Tikšanās ar mākslinieci iedvesmotāju Elitu Patmalnieci

Š.g. 3.aprīlī ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Balvu Valsts ģimnāzijas  12.klases skolnieces kopā ar vizuālās mākslas skolotāju Indru Keišu un Direktores vietnieci audzināšanas jomā Dainu Medinieci piedalījās karjeras atbalsta pasākumā “Amata meistari”, ko vadīja māksliniece Elita Patmalniece.

            Pasākuma ietvaros E.Patmalniece klātesošos iepazīstināja ar sevi, savu bērnību, profesionālo karjeras ceļu, saviem sasniegtajiem mērķiem. Ļoti vērtīgas bija mākslinieces atziņas par dzīvi, kas liek ikvienam aizdomāties:

«Ģimene ir spēks uz kā viss turas. Tas ir pasaules pamats. »

«Ritenis jau griežas neatkarīgi no mums, nekur nevari izsprukt. Mēs nemaz nevaram to ietekmēt, tāpēc varbūt nevajag kreņķēties par to, ko nevaram mainīt. Vienkārši jādara labākais.»

“Laime ir ikdienā.”

«Talants ir spēja kaut ko sākt un novest līdz galam.»

«Mirklis – mūžības vērts. Dzīve sastāv no mirkļiem, kas iespiežas tevī.»

            Otrā pasākuma daļa bija mākslinieces gleznošanas meistarklase, kur ikviens varēja iejusties gleznotāja lomā, iedvesmojoties no Elitas darbiem. Ikviens, kas piedalījās meistarklasē varēja saņemt E.Patmalnieces prieku- personalizētu novēlējumu.

Informāciju sagatavoja:

Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes karjeras konsultante Anita Laurena

 

Aktivitātes tika īstenotas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.