Loading images...

Jauniešu gadabalva 2018

Veicinot Balvu novada jauniešu izaugsmi un novērtējot viņu sasniegumus, Balvu Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību un Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi jau astoto reizi organizē pasākumu „Jauniešu gada balva – 2018”. Šim konkursam tiek apzināti aktīvākie un talantīgākie Balvu novada jaunieši un izvērtēti viņu sasniegumi novada attīstībā 2018.gadā.
Balvu Valsts ģimnāzija šogad “Jauniešu gada balvai 2018” izvirzīja skolēnu pašpārvaldes Goda prezidenti Artu Smirnovu. Arta bija izvirzīta vēl vairākās nominācijās. Ļoti priecājamies, ka viņa ieguva žūrijas simpātiju balvu.
Prieks par mūsu 12. klases skolnieci Dāriju Semjonovu, kura uzvarēja nominācijā “Gada brīvprātīgais”.
Tāpat arī lepojamies ar nominantiem -Anniju Ertmani, Kristu Maču, Vadimu Sņegovu, HELPeriem, -aktīviem jauniešiem, kas mācās BVĢ un aktīvi iesaistās BBJC aktivitātēs. Protams, prieks par mūsu skolas lieliskajiem dejotājiem- TDK “Rika” jauniešiem un skolotāju Agri Veismani-, kuri tika nominēti Jauniešu gada balvai .
Paldies Bērnu un jauniešu centram par jauko pasākumu!