Archive for Bibliotēka

Loading images...

“Dzejas diena” Balvu Valsts ģimnāzijā

Šī gada 11. septembrī skolas 9.un 12.klašu audzēkņi, viņu skolotāji pulcējās skolas bibliotēkā uz “ Dzejas dienām” veltītu pasākumu-“ Dzejas stunda”. Pasākums iesākās ar skolas bibliotekāres uzrunu par “Dzejas dienu” rašanas vēsturi, par aktivitātēm, kuras notiek visā Latvijā. Jaunieši un skolotāji tika iepazīstināti ar viešņu no Preiļu puses-dzejnieci, mūziķi, gleznotāju, radošo nodarbību vadītāju un jauku cilvēku, triju bērnu māmiņu- Džeinu Gavari. Mums tika dāvāta iespēja ieklausīties viņas autordziesmu un dzejoļu skanējumā, aplūkojot viņas gleznoto darbu un sadzirdēt tā stāstu.
Kā atzīst pati Džeina, radīšana viņai nozīmē iespēju pateikt ko svarīgu, ko pāri acīmredzamajam stāvošu. “Man liekas, ka visa tā radīšana ir kas līdzīgs ciemos iešanai. Un es nāku ar jums parunāt. Tādā dvēseļu līmenī, par visu to, ko parasti ikdienā nepārrunā,” atzīmē autore un piebilst, ka katrā sarunā ar savu skatītāju un klausītāju vēlas nonākt “drusciņ tuvāk Debesīm… tuvāk sirdsapziņai…”, domās un cerībās pievēršoties nevis tam, kas ir “šeit un tagad”, bet gan ieskatoties dziļāk un tālāk, nākamībā.
Dzejniece akcentēja, cik svarīgi ir saglabāt cilvēcību it visā, izceļot tieši skaisto un labo, jo tam mēs esam radīti. Šie vārdi ir kļuvuši par Džeinas radošo devīzi dzejā, mūzikā, glezniecībā, lai caur mākslu radītu tādu pasauli, kādu mēs gribam redzēt – skaistu, sirsnīgu un labu.
Paldies māksliniecei par krāšņo, emocionāli piesātināto kopā būšanas mirkli.

Vineta Muzaļevska

Pavasaras Saulgrieži

  Izsenis, dzīvodams ar dabu un būdams dabas sastāvdaļa, cilvēks ir bijis saistīts ar dabā notiekošiem procesiem, sevišķi Sauli, kas nosaka gadalaiku maiņas un līdz ar to ieražas, ieražu ciklu. Lieldienas iezīmē pavasara punktu, kad turpmākā Zemes tecējumā ap Sauli dienas gaisma turpina pieaugt un nakts tumsa – samazināties. Turpinot skolā iedzīvināt latviešu tautas tradīcijas, šī gada 18.aprīlī bibliotēkā norisinājās pasākums ” Lieldienas -pavasara saulgrieži”, kuru organizēja Vineta Muzaļevska un Daina Mediniece. Apmeklētājiem bija iespēja piedalīties olu krāsošanas darbnīcā, olu ripināšanas sacensībās, tautasdziesmu un ticējumu izzināšanas un krustvārdu mīklas risināšanas aktivitātēs. Uzvarētājus iepriecināja saldas balviņas. Liels paldies 10. a klases audzēkņiem par aktivitāšu vadīšanu.

V. Muzaļevska

“Lasīšana – dāvana. Lasīt un gaidīt. Zinātkāri neuzspiež ar varu, to pamodina.” /Penaks/

Šī gada 3.aprīlī Balvu Valsts ģimnāzijā notika Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu vispārizglītojošo izglītības iestāžu 5., 6.un 7.klašu skolēnu “Skaļās lasīšanas” konkursa 3. kārta jeb konkursa fināls, kurā piedalījās divdesmit seši izglītojamie no vairākām skolām. Konkursu organizēja Starpnovadu skolu bibliotekāru metodiskās apvienības vadītāja Gunta Blauma un Balvu Valsts ģimnāzijas bibliotekāre Vineta Muzaļevska. Ar iedvesmojošiem, pārdomas raisošiem vārdiem konkursa dalībniekus uzrunāja skolas direktore Inese Paidere: “Dzīvojot laikmetā, kad materiālā situācija ir atšķirīga un dārgos ārzemju ceļojumos aizbraukt var ne visi, prieks par skolēniem, kuri lasa, jo ar grāmatu palīdzību aizceļot iespējams uz vistālākajām pasaules valstīm! Lasīšanas nozīme pieaug, pasaulē tiek ieviesti lasīšanas automāti, ar kuru palīdzību pat visaizņemtākajam cilvēkam būs iespēja izdrukāt stāstu/romānu/dzejoli dodoties uz darbu no rīta, vai atgriežoties mājās izdrukājot attiecīga garuma tekstu divām, piecām, septiņām minūtēm. Lai katra konkursa dalībnieka šī pavasara izaicinājums ir jauna, aizraujoša grāmata!” Savukārt, skolas teātra pulciņš klātesošos priecēja ar iestudētu ludziņu. Konkursa dalībnieki lasīja žūrijas komisijas izvēlētu tekstu: 5.klašu izglītojamie -Latviešu tautas brīnumu pasakas, 6. klašu izglītojamie-Kārļa Skalbes pasakas un 7. klašu izglītojamie- Imanta Ziedoņa ‘’Blēņas un pasakas’’, atbildēja uz jautājumiem par tekstu, klausījās citu konkursa dalībnieku lasītos tekstus, izpildīja uzdevumu par izlasīto vai dzirdēto tekstu. Kamēr žūrijas komisija apkopoja konkursa rezultātus, dalībniekiem bija iespēja lietderīgi pavadīt laiku un piedalīties skolotājas Sandras Mozules, Irēnas Baltiņas un lietvedes Leldes Langovskas vadītajās radošajās darbnīcās.
Katrā klašu grupā tika noteikti uzvarētāji. Lepojamies, ka Balvu Valsts ģimnāzijas 7. klašu izglītojamie konkursā ieguva godalgotas vietas, proti, Kristers Kuļšs- 1.vietu, Lineta Kopāne- 2.vietu, savukārt, Viviāna Bratuškina – atzinību. Apsveicam!
Paldies skolotājām: Rudītei Priedeslaipai, Aijai Dvinskai un Ilgai Petrovai par izglītojamo lasīšanas kompetenču pilnveidošanu.
V. Muzaļevska

Aprīlī skolas bibliotēkā

Skaļās lasīšanas konkurss Balvu Valsts ģimnāzijā

7. martā Balvu Valsts ģimnāzijas bibliotēkā notika “Skaļās lasīšanas” konkursa pusfināls. Konkursa mērķis- rosināt izglītojamo interesi par lasīšanu, uzlabot lasītprasmes un izlasītā teksta izpratnes iemaņas, kā arī pilnveidot zināšanas par latviešu literatūras zelta fondu. Konkursā piedalījās septiņi 7.klašu izglītojamie. Konkursu vadīja skolas bibliotekāre Vineta Muzaļevska. Konkursa 1. daļā dalībnieki publiski lasīja izcilā latviešu dzejnieka, rakstnieka Imanta Ziedoņa literārās pasakas “Blēņas un pasakas.”. Žūrijas komisija: Ināra Konivale, Daina Mediniece un Vineta Muzaļevska vērtēja lasīšanas kvalitāti, proti, skaidru dikciju, tempu, skaļumu, izteiksmīgumu un emocionalitāti, kā arī acu kontaktu ar klausītājiem. Pēc publiskās uzstāšanās, lasīšanas, sekoja konkursa 2. daļa, kurā izglītojamie risināja krustvārdu mīklas par Imanta Ziedoņa biogrāfiju un par izvēlēto literāro pasaku zīmēja komiksu. Noslēgumā tika apkopoti iegūtie punkti un paziņoti rezultāti. 1. vietu “Skaļās lasīšanas” konkursa pusfinālā ieguva: Krista Arule un Viviāna Bratuškina 7.b klase, 2.vietu-Kristers Kuļšs 7.c klase, un 3.vietu- Lineta Kopāne 7.d klase. Minētie godalgu saņēmēji ieguva iespēju piedalīties Starpnovadu “Skaļās lasīšanas” konkursā, kurš norisināsies šī gada 3. aprīlī. Konkursa dalībnieki saņēma diplomus un pateicības, kā arī balvas. Kā atzina paši konkursa dalībnieki, viņiem šāda aktivitāte-konkurss ļoti patika.
Paldies skolotājām: Ilgai Petrovai, Rudītei Priedeslaipai, Aijai Dvinskai par izglītojamo sagatavošanu konkursam.
Vēlam veiksmi un izdošanos Starpnovadu “Skaļās lasīšanas” konkursā!

V. Muzaļevska

Marts skolas bibliotēkā

Pieķerts lasot

No 4.februāra skolas bibliotēkā apskatāma Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošā izstāde “ Pieķerts lasot”. 2016. gada sākumā žurnāls par fotogrāfiju Latvijā un pasaulē “FK” sadarbībā ar Latvijas Grāmatizdevēju asociāciju izsludināja konkursu “Pieķerts lasot”, aicinot iesūtīt fotogrāfijas, kurās redzami “cilvēki, kas lasa neparastās vietās vai arī vieta ir gluži tradicionāla, toties lasītāja reakcija uz lasīto – neparasta”. Izstādē aplūkojama konkursam iesūtīto darbu izlase. Noķertie un inscinētie brīži pievērš uzmanību lasīšanai kā ķermeniskai darbībai, atgādinot, ka grāmata nav tikai satura nesējs, tā ir fizisks priekšmets – vienmēr ir kāda noteikta vieta un ķermeņa poza, kādā grāmata tiek lasīta.
Laipni aicināti!

Februāris skolas bibliotēkā

Zeme un mīlestība

No 21.janvāra skolas bibliotēkā apskatāma izstāde “Zeme un mīlestība”. Izstāde ir savdabīgs latviešu klasiskās literatūras konspekts vienā atslēgā: zeme un mīlestība kā mūsu literatūras stūrakmeņi. Ilustrēts ar autoru portretu, rokrakstu, literāro darbu iestudējumu un kino versiju, kā arī laikmeta liecību vizuālo materiālu, ceļojums izstādē notiek vēstures un matemātikas, latviešu literatūras, latviešu valodas, psiholoģijas un filozofijas koordinātās, veidojot starpdisciplināru, izglītojošu un domāšanu rosinošu materiālu mūsdienīgam skolēnam un viņa skolotājam.
Laipni gaidīti!

Janvāris skolas bibliotēkā