Loading images...

Metodiskā diena Balvu Valsts ģimnāzijā

Lai veicinātu pedagogu pieredzes apmaiņu, Balvu Valsts ģimnāzijā ir iedibināta tradīcija martā organizēt metodisko dienu. Šogad tā bija veltīta starpdisciplināru stundu veidošanai un skolotāju sadarbības veicināšanai.
19.martā satikās četru novadu pedagogi, lai rastu atbildes uz jautājumiem, kas jāzina skolotājiem, strādājot starpdisciplināri, un kā jāveido šādas stundas.
Ar labās prakses piemēriem par starpdisciplināru mācīšanu un mācīšanos, rādot atklātās stundas, dalījās Balvu Valsts ģimnāzijas angļu valodas skolotājas Eva Zučika-Kuzņecova, Irīna Krivošejeva, Inga Vanaga, vizuālās mākslas skolotāja Indra Keiša, fizikas skolotāja Ārita Andrejeva, latviešu valodas un literatūras skolotājas Aija Dvinska, Ilga Petrova, vēstures skolotāja Mudīte Stepanova, krievu valodas skolotāja Inga Kleine, ģeogrāfijas skolotāja Laura Saulīte, matemātikas skolotājas Anita Kamendere un Irēna Baltiņa, mājturības skolotāja Sandra Mozule. Paldies viņām!
Metodiskās dienas dalībniekiem uzrunu teica Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva, sveicienu bija sagatvojuši arī ģimnāzijas skolēni: Krista Arule, Una Romāne un tautas deju kolektīvs „Rika”.
Brocēnu vidusskolas skolotāja Laura Miķelsone stāstīja par multidisciplināru un starpdisciplināru stundu veidošanu savā skolā, dalījās ar labās prakses piemēriem no savām stundām. Lektore pastāstīja, kā veicināt strapdisciplināru pieeju, izmantojot programmas „Latvijas skolas soma” piedāvājumu un sadarbību ar muzejiem. Laura Miķelsone atzīmēja, ka skolotāju sadarbības stiprināšanā svarīgākais ir kopīgs mēķis un vienota izpratne par pārmaiņu būtību.
Paldies visiem metodiskās dienas dalībniekiem! Lai arī turpmāk mums izdodas būt radošiem un atvērtiem, pieņemt jauno! Lai gūtās atziņas palīdz mūsu kopējā darbā!