Loading images...

«

»

Oct 07

Pārgājiena laikā izzin vēsturi

            2019.gada 3.oktobrī 11b. klase kopā ar klases audzinātāju, vēstures skolotāju Irēnu devās pārgājienā apkārt Balvu ezeram. Klasē mācās daudzi skolēni  gan mūsu novada pagastiem, gan citām tuvākām un pat tālākām vietām, tāpēc tikai daži skolēni bija gājuši apkārt Balvu ezeram, bet neviens ar novada vēstures apzināšanu.

Lai gan no rīta mazliet smidzināja lietutiņš, garastāvoklis visiem bija možs, tāpēc ceļš grūtības nesagādāja, pat reizēm tika uzdziedātas dziesmas.

Pirmais, ko pa ceļam apskatījām, bija San-tex Balvu Attīrīšanas iekārtas, kur darbinieks labprāt mums pastāstīja, kā tiek attīrīts ūdens, kur paliek netīrumi, kur smiltis, kā šis process notiek.

Tālāk jau pa meža celiņu devāmies uz ebreju kapiem, kuri bija ierīkoti 20.gadsimta sākumā, kad Balvos uz dzīvi sāka apmesties ebreji, bet kopš 60.gadu sākuma apbedījumi te vairs nenotiek. Skolotāja pastāstīja par dažām ebreju apbedīšanas tradīcijām, jo audzināmā klase arī kulturoloģijā tikko apguva tēmu par dažādām kultūras tradīcijām.

Tad pēc labas pastaigas izgājām jau uz šosejas, lai dotos uz vietu Celmenes mežā (apmēram 5,5 km no Balviem, aiz Silamalas Kurnas kapiem), kur 2.pasaules kara gados -1941.gada 9.augustā- vācu nacistiskā režīma īstenotāji nogalināja ne mazāk kā 297 ebrejus. Šajā vietā atrodas arī piemineklis Celmenē noslepkavotajiem ebrejiem. Tā kā oktobra pirmajā pusē Latvijā ikviens tiek aicināts veikt kādu labo darbu, tad mēs sakopām ebreju piemiņas vietu apkārt piemineklim, savācot nokritušos zarus, koku skujas. Piemiņas vietā iededzām divas baltas svecītes.

Pēc padarītā darba ceļu turpinājām uz Veco parku. Klases zēni un dažas meitenes sagatavoja gan iekurus, gan malku ugunskuram, lai varētu uzcept desiņas, citas klāja kopējo pusdienu galdu. Lai gan mazliet atkal līņāja, uguns tomēr iedegās.

Runājoties, klausoties mūziku, laiks aizsteidzās ātri, bija laiks doties mājup.

 Vienmēr ir labi būt kopā kā kolektīvam, prieks, ka izdevās iecerētais.

                                                                                               Klases audzinātāja: Irēna