Loading images...

Nodarbība ”Psihotropo vielu atkarības problēma jauniešu vidū”

Balvu Valsts ģimnāzijā viesojās skolas absolvents, šobrīd jau  ārsts psihiatrs un narkologs Raivis Logins. Viņš  ar skolēniem runāja par atkarības problēmām jauniešu vidū. Raivis iepriekšējā gadā veica pētījumu par atkarības problēmām , šajā pētījumā piedalījās arī BVĢ skolēni. Bija interesanti iepazīties ar pētījuma rezultātiem un vēlreiz pārdomāt par šīs problēmas aktualitāti sabiedrībā. Kopīgi tika aplūkoti atkarības vielu  lietošanas cēloņi un meklēti risinājumi. Esam ļoti pateicīgi Raivim par veltīto laiku un  vērtīgo nodarbību.