Loading images...

«

»

Jan 02

Ziemassvētku pasākums “Gudrības pūces balva 2019”

 Reizi gadā ir svētki, kad radām prieku  paši sev, kad nav viesmākslinieku, bet  katra klase apliecina savu vienotību kopīgā Ziemassvētku pasākumā. Tā ir diena, kad sanākam kopā, lai priecātos un atskatītos uz aizvadīto mācību pusgadu.

Šogad īpašu cieņu izrādījām mūsu skolas simbolam,  gudrības simbolam – pūcei. To varam vērot  arī skolas logu noformējumā. Katrs klases skolēns tika lūgts izgriezt vienu loga rotājumu ar skolas simbolu, lai visi kopā radītu jauku kopdarbu –  skolas logu svētku noformējumu. Gudrības pūce šogad bija arī centrālais tēls mūsu Ziemassvētku pasākumā.

Klases rādīja priekšnesumus, kurus vēroja  gan klātesošie, gan “Gudrības pūces” padomnieki – skolas direktore Inese Paidere, direktores vietniece mācību jomā Ināra Konivale, direktores vietniece metodiskajā darbā Valija Muldiņa, direktores vietniece audzināšanas jomā Daina Mediniece, direktores vietnieks informācijas tehnoloģiju jomā Arnis Stucka, kā arī  “Sudraba pūces 2019” nominanti un viņu ģimenes. Viņi pēc  klases priekšnesuma pasniedza  balvas klases čaklākajiem skolēniem mācību jomā un  piešķīra nominācijas par redzēto priekšnesumu. Protams,  katra klase saņēma arī dāvanu maisu, kā jau Ziemassvētkos pienākas!

Pasākumā tika cildināti skolēni, kuru mācību sasniegumi 2019./2020.m.g. 1.semestrī bija augstā līmenī. Ziemassvētku dāvaniņas tika pasniegtas:

  • 7.a klasē – Solvitai Dzergačai, Letīcijai Grīslei, Ilvai Katajai –Paeglei,

                 Sindijai Raibekazei;

  • 8.b klasē – Kristai Arulei;
  • 8.d klasē – Līnai Ivanovai, Laurai Jeromānei;
  • 9.a klasē – Beātei Dārziņai;
  • 9.b klasē – Šeilai Aleksejevai, Līvai Lukstei, Agritai Prolei, Ketijai Rakstiņai,

                  Brigitai Zelčai;

  • 10.a klasē – Samantai Zubovai;
  • 11.a klasē – Marijai Arnicānei, Annai Elīzai Buglovai;
  • 11.b klasē – Dāvim Biseniekam, Anastasijai Paņinai;
  • 12.a klasē – Baibai Vīksniņai;
  • 12.b klasē – Dairitai Magonei, Ernestam Mežalam,

                    Robertai Sērmūkšai.

Savukārt konkursa “Labākā liecība” uzvarētāji – Sindija Raibekaze ( 7.a klase), Ketrina Sidoroviča (7.b klase), Sanija Skalova (7.c klase), Samanta Zubova (10.a klase), Eva Daniela Pokule (10.a klase), Sintija Kokoreviča (10.b klase) – saņēma pateicības un dāvaniņas.