Loading images...

Skolēni iepazīst medicīnas nozari

Balvu Valsts ģimnāzijas 12.klašu skolēni 2018.gada 10.oktobrī apmeklēja Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) sadarbībā ar Rīgas Stradiņa Universitāti (RSU), LU P.Stradiņa medicīnas koledžu un Neatliekamās medicīniskas palīdzības dienestu organizēto semināru “Izglītības un darba iespējas medicīnas nozarē”.
Semināra laikā bija iespēja iepazīties ar medicīnas nozari, tās profesijām un nozares attīstības perspektīvām, izaicinājumiem un jaunumiem, kā arī uzzināt par plašo izglītības iespēju klāstu medicīnas jomā. RSU 5.kursa studente iepazīstināja klātesošos ar medicīnas un veselības aprūpes izglītību augstskolā, studentu mācību un prakses iespējām. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieces stāstīja par komandas darbu cīņā par cilvēku dzīvībām, kā arī demonstrēja savas prasmes ārkārtas situācijā, kad jāglābj autoavārijā cietušais. Jauniešiem varēja iejusties pacientu lomās. SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības” izpilddirektores Marikas Jermaševičas pavadībā semināra dalībniekiem bija iespēja iepazīt medicīnas darbinieku ikdienu Gulbenes slimnīcā.
Informāciju sagatavoja:
Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes karjeras konsultante Anita Laurena

Aktivitātes tika īstenotas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.