Loading images...

“Lasīšana – dāvana. Lasīt un gaidīt. Zinātkāri neuzspiež ar varu, to pamodina.” /Penaks/

Šī gada 3.aprīlī Balvu Valsts ģimnāzijā notika Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu vispārizglītojošo izglītības iestāžu 5., 6.un 7.klašu skolēnu “Skaļās lasīšanas” konkursa 3. kārta jeb konkursa fināls, kurā piedalījās divdesmit seši izglītojamie no vairākām skolām. Konkursu organizēja Starpnovadu skolu bibliotekāru metodiskās apvienības vadītāja Gunta Blauma un Balvu Valsts ģimnāzijas bibliotekāre Vineta Muzaļevska. Ar iedvesmojošiem, pārdomas raisošiem vārdiem konkursa dalībniekus uzrunāja skolas direktore Inese Paidere: “Dzīvojot laikmetā, kad materiālā situācija ir atšķirīga un dārgos ārzemju ceļojumos aizbraukt var ne visi, prieks par skolēniem, kuri lasa, jo ar grāmatu palīdzību aizceļot iespējams uz vistālākajām pasaules valstīm! Lasīšanas nozīme pieaug, pasaulē tiek ieviesti lasīšanas automāti, ar kuru palīdzību pat visaizņemtākajam cilvēkam būs iespēja izdrukāt stāstu/romānu/dzejoli dodoties uz darbu no rīta, vai atgriežoties mājās izdrukājot attiecīga garuma tekstu divām, piecām, septiņām minūtēm. Lai katra konkursa dalībnieka šī pavasara izaicinājums ir jauna, aizraujoša grāmata!” Savukārt, skolas teātra pulciņš klātesošos priecēja ar iestudētu ludziņu. Konkursa dalībnieki lasīja žūrijas komisijas izvēlētu tekstu: 5.klašu izglītojamie -Latviešu tautas brīnumu pasakas, 6. klašu izglītojamie-Kārļa Skalbes pasakas un 7. klašu izglītojamie- Imanta Ziedoņa ‘’Blēņas un pasakas’’, atbildēja uz jautājumiem par tekstu, klausījās citu konkursa dalībnieku lasītos tekstus, izpildīja uzdevumu par izlasīto vai dzirdēto tekstu. Kamēr žūrijas komisija apkopoja konkursa rezultātus, dalībniekiem bija iespēja lietderīgi pavadīt laiku un piedalīties skolotājas Sandras Mozules, Irēnas Baltiņas un lietvedes Leldes Langovskas vadītajās radošajās darbnīcās.
Katrā klašu grupā tika noteikti uzvarētāji. Lepojamies, ka Balvu Valsts ģimnāzijas 7. klašu izglītojamie konkursā ieguva godalgotas vietas, proti, Kristers Kuļšs- 1.vietu, Lineta Kopāne- 2.vietu, savukārt, Viviāna Bratuškina – atzinību. Apsveicam!
Paldies skolotājām: Rudītei Priedeslaipai, Aijai Dvinskai un Ilgai Petrovai par izglītojamo lasīšanas kompetenču pilnveidošanu.
V. Muzaļevska