Archive for Projekti

Loading images...

,,Cultural Heritage: Traditional Children’s Games”

Pirmo reizi Erasmus + projekta ietvaros īstermiņa mācību/mācīšanās un mācīšanas aktivitātes skolēniem notika Balvu Valsts ģimnāzijā, Balvos.


Laikā no 15.oktobra līdz 19.oktobrim Balvos bija dzirdama angļu valoda, jo starptautiskajā starpskolu stratēģiskās partnerības Erasmus+ projekta “Straightening Winding Routes to Active Citizenship” ietvaros Balvu Valsts ģimnāzijā viesojās 12 skolēni un 7 skolotāji no Spānijas, Polijas un Somijas. Neskatoties uz to, ka starpskolu sadarbības projekti ģimnāzijā tiek realizēti jau trešo gadu, šī bija pirmā reize, kad mācību/mācīšanās un mācīšanas aktivitātes skolēniem tika organizētas mūsu skolā, pirmoreiz mūsu skolēni savās mājās uzņēma ārzemju viesus, pilnveidoja svešvalodas prasmes, kā arī ieguva jaunus draugus. Paldies 12 ģimenēm, kuras teica “jā” un piekrita būt par viesģimenēm. Ārzemju viesi ļoti augstu novērtēja ģimeņu viesmīlību un dāsnumu.
Nedēļa bija piesātināta ar notikumiem un daudzveidīgām aktivitātēm. Laiks lutināja, fantastiskais rudens priecēja ar savu krāšņumu. Skolēni un skolotāji atzina, ka visas aktivitātes bija labi pārdomātas un interesantas. Pirmdien (15.10.) ciemiņus sagaidīja skaisti izrotāta skola ar dalībvalstu karodziņu virtenēm, fotostūrītis ar uzrakstu “Laipni lūdzam Balvos!” latviešu, angļu, spāņu, poļu un somu valodā, ar plakātiem par valstīm, kurus gatavoja ģimnāzijas skolēni. Pēc ekskursijas skolā notika ledus laušanas aktivitātes un nodarbība par publisko runu. Pēcpusdienā devāmies uz Alūksnes pilsētu, apmeklējām muzeju “Dabas labirinti” un iepazinām pilsētu, braucot ar kuģīti.
Otrdien (16.10.) pēc trīs garām nodarbībām par tēmu “Ir viena rase – cilvēce” notika Eiropas vakariņas ar viesģimenēm. Skolēni iepazīstināja ar savas valsts tradicionālajiem ēdieniem, piedalījās dažādās atrakcijās un atraktīvi pavadīja laiku. Svinīgajām vakariņām tika sagādāta īpaša burtu torte “Erasmus+”.
Trešdien (17.10.) devāmies uz Latvijas galvaspilsētu – Rīgu. Skolēni apmeklēja Latvijas Okupācijas muzeju un piedalījās nodarbībā “Ebreju vēsture Latvijā un holokausts”. Nodarbības mērķis bija izprast cilvēka dzīvības vērtību un sabiedrības attieksmi un rīcību holokausta laikā Latvijā. Izmantojot daudzveidīgus vēstures avotus – fotogrāfijas, plakātus, atmiņas un dokumentus, skolēni gida vadībā uzzināja par ebreju dzīvi un nozīmi Latvijas politikā, ekonomikā un kultūrā vēl pirms nacistiskās Vācijas okupācijas. Nodarbības turpinājumā skolēni mēģināja izprast Latvijas iedzīvotāju attieksmi, motivāciju un rīcību holokausta laikā. Kāpēc bija ebreju glābēji? Kāpēc bija vienaldzīgie? Kāpēc citi sadarbojās ar nacistu varas iestādēm un piedalījās noziegumā? Izmantojot šo skaudro vēstures mācību, skolēni tika mudināti prezentēt un pastāstīt par uzzināto.
Pēc nodarbības muzejā sekoja aizraujoša ekskursija pa Vecrīgu, kuru saplānoja un organizēja ģimnāzijas 10. klases skolnieks Artūrs Supe. Pēc garšīgām pusdienām Lido atpūtas centrā sekoja divu stundu izzinoša programma Latvijas Brīvdabas muzejā, kuru vadīja aktieris Imants Vekmans. Skolēni un skolotāji iepazinās ar ģenerālo informāciju par zemnieku dzīvi Latvijā 17.-19.gs. un piedalījās Ganu spēlēs. Programmas mērķis bija radīt skolēnos interesi par latviešu tautas materiālās un nemateriālās kultūras mantojumu, padarīt skolēniem saistošāku muzeja ekspozīcijas uztveri, izmantojot spēļu un rotaļu elementus, kā arī veicināt komandas sadarbību un atbildību. Dalībnieki iepazinās ar zvejnieku mājām un to iekārtojumu, apmeklēja koka amatnieku darbnīcu un piedalījās rotaļās, kuras bērni spēlējuši agrākos laikos.
Ceturtdien (18.10.) projekta dalībnieki apmeklēja trīs mācību stundas Balvu Valsts ģimnāzijā, kas deva iespēju skolēniem salīdzināt mācību procesu Latvijas skolā ar savu skolu. Neskatoties uz to, ka stundas notika latviešu valodā, tās skolēniem un skolotājiem šķita interesantas un noderīgas. Pēcpusdienā skolēni gatavojās publiskajai runai un turpināja izstrādāt prezentācijas. Vakaru skolēni pavadīja viesģimenēs, bet skolotāji devās iepazīt kaimiņpilsētu Gulbeni.
Ātri pienāca projekta aktivitāšu noslēguma diena (19.10.), kad skolēni uzstājās ar publisko runu par tēmu “Ir viena rase – cilvēce”. Skolēni veica gan pašvērtējumu, gan novērtēja citu skolēnu uzstāšanos. Jāatzīst, ka visas prezentācijas un uzstāšanās bija ļoti augstā līmenī, neskatoties uz to, ka tēma šim vecumposmam (13-14 gadi) bija sarežģīta. Pēcpusdienā dalībnieki devās pastaigā pa pilsētu un apmeklēja Balvu reģionālo muzeju, bet, atgriežoties skolā, viņus gaidīja neaizmirstams koncerts, kuru sagādāja ģimnāzijas skolēni kopā ar pulciņu skolotājiem. Koncerta noslēgumā tika pasniegtas balvas, sertifikāti, visi tika aicināti iemācīties latvisku deju un nogaršot Latvijas tradicionālo gardumu – kliņģeri.
Ir patiess prieks un gandarījums par paveikto, par skolēniem, kuri piedalījās Erasmus+ projekta īstermiņa mācību/mācīšanās/mācīšanas aktivitātēs. Prieks, ka skolēni ne tikai ieguva jaunas zināšanas, bet arī paplašināja savu redzesloku, uzlaboja svešvalodas prasmes, bagātināja pieredzi un ieguva jaunus draugus.
Projekta koordinatore
Irīna Krivošejeva.

Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāja Irīna Krivošejeva piedalās kontaktseminārā Rumānijā.

Laika posmā no 18.-23. jūnijam Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāja Irīna Krivošejeva piedalījās starptautiskajā Erasmus+ kontaktseminārā ,,Results Plus: The sound of projects” Bukarestē, Rumānijā.
Rumānija daudziem saistās ar leģendu, ka reiz te esot dzīvojis vampīrs Drakula. Tā ir valsts, kurā vērojami pārsteidzoši dabas skati ar kalnu ainavām, viduslaiku arhitektūra, nocietinātas pilsētas un romantizētas pilis. Rumānijas vērtība ir Karpatu kalni, kas atrodas valsts ziemeļos, Transilvānijā (tulkojumā nozīmē – vieta starp mežiem).
Kontaktsemināra galvenā tēma bija DEOR stratēģija – projektu rezultātu redzamība, izplatīšana un izmantošana, kas arvien vairāk tiek iekļauts Erasmus + projektu vadlīnijās un ir kā obligāta prasība. Stratēģija vērsta uz to, lai sabiedrība ne tikai uzzinātu par projekta rezultātu, bet lai to ietekme ir pēc iespējas lielākai sabiedrības daļai, projektu pieteikumos tai ir jābūt izstrādātai un pierādītai. Seminārs bija organizēts tiem, kas raksta un realizē projektus, kā arī tiem, kuri vērtē tos vai izstrādā projektu nolikumus.
Seminārā iegūtas zināšanas, kas ir DEOR un kā izstrādāt tā stratēģijas, kā arī tika gūta izpratne par vairākām opcijām, kuras var izmantot, lai izplatītu un padarītu vizuāli interesantākus projekta rezultātus. Dalībnieki no Rumānijas un Maltas dalījās labās prakses piemērā, prezentējot sava projekta rezultātus. Īpaši interesantu semināru padarīja tās vadītājas – Eugenia Barbu un Andrea Chiricescu, slavenas Bukarestes leļļu teātra aktrises.
Kontaktseminārs deva lielisku iespēju prezentēt Balvu Valsts ģimnāzijā realizēto Erasmus + projektu ,,Effective Methods for Strengthening The Learning Process in Teaching Science” 40 pārstāvjiem no 15 ES dalībvalstīm un veidot savstarpējās sadarbības tīklus nākotnes partnerības projektu īstenošanai.

Irīna Krivošejeva,
Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāja.

Erasmus + projekta koordinatoru trešā starpvalstu tikšanās Balvos, Balvu Valsts ģimnāzijā.

2016.gada 1.septembrī Balvu Valsts ģimnāzijā tika uzsākts Starptautiskais starpskolu stratēģiskās partnerības projekts Erasmus + KA2 “Effective Methods for Strengthening the Learning Process in Teaching Science”. Projekta mērķis – veidot administrācijas, skolotāju un skolēnu komandu, lai nākotnē veicinātu izmaiņas, mācot dabaszinības un matemātiku. Komandas darbs ir balstīts uz aktīvu mācīšanos, izmantojot daudzveidīgas metodes, apgūstot dabaszinības un kritisko domāšanu caur kultūras un tuvākās apkārtnes prizmu, uzlabojot valodas prasmes, veidojot daudzvalodīgu mācību procesu un ieviešot inovatīvas mācību metodes. Divu gadu garumā minētajā projektā sadarbojās Latvijas, Itālijas, Turcijas, Lietuvas un Portugāles skolotāji un skolēni, lai kopā mācītos, darbotos, dalītos savā labajā praksē Eiropā. Šī gada 31.augustā projekts noslēgsies. Tāpēc, lai izvērtētu tā rezultātus, laikā no 14. līdz 16. maijam Balvos, Balvu Valsts ģimnāzijā, notika trešā starpvalstu sanāksme, kurā piedalījās trīspadsmit partnerības skolu koordinatori, skolotāji, direktori un vietnieki.
Sanāksmes mērķis bija izvērtēt projekta rezultātus, atskatīties uz paveikto savā skolā, izanalizēt aktivitātes, kas notika projekta laikā, vienoties par noslēguma atskaites paraugu, kura tiks iesniegta valsts nacionālajām aģentūrām. Sanāksmes laikā tika apspriestas dažādas projekta izplatīšanas iespējas savā, kā arī citās Eiropas Savienības valstīs. Koordinatori sniedza informāciju par projekta pozitīvo ietekmi uz skolotājiem, skolēniem un vecākiem. Notika darbs pie projekta rezultātiem: mājaslapas, e-grāmatas noformējuma un satura, videosižeta par projekta gaitu un skolēnu anketēšanas rezultātiem. Sekot projekta gaitai un aktivitātēm, kā arī apskatīties projekta rezultātus var projekta mājas lapā: https://smileserasmus.wixsite.com/smiles.
Apliecinot latviešu viesmīlību, 13.maijā sanāksmes dalībnieki tika sagaidīti Rīgā un patīkami pārsteigti ar zirgu izjādi Gulbenes novada “Purenēs”, kur guva iespēju baudīt Latvijas dabu, atrodoties tālu prom no pilsētām, zirga mugurā apskatot burvīgās lauku ainavas, plašos laukus, mežus un mazos lauku celiņus.
Pirmdienas rītā (14.05.) projekta dalībnieki skolā tika sagaidīti ar muzikālu sveicienu un skolas direktores Ineses Paideres uzrunu, stāstījumu par skolu un videofilmu par Latviju. Pēcpusdienā notika izzinoša ekskursija Alūksnē gida pavadībā, brauciens ar plostu pa Alūksnes ezeru, tika apmeklēts Dabas muzejs “Vides labirinti”, Stāmerienas pils un Stāmerienas Sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīca.
Otrdienas (15.05.) rītā sanāksmes dalībnieki devās uz novada domi vizītē pie Balvu novada domes priekšsēdētāja Aigara Pušpura. Vizītes laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar Balvu novadu. Pēc tam sekoja ekskursija uz blakus novadiem, tika apskatīta Latvijas vecākā pilsēta Ludza, kā arī Rēzekne un Aglona. Aglonā tika apmeklēts “Maizes muzejs”, kur dalībniekus iespaidoja stāstījums par maizes vēsturi, uzturvērtību, rudzu maizes gatavošanu pēc sentēvu metodēm, maizes degustācija, zāļu tēja ar medu.
Trešdien (16.05.) Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni iepriecināja ar saviem priekšnesumiem noslēguma koncertā. Ar mūsdienu dejām uzstājās grupas “Terpsihora” un “Di-dancers” dejotāji, kā arī tautu deju kolektīvs “Purenīte”, ar dziesmām priecēja skolas ansamblis un koris. Koncerta noslēgumā deju kolektīvs “Purenīte” iemācīja sanāksmes dalībniekiem deju “Cūka driķos”.
Apzinoties, ka tā bija pēdējā tikšanās projekta laikā, ārkārtīgi grūti bija atvadīties no projekta dalībniekiem, jo šo divu gadu laikā bijām kā viena liela, draudzīga ģimene. Milzīgs paldies visiem projektā iesaistītajiem skolotājiem, skolēniem, vecākiem, skolas vadībai par ieguldīto darbu, lai sasniegtu projekta mērķus un īstenotu uzdevumus. Īpašu paldies gribas teikt skolas direktorei Inesei Paiderei, kura bija šī projekta iniciatore un atbalstītāja.
Jauku vasaru vēlot,
projekta koordinatore Irīna Krivošejeva.

Balvu Valsts ģimnāzija piedalās ERASMUS + projekta ‘’Straightening Winding Routes to Active Citizenship” mācīšanās/mācīšanas mācību aktivitātēs Somijā

Laika posmā no 22. aprīļa līdz 28. aprīlim četras Balvu Valsts ģimnāzijas 8.b.,8,c., 7.a. klašu skolnieces Eva Daniela Pokule, Sintija Kokoreviča, Evelīna Dokāne , Beāte Dārziņa un divas skolotājas – vēstures skolotāja Mudīte Stepanova un angļu valodas skolotāja Inga Vanaga piedalījās Erasmus + programmas aktivitātēs Somijā, Kalajoki pilsētā, Merenojankoulu skolā. Kalajoki ir neliela pilsēta (apm. 10 000 iedzīvotāju) Baltijas jūras, Botnijas līča krastā, aptuveni 700 km ziemeļrietumu virzienā no Somijas galvaspilsētas Helsinkiem, kas projekta aktivitāšu norises laikā nozīmēja došanos atpakaļ tuvāk ziemīgiem laika apstākļiem, joprojām ledus klātam jūras klaidam, taču, galvenokārt, iespēju gūt ieskatu Somijas izglītības sistēmas veiksmes stāsta praktiskajās izpausmēs, veiksmīgā un daudzveidīgā tehnoloģiju pielietojumā mācību/ mācīšanās procesā un sadarbības prasmju kā arī radošumu veicinošu mācību metožu pielietojumā.
Vizītes pirmo dienu(23.04), kā arī visas pārējās caurvija dažādu informāciju tehnoloģiju un rīku prezentācijas, to pielietojums mācību/ mācīšanās un projekta aktivitāšu norisē – atpazinām jau pazīstamus un pielietotus IT rīkus, tādus kā Kahoot, Quizlet, Prezi, kā arī mazāk zināmus, piemēram, Book Creator, RubiStar, Padlet u.c. Skolēniem un skolotājiem bija iespēja apgūt un pilnveidot kodēšanas un programmēšanas iemaņas izmantojot Micro:bit un QR kodu programmas. Papildus šiem atsevišķajiem IT rīkiem kā būtiska un visaptveroša mācību/ mācīšanās procesa sastāvdaļa Somijas skolās tiek pielietota Google Classroom interneta platforma, kas nodrošina “bezpapīra” jeb digitālu mācību materiālu apmaiņu, mācību procesa monitorēšanu, mācību procesā iesaistīto pušu saziņu un sadarbību, un, kuras efektīvu darbību nodrošina katram skolēnam pieejamiem planšetdatori. Konkurētspējīgs informāciju tehnoloģiju lietojums un radošums inovāciju attīstīšanā kā atslēgas vārdi caurvija vairāku projekta aktivitāšu norisi un jo īpaši tika uzsvērts reģiona lielākās pilsētas Oulu jeb kā somi to dēvē “Arktiskās silikona ielejas” apmeklējuma laika. Šeit skolēni un pedagogi viesojās Oulu zinātnes centrā “Tietomaa”, Oulu mākslas un tehnoloģiju muzejā, kur būtiska ekspozīcijas daļa veltīta Somijas informāciju un sakaru giganta Nokia vēsturei, veiksmes stāstam un tā transformācijām attīstoties jaunā veidolā.
Nedēļas garumā skolēni ļoti aktīvi darbojās. Pirmdienā notika „ledus laušanas” aktivitātes, ko vadīja atraktīvais skolotājs Viljams, tad sākās darbs – https://bookcreator.com/, kur internacionālās grupās nedēļas laikā jāizveido e-grāmata par spilgtākajiem iespaidiem. Somu, spāņu, poļu un latviešu projekta dalībnieki prezentēja savus mājas darbus, izmantojot SCAMPER metodi. Tas ir domāšanas rīks, kas palīdz cilvēkiem domāt par pārmaiņām, lai izveidotu jaunus vai izmainītu eksistējošus produktus. Balvu Valsts ģimnāzijas meitenes stāstīja par SCAMPER metodes pielietojumu vēstures stundā, mācoties par I pasaules karu, un par savām kultūras somām(culture bag), bet prezentācija tika veidota www.powtoon.com. Vakarpusē sekoja kultūras vakars ar katras valsts tradicionālajiem ēdieniem un atraktīviem priekšnesumiem – dziesmām, spēlēm, nacionālām dejām, tostarp arī Tūdaliņ, tagadiņ… Otrdien(24.04)ekskursijas laikā uz Oulu netraucēja pat lietus, autobusā tika izspēlēti mēles mežģi, mikrofonā bija jānorunā savu valstu mēles mežģi. Zinātnes centrā Tietomaa visi apmeklēja populārzinātnisku filmu, piedalījās aktivitātēs, Oulu mākslas un tehnoloģiju muzejā iepazinās ar Somijas informāciju un sakaru giganta Nokia vēsturi. Sekoja ekskursija pa Oulu vecpilsētu un brīvais laiks.Trešdien (25.04.)skolēni piedalījās mācību stundās kopā ar viesģimenēm, turpināja darbu pie e-grāmatām, kā arī apguva un pilnveidoja kodēšanas un programmēšanas iemaņas izmantojot Micro:bit, veidojot spēles. Ceturtdien (26.04) visi projekta dalībnieki devās pārgājienā uz Poukamu, Vihasniemi pie Botnijas līča, kur skolotāju Aino un Sannas vadībā, izmantoja QR kodu programmas un piedalījās dažādās skautu aktivitātēs – orientēšanās ar uzdevumiem, dabas materiālu izmantošana , putnu vērošanas torņa apmeklējums, malkas zāģēšana u.c. Noslēgumā draudzīgi tika ceptas desiņas un maršmelovi, spēlētas somu spēles. Pēcpusdienā projektā iesaistītie skolēni apmeklēja Kalajoki baseinu. Piektdien (27.04)laiks ritēja, veidojot un izspēlējot Kahoot, katra grupa prezentēja izveidoto e-grāmatu par projekta nedēļu, tika izvērtēts projekta darbs RubiStar, kam sekoja dāvanas un sertifikāti, bet vakarā atvadu pasākums. Agrā sestdienas rītā ar asarām meitenes atvadījās no viesģimenēm un jauniegūtajiem draugiem. Projekta aktivitātēs iesaistīto skolnieču vārdā sirsnīgs paldies par viesģimeņu laipnību un ieinteresētību, uzņemot mūsu skolnieces, jo pēc skolā un ārpus skolas pavadītajām aktivitātēm meitenēm tika piedāvāts gan peldbaseina, gan somu kultūras un dzīvesveida neatņemamas sastāvdaļas – saunas apmeklējums, tuvākas un tālākas apkaimes iepazīšanas ekskursijas. Paldies ģimenēm par viesmīlīgo uzņemšanu! Pašu projekta aktivitāšu dalībnieču, Balvu valsts ģimnāzijas skolnieču vērtējumā būtiskākie ieguvumi, jaunatklājumi un secinājumi atgriežoties mājās:
• Ļoti patika atmosfēra Somijā, izplānotās aktivitātes
• Visi bija ļoti draudzīgi
• šādi projekti ir laba iespēja iepazīt pasauli un iegūt jaunus draugus (Sintija)
• Šīs septiņas dienas bija aizraujošas, patīkami, pozitīvi cilvēki, dažreiz bija sajūta kā mājās
• Iemācījos kļūt atbildīgāka un sāku cilvēkus vairāk novērtēt, jo katrs esam citādāks(Eva Daniela)
• Ieguvu jaunus draugus un jaunu pieredzi, redzēju skaistu valsti, kurā noteikti vēlos atgriezties (Evelīna)
• Es negribēju braukt mājās! Visvairāk man patika dzīvošana viesģimenēs un jaunu draugu iegūšana. Pozitīvas un labas atmiņas!(Beāte)
Piedalīšanās Erasmus+ projekta aktivitātēs paplašināja redzesloku, uzlaboja angļu valodas prasmes, saskarsmes prasmes, sniedza jaunu pieredzi darbā ar ITK. Darbojoties kopā ar somu, spāņu, poļu skolēniem, tika popularizēta Balvu Valsts ģimnāzija, Balvi un Latvija. Nākamā projekta dalībnieku tikšanās rudenī notiks Balvos. Uz tikšanos!

Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāji un skolēni Erasmus+ projekta ietvaros viesojas Turcijā.

Laika posmā no 15. aprīļa līdz 20. aprīlim trīs Balvu Valsts ģimnāzijas 11.b klases skolnieces Dārija Semjonova, Laura Berne un Paula Paidere, kā arī četras skolotājas – projekta koordinatore Irīna Krivošejeva, direktores vietniece Ināra Konivale, matemātikas skolotāja Irēna Baltiņa un fizikas skolotāja Ārita Andrejeva piedalījās Erasmus + programmas 2.pamatdarbības projekta “Effective Methods for Strengthening the Learning Process in Teaching Science” īstermiņa mācību/mācīšanās/mācīšanas aktivitātēs Turcijā, Mersinā, MDTO MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI (partnerskola, Jūras profesionālā vidusskola). Mersina ir pilsēta Vidusjūras krastā Turcijas dienvidos.
Pirmdien (16.04.) notika izzinoša ekskursija skolā, matemātikas spēles skolēniem un prezentācija par Fatih projektu. Jūras profesionālā vidusskola ir mūsdienīgi aprīkota, nodrošināta ar jaunākajām tehnoloģijām, ir kuģa imitācijas telpas. Projekta Fatih ietvaros katrs kabinets ir aprīkots ar interaktīvajām tāfelēm, skolēni strādā ar planšetdatoriem, kuros ir pieejamas e-grāmatas. Papildus e-grāmatām planšetdatori ietver klases nodarbības, skaņas, animācijas un grafiku. Gan skolotājiem, gan studentiem ir ierobežota piekļuve citām tīmekļa vietnēm. Projektu pilnībā izstrādājuši turku inženieri, tajā ir ieguldīti 18 biljoni dolāru un plāno ieguldīt vēl 10 miljonus. Guvām iespēju izbaudīt turku nacionālos ēdienus, jo skolas kolektīvs šīs dienas pusdienās piedāvāja tos izgaršot. Turku virtuve ir pazīstama kā viena no labākajām pasaulē. Tā ir īpaša ar daudzveidīgām receptēm, dabīgo sastāvdaļu izmantošanu, bagāta ar smaržu un garšu buķeti, tāpēc tiek uzskatīta par vienu no trim galvenajām virtuvēm pasaulē.
To, ka izglītībai pievērš lielu uzmanību un tajā iegulda finansiālos līdzekļus, sapratām otrdien, apmeklējot Tarsus profesionālo vidusskolu un Tarsus Amerikas koledžu. Koledža dibināta 1888.gadā. Tā ir Turcijas desmit labāko skolu sarakstā pēc absolventu panākumiem visā pasaulē. Divi koledžas skolēni stāstīja par saviem veiksmīgi īstenotajiem projektiem. Tarsus profesionālajā vidusskolā mācās 500 skolēni, skola piedāvā apgūt dažādas nozares/virzienus: pārtikas, metāla un mašīnu tehnoloģijas, mēbeļu projektēšanas, elektrības un elektronikas. Skola iespaidoja ar mūsdienīgi aprīkotām laboratorijām, kurās notika meistarklases gan skolēniem, gan skolotājiem, ar siltumnīcām, kurās skolēni mācās audzēt un kopt augļus un dārzeņus, ar mēbeļu ražošanas cehu, kurā ir ražotas visas skolas mēbeles, ar krāšņu bibliotēku, gaiteņiem un klasēm.
Trešdien apmeklējām Zinātnes un Mākslas centru (Bilsem), kur aktīvi darbojāmies, izmantojot QR kodus jeb divdimensiju svītrkodus, ko plaši izmanto, lai informāciju “pārnestu” jaunākās paaudzes mobilajos telefonos vai citās mobilajās ierīcēs. Šis centrs ir sabiedriskā iestāde talantīgiem un apdāvinātiem bērniem no 8 līdz 18 gadu vecumam. Bērniem ir īpaša izglītības programma, neformālā pieeja mācībās un izglītībā. Pēcpusdienā guvām priekšstatu par Turcijas kultūru, apmeklējot Mersinas Lielo mošeju, Grieķu pareizticīgo baznīcu, Jūrniecības un arheoloģijas muzejus.
Ceturtdiena bija projekta nozīmīgākā diena, jo piedalījāmies partnerskolas ikgadējā pasākumā “Science Fair”. Zinātņu izstādē (“Science Fair”) skolēni prezentēja savus zinātniskā projekta rezultātus ziņojuma, reklāmas stenda vai modeļu veidā. Šogad apmeklētājiem tika prezentēti 20 projekti par zinātni, matemātiku un tehnoloģijām. Skolēni šos projektus veica mācību stundu laikā visa gada garumā. Šī ikgadējā izstāde ir nozīmīga, jo motivē skolēnus iepazīt zinātni, māca dalīties gan ar izstrādātajiem projektiem, gan ar idejām ar citiem skolēniem, vecākiem un cilvēkiem, kas apmeklēja izstādi. Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni un projektā iesaistītās partnerskolas no Lietuvas, Portugāles un Itālijas arī prezentēja savās izglītības iestādēs realizētos projektus. Pēc svinīgā pasākuma aktīvi iesaistījāmies turku tradicionālajās dejās un sportiskajās aktivitātēs. Dienas izskaņā skolēniem notika aizraujoša nodarbība robotikā.
Noslēguma dienā, 20.aprīlī, apmeklējām mūsdienīgu Tehnoparku. Turcijas Tehnoloģiju attīstības fonds ir Turcijas pirmā publiskā un privātā sektora finansētās programmas vadītājs, lai atbalstītu privātā sektora pētniecības un attīstības, un tehnoloģiju inovāciju projektus. Mēs iepazināmies ar vienu no projektiem – dronu, kas var pacelt gaisā līdz 68 kilogramiem. Nākotnē šādus dronus plāno izmantot preču transportēšanai.
Atvadu vakariņās saņēmām medaļas par dalību “Science Fair” un sertifikātus par dalību īstermiņa mācību aktivitātēs. Patīkami bija vērot skolēnu laimīgās sejas, jo viņi ieguva jaunus iespaidus, zināšanas un draugus. Bija grūti atvadīties no kolēģiem, ar kuriem sadarbojamies un esam sadraudzējušies šo divu gadu garumā, jo šī bija pēdējā īstermiņa mācību aktivitāte projekta ietvaros. Turcijā guvām pozitīvas emocijas, patīkamus iespaidus, izbaudījām turku viesmīlību, šīs zemes krāšņumu, iepazinām kultūru, tradīcijas un bijām kopā ar atvērtiem, komunikabliem cilvēkiem.

Irīna Krivošejeva,
Balvu Valsts ģimnāzijas angļu valodas skolotāja,
projekta koordinatore

Erasmus+ Project ”Straightening Winding Routes to Active Citizenship” Glivice, Poland – Ditas, Brigitas, Evelīnas un Kerijas foto mirkļi!

ERASMUS + projekts ‘’Straightening Winding Routes to Active Citizenship” Teaching Learning Activities in Poland, Gliwice
Laika posmā no 19. līdz 23. februārim Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāji un četri 7. un 8.klašu skolēni devās uz Polijas pilsētu Gliwici, lai apmeklētu Szkola Podstawowa z Oddzialami Nr.21. Lai labāk iepazītu Polijas kultūru un tradīcijas, skolēni dzīvoja viesģimenēs. Mēs augsti novērtējam viesģimeņu laipnību un ieinteresētību, uzņemot mūsu skolnieces, jo pēc skolā un ārpus skolas pavadītajām aktivitātēm meitenēm tika piedāvāts gan bovlinga, gan Jumpspace apmeklējumus. Paldies ģimenēm par brīnišķīgo uzņemšanu!
Pirmā diena iesākās agri, plkst. 8.00 ieradāmies Potsdawowa skolā, kur ar uzrunu mūs sveica skolas direktore, tad bija ekskursija pa skolu. Pēc skolas apmeklējuma devāmies uz koledžu, kura sagatavo policistus un robežsardzes darbiniekus, vērojām studentu paraugdemonstrējumus. Vakara noslēguma daļā notika Erasmus night aktivitātes. Katra valsts prezentēja nacionālos ēdienus un dzērienus. Šajā pasākumā piedalījās arī ģimenes, kuras uzņēma skolēnus – projekta dalībniekus. Vecāki dejoja polonēzi, savukārt skolēni radoši darbojās un sacentās dažādās spēlēs.
Otrajā dienā jau plkst. 7.00 no rīta devāmies ekskursijā uz Krakovu. Pirmā apskates vieta bija Wawel Royal Castle- Polijas kultūras mantojuma pērle, pēc tam devāmies uz vecpilsētu , kur apskatījām Rynek Underground – lielāko pazemes digitāli-arheoloģisko muzeju Polijā, gida stāstījumā sadzirdējām daudzus interesantus vēstures faktus gan par Krakovu, gan Poliju. Dienas noslēgumā apmeklējām St.Mary’s baziliku un Tirgus laukumu, kā arī Pūķa skulptūru, pateicoties kurai, Krakowa ieguva pilsētas nosaukumu.
Trešdienas rīts iesākās ar terapijas istabas apmeklējumu, kurā palīdzība tiek sniegta skolēniem ar hiperaktivitāti un citām garīgām un fiziskām slimībām. Pēc tam skolēni piedalījās matemātikas, dabaszinātņu un angļu valodas stundās, kurās tika izmantotas dažādas sadarbības metodes. Angļu valodas stundā tika izspēlēta The Elder’s game, diskutējot par dažādiem līderības veidiem. Savukārt informātikas stundā skolēni mācījās strādāt ar kahoot.com aplikāciju.
Ceturtdien apmeklējām Gliwices radio torni. Šis ir augstākais koka radio tornis pasaulē( 111 m augsts), kura izbūvē izmantoja 16 000 misiņa skrūvju. Šajā vietā 1939. gada 31. augustā notika provokatīva darbība, kuras pamatā dienu vēlāk, 1. septembrī, aizsākās 2. Pasaules karš. Dienas turpmākā daļa pagāja, klausoties gida stāstījumā par Gliwices pilsētu, pēcpusdienā visi apmeklējām Zabrzes ogļraktuvju muzeju 340 m dziļumā.
Pēdējā diena iesākās ar kahoot.com spēli ,,Ko Jūs zināt par Latviju, Poliju, Spāniju un Somiju?’’. Turpinājumā skatījāmies poļu skolēnu talantu šovu. Pēcpusdienā devāmies uz Gliwices pilsētas Domi, tikāmies ar mēra vietnieku izglītības jomā, noklausījāmies prezentāciju par pilsētu.
Paldies Kerijai Žanetei Zeltiņai, Brigitai Zelčai, Evelīnai Utjaganovai un Ditai Katajai Paeglei par ieguldīto darbu, gatavojoties Polijas braucienam! Lai mūsos vēl ilgi mājo jaukas atmiņas, kā arī zināšanas par Polijas vēsturi, kultūru un tradīcijām!

ERASMUS + projekts ‘’Straightening Winding Routes to Active Citizenship”

Erasmus+ projekta ietvaros noslēdzies projekta dalībnieku izstrādāto logo konkurss. Četru valstu balsojuma rezultātā, par uzvarētāju kļuvis Latvijas logo, kura autore ir Balvu Valsts ģimnāzijas 7a. klases skolniece Beāte Dārziņa! Paldies viņai un skolotājam Arnim Stuckam par ieguldīto darbu!


Erasmus+ projekts

No 27.novembra līdz 1.decembrim Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni Laura Timofejeva, Raina Anna Ločmele un Maksis Garais piedalījās pieredzes apmaiņas projektā ETV EuroTreviso “Empathy : a path towards tolerance and understanding”. Projekta norises vieta Treviso pilsēta, kas atrodas pusstundas brauciena attālumā no Venēcijas Itālijā. Kopā projektā piedalījās 9 dalībnieki : trīs no Spānijas, trīs no Grieķijas un trīs no Latvijas. Galvenais projekta mērķis bija veicināt katram spēju sajust un izprast otru cilvēku, viņa emocijas, jūtas, rīcību. Piecu dienu garumā projekta dalībnieki iepazina viens otra dzīves stāstus, dalījās prieka un bēdu mirkļos, satuvinājās un atbalstīja viens otru. Katrs dalījās ar patiešām personīgām dzīves detaļām, pārējiem ļaujot iejusties otra ādā. No dažādiem psiholoģiskiem aspektiem tika izvērtētas dažādās situācijas, gūta pieredze un atbalsts. Projekta norises laikā valoda nevienā brīdī nebija šķērslis, viss norisinājās angļu valodā un tika tulkots spāniski, taču arī pusdienu pārtraukumā restorānā, brīžos, kad valoda radīja grūtības, viss tika atrisināts ar ķermeņa valodu.
Atrodoties tiramisu un Prosecco vīna dzimtajā pilsētā, bija iespēja apskatīt skaisto apkārti, neskaitāmi daudzos kanālus un Svētā Pētera katedrāli. Otrdien, 28.novembrī, visi projekta dalībnieki kopīgi devās uz Venēciju, kur divu stundu garajā pastaigā, neskaitāmo gaismiņu, kanālu un celtņu apburti, apskatīja pilsētas galveno laukumu, uzkāpa vienīgajā terasē, no kuras var aplūkot visu Venēciju un uzzināja arī stāstu par kādu izcili veiklu ieslodzīto, kurš par spīti cietumam blakus esošajam kanālam pamanījies izbēgt. Vareni apbrīnojama, milzīga un skaista – tāda ir Venēcija.
Ceturtdien, 30.novembrī visi projekta dalībnieki rīkoja internacionālās vakariņas, piedāvājot kādu savai valstij raksturīgāko ēdienu vai uzkodu. Spāņu galdu rotāja spāņu omlete un saldā plātsmaize, latviešu kartupeļu pankūkas, grieķu ar rīsiem pildīti tomāti un paprika, itāļu galdu klāja tiramisu, gaļas bumbiņas un krēmzupa. Vakara gaita neiztika arī bez tradicionālo deju mācīšanu citiem un dažādām spēlēm.
Visbeidzot piektdien , 1.decembrī, dalībnieki prezentēja savus grupu projektus pasākumiem, ko vēlas īstenot ne tikai savā valstī, bet arī ārpus tās robežām.
Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni ir apmierināti ar gūto pieredzi un iespaidiem, kā arī ir iedvesmas pilni radīt ko jaunu, atbalstīt citus un padarīt pasauli labāku.
Projekta organizatori katram dalībniekam izsniedza Youthpass apliecību, kā arī piemiņas dāvanas – krūzītes ar projekta logo uzdruku un našķus no Itālijas.