Ģimnāzijas vecāku un skolotāju satikšanās

27. martā Balvu Valsts ģimnāzijā notika vecāku diena, kuras ietvaros tika piedāvāta iespēja skolēnu vecākiem vērot mācību stundas, kā arī pulksten 18:00 piedalīties kopsapulcē. Priecājamies, ka vecāki bija atsaucīgi (piedalījās 47 vecāki).
Ģimnāzijas direktore iepazīstināja klātesošos ar skolas akreditācijas rezultātiem un novitātēm skolas dzīvē. Skolas padomes vadītāja Aija Mežale informēja vecākus par skolas formas elementa nēsāšanas aptaujas rezultātiem, kurus apkopojot, pieņemts lēmums turpmāk skolas logo – pūcīti nēsāt skolu reprezentējošos pasākumos, aizstāvot zinātniski pētnieciskos darbus, uzņemot ciemiņus, kā arī citos pasākumos skolā un ārpus tās.
Ļoti interesantu un izglītojošu aktivitāti bija sagatavojuši ,,Eko’’pulciņa dalībnieki kopā ar skolotāju Lauru Saulīti, tika pārbaudītas arī vecāku zināšanas par dabas resursu saglabāšanu, atkritumu pārstrādi un citiem jautājumiem.
Tikšanās noslēgumā direktore ģimnāzijā īstenotās starptautiskās programmas ,,Līderis manī’’, kas vērsta uz skolēnu potenciāla un līderības prasmju attīstīšanu, ietvaros novadīja nodarbību par cilvēku domāšanas paradigmām.
Sirsnīgs paldies vecākiem par atsaucību, aktīvu līdzdalību, kā arī patiesu ieinteresētību bērnu nākotnē!