Loading images...

BVĢ skolēni sniedz labdarības koncertu pansionātā “Balvi”

Pēdējā mācību semestra nedēļa skolā ir Labestības nedēļa, kuras laikā notiek dažādas aktivitātes. Skolēni iesaistās labdarības akcijās, tiek sarūpētas mīļas dāvaniņas mūsu pensionētajiem skolotājiem, un jau ceturto gadu pēc kārtas BVĢ skolēni dodas uz pansionātu “Balvi”, lai sniegtu koncertu .

Šogad labdarības pasākumu vadīja BVĢ skolnieces Luīze Maksimova un Arta Smirnova, skaistus priekšnesumus bija sagatavojis teātra pulciņš “Pipariņš”skolotājas Aijas Dvinskas vadībā, skolas ansamblis un skolotāja Aija Nagle, kā arī Una Romāne un Ričards Ķirsons, Agra Veismaņa vadītais TDK “Rika”un Līgas Morozas -Ušackas  šova deju grupa.

Paldies visiem, kuru sirdis atsaucās labestībai!