Loading images...

Panākumi konkursā “Cauri mūžiem Latgales karavīra piemiņa ir dzīva”

14.martā norisinājās konkursa “Cauri mūžiem Latgales karavīra piemiņa ir dzīva” noslēguma pasākums, kurš veltīts Latgales partizānu pulka simtgadei.
Pasākuma atklāšana notika pie Latgales partizānu kritušo karavīru pieminekļa, kur klātesošos uzrunāja Balvu Novada muzeja vadītāja Iveta Supe un Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva.
Priecājamies par mūsu skolas mūzikas ministru Česlavu Čubaru, kuram bija uzticēts apskaņot šo pasākumu, un lepojamies, ka BVĢ skolniece Krista Arule pasākumā lasīja citātus no literārās jaunrades konkursa darbiem.
Pasākums bija skolēniem saistošs, jo jaunieši Balvu Bērnu un jauniešu centrā varēja aplūkot starpnovadu vizuālās mākslas konkursa „Pateicības nozīmīte” darbus un darboties trīs radošajās darbnīcās – kreatīvajā darbnīcā, skaistuma darbnīcā un aktīvajā darbnīcā-, kā arī noklausīties izglītojošu stāstījumu Balvu Novada muzejā.
Lepojamies ar 11a. klases skolnieku Kristiānu Boktu, kurš video stāstu un prezentāciju konkursā „Mūsu varoņi šodien” ieguva 1. vietu. Paldies skolotājai- konsultantei Irēnai Šaicānei par atbalstu.
Kopumā konkursam “Pateicības nozīmīte” tika iesniegti 132 darbi, Balvu Valsts ģimnāzijas vizuālās mākslas skolotāja Indra Keiša iesniedza 31 skolēnu darbu, floristikas pulciņa skolotāja Daina Mediniece iesniedza 12 audzēkņu darbus. Paldies skolotājām par darbu ar skolēniem, gatavojoties konkursam!
Priecājamies par augstajiem sasniegumiem!
Floristikas pulciņa panākumi:
2. vieta- Madarai Baraņņikai par darbu “Pateicības nozīmīte vizuālās mākslas konkursa 1.vietas ieguvējam”
3. vieta- Līvai Klimovičai , Annijai Apinei, Madarai Baraņņikai par darbiem”Pateicības ordeņu” kolekcija veltīta dabai -“Latvijas dižākajam kokam, spēka un varenības simbolam – ozolam”, “Zemesmātei – mūsu dzīvības, auglības un dzimtās vietas simbolam” un “Ķirbim – lielākajai Latvijas ogai”.
Atzinība:
Līvai Klimovičai par iesniegtajiem darbiem “Ordenis zvaigžņotai naktij” ,”Ordenis vasaras dienai“, “Ordenis floristikas skolotājai”,
Madarai Baraņņikai par darbu “Ledus zieds ziemai”,
Annai Romanovskai par darbu “Ordenis ziedu pļavai”.
Pateicība:
Diānai Danielai Voikai par darbu “Ledus zieds ziemai”,
Annai Romanovskai par darbu “Ledus zieds ziemai”.
Esam patiesi priecīgi, ka visi floristikas pulciņa iesniegtie darbi saņēma godalgotas vietas.
Vizuālās mākslas skolotājas Indras Keišas vadībā BVĢ skolēni vizuālās mākslas stundās radīja savas idejas pateicības nozīmītēm. 18 darbi ieguva godalgotas vietas.
Lepojamies ar izciliem sasniegumiem:

1. vieta Ikolai Mačānei par darbu “Manai draudzenei”,

2. vieta Elīzai Ivanovai par darbu “Zelta Mamma”,

3. vieta Antrai Savičai par darbu “Es mīlu mammu!”.

Atzinība:

Līvai Lukstei par darbu” Māsas”,

Ketijai Melnei par darbu “Labākajam operatoram Gvido Skultem”,

Evai Danielai Pokulei par darbu “Čivix”,

Kristiānam Boktam par darbu “Izglītībai”.

Pateicība:

Amandai Loginai par darbu “Latviete”,

Šeilai Aleksejevai par darbu “Māsas modernā mode”,

Annijai Apinei par darbu “Neatlaidīgajiem”,

Līnai Ivanovai par darbu “Beno”,

Marijai Arnicānei par darbu ” Lulū”,

Evelīnai Krakopei par darbu “Romualdam Kokorevičam”,

Ilonai Grāmatiņai par darbu “Manai ģimenei”,

Matīsam Grižbovskim par darbu “Gada investors”,

Dinijai Začai par darbu “Gada ekonomists”,

Annai Elīzai Buglovai par darbu “Sieviešu maratona dalībniecēm”,

Armandam Pauliņam par darbu “Basketbolam”.

Balvu Valsts ģimnāzijā mācās patiesi radoši un gudri jaunieši, kas pārliecinoši apliecina sevi ne vien mācībās, bet arī konkursos un sacensībās.
Priecājamies un lepojamies ar jums!