Loading images...

“Sudraba pūce 2018”

28. decembra vakarā Balvu Valsts ģimnāzijas pedagogu saime sanāca kopā, lai godinātu pagājušā gada centralizētajos eksāmenos visaugstāko vērtējumu ieguvušos jauniešus un viņu vecākus.
Šoreiz galveno balvu- sudraba pūces piespraudi, direktore pasniedza Gvido Dokānam, kurš kopvērtējumā centralizētajos eksāmenos ieguvis 85%.
Pateicības raksti par izciliem sasniegumiem centralizētajos eksāmenos tika pasniegti arī Maksim Garajam, Ievai Jurjānei un Gunai Apšai.
Īpaši pateicības vārdi un pateicības ziedi iegūlās jauniešu vecāku rokās, kuri ir aktīvi līdzdarbojušies, lai jauniešiem izdotos sasniegt izvirzītos mērķus un pārvarēt grūtības.
Katram “Sudraba pūces” nominantam bija sarūpēts muzikāls sveiciens, kas atklāj viņa skolas laika talantus vai ārpusstundu aktivitātes. Gvido Dokāns skolas gadus pavadīja spēlējot tautas pūtēju orķestrī “Balvi”, tālab viņu sveica puiši, kas lieliski pārvalda pūšamos instrumentus – Ričards un Roberts Ķirsoni un koncertmeistars Viktors Bormanis.
Maksis Garais skolas laikā bija izcils sportists un dejoja tautu dejas, viņu atcerēties raito dejas soli aicināja Vladlēna Zelča.
Savu bijušo vijolnieku ansambļa dalībnieci Ievu Jurjāni ar muzikāliem skaņdarbiem iepriecināja vijolnieku ansambļa meitenes, skolotāja Zoja Zaharova un koncertmeistars Viktors Bormanis.
Savukārt Gunu Apšu ar sirsnīgu un skanīgu dziesmu sveikt bija ieradušās viņas skolas laika ansambļa biedrenes.
Pasākuma otrā daļa tika veltīta atmiņu stāstiem. Tika iegriezts atmiņu rats, uz kura atradās dažādi jautājumi, kas ļāva atsaukt atmiņā skaistākos skolas mirkļus gan jauniešiem, gan viņu vecākiem, gan klases audzinātājām Evai Zučikai-Kuzņecovai un Irēnai Baltiņai.
Pasākuma vadītāja Daina Mediniece jauniešiem un viņu vecākiem vēlēja ne vien sasniegt savus mērķus, bet būt laimīgiem un atcerēties, ka katrs no viņiem bija, ir un būs Balvu Valsts ģimnāzijas lielākā vērtība.