Loading images...

Pirmo reizi Erasmus + projekta ietvaros īstermiņa mācību/mācīšanās un mācīšanas aktivitātes skolēniem notika Balvu Valsts ģimnāzijā, Balvos.


Laikā no 15.oktobra līdz 19.oktobrim Balvos bija dzirdama angļu valoda, jo starptautiskajā starpskolu stratēģiskās partnerības Erasmus+ projekta “Straightening Winding Routes to Active Citizenship” ietvaros Balvu Valsts ģimnāzijā viesojās 12 skolēni un 7 skolotāji no Spānijas, Polijas un Somijas. Neskatoties uz to, ka starpskolu sadarbības projekti ģimnāzijā tiek realizēti jau trešo gadu, šī bija pirmā reize, kad mācību/mācīšanās un mācīšanas aktivitātes skolēniem tika organizētas mūsu skolā, pirmoreiz mūsu skolēni savās mājās uzņēma ārzemju viesus, pilnveidoja svešvalodas prasmes, kā arī ieguva jaunus draugus. Paldies 12 ģimenēm, kuras teica “jā” un piekrita būt par viesģimenēm. Ārzemju viesi ļoti augstu novērtēja ģimeņu viesmīlību un dāsnumu.
Nedēļa bija piesātināta ar notikumiem un daudzveidīgām aktivitātēm. Laiks lutināja, fantastiskais rudens priecēja ar savu krāšņumu. Skolēni un skolotāji atzina, ka visas aktivitātes bija labi pārdomātas un interesantas. Pirmdien (15.10.) ciemiņus sagaidīja skaisti izrotāta skola ar dalībvalstu karodziņu virtenēm, fotostūrītis ar uzrakstu “Laipni lūdzam Balvos!” latviešu, angļu, spāņu, poļu un somu valodā, ar plakātiem par valstīm, kurus gatavoja ģimnāzijas skolēni. Pēc ekskursijas skolā notika ledus laušanas aktivitātes un nodarbība par publisko runu. Pēcpusdienā devāmies uz Alūksnes pilsētu, apmeklējām muzeju “Dabas labirinti” un iepazinām pilsētu, braucot ar kuģīti.
Otrdien (16.10.) pēc trīs garām nodarbībām par tēmu “Ir viena rase – cilvēce” notika Eiropas vakariņas ar viesģimenēm. Skolēni iepazīstināja ar savas valsts tradicionālajiem ēdieniem, piedalījās dažādās atrakcijās un atraktīvi pavadīja laiku. Svinīgajām vakariņām tika sagādāta īpaša burtu torte “Erasmus+”.
Trešdien (17.10.) devāmies uz Latvijas galvaspilsētu – Rīgu. Skolēni apmeklēja Latvijas Okupācijas muzeju un piedalījās nodarbībā “Ebreju vēsture Latvijā un holokausts”. Nodarbības mērķis bija izprast cilvēka dzīvības vērtību un sabiedrības attieksmi un rīcību holokausta laikā Latvijā. Izmantojot daudzveidīgus vēstures avotus – fotogrāfijas, plakātus, atmiņas un dokumentus, skolēni gida vadībā uzzināja par ebreju dzīvi un nozīmi Latvijas politikā, ekonomikā un kultūrā vēl pirms nacistiskās Vācijas okupācijas. Nodarbības turpinājumā skolēni mēģināja izprast Latvijas iedzīvotāju attieksmi, motivāciju un rīcību holokausta laikā. Kāpēc bija ebreju glābēji? Kāpēc bija vienaldzīgie? Kāpēc citi sadarbojās ar nacistu varas iestādēm un piedalījās noziegumā? Izmantojot šo skaudro vēstures mācību, skolēni tika mudināti prezentēt un pastāstīt par uzzināto.
Pēc nodarbības muzejā sekoja aizraujoša ekskursija pa Vecrīgu, kuru saplānoja un organizēja ģimnāzijas 10. klases skolnieks Artūrs Supe. Pēc garšīgām pusdienām Lido atpūtas centrā sekoja divu stundu izzinoša programma Latvijas Brīvdabas muzejā, kuru vadīja aktieris Imants Vekmans. Skolēni un skolotāji iepazinās ar ģenerālo informāciju par zemnieku dzīvi Latvijā 17.-19.gs. un piedalījās Ganu spēlēs. Programmas mērķis bija radīt skolēnos interesi par latviešu tautas materiālās un nemateriālās kultūras mantojumu, padarīt skolēniem saistošāku muzeja ekspozīcijas uztveri, izmantojot spēļu un rotaļu elementus, kā arī veicināt komandas sadarbību un atbildību. Dalībnieki iepazinās ar zvejnieku mājām un to iekārtojumu, apmeklēja koka amatnieku darbnīcu un piedalījās rotaļās, kuras bērni spēlējuši agrākos laikos.
Ceturtdien (18.10.) projekta dalībnieki apmeklēja trīs mācību stundas Balvu Valsts ģimnāzijā, kas deva iespēju skolēniem salīdzināt mācību procesu Latvijas skolā ar savu skolu. Neskatoties uz to, ka stundas notika latviešu valodā, tās skolēniem un skolotājiem šķita interesantas un noderīgas. Pēcpusdienā skolēni gatavojās publiskajai runai un turpināja izstrādāt prezentācijas. Vakaru skolēni pavadīja viesģimenēs, bet skolotāji devās iepazīt kaimiņpilsētu Gulbeni.
Ātri pienāca projekta aktivitāšu noslēguma diena (19.10.), kad skolēni uzstājās ar publisko runu par tēmu “Ir viena rase – cilvēce”. Skolēni veica gan pašvērtējumu, gan novērtēja citu skolēnu uzstāšanos. Jāatzīst, ka visas prezentācijas un uzstāšanās bija ļoti augstā līmenī, neskatoties uz to, ka tēma šim vecumposmam (13-14 gadi) bija sarežģīta. Pēcpusdienā dalībnieki devās pastaigā pa pilsētu un apmeklēja Balvu reģionālo muzeju, bet, atgriežoties skolā, viņus gaidīja neaizmirstams koncerts, kuru sagādāja ģimnāzijas skolēni kopā ar pulciņu skolotājiem. Koncerta noslēgumā tika pasniegtas balvas, sertifikāti, visi tika aicināti iemācīties latvisku deju un nogaršot Latvijas tradicionālo gardumu – kliņģeri.
Ir patiess prieks un gandarījums par paveikto, par skolēniem, kuri piedalījās Erasmus+ projekta īstermiņa mācību/mācīšanās/mācīšanas aktivitātēs. Prieks, ka skolēni ne tikai ieguva jaunas zināšanas, bet arī paplašināja savu redzesloku, uzlaboja svešvalodas prasmes, bagātināja pieredzi un ieguva jaunus draugus.
Projekta koordinatore
Irīna Krivošejeva.