Loading images...

Skolēnu pašpārvaldes atpūtas pasākums.

19. decembrī Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvalde rīkoja atpūtas pasākumu, kurā atskatījās uz aizvadīto mācību semestri un izbaudīja jauko pirmssvētku laiku, esot kopā, risinot interesantas sarunas un spēlējot jautras spēles.
Lai tikpat priecīgs un spraigs otrais mācību semestris!