25. MARTS – KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA UPURU PIEMIŅAS DIENA

Tikai cilvēkam būt
Un atvērtu sirdi turēt,
Kas jūt sava tuvākā sāpes un raizes…
Ja vajag – dalīt uz pusēm gabalu maizes.
Atvērtu atmiņu turēt
Un neaizmirst
Tās daudzās dvēseles…
1949. gada marta nogalē no Latvijas uz plašo Sibīriju izsūtīja vairāk nekā 15 tūkstošus ģimeņu, aptuveni 45 tūkstošus cilvēku. Izsūtīto vidū bija gan bērni, gan sirmgalvji. Šogad aprit 70 gadi kopš šiem Latvijas iedzīvotājiem traģiskajiem notikumiem.
25. martā BVĢ skolēni un skolotāji piedalījās atceres pasākumā pie pieminekļa Abrenes apriņķa komunistiskā genocīda upuru piemiņai.
Piemiņas brīdī klātesošos uzrunāja Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, kurš uzsvēra, ka smagajiem brīžiem, ko pārdzīvoja mūsu tauta pirms 70 gadiem ir jāpaliek mūsu atmiņā. Viņš aicināja cienīt un godāt tos cilvēkus, kuri uz saviem pleciem ir iznesuši izsūtījuma smagumu.
Balvu evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Mārtiņš Vaickovskis, uzsvēra, ka Dievs mūsu tautai ir devis stipru garu un to mēs redzam tajos, kuri ir atgriezušies no izsūtījuma. Viņš aicināja aizlūgt par Latviju un svētīja klātesošos.
Uzrunu teica arī Latvijas Politiski represēto apvienības Balvu nodaļas vadītāja Ārija Tihomirova, mūsu audzēkņa Laura Eizāna vecmāmiņa. Viņa izteica cerību, ka mūsu bērni izaugs un būs labi saimnieki savā zemē.
Pasākumā tika lasīti izsūtīto emocionālie atmiņu stāsti, kopā dziedāta Latvijas Valsts himna un piemiņas vietā nolikti ziedi un sveces.
Balvu Valsts Ģimnāzijas vokālais ansamblis un skolotāja Aija Nagle bija sagatavojusi muzikālu programmu šim pasākumam.