Loading images...

Vecāku kopsapulce Balvu Valsts ģimnāzijā

7. novembra vakarā skolas durvis vēra vairāk kā 170 vecāki, lai apmeklētu skolas kopsapulci un klases vecāku sapulces. Esam patiesi priecīgi par vecāku atsaucību un ieinteresētību.

Skolas direktore un direktores vietnieces iepazīstināja vecākus ar ģimnāzijas dzīves aktualitātēm. Vecākiem tika prezentēti  programmas “Līderis manī” aptaujas rezultāti.

Eko pulciņa dalībnieki bija sagatavojuši izglītojošu aktivitāti vecākiem par dabas aizsardzības tēmu.

Kopā tika meklētas idejas un sadarbības formas uz skolas padomes sanāksmē izvirzītajiem jautājumiem. Vecāki saņēma īpaši viņiem veidotus informatīvos bukletus. Interaktīvās aktivitātēs tika meklētas idejas jaunām skolas un ģimenes neformālas sadarbības formām.