Loading images...

«

»

Apr 25

Mācību aktivitātes Spānijā.

Teju, teju noslēgsies otrais gads, kurš Balvu Valsts ģimnāzijai rit zem sadarbības zīmes ar 3 valstu skolām KA2 Erasmus + projekta “Straightening Winding Routes to Active Citizenship” ietvaros. Projektā piedalās Latvijas, Spānijas, Polijas un Somijas skolas. Aprīļa pirmajā nedēļā dalībvalstu skolu grupas, tai skaitā divas Balvu Valsts ģimnāzijas skolotājas Irīna Krivošejeva un Eva Zučika – Kuzņecova un trīs 7.-8. klašu skolēni – Marks Višņevskis, Krista Arule un Ketija Mozule, devās uz Spānijas pilsētu Piedras Blancas, Instituto de Educacion Secundaria Isla de la Deva skolu ar mērķi piedalīties mācību/mācīšanas/mācīšanās aktivitātēs par tēmu “Imigrācija un civilizāciju līdzāspastāvēšana”.

Gatavojoties mācību vizītei, tika veikts pētījums par tēmu “Imigrācija”. Lai noskaidrotu Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu viedokli un zināšanas par šo tēmu, tika veikta anketēšana, kurā piedalījās 50 skolēni. Rezultāti tika atspoguļoti digitālajā produktā un tika prezentēti aktivitāšu noslēguma dienā.

Piedaloties mācību aktivitātēs, ir gūts priekšstats ne tikai par Spānijas, bet arī par Polijas un Somijas izglītības sistēmām, skolotāju darba formām un skolēnu iesaistīšanu aktīvā mācību procesā. Projekta laikā skolēni nedēļas garumā iejutās vietējo jauniešu ikdienā. Lai iepazītu viņu sadzīvi, jaunieši dzīvoja viesģimenēs, kā arī piedalījās mācību stundās kopā ar jauniegūtajiem spāņu draugiem, savukārt skolotāji vēroja mācību stundas. Projekta aktivitātes bija rūpīgi saplānotas un balstītas uz sociāli  emocionālās mācīšanās metodes pielietošanu, izzinot imigrācijas tēmu. Sociāli emocionālā mācīšanās ir process, caur kuru skolēni apgūst un efektīvi izmanto zināšanas, attieksmes un prasmes, kas ir nepieciešamas, lai saprastu un pārvaldītu emocijas, noteiktu un sasniegtu pozitīvus mērķus, justu un izrādītu empātiju pret citiem, veidotu un uzturētu pozitīvas attiecības un pieņemtu atbildīgus lēmumus.

Salīdzinot ar Latvijas izglītības sistēmu, Spānija pārsteidza ar pozitīvo skolas un vecāku sadarbību – mācību iestādes regulāri rīko dažādas sapulces, vecāku tikšanās, kad kopā sanāk gan pedagogi, gan bērni un viņu vecāki, kuri īpaši aktīvi līdzdarbojas visā mācību procesā. Vecāku atbalsts bija jūtams visu nedēļu, jo vecāki sagādāja mājās gatavotus tradicionālos ēdienus Eiropas vakariņām un noslēguma pasākumam, kā arī paši iesaistījās pasākumos.

Spānijas izglītības iestādes lielu vērību pievērš drošībai. Apkārt skolām ir augsti žogi, uz logiem ir restes, bet kopumā skolās viss ir vienkāršs un funkcionāls. Lai veicinātu lielāku skolēnu interesi par mācībām, katrā no priekšmetiem tiek izstrādāti dažādi radoši un praktiski projekti, kas nodrošina daudz lielāku jauniešu iesaisti jaunu zināšanu apguvē. Skolēni mācību stundās izmanto grāmatas un veic uzdevumus patstāvīgi, tā tiek attīstīta patstāvīgā darba prasmes. 

Spānija lepojas ar iekļaujošo izglītību, t.i., izglītība tiek nodrošināta visiem iedzīvotājiem, neatkarīgi no viņu iepriekšējās izglītības, vecuma un spējām. Par to liecināja vairāki skolēnu radošie darbi un plakāti skolas noformējumā.

Spāņi ļoti rūpējas par to, lai varētu iespējami vairāk laika pavadīt kopā ar bērniem un ģimeni. Svētdienās visi veikali ir slēgti. Bērni jau no agras bērnības tiek vesti uz dažādiem zinātnes centriem, kur viņus atbilstoši savam vecumam iesaista dažādās izglītojošās aktivitātēs. Arī bibliotēkās var sastapt ļoti daudz skolēnu.

Projekta dalībnieki pavadīja iespaidiem bagātu nedēļu vienā no Spānijas septiņpadsmit apgabaliem – Astūrijā, kalnainā provincē ar bagātu mitoloģiju un kultūru. To dēvē par Spānijas apslēpto dārgumu, bet reģiona otrs nosaukums ir “zaļā Spānija”, jo tā ir arī zaļākā vieta visā valstī. Astūrija gadsimtiem ilgi bija kristiešu karaļvalsts cietoksnis, kas aktīvi karoja ar mauriem. Tas viss šodien atspoguļojas senajos mūros, vēstures liecībās, ēdiena  dažādībā. Neskatoties uz to, ka laikapstākļi mainījās ne pa dienām, bet stundām, notika dienas izzinošā ekskursija uz reģiona galvaspilsētu – Ovjedo. Pilsēta apbūra ar detaļām un sīkumiem, senatnīgajām ēkām un ieliņām. Apmeklējām Ovjedo katedrāli (Catedral de San Salvador), kura atrodas pašā vecpilsētas centrā un ir labs senās gotikas stila arhitektūras piemērs. Lai izzinātu Astūrijas vēsturi, tika apmeklēts Arheoloģijas muzejs (Museo Arqueologico de Asturias). Tā kā pilsēta atrodas kalnainas vietas Monte Naranco pakājē, pilnībā ir iespējams Ovjedo skatīt no putna lidojuma, mēs apskatījām iespaidīgākās astotā gadsimta celtnes Santa Maria del Naranco. Šī vieta ir iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Jāatzīst, ka Ovjedo pieminekļi sniedz spilgtu piemēru romānikas arhitektūras stila attīstībai Astūrijas karalistē.

Spāņi dzīvo citādi nekā cilvēki mūsu platuma grādos – tas ir fakts, kuru mēs pārbaudījām mācību vizītes laikā. Cilvēki šeit prot veltīt laiku sev gan darba dienās, gan brīvdienās, piemēram, daudzi kaut tikai uz 10 minūtēm piestāj kafejnīcā, lai izdzertu tasīti mazas kafijas un dotos tālāk savās gaitās – tas ir neatņemams dienas rituāls. Toties pārsteidz, cikos tiek ēstas vakariņas, pilnībā normāls laiks ir pulksten 21.00 vai 22.00, bet arī tik vēlu tā nav nekāda mazā ēdienreize. Arī restorānos vakariņas ātrāk par pulksten 20.30 var paēst ļoti reti. Ja gribas izjust spāņu restorānu atmosfēru, noteikti jāiet ēst vēlāk, taču jārēķinās, ka cilvēkiem tīk iet ārpus mājas ieturēt maltīti, tāpēc daudzos restorānos galdiņu var arī neatrast. Vairākos restorānos tiek pasniegti dienas piedāvājumi, un tas ātrāk par iepriekšminēto laiku nemaz netiek servēts.

Bijām ārkārtīgi pārsteigti, ka cilvēki nerunā vai ļoti, ļoti minimāli zina vārdus angļu valodā. Neskatoties uz valodas problēmām, ļaudis šeit ir ļoti draudzīgi, smaidīgi un izpalīdzīgi, pat tie, kuri nerunā angliski, centīsies palīdzēt kaut ar zīmju valodu.

Dalība Erasmus + projekta aktivitātēs ļāva skolēniem un skolotājiem pilnveidot valodas un IKT prasmes, pieņemt un cienīt citādo, ka arī izprast kultūras atšķirības, izzinot Spānijas kultūru un tradīcijas.

 

Ar iespaidiem dalījās

projekta koordinatore Irīna Krivošejeva.