Loading images...

Meža labirints- meklē, domā, dari!

Mammadaba praktiskas nodarbības ar Ziemeļaustrumu Meža konsultāciju pakalpojumu centra speciālistiem notika ļoti interesantā un mežainā gaisotnē 15. novembrī  Balvu Valsts ģimnāzijā.

Mežs mums ir visapkārt. Mežs- mūsu nacionālā bagātība. Bet  cik daudz par to zinām, cik daudz to sajūtam? Vai mūsdienu steidzīgajā pasaulē protam to novērtēt?

Kā izziņas un iedvesmas avots mums visiem, Mammadaba meistarklases skolēniem, Balvu Valsts ģimnāzijā ir daudzpusīgas praktiskās nodarbības kopā ar LVM vides speciālistiem.

Šīs nodarbības tiek balstītas uz vairākiem principiem:

  1. mācību vides integrāciju dažādos mācību priekšmetos,
  2. interaktīvu un daudzveidīgu pieeju mācību procesam,
  3. secīgu vielas apguvi, balstoties uz skolēna personīgo pieredzi skolā un ārpus tās.

Kļūt atbildīgam par mežu nākotnē, spēt pieņemt lēmumus par labu mežu apsaimniekošanu, saprast, kā cilvēks ietekmē meža attīstību, izprast dabas likumsakarības, vērot, sajust un iepazīt dabu un mežu- tāds ir mūsu nodarbību ieguvums.

Skolotāja  Velta Učelniece