Archive for Bibliotēka

Loading images...

Zeme un mīlestība

No 21.janvāra skolas bibliotēkā apskatāma izstāde “Zeme un mīlestība”. Izstāde ir savdabīgs latviešu klasiskās literatūras konspekts vienā atslēgā: zeme un mīlestība kā mūsu literatūras stūrakmeņi. Ilustrēts ar autoru portretu, rokrakstu, literāro darbu iestudējumu un kino versiju, kā arī laikmeta liecību vizuālo materiālu, ceļojums izstādē notiek vēstures un matemātikas, latviešu literatūras, latviešu valodas, psiholoģijas un filozofijas koordinātās, veidojot starpdisciplināru, izglītojošu un domāšanu rosinošu materiālu mūsdienīgam skolēnam un viņa skolotājam.
Laipni gaidīti!

Janvāris skolas bibliotēkā

Izstāde Balvu Valsts ģimnāzijas bibliotēkā

   No 7. janvāra Balvu Valsts ģimnāzijas bibliotēkā, ar Latvijas neredzīgo bibliotēkas Balvu filiālbibliotēkas atbalstu, skatāma izstāde Luijam Brailam – 210. L. Brails bija franču tiflopedagogs, kurš 1829. gadā izgudroja braila rakstu — rakstības metodi, kuru izmanto, lai akli cilvēki vai cilvēki ar vāju redzi varētu lasīt un rakstīt. Šogad aprit 190 gadi, kopš izgudrots Braila raksts. Savukārt, Braila raksta latviešu alfabētu izstrādājuši skolotājs P.Eihe un A.Rutkis 1922. gadā.

Laipni aicināti.

Ziemas saulgrieži skolas bibliotēkā

   Jau izsenis vietā, kur veidojusies mūsu latviešu tauta, tiek svētīti gadskārtu svētki. Šajā laikā mūsu senči svinēja Ziemas saulgriežus. Lai ieinteresētu jauno paaudzi izzināt senlatviešu kultūru, tradīcijas, Balvu Valsts ģimnāzijas bibliotēkā 19. decembrī notika pasākums “Ziemas saulgrieži”.  Pasākuma laikā interesenti varēja apmeklēt radošās darbnīcas: leduspuķu veidošanas, piparkūku cepšanas, sniegpārslu izgatavošanas, eglīšu rotājumu darināšanas darbnīcas. Apmeklētājiem bija iespēja skatīties prezentāciju “Ziemas saulgrieži” un piedalīties tautasdziesmu, ticējumu izzināšanas, mīklu minēšanas pieturās un nopelnīt piparkūkas. Tāpat apmeklētāji varēja aplūkot skolotājas Valentīnas Kravales rokdarbu izstādi “ Tik balti…” un Ziemas saulgriežu tirdziņā iegādāties kādu našķi un ekoloģiski tīrus, no dabiskiem materiāliem izgatavotus eglīšu rotājumus.

Paldies apmeklētajiem par atsaucību.

V. Muzaļevska

Pateicība par piedalīšanos Ziemeļvalstu Literatūras nedēļā

Sadzejotā valsts

No 19. decembra Balvu Valsts ģimnāzijas bibliotēkā skatāma Rakstniecības un mūzikas muzeja radītā ceļojošā izstādē “Sadzejotā valsts”, kura skatītājus iepazīstina ar būtiskākajiem motīviem Latvijas nacionālajā literatūrā un mūzikā. Izstāde skatāma kā lapas kādā sociālajā tīklā, kurā dažādu laikmetu rakstnieki un mūziķi veido ierakstus un notikumus, raksta komentārus, pievienojas interešu grupām un apmeklē pasākumus. Profila informācijā tiek nosauktas un raksturotas tēmas, kas interesējušas Raini, Kārli Skalbi, Māri Čaklo, Lūciju Garūtu, Jāzepu Vītolu, Āriju Elksni, Imantu Kalniņu u. c.; klasiķu diskusijai pievienojas arī mūsdienu autori Anna Auziņa, Toms Treibergs, Iveta Ratinīka.
Izstādē izmantots bagātīgs muzeja krājuma rokrakstu, dokumentu, fotogrāfiju un citu materiālu klāsts.
Laipni gaidīti!

Decembris skolas bibliotēkā

No 12. novembra līdz 16.novembrim Balvu Valsts ģimnāzijā, Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas ietvaros, norisinājās aktivitātes skolas bibliotēkā. Ziemeļvalstu Literatūras nedēļa ir projekts, ko Ziemeļvalstīs administrē Biedrības Norden asociācija, bet Latvijā – Ziemeļu Ministru padomes birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu Literatūras centru. Ziemeļvalstīs projekts norisinās jau 22. reizi, Latvijā  – 21. reizi. Nedēļas  mērķis ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana. Gada vistumšākajā laikā vairākos tūkstošos publiskajās un skolu bibliotēkās Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs vienlaicīgi tiek iedegtas sveces un lasīta kopīgi izvēlēta grāmata. Šogad lasītāji iepazina Ziemeļvalstu literatūras varoņus. Nedēļas garumā skolas bibliotēkā bija apskatāma dažādu Ziemeļvalstu autoru grāmatu izstāde un notika norvēģu rakstnieka Simona Strangera grāmatas “ To, kuru nav” lasījumi, kuros piedalījās skolas 7.,8. un 9.klašu izglītojamie. Pusaudžiem domātajā grāmatā “To, kuru nav”, mēs iepazinām Emīliju, kas nejauši nokļuvusi situācijā, kurā viņas pašas vērtības tiek pārbaudītas un viņai pašai jāatrod atbilde uz jautājumu “Kas ir un kas nav pareizi”? Kā pareizi rīkoties, kad nelegāls imigrants klauvē pie tavām durvīm? Romānā tiek diskutēti šobrīd sabiedrībā aktuāli jautājumi un tā galvenajiem varoņiem nākas saskarties ar milzīgajām atšķirībām dažādos dzīves līmeņos un  to, ka ne vienmēr cilvēkiem, kuri dzimuši bagātās ģimenēs, ir nepieciešamā vara un ietekme, lai uzlabotu nabadzīgāko cilvēku likteņus. Šis ir romāns par varonīgām rīcībām mūsdienu pasaulē un par to, kā likumi un noteikumi ierobežo šādas rīcības, un arī par izvēlēm, kuras cilvēkiem jāveic atbildīgos brīžos.

 

Paldies valodu skolotājiem par atsaucību un sadarbību!

Vineta Muzaļevska

”Dzīves pabērni latviešu literatūrā”


No 13. novembra Balvu Valsts ģimnāzijā skatāma Rakstniecības un mūzikas muzeja ceļojošā izstāde ”Dzīves pabērni latviešu literatūrā”. Izstādi veido vairākas lielformāta digitālās izdrukas, kurās latviešu literatūras klasikas ilustrācijas un fotogrāfijas no klasikas interpretācijām teātrī komentētas mūsdienīgā, sociāli aktuālā kontekstā.“Dzīves pabērni latviešu literatūrā” nav mēģinājums rādīt, cik grūti klājas daudzajiem rakstniecības zelta fonda varoņiem. Izstādei ir divi uzdevumi: pirmkārt, atgādināt, ka cilvēka dzīves sižeti laika gaitā ir mainījušies ļoti maz un, ka mainās tikai vērtējums, ko mēs tiem piešķiram; otrkārt, izstāde ir aicinājums vērtēt informāciju, ko neizbēgami uzņemam sevī līdz ar kultūras mantojumu un tā interpretāciju obligātās izglītības sistēmas ietvaros.

Mārtiņdiena Balvu Valsts ģimnāzijā

      Mārtiņi jeb Mārtiņdiena ir latviešu gadskārtu svētki, kas ik gadu svinami 10. novembrī. Mārtiņdiena ir diena, kas iezīmē rudens beigas un ziemas sākumu. Senlatviešu Saules gada kalendārā Mārtiņi apzīmē viduspunktu starp Miķeļiem un Ziemassvētkiem jeb rudens un ziemas saulgriežiem. Mārtiņi tiek uzskatīti par saimnieciskā gada noslēgumu. Visjautrākā un skaistākā Mārtiņu ieraža ir maskotie gājieni, kuri turpinājās līdz pat Ziemsvētkiem un beidzās Meteņos. Balvu Valsts ģimnāzijas bibliotēkā  8.novembrī  noritēja “Mārtiņdienas ieskandināšana”. Pasākuma mērķis bija senlatviešu tradīciju saglabāšana un popularizēšana jaunajai paaudzei. Viesus laipni sagaidīja saimniece- bibliotekāre, skandinot Mārtiņdienai veltītas tautasdziesmas. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja uzzināt, kas ir Mārtiņdiena, kā šo dienu svinējuši senlatvieši. Ikviens varēja skatīties bibliotekāres sagatavoto prezentāciju “Mārtiņdiena”, izmēģināt savus  spēkus gan intelektuālās, gan spēka aktivitātēs,  iepirkties saldumu tirdziņā,  kurus bija sarūpējuši, cepuši un gatavojuši vecāko klašu jaunieši, savukārt, 10. a klases audzēkņi bija iejutušies saimes puišu lomā un vadīja dažādas jautras spēles, toties meitenes bija atraktīvās budēļu čigānmeitas un apmeklētājus vilināja ar savu zīlēšanas māku un vadīja: Mārtiņdienas ticējumu un tautasdziesmu izzināšanas, mīklu minēšanas aktivitātes.  Pasākumā valdīja jautra un sirsnīga atmosfēra. Aktīvākie, erudītākie un sportiskākie apmeklētāji saņēma saldumu balviņas. Pasākums noslēdzas ar jestrām dejām.

Paldies visiem apmeklētajiem par atsaucību!

Vineta Muzaļevska