Category: Bibliotēka

Trīs uzņēmējdarbības projekti Balvu Valsts ģimnāzijā!!!

Šajā mācību gadā divdesmit trīs Balvu Valsts ģimnāzijas 12.klašu izglītojamie uzsāka darbību Biznesa augstskolas “Turība” projektā “Uzņēmējdarbības skola”. Projekta mērķis bija jauniešos raisīt interesi par uzņēmējdarbību, kas nākotnē pozitīvi ietekmētu reģionu ekonomiku un kopējo tautsaimniecību. Projekta ietvaros vienreiz mēnesī jaunieši piedalījās augstskolas lektoru organizētajās nodarbībās:”Komunikācija kā panākumu atslēga”,”Veiksmīga biznesa ABC”,” Komandas veidošana”,” Līderisms”, “Zīmols- Tava panākumu atslēga”, “Digitālais mārketings”,” Lietišķā etiķete”, “Protokols”, “Neaizmirstama prezentācija”, “Pašprezentācija”, “Finanses”, “Grāmatvedības radošā puse” un iedvesmojoša noslēguma vieslekcija ar Scandiweb biznesa attīstības speciālistu Rūdolfu Freibergu “Pretī izaicinājumiem: 134 dienas Peru” Webex platformā. Projekta noslēgumā dalībnieki kārtoja pārbaudes darbu-testu un saņēma uzņēmējdarbības kompetenču apliecinājumus(sertifikātus).

Paldies Biznesa augstskolai “Turība” par piedāvājumu, noderīgajām un interesantajām lekcijām!

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Balvu novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

 Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

      Pārrobežu projekta “Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam!” ietvaros Balvu Centrālā bibliotēka piedāvāja lielisku iespēju divdesmit septiņiem BVĢ 11.a klases jauniešiem piedalīties projekta aktivitātēs, proti, izzinošās, praktiskās nodarbībās ar augstskolu ekonomikas un uzņēmējdarbības pasniedzējiem, profesionāļiem, brīnišķīgiem, dzīvesgudriem cilvēkiem Aivaru un Gunitu Kalniņiem.

      Projekta mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību Ziemeļlatgalē (Latvijā) un Pleskavas reģionā (Krievijā), iesaistot bibliotēkas vietējo iedzīvotāju uzņēmējdarbības prasmju un uzņēmējspēju attīstīšanā.

      Nodarbības notika Zoom platformā, jaunieši ieguva zināšanas par to, kas ir biznesa ideja-kā līdz tai nonākt, kā uzrakstīt konkurētspējīgu biznesa plānu, iepazinās ar reāla biznesa-internetveikala analīzi, uzzināja kā veidojas darba tirgus un, kādi kritēriji nosaka darba algas lielumu u.c. Projekta darbības laikā jaunieši cītīgi strādāja arī patstāvīgi, attālināti sadarbojoties grupās, izveidoja prezentācijas savām biznesa idejām, pilnveidoja uzņēmējdarbības kompetences.      Piecas darba grupas aizstāvēja savas biznesa idejas žūrijas komisijas klātbūtnē, argumentēja biznesa idejas nepieciešamību un dzīvotspēju, uzlaboja savas prezentēšanas prasmes, kas lieti noderēs arī turpmāk. Mūsu jauniešu biznesa idejas patiesi iepriecināja: bērzu un kļavu sulu tirgošana, biznesa projekts ”Tavs veselības asistents”, personalizēta, batikota apģērba ražošana vai atjaunošana, unikāla, izglītojoša spēle brīviem brīžiem, programmēšana un tehnikskais atbalsts. Jaunieši saņēma ļoti daudz pozitīvu vērtējumu un atzinības no žūrijas komisijas. Prezentācijas galvenie vērtēšanas kritēriji bija: biznesa idejas un produkta/pakalpojuma apraksts, iespējamais klientu segments, SVID analīze, konkurentu analīze, mārketinga aktivitātes, prezentācijas vizuāli tehniskais noformējums. Uzvarētājkomanda ieguva noderīgu balvu -6 mēnešu žurnāla “Ilustrētā zinātne” abonementu visiem komandas “Bizness guru” dalībniekiem Samantai Zubovai, Gerdai Voitei, Nikitam Kokorevičam, Amandai Loginai.

Paldies Balvu Centrālajai bibliotēkai par sadarbību!

Latvijas uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas projekts “ Esi Līderis!” – ir Vislatvijas skolu projekts, kas jau 18 gadus dod iespēju skolēniem iegūt daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā. Darbojoties  projektā “Esi Līderis!” skolēns paralēli mācību procesam trīs gadu laikā (10. – 12. klase) apgūst papildu zināšanas un iesaistās projekta rīkotajās aktivitātēs, kas mērķtiecīgi attīsta skolēna zināšanas un prasmes, sagatavojot patstāvīgu lēmumu pieņemšanai, studiju procesam vai uzņēmējdarbībai. Paralēli mācību procesam skolēni apgūst septiņus mācību priekšmetus:lietišķā etiķete, mārketings, uzņēmējdarbība, lietvedība, grāmatvedība, likumdošana, menedžments. Skolēni piedalās arī citos pasākumos:dažādos konkursos, biznesa spēlēs, meistarklasēs, Līderu dienās,vebināros. Šajā mācību gadā projektā “Esi līderis!” darbojas divdesmit četri BVĢ 10.-12.klašu izglītojamie,veiksmīgi apgūstot iepriekš minētos mācību priekšmetus un sekmīgi kārtojot pārbaudes darbus.

Paldies jauniešiem par proaktivitāti, uzņēmību un vēlmi pilnveidoties!

 

 

Projektu kuratore, koordinatore skolā

ekonomikas skolotāja/bibliotekāre

Vineta Muzaļevska

Atkarībām – Nē!

Uzņēmējdarbības skola

Šī gada 21. janvārī uz nodarbībām “Uzņēmējdarbības skolā” Microsoft Teems platformā, kuras organizē Biznesa augstskola “Turība”, pulcējās divdesmit trīs 12.ab klašu jaunieši. Šī bija jau ceturtā tikšanās reize. Jauniešus ik reizi uzrunā sabiedrībā plaši pazīstami cilvēki: augstskolu pasniedzēji, uzņēmēji, TV un radio personības. Jaunieši paplašinājusi zināšanas dažādās tēmās: komunikācija kā panākumu atslēga, veiksmīga biznesa ABC, komandas veidošana, līderisms, zīmols-Tava panākumu atslēga, digitālais mārketings, lietišķā etiķete un biznesa protokols.

   Jaunieši atzīst, ka nodarbībās iegūtās zināšanas un prasmes ir noderīgas. Tās veicina lielāku interesi par uzņēmējdarbību kā vienu no karjeras iespējām.

V. Muzaļevska

BARIKĀDĒM 30

Barikādēm veltīta prezentācija lejupielādējama šeit.

LASI UN VĒRTĒ!

SĪKĀKA INFORMĀCIJA SAZINOTIES E-KLASĒ AR BIBLIOTEKĀRI VAI PA TEL. 20220534

Interaktīva viktorīna “Mana Latvija”

Valsts svētku nedēļā ikvienam Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnam bija iespēja pārbaudīt savu erudīciju dažādos jautājumos par Latviju interaktīvā viktorīnā “Mana Latvija”.    Paldies visiem, kuri piedalījās, pārbaudīja un apliecināja savas prāta spējas.

Rezultāti:

1.vieta –Dāvis Bisenieks 12.b, Jānis Jermacāns 7.a,

2.vieta -Edgars Leišavnieks 8.a, Sindija Saide 7.a ,

3.vieta- Anete Zakarīte 10.b, Iļja Polis 7.a.

V. Muzaļevska

Dzejas stunda

29.septembrī 12.klašu izglītojamie pulcējās uz “ Dzejas stundu” skolas bibliotēkā. Jau otro gadu Dzejas dienu ietvaros mūs apciemo brīnišķīga dzejniece, dziesminiece, gleznotāja- Džeina Gavare. Mums  bija iespēja ieklausīties viņas autordziesmu un dzejoļu skanējumā, aplūkojot viņas gleznotos darbus un sarunāties ar patiesi dzīvesgudru cilvēku. Dzejniece akcentēja, cik svarīgi ir saglabāt cilvēcību it visā, izceļot tieši skaisto un labo, jo tam mēs esam radīti. Šie vārdi ir kļuvuši par Džeinas radošo devīzi dzejā, mūzikā, glezniecībā, lai caur mākslu radītu tādu pasauli, kādu mēs gribam redzēt – skaistu, sirsnīgu un labu.

  12.b klases audzēknis Dāvis Bisenieks dalās pārdomās: “Tikšanās ar Džeinu Gavari manī raisīja daudz domu un emociju. Jau pašā sākumā mani pārsteidza viņas daudzpusīgums – dzejniece, mūziķe un gleznotāja vienā personā. Viņas stāstītais patiešām lika aizdomāties, jo gandrīz visām Džeinas izteiktajām domām varēju piekrist. Daudzi cilvēki patiešām neapzinās to, uz ko viņi patiešām ir spējīgi, jo viņi pavada savu dzīvi, cenšoties izpatikt citiem, tā arī neatrodot savu dzīves misiju. Ikkatrs cilvēks, vai tas būtu policists, skolotājs vai apkopējs, ir zobrats mehānismā, ko saucam par sabiedrību, un katrs no tiem ir būtiska sastāvdaļa, bez kuras nevar iztikt. Es spēju saprast viņas domas, kā arī pārliecināties, ka iecietība ir ļoti svarīga. Ir svarīgi, lai tavas domas un ideālus kāds izaicinātu, jo tikai tā tava personība spēj augt.
                       Paldies Džeinai Gavarei par iedvesmojošo tikšanos!”

V. Muzaļevska

Oktobris skolas bibliotēkā

Septembris skolas bibliotēkā

Noslēdzies Vislatvijas makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai”.

Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu un darbinieku kolektīvs savācis no nodevis otrreizējai pārstrādei

3 tonnas 50 kilogramus papīra līdz ar to pasaudzējot 43 kokus no iznīcināšanas.

Paldies visiem par aktivitāti!!!

Rezultāti skolā

pamatskolas posmā:

1.vieta- 8.d klase 454 kg (audz. M. Stepanova)

2.vieta- 9.b klasei 429 kg ( audz. I. Krivošejeva)

3.vieta- 9.a klasei 350 kg ( audz.I. Petrova)

7.a klase 330 kg

8.b klase 320 kg

7.b klase 248 kg

7.c klase 70 kg

8.c klase 10 kg

 

vidusskolas posmā:

1.vieta- 11.a klasei 616 kg ( audz. V.Muzaļevska)

10.a klase 10 kg

11.b klase 5 kg

 

Rezultāti valsts līmenī tiks paziņoti aprīļa beigās!