Loading images...

Žetonu vakars Balvu Valsts ģimnāzijā

Mēdz teikt, ka dzīve sastāv no mazām laimītēm, bet ir laimes brīži, kas tās pārvērš mirklī, kurš nāk un iet, un vairs nepāriet. Tā veidojas mirkļu mozaīka. Tieši tik skaista, cik skaistu tu pats to izveido.
2. februārī Balvu Valsts ģimnāzijā svinēja žetonu vakaru “Dzīves mirkļu mozaīka” , kurā piederības zīmi ģimnāzijai- žetonu gredzenu- saņēma četrdesmit trīs abiturienti un klases audzinātājas Sandra Mozule un Ināra Konivale .
Dzīve ir kā mozaīka, kurā ievītas daudzveidīgas krāsas, ko caurauž ilgas un sapņi. Katrs no mums ir viena šīs mozaīkas daļa – īpaša, vienreizēja, unikāla, iederīga un ļoti vērtīga. Tāpēc piederību skolai šajā vakarā apliecinājām ar vairākiem kopā savietojamiem mozaīkas gabaliņiem, kuri izveidoja skolas attēlu. Mozaīkas gabaliņus kopā lika gan skolas direktore, gan vecāki, gan klases audzinātājas un abiturienti, gan 11. kašu skolēni, gan viesi.
Svinīgo daļu īpaši krāšņu un emocionālu darīja direktores, vecāku, audzinātāju, viesu un abiturientu sirsnīgās uzrunas, Līgas Morozas –Ušackas košās dejotājas, 11. klases elegantais priekšnesums, Ritas Smuškas dziedājums un Latvijas simtgadei veltītais svinīgās daļas noslēgums.
Pasākuma otrajā daļā ar izciliem, oriģināliem, jautriem un aizkustinošiem , košiem un kvalitatīviem priekšnesumiem mūs iepriecināja abiturienti. Paldies, divpadsmitie, par svētku sajūtu! Kārtējo reizi uz jums lūkojāmies ar lepnumu un sajūsmu. Jūs protat patīkami pārsteigt!
Skaista tradīcija ģimnāzijā – žetonu vakara balles atklāšana ar Balvu Valsi . Šogad žetonu vakara ballē muzicēja grupa “Tranzīts” un priecēja viesus visa vakara garumā.
Prieks par skolas absolventiem, kas kuplā pulkā bija ieradušies ciemos. Vienmēr prieks jūs satikt! Paldies, ka vienmēr atceraties skolu!
Īpašs paldies skolas direktorei, pateicoties viņas uzņēmībai un Ivara Saides atsaucībai un nesavtībai, šogad žetonu vakara skatuve bija īpaši skaista un kvalitatīvi apgaismota. Paldies par ieguldīto darbu!
Kopā mums izdevās radīt skaistus svētkus, skolas viena no vērtībām ir sadarbība, šis pasākums bija apliecinājums tam, ka, sadarbojoties, atbalstot un nesavtīgi strādājot, var paveikt šķietami neiespējamas lietas.