Skaļās lasīšanas konkurss Balvu Valsts ģimnāzijā

7. martā Balvu Valsts ģimnāzijas bibliotēkā notika “Skaļās lasīšanas” konkursa pusfināls. Konkursa mērķis- rosināt izglītojamo interesi par lasīšanu, uzlabot lasītprasmes un izlasītā teksta izpratnes iemaņas, kā arī pilnveidot zināšanas par latviešu literatūras zelta fondu. Konkursā piedalījās septiņi 7.klašu izglītojamie. Konkursu vadīja skolas bibliotekāre Vineta Muzaļevska. Konkursa 1. daļā dalībnieki publiski lasīja izcilā latviešu dzejnieka, rakstnieka Imanta Ziedoņa literārās pasakas “Blēņas un pasakas.”. Žūrijas komisija: Ināra Konivale, Daina Mediniece un Vineta Muzaļevska vērtēja lasīšanas kvalitāti, proti, skaidru dikciju, tempu, skaļumu, izteiksmīgumu un emocionalitāti, kā arī acu kontaktu ar klausītājiem. Pēc publiskās uzstāšanās, lasīšanas, sekoja konkursa 2. daļa, kurā izglītojamie risināja krustvārdu mīklas par Imanta Ziedoņa biogrāfiju un par izvēlēto literāro pasaku zīmēja komiksu. Noslēgumā tika apkopoti iegūtie punkti un paziņoti rezultāti. 1. vietu “Skaļās lasīšanas” konkursa pusfinālā ieguva: Krista Arule un Viviāna Bratuškina 7.b klase, 2.vietu-Kristers Kuļšs 7.c klase, un 3.vietu- Lineta Kopāne 7.d klase. Minētie godalgu saņēmēji ieguva iespēju piedalīties Starpnovadu “Skaļās lasīšanas” konkursā, kurš norisināsies šī gada 3. aprīlī. Konkursa dalībnieki saņēma diplomus un pateicības, kā arī balvas. Kā atzina paši konkursa dalībnieki, viņiem šāda aktivitāte-konkurss ļoti patika.
Paldies skolotājām: Ilgai Petrovai, Rudītei Priedeslaipai, Aijai Dvinskai par izglītojamo sagatavošanu konkursam.
Vēlam veiksmi un izdošanos Starpnovadu “Skaļās lasīšanas” konkursā!

V. Muzaļevska