Loading images...

Tiekas pensionētie skolotāji.

26. oktobrī Izglītības, kultūras un sporta pārvalde organizēja ikgadējo aktīvās darba gaitas beigušo pedagogu tikšanos. Tas ir pasākums, kas rada daudz sirsnīgu un prieka pilnu brīžu par atkalredzēšanos.
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva un Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Anita Petrova ar patiesu mīlestību uzrunāja klātesošos, veltot gan sirsnības pilnus vārdus, gan trāpīgas dzejas rindas.
Skaistu koncertu bija sagatavojuši Balvu Mūzikas skolas audzēkņi, programmu atraktīvi pieteica Mūzikas skolas direktors Egons Salmanis.
Iezīmējot Latvijas simtgadi, pensionētie skolotāji tikšanās gaitā izspēlēja erudīcijas spēli par Latvijas vēsturi, dabu un ģeogrāfiju.
Balvu Valsts ģimnāzijas direktores vietniece audzināšanas jomā sveica savus skolotājus un pasniedza skolas sarūpētās dāvaniņas.
Paldies IKS pārvaldei par pasākumu, kas izrāda cieņu, uzmanību un mīlestību mūsu skolotājiem-senjoriem.