Skolēni izzina Latvijas uzņēmumus

Balvu Valsts ģimnāzijas 11.b klase un klases audzinātājs Zigfrīds Lielbārdis 28.martā devās ekskursijā uz uzņēmumu: Rīgas Hes, kas ir jaunākā Daugavas hidroelektrostacija un otrā lielākā elektrostacija Latvijā. Otrais uzņēmums, ko skolēnu apmeklēja, bija Draugiem Group, kas ir 2017. gadā dibināts uzņēmums, kas apvieno sociālo mediju un tehnoloģiju uzņēmumus. 

Ekskursijas mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar profesijām uzņēmumā, ražošanas procesu, darba vidi, aprīkojumu un darba specifiku. Ekskursijas, stāstījuma un prezentācijas veidā skolēni tika iepazīstināti ar uzņēmuma darba vidi, darbam nepieciešamajiem darbarīkiem un produkcijas realizācijas iespējām, praktiski parādot saistību starp izglītību un karjeru, lai rosinātu skolēnus ar daudz motivētāku attieksmi pievērsties mācībām.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes karjeras konsultante Anita Laurena

 

Aktivitātes tika īstenotas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.