Loading images...

«

»

Apr 16

Pašpārvaldes pasākums “Pārvarot sevi”

Šī gada 4. aprīlī Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvalde aicināja ciemos  valsts ģimnāziju un kaimiņu skolu pašpārvalžu  jauniešus uz  sadraudzības un personības pilnveides pasākumu “Pārvarot sevi”.

Pasākuma mērķis bija  sekmēt sadarbību starp valsts ģimnāziju un kaimiņu skolu pašpārvalžu jauniešiem,  paplašināt redzesloku un personīgo pieredzi, tiekoties ar sabiedrībā  pazīstamiem cilvēkiem.

Priecājamies, ka  mūsu ielūgumam atsaucās  Madonas Valsts ģimnāzija, Preiļu Valsts ģimnāzija, Gulbenes novada valsts ģimnāzija, Rugāju vidusskola,

Bērzpils vidusskola, Balvu profesionālā un vispārizglītojošajā vidusskola un

Stacijas pamatskola.

 Šogad mūsu īpašie viesi bija sporta žurnālists Armands Tripāns un aktieris Kristaps Rasims, kuru nodarbības bija patiesi aizraujošas un vērtīgas. Mācījāmies gan pārvarēt stresu pirms uzstāšanās, gan attīstījām radošo domāšanu, izmantojot teātra sporta elementus. Iedvesmojāmies no veiksmes stāstiem un centāmies saprast, kas ir svarīgākie veiksmīgas dzīves kritēriji.

Pasākums noslēdzās ar “dienas vērtīgo atziņu apli”, jautrām spēlēm un dejām.

Īpašu paldies vēlamies teikt Balvu pilsētas uzņēmumiem, kas sarūpēja gardumus mūsu kafijas galdam:

 IU “Valdogs”, kafejnīcai “Velves”, Balvu picērijai, SIA “Senda Dz”, “Nāc un ēd” un veikala “Preilis” kolektīvam. Kā arī paldies Balvu Bērnu un jauniešu centram par apskaņošanas aparatūru.

Paldies BVĢ skolēnu pašpārvaldes jauniešiem, kuri mācījās plānot, organizēt, vadīt un izvērtēt. Šādi pasākumi ir liela uzdrīkstēšanās un arī atbildība . Jaunieši pierādīja, ka viņiem tas ir pa spēkam.