Loading images...

«

»

Feb 21

Kultūras, mākslas, pilsonisko un sociālo zinātņu SMD grupas aktivitātes (11.02.2019.-.14.02.2019.)

“Balvos ne kalnu, ne pilsdrupu,
Tomēr tie mīļi man šķiet…”
Šie dzejnieka Bruno Vilka dzejoļa vārdi februāra mēnesī ikvienu Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu rosināja vairāk iedziļināties Balvu pilsētas vēstures notikumos 91 gada garumā.
Februāris ir Balvu pilsētas dzimšanas mēnesis, tāpēc vēstures skolotājas Irēna un Mudīte vēstures stundās skolēnus aicināja gan lasīt dažādus tekstus, gan darboties pašiem, lai noskaidrotu mūsu pilsētas vēstures nozīmīgākos notikumus. Bija arī vairākas īpašas stundas, kas veltītas Balvu dzimšanas dienai.
11. februārī skolotāja Irēna Šaicāne vadīja klases stundu audzināmajā 10b.klasē, kur skolēni, noklausoties stāstījumu, lasot tekstus, paši veidoja Balvu pilsētas CV.
13.februārī skolotāja Irēna vadīja vēstures stundu 10b.klasē par tēmu “Mūsu skola mutvārdu vēstures liecībās”, kur skolēni pārrunāja un meklēja atbildes par mūsu skolu divu balveniešu atmiņās: ilggadējā skolas direktora Leonarda Silova un mūsu skolas (35.izlaiduma) absolventes Māras Pimanovas atmiņās, kura 32 gadus ir bijusi Balvu sākumskolas/pamatskolas direktore. Viņa arī piedalījās šajā vēstures stundā kā skolas absolvente, kas skolu beigusi pirms 50 gadiem. Absolvente, mazliet daloties atmiņās, aicināja skolēnus arī nebaidīties kļūt par skolotājiem.
14.februārī skolotāja Mudīte Stepanova vadīja klases stundu savā audzināmajā 7d. klasē, kura atraktīvās formās paplašināja skolēnu zināšanas par Balviem.