Projektu dienas

No 30.janvāra līdz 1.februārim BVĢ notika  projektu dienas. Pirmajā dienā 7.-9.klašu skolēniem tika piedāvāta interaktīva nodarbība, kur viņi izzināja dažas nākotnes profesijas, noskatoties video materiālu “10 jobs in the future”. Mūsu 7.d klase izlozēja savu profesionālo jomu un nozari un pēc noteiktiem kritērijiem veidoja plakātu: Nākotnes profesija transporta nozarē.  Klase prezentēja savu izdomāto nākotnes profesiju un plakātu. Otrā dienā karjeras speciāliste A.Laurena 7.-9.klašu skolēniem piedāvāja  trīs karjeras spēles “Domino”, “Atverot profesiju durvis” un “Gudrs vēl gudrāks”, kuras klasē nepiespiestā, atraktīvā gaisotnē  ar sacensību elementiem tika izspēlētas. Karjeras spēļu uzdevumi bija izzināt profesiju daudzveidību, attīstīt prasmi analizēt, izzināt augstāko izglītības iestāžu mājaslapas, nostiprināt zināšanas par dotuma veidiem .Šajā dienā  7.d.klases skolēni devās uz savu vecāku darbavietām un ēnoja dažādas profesijas . Skolēni sadalījās nelielās draugu grupās un apmeklēja pēdu aprūpes kabinetu, Balvu enerģiju, frizētavu Elija, Balvu pamatskolu. Paldies vecākiem par sadarbību un skolēnu atbalstu, atbildot uz viņu interviju jautājumiem. Trešās dienas sākumā skolēni aktīvi izzināja klasei piešķirto profesionālo un interešu jomu: ēdināšana. Tika sagatavotas 10 min. aktivitātes pārējo klašu skolēniem. Klases telpā tika izveidotas trīs stacijas – Uzmini ēdināšanas jomas profesijas un atpazīsti ēdināšanas uzņēmumus Balvos; Garšu stacija – atpazīsti ēdienu, pagatavo virtuāli savu; Eksperimenta stacija. Šī diena skolēniem ļoti patika, jo varēja uzņemt viesos citas klases un atraktīvi izpausties. Jautri un izzinoši bija ciemoties pie pārējām klasēm, bet vislabāk 7.d klase novērtēja 7.c klases profesiju kabatu.

                                              Klases audzinātāja Mudīte Stepanova