Loading images...

Ģimnāzistu panākumi konkursā “Nākotnes profesijas”

ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2019.gada no 1.-16. oktobrim  tika organizēts radošo darbu konkurss “Nākotnes profesijas”.  Konkursa nolikumu izstrādāja Balvu novada IKS pārvaldes pedagoģes- karjeras konsultantes Anita Langovska un Lidija Ločmele. Konkurss tika paredzēts Balvu un Baltinavas novada vispārējās izglītības iestāžu 7.-12.klašu skolēniem. Tā mērķis – radīt interesi par profesiju daudzveidību, attīstot savas radošās un pētnieciskās prasmes, izmantojot IT iespējas.  Konkursā varēja iesniegt radošos darbus: aprakstu, infografiku vai plakātu par kādu nākotnes profesiju.

Tika iesniegti 92 radošie darbi, no tiem 75 darbus iesniedza BVĢ. Konkursa noslēguma pasākums norisinājās 20. novembrī Balvu Valsts ģimnāzijā, uz kuru ieradās konkursa dalībnieki no Balvu Valsts ģimnāzijas, Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas, Stacijas pamatskolas un Baltinavas vidusskolas, kā arī tika aicināti uzņēmēji, pašvaldības un dažādu profesiju pārstāvji.

Konkursa dalībniekiem BVĢ norisinājās praktiskās nodarbības, kuras vadīja pārstāvji no Jēkabpils Agrobiznesa koledžas un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, iepazīstinot skolēnus ar nākotnes tehnoloģijām.

Pasākuma laikā dalībnieki tikās ar uzņēmējiem, pašvaldības un dažādu profesiju pārstāvjiem. Skolēniem bija iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus, piedaloties sarunā.

Pasākuma ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests pasniedza balvu 12.a klases skolniekam Kristiānam Boktam, kurš konkursā “Dūmu detektors- manas dzīvības glābējs” 9.-12.klašu grupā ar savu veidoto video ieguva 1.vietu valstī. Apsveicam un lepojamies!

Apbalvošanas pasākumā Balvu Valsts ģimnāzijas labāko radošo darbu autori saņēma atbalstītāju sarūpētās balvas:

 • 11.a klases skolnieces Nadīna Magone un Līva Jermacāne par plakātu “Farmaceita profesija” balvu saņēma no aAptiekas un Mēness aptiekas pārstāves un farmaceites Aijas Usenieces.
 • 11.a klases skolniece Marita Laicāne par plakātu “Florista profesija” balvu saņēma no ziedu salona “Orhideja” īpašnieces Sanitas Začas.
 • 11.a klases skolniece Signe Vindēle par plakātu “NBS” balvu saņēma no 31.kājnieku bataljona zemessarga, rotas virsseržanta Daiņa Laicāna
 • 12.b klases skolnieki Ernests Mežals par infografiku “Programmētāja profesija” un Maksims Fjodorovs par infografiku “Programmētāja profesija” un 11.a klases skolnieks Reinis Niedra par infografiku “Videogrāfa profesija” balvu saņēma no SIA “AMATI projekts” vadītājas Elīnas Kaļvas.
 • 11.a klases skolnieks Artūrs Supe par plakātu “Priestera profesija” balvu saņēma no Balvu Romas katoļu draudzes prāvesta Mārtiņa Kluša.
 • 11.a klases skolnieces Elija Dmitrijeva par plakātu “Pediatra profesija” un Anna Buglova par infografikau “Jurista profesija”, 12.b klases skolnieces Roberta Sērmūkša par infografiku “Ginekologa profesija”, Dairita Magone par plakātu “Ķirurga profesija” un Antra Saviča par infografiku “Fizioterapeita profesija” balvu saņēma no SIA “LITIŅA” vadītājas Lilitas Aleksānes.
 • 12.b klases skolniece Sintija Salmane par plakātu “Konditora profesija” un 12.a klases skolniece Vineta Kikuste par plakātu “Pavāra profesija” balvu saņēma no uzņēmējas Dzidras Sērmūkšas.
 • 12. b klases skolniece Evelīna Celmiņa par infografiku “Kosmetologa profesija” un 11.b klases skolnieks Dāvis Bisenieks par infografiku “Laikapstākļu kontrolētājs” balvu saņēma no uzņēmējas, individuālā uzņēmuma “Mona” vadītājas un veikala “Avēnija” pārstāves Elitas Keišas.
 • 12.b klases skolnieks Česlavs Čubars par infografiku “Dronu inženiera profesija” un 9.b klases skolniece Brigita Zelča par plakātu  “Nanotehnologa profesija” balvu saņēma no uzņēmējas, SIA “LEKOS” vadītājas Ludmilas Šupilovas.
 • 10.b klases skolnieces Klinta Romanovska un Karīna Ozola par plakātu “3d printētāja profesija” balvu saņēma no uzņēmējas, SIA “Senda Dz” vadītājas Dzintras Sprudzānes.
 • Veicināšanas balvu no Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieces Anitas Petrovas saņēma BVĢ 10.klase ar kopdarbu “Profesiju kinofilma”.

Piemiņas balvas un pateicības rakstu no pasākuma organizatoriem saņēma BVĢ skolotāja Indra Keiša par skolēnu sagatavošanu konkursam. Pasākuma noslēgumā Mēness aptiekas pārstāve un farmaceite A.Useniece izlozēja 6 aptiekas sarūpētās piemiņas balvas, ko saņēma konkursā iesaistītie skolēni. Pārējie konkursa dalībnieki un skolotāji saņēma pateicības rakstu un piemiņas balviņas.

Paldies konkursa atbalstītājiem par vērtīgajām balvām skolēniem, kā arī skolām un skolotājiem par skolēnu iesaistīšanu konkursā. Radošo darbu izstāde “Nākotnes profesijas” ir apskatāma Balvu Valsts ģimnāzijā.

Aktivitātes tika īstenotas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.