Loading images...

„Skolas piens un augļi”

  1. oktobrī Balvu Valsts ģimnāzijā notika informatīvs pasākums 7. klasēm par programmas „Skolas piens un augļi” norisi. Pasākuma mērķis iepazīstināt klases ar informāciju, kāpēc tiek īstenota šī programma, kā arī kāds ieguvums bērniem ir no regulāras piena dzeršanas un augļu ēšanas. Skolēniem tika demonstrēts video „Piens un augļi, mani draugi!”, organizēta viktorīna par jauniegūto informāciju. Pasākuma noslēgumā katra klase veidoja šīs programmas logo. Apkopojot visus rezultātus zinošākā klase par „Skolas pienu un augli” bija 7.b klase. Pasākuma organizēšanu uzņēmās Eko ministrija, vadīja Annija Apine.