Loading images...

„Gada balva izglītībā 2018”

12.oktobrī jau piecpadsmito reizi notika ikgadējais Skolotāju dienas pasākums „Gada balva izglītībā 2018”, kurā tika sumināti pedagogi un mācību iestādes dažādās nominācijās. Pasākumu Kubulu kultūras namā vadīja aktieris Kristaps Rasims, bet pasākuma otrā daļa noritēja kopā ar grupu “Vēja runa”.
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva svētku uzrunā aicināja katram atceraties savu skolotāju un uzsvēra, ka būt par skolotāju ir kas īpašs, tas ir kas vairāk kā darbs, jo skolotājs ir tas, kas māca skolēnus kļūt par labiem cilvēkiem.
Klātesošos sveikt bija ieradusies arī Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietniece Anita Petrova, kura Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Aigara Pušpura un savā vārdā sveica skolotājus svētkos un novēlēja, lai tas, ko skolotāji dara ikdienā, ejot blakus bērniem, rāda priekšzīmi un iedvesmo!
Balvu Valsts ģimnāzijas pedagogi un kolektīvs „Gada balvai izglītībā 2018” tika pieteikts trīs nominācijās un saņēma galveno balvu nominācijā „Par sasniegumiem centralizēto eksāmenu kopvērtējumā”. BVĢ direktore Inese Paidere, saņemot balvu, uzsvēra, ka 18. vieta eksāmenu kopvērtējumā ir pagājušā mācību gada skolotāju, audzinātāju, pašu skolēnu un vecāku KOPDARBS, kura rezultāti, protams, priecē.
Nominācijā „Par inovācijām izglītības iestādes darbībā” Balvu Valsts ģimnāzijas kolektīvs izvirzīja skolotāju Irīnu Krivošejevu, kura profesionāli un radoši veic projektu izstrādes un realizācijas procesu, sadarbojoties ar vairāku valstu izglītības iestādēm.
Nominācijā „Par mūsdienīgu izglītības darba organizāciju un vadību” tika izvirzīta Balvu Valsts ģimnāzijas direktora vietniece metodiskajā darbā Valija Muldiņa. V.Muldiņas neatlaidīga darba rezultātā ir pārstrukturizēta metodiskā darba sistēma, izveidotas starpdisciplinārā darba grupas, notiek skolotāju dalīšanās pieredzē ne tikai skolas, bet arī starpnovadu un reģiona līmenī.
Lepojamies ar Irīnas Krivošejevas un Valijas Muldiņas ieguldījumu Balvu Valsts ģimnāzijas attīstībā un kvalitātes nodrošināšanā! Lai gandarījums par padarīto un daudzu jaunu ieceru piepildījums turpmākajos gados!