Loading images...

Skolotājai Irēnai Baltiņai skaista dzīves jubileja

Tici savai patiesībai.
Tici savam spēkam un varēšanai,
Jo gaisma laužas cauri ēnām,
Gaisma pieder bezgalībai,
Tavam spēkam un Tev!

Sveicam nozīmīgajā dzīves jubilejā!

Balvu Valsts ģimnāzijas kolektīvs