Loading images...

Vīrišķības diena

11. novembrī pēc mācību stundām BVĢ skolēni pulcējās ikgadējā sportiski patriotiskā pasākumā “Vīrišķības diena”, ko organizē sporta skolotāji Jānis Zakarīts un Valters Duļevskis.

Pirms sportiskajām aktivitātēm skolēnus uzrunāja skolēnu pašpārvaldes prezidents Gustavs Vanags. Viņš akcentēja 11. novembra nozīmi Latvijas vēsturē un  aicināja visus vakarā pievienoties lāpu gājienam  un svētku pasākumam pie pieminekļa Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem.

 Klašu kolektīviem bija jāveic stafete ar dažādiem atraktīviem uzdevumiem, kuros liela nozīme bija komandas vienotībai un spējai sadarboties.

Proģimnāzijas posmā Lāčplēša kausu ieguva 9.a klase, bet ģimnāzijas posmā- 12.b klase.