Loading images...

Sagatavošanas kursi valsts pārbaudījumiem un studijām

Katru gadu Latvijas augstskolas, koledžas un citas izglītības iestādes organizē dažādus sagatavošanas kursus, kuru mērķis ir palīdzēt skolēniem un citiem interesentiem sagatavoties valsts pārbaudījumu vai iestājeksāmenu kārtošanai. Sagatavošanas kursi skolu valsts pārbaudījumiem parasti tiek īstenoti mācību gada laikā – no septembra līdz maijam, savukārt sagatavoties iestājeksāmeniem izglītības iestādes nereti piedāvā arī vasarā.
Visbiežāk sagatavošanas kursos mācības notiek darbdienu vakaros vai brīvdienās, tostarp dažas izglītības iestādes īsteno arī neklātienes vai tālmācības apmācību. Arī īstenošanas ilgums atkarībā no sasniedzamajiem mērķiem ir atšķirīgs – no dažām stundām līdz pat padziļinātai priekšmetu apguvei vairāku semestru garumā. Parasti sagatavošanas kursi tiek īstenoti par maksu.
Kam būtu īpaši noderīgi apmeklēt sagatavošanas kursus?
• Vispārizglītojošo un profesionālo vidusskolu audzēkņiem, lai papildinātu un nostiprinātu zināšanas centralizēto eksāmenu (CE) priekšmetos;
• Vidusskolu absolventiem, kuri vēlas saņemt vai uzlabot vērtējumu vienā vai vairākos CE priekšmetos;
• 9. klases audzēkņiem, lai veiksmīgāk sagatavotos valsts pārbaudījumiem;
• Topošajiem profesionālo vai profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņiem, lai sagatavotos iestājpārbaudījumiem, īpaši mākslas, mūzikas vai sporta jomā;
• Topošajiem studentiem – pamatstudiju, maģistrantūras un doktorantūras reflektantiem, lai sagatavotos iestājpārbaudījumiem.

SAGATAVOŠANAS KURSU PIEDĀVĀJUMS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
2018. /2019. MĀCĪBU GADĀ
Skatīt: http://www.niid.lv/sagatavosanas_kursi