Loading images...

Ģimnāzistu diena

Ceturtdienas pēcpusdienā Balvu Valsts ģimnāzijas saime ciemos gaidīja Balvu pamatskolas sesto klašu skolēnus un viņu vecākus. Prieks par lielo apmeklētāju skaitu! Esam patiesi priecīgi, ka šajā dienā ciemos atnāk arī pamatskolas direktore un sesto klašu audzinātājas.
Pēc direktores uzrunas skolēnu pašpārvaldes jaunieši aicināja sestklasniekus doties interesantā piedzīvojumā, kura mērķis bija iepazīt skolas vidi, skolotājus un piedalīties interesantos pārbaudījumos, ko bija sagatavojuši BVĢ radošie skolotāji.
Bet vecākiem tika sniegta informācija par mācību programmām, āŗpusstundu aktivitātēm un iespēju darboties projektos.
Lai kliedētu darba dienas nogurumu, vecākiem tika piedāvāts iesaistīties dažādās interaktīvās spēlēs un piedalīties aktivitātē, kurā varēja gan runāt, gan vērot, gan uzdot jautājumus. Esam patiesi priecīgi par tik atvērtiem un darboties gribošiem vecākiem!
Sesto klašu skolēni no skolas iepazīšanas piedzīvojuma atgriezās ar patiesi mirdzošām acīm, un uz “sarkanā paklāja” atstātajās pēdiņās var lasīt daudz patiesi jaukus vārdus par Balvu Valsts ģimnāziju. Noslēgumā mūsu ciemiņi saņēma apliecinājumu, ka BVĢ pārbaudījumi veiksmīgi izturēti, un bija tāda sajūta, ka tie jau ir mūsu bērni un mūsu vecāki. Paldies par prieku un gandarījumu, ko mums sagādājāt, uz tikšanos 2. septembrī!