Loading images...

Drošības diena Balvu Valsts ģimnāzijā

Svarīgi ir skolēniem pēc garajām vasaras brīvdienām atgādināt par drošības jautājumiem, tādēļ 4. septembrī Balvu Valsts ģimnāzijā norisinājās drošības diena. Nozaru speciālisti bija sagatavojuši nodarbības par datordrošību, ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu , kārtību uz ielām, elektrodrošību, ugunsdrošību, higiēnu un pirmo palīdzību, bet klašu audzinātāji iepazīstināja skolēnus ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem. Šajā dienā vidusskolēniem bija iespēja noskatīties filmu ”Cilvēks, kas dzīvo mežā” un piedalīties diskusijā par elektromagnētisko lauku ietekmi.
Paldies Arnim Stuckam, Āritai Andrejevai, Līgai Lapsei, Ritai Kravalei, Grīnhofu ģimenei, Līgai Aleksejevai, Raivim Bondaram un klašu audzinātājiem par ieguldīto darbu!
Lai drošs un veiksmīgs jaunais mācību gads!