Loading images...

«

»

May 21

Pēdējais skolas zvans iezvana eksāmenu laiku

17. maijā BVĢ saime pulcējās skolas pagalmā, lai svinētu pēdējā skolas zvana svētkus. Ciemos bija ieradušies Balvu pamatskolas 82 pirmklasnieki un viņu lieliskās audzinātājas.
Pasākuma vadītājas Krista Mača un Dana… radīja lielisku atmosfēru, un divpadsmito un devīto klašu skolēni tika sagaidīti ar īpašām emocijām, un uzņēmēja Raimonda Trubņika vadītā motocikla blakusvāģī sēdēja pirmklasnieki, kas ar zvaniņa skaņu aicināja visus uz pasākumu.
Īpaši emocionāls izvērtās svinīgais karoga nodošanas brīdis, kad sporta skolotājs Valters Duļevskis un Matīss Vilnītis ar jaudīgo BMW motociklu ieveda skolas karogu un divpadsmitie simboliski nodeva savas pilnvaras vienpadsmitajiem.
Piederību skolai visi apliecināja, dziedot skolas himnu.
Šajā dienā tiek pasniegtas arī Zelta un Sudraba liecības devīto un divpadsmito klašu skolēniem. Zelta liecības saņēma:
Paula Paidere
Elza Elksnīte
Karīna Ločmele
Ikola Mačāne
Dita Kataja – Paegle
Una Romāne
Marija Lukste
Samanta Zubova
Amanda Romka
Evelīna Krakope
Jūlija Kokoreviča
Eva Daniela Pokule
Ērika Ivanova
Laura Berne
Sudraba liecības saņēma:
Adelīna Diāna Mālija
Ance Salmane
Elīza Priede
Arī skolēnu pašpārvalde pasniedza pateicības rakstus divpadsmito klašu skolēniem, kuri aktīvi iesaistījās skolēnu pašpārvaldē un pasākumu vadīšanā. Pateicības saņēma:
Arta Smirnova, Agnese Kaša, Monta Ripa, Dārija Semjonova, Paula Paidere, Ērika Zaharova, Ērika Ivanova, Līga Srgejeva, Kristers Dzintars un Matīss Vilnītis.
Ar skaistiem, jautriem un asprātīgiem priekšnesumiem mūs iepriecināja Di-Dancers dejotājas, 11. un 8. klašu skolēni.
Sirsnības un pateicības pilnus vārdus un smaržīgus pavasara ziedus skolotāji un skolas darbinieki saņēma no devītajiem un divpadsmitajiem.
Pasākuma noslēgumā devīto un divpadsmito klašu kolektīvi devās stādīt rozes kā piemiņu par šo dienu, kā pateicību, ka šeit, Balvu Valsts ģimnāzijā, bija iespēja augt un pieaugt.
Paldies par pasākuma apskaņošanu Česlavam , par fotografēšanu- Sintijai un Laumai!
DIVPADSMITAJIEM UN DEVĪTAJIEM VĒLAM VEIKSMI EKSĀMENOS!