Ģimnāzisti ēno un iepazīst profesijas

 

2018./2019.m.g. 2.semestrī Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni iepazina sev interesējošās profesijas, izprotot to darbības principus, ielūkojoties speciālistu darba ikdienā, lai izdarītu karjeras izvēli, iegūst informāciju par izglītības iespējām. Projektu nedēļas “Iespējas tavai nākotnei” un Junior Achievement Latvia organizētās Ēnu dienas ietvaros Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni ēnoja gan savus vecākus, gan apmeklēja uzņēmumus, iestādes Balvu un citos Latvijas novados.

7.a klase un audzinātāja Irina Kovšova ēnoja Anitu Tiltiņu, kas strādā IK “Skaistuma templis” jeb Mei-tan un iepazinās ar uzņēmuma darbību, produktiem un uzdeva sev interesējošos jautājumus. A.Tiltiņa uzsvēra, ka mācības, čaklums, neatlaidība var palīdzēt sasniegt iecerēto. 7.d klase ar audzinātāju Mudīti Stepanovu aktīvi izzināja savu vecāku profesijas, dodoties uz Balvu pamatskolu, frizētavu “Elija”, SIA “Balvu enerģija” un Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības Pēdu aprūpes kabinetu.

8.a klase un klases audzinātāja Ilga Petrova projektu nedēļā ciemos uz skolu bija aicinājusi Valsts robežsardzes Imigrācijas dienesta inspektori I. Poikāni un viņas kolēģi no Gulbenes A. Cīruli. Skolēni uzzināja informāciju par dienesta darbu, specializēto aprīkojumu, ko varēja apskatīt klātienē un izmēģināt, kā arī par situāciju ar imigrantiem pasaulē un Latvijā.  8.b klase un klases audzinātāja Irīna Krivošejeva devās uz Balvu CMT, SIA, Būvmateriālu veikalu un intervēja Līgu Krivišu. Savukārt 8.c klase un audzinātāja Ārita Andrejeva devas uz picēriju Zebra, kur iepazina vidi, profesijas un darba specifiku, intervējot Aigu Škatiku. 8.c klases skolniece A.Logina ēnoja mūziķi un reperi Locco Magia Trench, tiekoties ar mākslinieku Rīgā.

9.a klases skolniece Dita Kataja-Paegle devas uz Rīgu un izzināja AS Latvijas Valsts meži darbību, iepazīstot darba aizsardzības speciālista darbu.

10.a klases skolēni ēnoja BVĢ angļu valodas skolotāju Evu Zučiku Kuzņecovu, grāmatvedi Ņinu Pavličenko, ķirurgu Dmitriju Zabrodinu, BVĢ mājturības skolotāju Zigfrīdu Lielbārdi un SIA Autokruīzs auto mehāniķi Normundu Začu. 10.b klase un klases audzinātāja Irēna Šaicāne uz stundu bija aicinājusi skolnieces Annas vecmammu Dzidru Romanovsku, kura 45 gadus ir nostrādājusi Balvu Dzimtsarakstu nodaļā, kā vietniece. Viņa pastāstīja, kā uzreiz pēc vidusskolas nokļuva šajā darbā, kas bija jādara, ko var pētīt (Baznīcu grāmatas utt.), kur Balvos atradās un tagad atrodas Dzimtsarakstu nodaļa. Savukārt 10.b klases skolniece Luīze Maksimova Rīgā ēnoja Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidentu.

11.a klases skolniece Baiba Vīksniņa izzināja Valsts Robežsardzes koledžas 2.mācību rotas komandieri majoru A.Kalnaču Rēzeknē. 11.b klases skolēni ēnoja Balvu novada pašvaldības datorspeciālistu Arvi, savukārt Roberta Sērmukša devās uz Preiļu slimnīcu, kur iepazina ginekologa darba ikdienu. Annija Ertmane Rīgā apmeklēja Jaunatnes starptautisko projektu aģentūru.

12.a skolniece Ērika Ivanova iepazina Biznesa augstskolas “Turība” sabiedriskoattiecību speciālistes E.Mičules darba ikdienu. Līga Sergejeva Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā izzināja dietoloģes Lolitas Neimanes darbu. Edgars Šaicāns apmeklēja SIA “Autentika” programmētāju A.Sinkeviču Rīgā. 12.b klases skolniece Jūlija Kokoreviča Bauskā iepazina zobārstes Lindas Eizānes darbu. Monta Ripa iepazina Bites kompānijas Mārketinga nodaļu Rīgā, bet Arta Smirnova iejutās fizioterapeita darbā, iepazīstot SIA Baltijas fizioterapija darba specifiku.

Aktivitātes tika īstenotas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Informāciju apkopoja:

Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta

pārvaldes karjeras konsultante Anita Laurena