Loading images...

Panākumi konkursā

Viļakas novada nemateriālā kultūras mantojuma centrs “Upīte”organizēja Latgales novada radošo darbu konkursu„Vyss apleik maņ munā volūdā skaņ…” veltītu izcilā dzejnieka Ontona Slišāna septiņdesmitajai dzimšanas dienai . Konkursam varēja iesūtīt gan literāros, gan vizuālās mākslas darbus par tēmu ”Gadalaiki”.
Balvu Valsts ģinmāzijas skolēni šajā konkursā piedalījās ar saviem radošajiem darbiem vizuālajā mākslā, tā apliecinot piederību novadam un prieku, ka dzīvojam Latgalē.
11. klases skolniece Annija Ertmane savā vecuma grupā ieguva 2. vietu. Kā balvu meitene saņēma jauno O.Slišāna grāmatu „Vyss apleik maņ munā volūdā skaņ “, tās ilustrācijas veidojuši Latgales novada skolēni un Ontona Slišāna mazbērni.
Priecājamies, ka BVĢ skolēni- Kristers Zelčs, Endijs Tūcis, Samanta Dzergača un Anna Elīza Buglova- saņēma atzinības rakstus un grāmatas par 2. starptautisko mākslas plenēru “Valdis Bušs2018.”
Apsveicam jaunos māksliniekus! Paldies vizuālās mākslas skolotājai Indrai Keišai par skolēnu gatavošanu konkursam!