Loading images...

Spēļu nakts „Ledlauži” 2018. gada 23. novembris, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola Spēļu norises laiks no plkst. 17.30 līdz 22.00.

Mūsu skolas skolēni, Annija Ertmane, Dinija Zača, Niks Kevis Petrovs, Dāvis Bisenieks, Matīss Zelčs, Vadims Sņegovs, Ernests Mežals projekta” Esi Līderis” aicinājumā, piedalījās spēļu naktī.
Tā ir visaptveroša galda spēle, komandas veidošanas stratēģijas izstrādē un lēmumu pieņemšanā.
Spēle balstās uz jaunu kontaktu veidošanu un cilvēku dažādo būtību pieņemšanu.
Ar spēles palīdzību, pildot dažādus uzdevumus, skolēni labāk iepazinās, mācījās komunicēt savā starpā.
Spēlētāji uzzināja interesantus jaunumus par citiem, otra cilvēka labākās īpašības, uzskatus un domāšanas veidu, kā arī saprata savu tēlu pārējo spēles dalībnieku skatījumā.
Spēle bija vērsta uz pozitīvu citu cilvēku uztveri un veidoja labu atmosfēru.
Jaunieši apguva prasmi komunicēt, sadarboties, uztvert, ieklausīties un izprast līdzcilvēkus.
Mūsu jaunieši uzsvēra spēles pozitīvos aspektus:
 Daudz dziļāka savstarpējā sapratne starp vienaudžiem.
 Personīgās komunikācijas prasmju attīstīšana.
 Palīdz uztvert skolas biedru personības iezīmes un uzskatus.
 Prasme uzklausīt tā, kā gribētu, lai uzklausa Jūs.
 Precīza informācijas nodošana.
 Savstarpēja vienaudžu kritika un uzslava.
 Sapratne, ka vienaudži uzklausa Tevi.
 Prasme klausīties un dzirdēt, skatīties un redzēt, atcerēties un analizēt.

Mēs esam lepni par Anniju un Niku Kevinu, jo viņi ieguva atzinību kā pirmās un otrās vietas nominanti.

Skolotāja Biruta Šāvele