinetu atbilstoši jomai, sagatavoja uzdevumu/ aktivitāti, kā arī izpētīja noderīgas interneta adreses, izzinot savu jomu. Skolēni piedāvāja tādas aktivitātes un uzdevumus kā “Puzzle”, “Atmini pēc sajūtām”, prezentācijas, jautājumu un atbilžu kartītes, plakātu izveide u.c. Katra klase iepazina septiņas dažādas profesionālās un interešu jomas, veicot izzinošus uzdevumus un aktivitātes.

 1. Personības un karjeras attīstības programma “Start Strong”

10.klašu skolēniem tika organizētas divas meistarklases “Veiksmīgas karjeras ABC”, ko bilingvāli (latviešu un angļu valodā) vadīja Start Strong treneris Andris Arhomkins. Skolēni tika iepazīstināti ar dažādiem karjeras izveides pamatelementiem, lai iegūtu skaidru priekšstatu par to, kas patiesībā veido karjeru, kas ir “iluzorā karjera”, kā mūsdienu darba tirgū, kādas ir tā prasības, tendences un kādi talanti būs pieprasīti nākotnē.

11.klašu skolēni meistarklasēs “Jaunā uzņēmēja ABC” tika iepazīstināti ar metodēm un veidiem, kā uzbūvēt savu biznesa ideju, produktu un tā pārdošanas ķēdīti, ar dažādām “networking” metodēm, sociālo mediju izmantošanu savā biznesā un attiecību veidošanā ar savu klientu.

 1. Intervija “Iedvesmas stāsti manai nākotnei”

Projektu nedēļas noslēguma dienā uz interviju tika aicināta Balvu Valsts ģimnāzijas direktore Inese Paidere, Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva, Balvu novada deputāte, uzņēmēja, BVĢ vecāku padomes priekšsēdētāja Aija Mežale, SIA “Senda Dz” īpašniece un uzņēmēja Dzintra Sprudzāne, Bērzkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Skaidrīte Saleniece, Valsts probācijas dienesta, Balvu teritoriālās struktūrvienības vecākā probācijas speciāliste Rita Saleniece. Intervijas mērķis bija nodrošināt iespēju 9.-11.klašu skolēniem uzklausīt dažādu cilvēku dzīves stāstus, viedokļus, atziņas, kas noderētu ikvienam skolēnam, virzoties pa savu dzīves ceļu. Karjeras konsultantei bija sagatavoti dažādi jautājumi, piemēram, Par ko vēlējāties bērnībā kļūt?, Kādās aktivitātēs iesaistījāties skolas laikā?, Kā ieguvāt savu pirmo darba pieredzi?, Kādas rakstura īpašības ir svarīgas, veicot savu darbu? u.c. Skolēniem bija iespēja uzdot jautājumus ielūgtajiem ciemiņiem.

Paldies skolas administrācijai par atbalstu projektu nedēļas organizēšanā. Paldies klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem par skolēnu iesaisti dažādās izzinošās aktivitātēs. Paldies skolēniem par interesi un zinātkāri. Paldies vecākiem par atbalstu un ieinteresētību savu bērnu izaugsmes vecināšanā. Paldies sadarbības partneriem, uzņēmējiem, augstskolām un ikvienam, kas iesaistījās projektu nedēļas norisē.

Aktivitātes tika īstenotas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja:

Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta

pārvaldes karjeras konsultante

Anita Laurena

 

Iespējas tavai nākotnei

Projektu nedēļas aktivitātes vecākiem

Karjeras izglītības programma un plāns

Karjeras izglītības programma ir pieejama šeit.

Karjeras izglītības plāns 2018./2019.m.g ir pieejams šeit.