Loading images...

«

»

Dec 18

Balvu Valsts ģimnāzijā atklāj pilsoniskās līdzdalības sienu

Šogad Balvu Valsts ģimnāzija iesaistījās programmā “Jaunais pilsonis”. Šo izglītības programmu organizē Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecību Rīgā.  Apgūstot programmu radās ideja jaunai pilsoniskai iniciatīvai- nolēmām izveidot pilsoniskās līdzdalības sienu “Pilsoniski aktīvs var būt ikviens!”

No programmas “Jaunais pilsonis” nodarbībās gūtajām zināšanām izveidojām 11 pilsoniskās līdzdalības iespēju aprakstus, izveidojām infografiku, izprintējām to uz banera, kuru izvietojām jauniešu atpūtas vietā BVĢ gaitnī. Notika arī pilsoniskās līdzdalības sienas svinīgu atklāšanu, kuras laikā skolnieces Annija un Līna iepazīstināja klātesošos ar pilsoniskās līdzdalības formām, un kopā ar direktores vietnieci audzināšanas jomā Dainu Medinieci tika noskaidrots, kā mēs- skolēni un skolotāji- esam šajās aktivitātēs iesaistījušies vai varam iesaistīties. Pilsoniskās līdzdalības siena būs lielisks atgādinājums ikvienam par viņa kā pilsoņa pienākumiem, kā arī noderīgs uzskates materiāls sociālo zinību un politikas mācību priekšmeta skolotājiem.