Loading images...

No 12. novembra līdz 16.novembrim Balvu Valsts ģimnāzijā, Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas ietvaros, norisinājās aktivitātes skolas bibliotēkā. Ziemeļvalstu Literatūras nedēļa ir projekts, ko Ziemeļvalstīs administrē Biedrības Norden asociācija, bet Latvijā – Ziemeļu Ministru padomes birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu Literatūras centru. Ziemeļvalstīs projekts norisinās jau 22. reizi, Latvijā  – 21. reizi. Nedēļas  mērķis ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana. Gada vistumšākajā laikā vairākos tūkstošos publiskajās un skolu bibliotēkās Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs vienlaicīgi tiek iedegtas sveces un lasīta kopīgi izvēlēta grāmata. Šogad lasītāji iepazina Ziemeļvalstu literatūras varoņus. Nedēļas garumā skolas bibliotēkā bija apskatāma dažādu Ziemeļvalstu autoru grāmatu izstāde un notika norvēģu rakstnieka Simona Strangera grāmatas “ To, kuru nav” lasījumi, kuros piedalījās skolas 7.,8. un 9.klašu izglītojamie. Pusaudžiem domātajā grāmatā “To, kuru nav”, mēs iepazinām Emīliju, kas nejauši nokļuvusi situācijā, kurā viņas pašas vērtības tiek pārbaudītas un viņai pašai jāatrod atbilde uz jautājumu “Kas ir un kas nav pareizi”? Kā pareizi rīkoties, kad nelegāls imigrants klauvē pie tavām durvīm? Romānā tiek diskutēti šobrīd sabiedrībā aktuāli jautājumi un tā galvenajiem varoņiem nākas saskarties ar milzīgajām atšķirībām dažādos dzīves līmeņos un  to, ka ne vienmēr cilvēkiem, kuri dzimuši bagātās ģimenēs, ir nepieciešamā vara un ietekme, lai uzlabotu nabadzīgāko cilvēku likteņus. Šis ir romāns par varonīgām rīcībām mūsdienu pasaulē un par to, kā likumi un noteikumi ierobežo šādas rīcības, un arī par izvēlēm, kuras cilvēkiem jāveic atbildīgos brīžos.

 

Paldies valodu skolotājiem par atsaucību un sadarbību!

Vineta Muzaļevska